Region Øst

Jens Ejnar Kristensen

Medlem af landsbestyrelsen

 

Mail: jek@danskevv.dk

Tlf.: 23 40 94 90

 

Biskop Svanes Vej 16

3460 Birkerød

 

 

 

 

Region Øst

Formand (valgt 2020)

 

Vandværk

Birkerød Vandforsyning (fra 2014)

Driftschef

Landsbestyrelse

Medlem af landsbestyrelsen (valgt 2020)

 

Profession

Driftschef, Birkerød Vandforsyning

 

Mere

Gift og har to børn, født 1963.
Uddannet Udvidet Maskinmester 1986
Arbejdet inden for vandforsyning siden 1989

Neel Ploug Olsen

Medlem af landsbestyrelsen

 

Mail: nol@danskevv.dk

Tlf.: 40 33 33 15

 

Slettevej 1D
4160 Herlufmagle

 

 

 

 

Region Øst

Næstformand og kasserer (valgt 2019)

 

Vandværk

Gelsted Vandværk (valgt 2018) Formand

Landsbestyrelse
Medlem af landsbestyrelsen (valgt 2022)

 

Profession

Specialkonsulent i Forsyningstilsynet

 

Andre tillidshverv

Formand for AB Slettehøjen

Kasserer i For Børnenes Skyld

Tillidsrepræsentant i Forsyningstilsynet

 

Mere

Aktiv i vandbranchen siden 2010. Arbejdet på vandværk under Vandsektorloven. Arbejdet hos Danske Vandværker i sekretariatet. Bestyrelsesmedlem pt. i det lokale vandværk.
Kvinde, født i 1965, gift, 5 sammenbragte børn, 9 børnebørn pr. september 2020.

Dorte Bøge Sørensen

 

Mail: dbs@danskevv.dk

Tlf.: 61 66 89 24

 

Fjordvej 8
4534 Hørve

 

 

 

 

Region Øst

Bestyrelsesmedlem (valgt 2022)

 

Vandværk

Vig Lyng Vandværk

Formand

Hans Erik Pedersen

 

Mail: he@danskevv.dk 

Tlf.: 40 60 40 80

 

Holebyvej 6
4894 Øster Ulslev

 

 

 

 

Region Øst

Vandrådsansvarlig (valgt 2022)

 

Vandværk

Brydebjerg-Krumsø Vandforsyning (valgt 1993)

Formand og driftsansvarlig

Profession
Pensionist

 

Andre tillidshverv
Formand for Vandrådet i Guldborgsund
Næstformand i Nysted Varmeværk a.m.b.a.
Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem i Guldborgsund Forsyning
Formand for Krumsø Menighedsråd
Medlem af provstiudvalget i Lolland Østre Provsti

 

Mere
Pensionist
Inden pensionstiden 34 år i Lemvigh-Müller A/S, heraf de 19 år med lederansvar
Driver privat et ejendomsselskab med udlejning af boliger

Jens Haagensen

 

Mail: jha@danskevv.dk

Tlf.: 51 83 58 80

 

Fyrrevej 6
3730 Nexø

 

 

 

 

Region Øst

Bestyrelsesmedlem (valgt 2020)

 

Vandværk

Balka Strand Vandværk (valgt 1989)

Formand

Profession

Pensionist

Jens Andreasen

 

Mail: ja@danskevv.dk

Tlf.: 40 47 55 73

 

Mosevænget 7
4621 Gadstrup

 

 

 

 

Region Øst

Bestyrelsesmedlem (valgt 2008)

 

Vandværk

Snoldelev Vandværk (valgt 1982)

Formand/Driftsansvarlig

Profession

Salgskonsulent p.t. pensionist

 

Andre tillidshverv

P.t. Ingen. Men har tidligere startet kontaktudvalg i Ramsø samt vandråd i Roskilde.

Jørgen Bruun

 

Mail: jb@danskevv.dk

Tlf.: 60 49 42 27

 

Rugvænget 26
4270 Høng

 

 

 

Region Øst

Kursusansvarlig og sekretær (valgt 2016)

 

Vandværk

Høng Vandværk (valgt 2008)

Sekretær

 

Profession

Pensionist – Tidligere Account Manager i et plastfirma med salg til bl.a. fødevareindustrien i Danmark, Sverige, Norge og Finland.

 

Andre tillidshverv

Kalundborg Vandråd siden 2013

Vicki Wellendorph Winsløv

 

Mail: vww@danskevv.dk

Tlf.: 23 90 08 14

 

Hårbøllevej 98
4790 Askeby

 

 

 

 

Region Øst

Bestyrelsesmedlem (valgt 2022)

 

Vandværk

Fanefjord Vandværk (valgt 2009)

Næstfmd., web og sekretær

Profession

Miljøtekniker

 

Andre tillidshverv

P.t. ingen

 

Mere

Aktiv i vandbranchen siden 2009. I de seneste 25 år har jeg som ansat i en kommune arbejdet med regulering af reglerne inden for vandforsyning og grundvand.

Jeg har været formand for et mindre vandværk i 9 år inden en sammenlægning med to andre vandforsyninger, som jeg p.t. sidder i bestyrelsen for på 3. år. Jeg har været aktiv i bestyrelsen for det lokale vandråd i 9 år, hvoraf de to år var som formand. 
Jeg har også et andet liv, hvor jeg er frivillig på festivaller og ved afvikling af streetrace/dragrace.