Region Syd

Ole Wiil

 

Mail: ow@danskevv.dk

Tlf.: 21 75 72 44

 

Granvej 16

6840 Oksbøl

 

 

 

 

Region Syd

Formand (valgt 2002)

 

Vandværk

Oksbøl Vandværk (valgt 1998)

Formand

Landsbestyrelse

Medlem af landsbestyrelsen siden 2005.

 

Profession

Major

Thorkild Jensen

Medlem af landsbestyrelsen

 

Mail: tj@danskevv.dk

Tlf.: 40 26 86 22

 

Nagbølvej 40
6640 Lunderskov

 

 

 

 

Region Syd

Næstformand og kursusansvarlig (valgt 2016)

 

Vandværk

Lunderskov Vandværk (valgt 2006) Formand

Landsbestyrelse

Medlem af landsbestyrelsen (valgt 2021).

 

Profession

Ansat ved LM Wind Power A/S
Mould Lead Specialist

 

Andre tillidshverv

Formand for Kolding Vandråd

 

Mere

Jeg er forenings-interesseret og trives med at være med til at udvikle og forbedre foreningsarbejde på alle niveauer.
Vandværker har inden for de sidste år været presset til at udvikle sig pga. de regler, som kommer fra politisk side.
Jeg tror ikke på, at det ændrer sig de næste mange år. Derfor er det vigtigt, at vandværkerne står sammen ” store som små”.
Den udvikling vil jeg godt være med til at præge, så vi kan bevare de forbrugerejede vandværker.

Christian Greve Hansen

 

Mail: cgh@danskevv.dk

Tlf.: 20 23 66 30

 

Haderslevvej 7, Maugstrup
6500 Vojens

 

 

 

 

Region Syd

Bestyrelsesmedlem og vandrådsansvarlig (valgt 2021)

 

Vandværk

Fællesvandværket Maugstrup, Formand

Andre tillidshverv

Formand for Haderslev Vandråd

Jens Peder Pedersen

 

Mail: jpp@danskevv.dk

Tlf.: 27 14 05 16

 

Ørvigvej 1
6040 Egtved

 

 

 

 

Region Syd

Kasserer og vandråds-ansvarlig (valgt 2020)

 

Vandværk

Egtved Vandværk (valgt 2010)

Formand/driftsleder

Profession

Tømrer, Bygningskonstruktør, Exam. assurandør

 

Andre tillidshverv

Formand for Vejle Vandråd

 

Mere

Gift, 2 børn og 4 børnebørn. Med i den lokale cykelmotionsklub og nyder at komme ud med campingvognen.

Steen Thomsen

 

Mail: st@danskevv.dk

Tlf.: 28 99 30 17

 

Ahornvej 8, Abild

6270 Tønder

 

 

 

Region Syd

Sekretær (valgt 2000)

 

Vandværk

Abild Vandværk (valgt 1999)

Bestyrelsesmedlem

 

Profession

Pensionist

 

Mere

Uddannet geolog med geofysik som speciale. Arbejdet med kortlægning af dybtliggende grundvandsmagasiner i Jylland og Schleswig for offentlige institutioner og rådgivningsfirmaer samt kortlægning af indsatsområder for beskyttelse af grund- og drikkevand samt boringsnære beskyttelsesområder i to sønderjyske kommuner. Også arbejdet med administration af vandforsyning for et offentligt vandforsyningsselskab.

 

To forhold må have høj prioritet i forbindelse med vandforsyning:
1. vandforsyningen skal alene ske på grundlag af forbrugereje uden bidrag fra privat spekulationskapital – og dermed uden profithensyn.
2. forsyning, organisering og indvinding skal fortsat være decentral.
På denne måde kan beskyttelse af grund- og drikkevand sikres, og vandprisen kan holdes på et rimeligt niveau.