Sekretariatet

Susan Münster
Direktør
Tlf.:
30 10 36 00
Michael Hovmand
Økonomichef og rådgiver
- Økonomiske rammer
- Vandværksregnskaber
- Vandsektorlov
Tlf.:
56 13 03 37
Mette Oht Klitgaard
Faglig chef og rådgiver
- Samarbejder
- Vandråd
- Ledernetværk
- Chef for rådgivning og arrangementer
Tlf.:
56 13 03 36
Susanne Witten
Direktionssekretær
- Direktionsopgaver
- HR/Personaleadministration
- It og indkøbsordninger
Tlf.:
56 13 02 09
Camilla Falk
Juridisk rådgiver
- Vandforsyningslov
- Generel vandværksjura
Tlf.:
56 13 02 06
Robert Jensen
Juridisk rådgiver
- Ledningsejerinteresser
- Grundvandsbeskyttelse
- Generel vandværksjura
Tlf.:
56 13 02 01
Henrik Blomhøj
Teknisk rådgiver
- Praktisk vandværksdrift
- Koordinering af Teknisk Forum
Tlf.:
56 13 02 04
Tue Kofod
Rådgiver
- Grundvandsbeskyttelse
- Data og analyse
- Teknisk rådgivning
Tlf.:
56 13 03 38
Jakob Christensen
Kursuskonsulent
- Kursusplanlægning
- Undervisning
Tlf.:
56 13 03 30
Connie Valbjørn
Kursuskoordinator
- Kursusadministration
- Kursusplanlægning
- Messer
Tlf.:
56 13 02 03
Dorthe G. Rasmussen
Pressemedarbejder
- Presse
- Nyheder
Tlf.:
26 70 71 06
Ida Ruge-Andersen Friis
Politisk chef
- Politisk interessevaretagelse
Tlf.:
61 44 02 42 / 56 13 03 39
Mette Kingod
Kommunikationsmedarbejder - Cand.comm.
- Magasinet Vandposten
- Hjemmeside
- Nyhedsbrev
- SoMe
Tlf.:
56 13 02 08
Stine Bærentzen
Kommunikationsmedarbejder - Journalist
- Magasinet Vandposten
- Nyhedsbrev
- SoMe
Tlf.:
56 13 02 07
Trine Lindhardt
Projekt- og kommunikationskonsulent
- Arrangementer
Tlf.:
56 13 03 35
Irene Blak Villadsen
Grafiker
- Grafisk arbejde
Tlf.:
56 13 03 31
Helene Bjerre
Medlemsservicekoordinator
- Medlemsservice
- Administration
Tlf.:
56 13 02 02
Alice Kølle
Bogholder
Tlf.:
56 13 03 34