Strategiske indsatser i 2021

Spor 1: Opbakning til forbrugerejerskab

 • Kursus om bestyrelsesarbejde/kodeks i regi af Vandråd
 • Formidle de gode eksempler ift. kodeks/bestyrelsesevalueringUdvikle koncept for kåring af ”Årets vandværksbestyrelse”
 • Bestyrelsesuddannelse gennemføres, når man er valgt til foreningens repræsentantskab
 • Opbygge et datagrundlag om kønsfordeling i bestyrelserne og etablere et netværk for kvindelige bestyrelsesmedlemmer.
 • Gennemførsel af rekrutterings- og kendskabskampagne

 

 

Spor 2: Kvalitetsbevidst og kompetent drikkevandsforsyning

 • Politisk indsats for at sikre, at vejledning om tilsyn for kommuner evalueres
 • Kursus for kommunale sagsbehandlere – hvad er et godt tilsyn
 • Få nedsat en arbejdsgruppe i regi af Miljøstyrelsen med relevante parter til evaluering af kvalitetsuddannelse
 • Beredskab, bestyrelse og BNBO er centrale temaer på vandrådsmøderne i 2021
 • Der gennemføres en årlig kampagne målrettet vandværkerne med fokus på værdien af langsigtede investeringsplaner
 • Fastlægge databehov og nøgletal til brug for benchmark og identifikation af initiativer
 • Sekretariatsfunktion, Region Sjælland partnerskab ifm. udviklingsprojekt om ”Partnerskab for bæredygtig vandforsyning” for at fremtidssikre drikkevandsressourcen

 

 

Spor 3: Digitalisering skal styrke drift og dialog

 • Indsamling af brugerbehov og viden med henblik på en forenkling og en højere grad af funktionalitet på foreningens hjemmeside
 • Digital kampagne og videndeling til vandværkerne om digitale målere til forbrugere også med fokus på sommerhusområder
 • Udviklingsprojekt om ”Danmarkskort – Find dit vandværk” med ekstern funding
 • Der er afholdt to interaktive medlems- og/eller dialogmøder i hver region
 • Der udarbejdes en digital strategi

 

 

Spor 4: Grøn omstilling – nu og i fremtiden

 • Kursus i optimering af energiforbrug/reducere CO2
 • Infografik/plakat om reduktion af energiforbrug på vandværket og en skabelon til vandværkets lokale forbrugerkommunikation
 • Udvikle koncept for ”Årets grønne pris”
 • Idekatalog om grøn omstilling med eksempler fra vandværkerne

 

 

 

 

Spørgsmål?

Kontakt direktør Susan Münster

 

Tlf. 30 10 36 00

Publiceringsdato: 16/04 2020