Strategiske indsatser 2022

Spor 1: Opbakning til forbrugerejerskab

 • Revitalisering af “Kodeks for godt bestyrelsesarbejde” med nye emner (cyber, bæredygtighed) og ændre navn.
 • Fokuseret datagrundlag (fase 1 – løber over alle strategiår)
  • Afklaring af databehov herunder f.eks. takster, model for indsamling og fastlæggelse af kriterier der sikrer, at indsamlede data er valide.

 

 

Spor 2: Kvalitetsbevidst og kompetent drikkevandsforsyning

 • Udvidet BNBO-support som omfatter:
  • Kurser, workshops og diverse skabeloner
  • BNBO-benchmark på faktiske aftaler
  • Opsøgende arbejde fra regioner og sekretariat overfor vandrådene for at sikre, at BNBO-arbejdet har fremdrift og kommer i mål indenfor fristen.
 • Analyse af beredskabsområdet hos vandværkerne
  • 1-2 praktikanter fra katastrofe- og risikomanageruddannelsen i sekretariatet
  • Kortlægning af hvor mange der har beredskabsplaner og afholder beredskabsøvelser
  • Analyse og plan for initiativer
 • Politisk arbejde for at vejledningen til tilsyn indeholder krav om kvalitet på vandværker, godkendelse af takster, beredskabsplan og vejledning om kursusindhold for kommunale sagsbehandlere 

 

 

Spor 3: Digitalisering skal styrke drift og dialog

 • Målrettet information og kampagne overfor vandværker der ikke har en hjemmeside.
 • Digitaliseringsstrategi med tilhørende handleplan
 • Modernisering af hjemmeside (fase 1 – løber over alle strategiår)
  • Optimering af teknisk fundament for hjemmeside
  • Afklaring af indhold der skal ligge bag medlemslogin
  • Optimering af søgefunktion og definition af Informationsarkitektur med involvering af brugere
 • Forbedring af foreningens it-sikkerhed (på baggrund af sikkerhedsgennemgang)
 • Udbredelse af brancheløsning
  • Fortsat arbejde med cyberfællesskabsløsninger og samarbejdspartnere for at holde prisen på et attraktivt niveau.
  • Kampagne om it-sikkerhed og sikkerhedsløsningen (herunder de gode eksempler)
  • Arbejde for rabat på cyberforsikring ved tilkøb af sikkerhedsløsning. 

 

 

Spor 4: Grøn omstilling – nu og i fremtiden

 • Inspirationspakke til reduktion af energi- og klimabelastning på vandværkerne (fase 1 – løber over alle strategiår)
  • Kampagne om hvorfor energidata er relevante at indberette
  • Udbrede grønt idekatalog inkl. tjekliste á la kodeks.
  • Baseline ift. måling af vandværkernes samlede energi- og klimabelastning
  • Vejledning om indkøb køb af grøn el.
 • Politisk arbejde for at fremme grundvandsparker
 • Modeller for skovrejsning og biodiversitet
  • Vejledning, information og rådgivning om forskellige modeller for skovrejsning og biodiversitet
  • Rollefordeling mellem vandværker, kommunen og Naturstyrelsen m.m.
  • Guide til “Hvordan søger du som vandværk midler til skovrejsning?”

 

Spørgsmål?

Kontakt direktør Susan Münster

 

Tlf. 30 10 36 00

Publiceringsdato: 14/12 2021