Vandrådsforum

Vandrådsforum er en erfagruppe, som sikrer erfaringsudveksling mellem vandrådene og regionerne med henblik på at effektivisere arbejdet i det enkelte vandråd.

Erfagruppen drøfter og foreslår tiltag, som kan styrke og udvikle vandrådene til gavn for de enkelte vandværker og deres forbrugere.

Erfagruppen består af den vandrådsansvarlige fra hver region.
Ole Wiil
Landsformand
Formand i Region Syd, Formand for Oksbøl Vandværk
--------
Indtrådt i landsbestyrelsen september 2003

Tlf.:
21 75 72 44
Ole Sørensen
Bestyrelsesmedlem og vandrådsansvarlig i Region Øst
Formand for Skibinge Vandværk
Tlf.:
22 77 00 73
Albert Veggerby Andersen
Bestyrelsesmedlem og vandrådsansvarlig i Region Nord
Formand for Løgstør Vand a.m.b.a.
Tlf.:
24 61 46 41
Jens Larsen
Landsbestyrelsesmedlem
Næstformand i Region Fyn, Vandrådsansvarlig, Næstformand for Faldsled Vandværk
--------
Indtrådt i landsbestyrelsen april 2018
Tlf.:
23 35 42 77
Jens Ole Skovgaard Jensen
Kasserer i Region Midt
Formand for Låstrup-Nr. Rind Vandværk
Tlf.:
61 27 29 10