Vision og mission

Frem mod år 2020 arbejder vi på en strategi, der skal styrke vores organisation til gavn for vores medlemmer. Vi vil have vandværkerne i fokus, og det afspejler sig tydeligt i vores arbejde.

Vision

Vi vil være en slagkraftig organisation, der varetager vandværkernes interesser. Vi ønsker, at det skal være attraktivt at være medlem af Danske Vandværker.

 

Mission

Vi hjælper vandværkerne med at skabe sikker og effektiv drift. Det gør vi ved at arbejde for at sikre optimale rammebetingelser og ved at levere medlemsrådgivning, information, uddannelse, netværk og indkøbsfællesskab.

 

Ved at klikke på plusserne kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med vores mission.

Interessevaretagelse

En af vores vigtigste opgaver er at sikre, at medlemmernes synspunkter bliver hørt, og at vandværkerne har de bedst mulige vilkår at arbejde under.

 

Derfor indgår vi i konstruktiv dialog med relevante beslutningstagere.

Rådgivning

Vi vil sikre vandværkerne den rådgivning, der er behov for i hverdagen.

 

Derfor tilbyder vi både juridisk, økonomisk og teknisk rådgivning samt rådgivning om praktisk vandværksdrift.

 

Tilgængeligheden skal være i top, så det i løbet af dagen er let at kontakt til rådgiverne og få hurtige og kvalificerede svar.

Information

Vi er den primære kilde til relevant information om vandsektoren for de fleste vandværker, og sådan skal det også være fremover.

 

Derfor udsender vi fem gange om året magasinet Vandposten, og hver fredag udsender vi et nyhedsbrev.

 

Ligeledes er vores hjemmeside og intranet altid opdateret.

Uddannelse

Vi vil være den førende udbyder af kurser inden for vandsektoren, så alle i branchen har mulighed for at holde sig opdateret og være klædt på til dagligdagens udfordringer.

 

Derfor udbyder vi mange forskellige kurser på et højt fagligt niveau, der er fuldt konkurrencedygtige.

Netværk

Alle i vandbranchen har brug for at indgå i netværk. Både for at udveksle erfaringer med andre, for at tilegne sig viden og for at stå stærkere i forhandlinger med myndigheder og andre interessenter.

 

Derfor har vi været katalysator i oprettelsen af vandråd og andre netværksgrupper rundt om i landet, og i de kommende år vil vi arbejde for at gøre disse netværk stærkere, så de skaber øget værdi for vandværkerne.

 

Samtidig vil vi oprette nye netværksgrupper, når vi ser, at der er behov og ønsker om det.

Indkøbsfællesskab

Vi hjælper i flere sammenhænge vandværkerne med at købe ind sammen, så de får fordelagtige priser.

 

Eksempelvis opnår mange så store besparelser på at anvende vores forsikringsordning, at dét alene betaler kontingentet til et medlemskab af Danske Vandværker.

 

De attraktive ordninger vil vi fastholde og om muligt udbygge.

Publiceringsdato: 16/11 2016