Det skriver pressen

Borgerforslag om forbud mod privat salg af Roundup i Folketinget
Et borgerforslag om et øjeblikkeligt ophør med salg af Roundup og andre midler til bekæmpelse af ukrudt og insekter har rundet 50.000 støtter.
DR, 20-11-19 

 

Drikkevand til 20.000 mennesker: Pesticid kan ikke måles længere
De omkring 20.000 mennesker, der får drikkevand fra Marbæk Vandværk i Frederikssund, kan glæde sig over, at Novafos ikke længere kan spore giftstoffet Dimethylsulfamid (DMS) i vandet.
Frederiksborg Amts Avis, 20-11-19

 

Formand for fusionsvandværk: Om 20 år er der ingen små vandværker tilbage
VANDSEKTOR – UDVIKLING ELLER AFVIKLING: Antallet af vandværker falder drastisk i disse år, og den udvikling vil fortsætte, vurderer formanden for Galten Vandværk, der har overtaget flere små vandværker. Om 20 år vil der kun være store, regionale vandværker tilbage, spår han.

CleantechWatch, 19-11-19

 

Svampemidler forurener grundvandet: Ministerium afviser forbud
Danmarks Naturfredningsforening kræver forbud mod at benytte azol-holdige svampemidler i landbruget, fordi flere undersøgelser påviser, at de siver ned i grundvandet.
Ekstra Bladet, 18-1119

 

40.000 træer skal plantes i helt ny skov i Gedved
Horsens Kommune har fået 600.000 kr. til skovrejsning fra landsindsamlingen “Danmark planter træer”. Pengene skal bl.a. bruges til at plante skov ved Gedved.
Østbirk Avis, 18-11-19

 

Spørg Fagfolket: Hvorfor er der forskellige afstandskrav til drikkevandsboringer?
En læser undrer sig over, at der må sprøjtes med pesticider op til 25 m fra drikkevandsboringer, når afstanden skal være meget længere, når det er husstandsspildevand.
Ingeniøren, 17-11-19

 

Måling: Seks ud af ti prøver af grundvandet har pesticidrester
Selv om der bliver fundet flere pesticidrester i prøver af grundvandet, er det ifølge statsgeolog Claus Kjøller fra Geus ikke, fordi grundvandet er mere forurenet end tidligere. Det skyldes derimod, at tidligere opgørelser ikke har været retvisende.
aoib.dk Ikast-Brande, 12-11-2019

 

Miljøminister Lea Wermelin hilser anbefalinger fra OECD velkommen

En grundig evaluering af dansk miljøpolitik og 44 anbefalinger om nye tiltag er netop blevet afleveret af OECD til den danske regering. Miljøminister Lea Wermelin modtog anbefalingerne på Danmarks vegne og hilser anbefalingerne velkommen.

Miljøministeriet, 14-11-2019

 

Nye resultater fra det unikke danske varslingssystem for test af pesticiders udvaskning til grundvandet

Seneste rapport fra Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) fortæller især om testen af 24 stoffer i 2015-2017. Heraf blev ni stoffer ikke fundet i grundvandet efter sprøjtning, mens 11 stoffer blev detekteret i grundvandet og tre af dem over grænseværdien.

Fra juli 2015 til juni 2017 blev 13 pesticider testet i VAP. Alle 13 pesticider blev sprøjtet på markerne med det formål at evaluere udvaskningen af et eller flere af deres nedbrydningsprodukter. For seks af pesticiderne blev det også testet, om selve pesticidet kunne udvaskes. Der blev i alt i perioden undersøgt seks pesticider og 18 nedbrydningsprodukter.

http://www.geus.dk/om-geus/nyheder/nyhedsarkiv/2019/nov/vap-rapport/, 14-11-2019

 

Når fortidens synder rammer patienterne

Miljøgifte er overalt, og vi alle er udsat for dem. Selv når et stof forbydes, opfinder industrien bare en erstatning. Så hvordan håndterer vi som læger truslen fra miljøgifte? I forbindelse med kurset ’Miljøgifte og din patient’ på Lægedagen fik deltagerne viden om effekter og løsninger.

Ugeskriftet.dk, 14-11-2019

 

Aktører: De næste skridt for vandmiljøet kræver lokal forankring og ejerskab
DEBAT: Det er ved at være på tide at få justeret vandmiljøforvaltningen efter en langtidsholdbar tradition, og her skal lokal viden og engagement sættes i spil, skriver to forskere og en chefkonsulent.
Altinget.dk/miljø, 07-11-2019

 

Stort ja til storfusionen
147 stemte for, 13 imod, da det blev vedtaget at sammenlægge rådgivningen i Centrovice og LMO med tilbagevirkende kraft fra 1. november til landets største rådgivningsselskab indenfor landbruget.
Landbrugsyd.dk, 06-11-2019

 

Region Hovedstaden frygter at vores drikkevand bliver forurenet
Ved 500 steder i Region Hovedstaden er jorden så giftig, at regionen forventer at skulle rense op, for at grundvandet ikke bliver forurenet. Men regionen frygter, at de bliver bedt om at bruge pengene på andre opgaver. Store mængder giftstoffer i jorden er lige nu på nippet til at ryge ned i vores grundvand. Det er gamle olierester, maling, pesticider og ikke mindst flere former for chlorerede opløsningsmidler, hvoraf nogle er kræftfremkaldende.

Bornholmstidende.dk, 06-11-2019

 

Nye kvælstofkrav får hård kritik af landbruget
Målene i Landbrugspakken er ikke nået, så det er nødvendigt at landbruget nu strammer op, mener regeringen.
Det er politik af værste skuffe, når regeringen uden varsel vil stramme op på kravene til landbrugets forbrug af kvælstof.
Det slår formanden for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild fast, da han onsdag åbner det årlige delegeretmøde i Herning for landmænd fra hele landet.
Avisen.dk, 06-11-2019

 

Rent drikkevand: Lokale vandværker tvinges til at arbejde sammen
Viborg Kommune lægger op til et tvungent samarbejde mellem 75 vandværker med begrundelse i, at det er vigtigt for at sikre rent vand. Forbrugerne kommer til at betale for det.
Viborg-folkeblad.dk, 05-11-2019

 

Regeringen vil pludselig stramme reduktionsmål: “Det er jo helt galt”
Socialdemokratiet lægger i sit finanslovsudspil op til at fremrykke et mål for kvælstofreduktionen i landbruget fra 2021 til 2020.
Landbrugsavisen.dk, 05-11-2019

 

Hundredtusindvis af canadiere har drukket giftigt vand i årevis: Kan ramme børn og gravide
En omfattende undersøgelse viser, at blyindholdet i Canadas drikkevand flere steder er alt for højt. Det kan især gå ud over børn under syv år og gravide.
Berlingskebusiness.dk, 05-11-2019

 

Hule træstammer forsynede Nyborg med rent vand
Om morgenen den 30. oktober fik folkene fra Munck Havne & Anlæg sig en overraskelse i forbindelse med et igangværende anlægsarbejde på Torvet i Nyborg. Da gravkoen stødte på noget træ i jorden, blev arkæologer fra Østfyns Museum hurtigt tilkaldt, og det skulle vise sig, at det var et stykke af fortidens vandforsyning, der var dukket op i form af en udhulet træstamme, der første ud til en tøndebrønd.
Wood-supply.dk, 04-11-2019

 

Vandet skal stadig koges i Ramme
Misforståelser omkring en vandprøve betyder, at vandværkskunder anbefales at koge vandet, før det drikkes eller bruges til madlavning
Folkebladetlemvig.dk, 04-11-2019

 

DMI: Forskning skaber grobund for en sammenhængende klimatilpasning

DEBAT: Klimaforskningen kan bidrage ved at forudsige, hvor forandringerne vil ramme med blandt andet oversvømmelser eller flere soltimer. Det giver mulighed for at designe en sammenhængende klimatilpasning, skriver Ulrik Smith Korsholm.
Altinget.dk/forsyning, 04-11-2019

 

Oprettelse af vandråd for Kattegat og Skagerak
Kommunerne omkring den nordlige del af Kattegat og Skagerrak er blevet opfordret til at oprette et vandråd i forbindelse med udarbejdelse af vandområdeplaner 2021-2027. En tilsvarende opgave løste et tidligere vandråd med stor succes for de nuværende vandområdeplaner.
Skagensavis.dk, 03-11-2019

 

Nyt vandværk er klar til vækst
Nørre Snede har fået et topmoderne vandværk, der allerede har opfyldt forventningerne.
Hsfo.dk, 02-11-2019

 

FRDK foreslår begrænset brug af glyphosat
Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK (FRDK) foreslår, at brugen af glyphosat indskrænkes, så der ikke sprøjtes på stående afgrøder op til høst, men kun forud for etablering af nye afgrøder.

Landbrugsavisen.dk, 01-11-2019

 

LMO og Centrovice planlægger fusion
Siden sommer er der blevet sendt flirtende blikke mellem LMO i Jylland og Centrovice på Fyn. Med medlemmernes vilje vil de to landbrugsrådgivningsselskaber fusionere og tilsammen have omkring 600 medarbejdere.

Landbrugsavisen.dk, 01-11-2019

 

Mindre forbrugerejede vandselskaber får mulighed for at udtræde af økonomisk regulering
Energistyrelsen udsendte den 23. august 2019 et høringsudkast til en lov, som skal give mindre vandselskaber mulighed for at udtræde af den økonomiske regulering af vandsektoren samt af skattepligten. Udkastet skal ses som en del af udmøntningen af den politiske aftale fra den 22. november 2018, der omhandler justeret økonomisk regulering af vandsektoren.

Bdo.dk, 01-11-2019

 

Peder Størup: Red naturen gennem beskeden forhøjelse af personskat
DEBAT: Vi er hastigt på vej til at blive generationen, der med åbne øjne lod natur gå tabt og arter uddø. For at vende udviklingen skal en naturgenopretningsskat indføres, skriver Peder Størup, Naturbeskyttelse.dk: Kære statsminister Mette Frederiksen (S):
Vores vilde arter har mere end nogensinde brug for dig og dit ministerhold. Endnu en indrapportering til EU viser, at naturens tilstand endnu engang er forværret. Nu er 95 procent af naturtyperne og 57 procent af de undersøgte arter i ugunstig bevaringsstatus. Jeg tror ikke, at jeg overdriver, hvis jeg hævder, at vi er på den anden side af 100 rapporter, der fortæller en lang og sørgelig historie om et artstab uden historisk sidestykke.
Altinget.dk/miljø, 01-11-2019

 

Dalum lagde lokaler til øko-årsmøde
Da Landbrug & Fødevarers Økologisektion afholdt årsmøde på Dalum Landbrugsskole, lagde fødevareminister Mogens Jensen (S) vejen forbi og lovede fokus på rettidige tilskud og flere midler til forskning.
Landbrug & Fødevarers Økologisektions årsmøde blev i forrige uge et velbesøgt møde, hvor godt 250 deltagere var mødt op på Dalum Landbrugsskole for at høre blandt andet formand Hans Erik Jørgensen og økologichef Kirsten Lund Jensens årsberetning. Endvidere gæstede fødevareminister Mogens Jensen årsmødet, hvor han blandt andet overrakte priserne til »Årets økoelev«. I alt blev tre elever hædret for deres engagement i den økologiske produktion.
Landbrugfyn.landbrugnet.dk, 31-10-2019

 

Danske vandselskabers gæld er vokset eksplosivt de sidste ti år
De danske vandværkers gæld er steget fra 2 mia. kr. til 16 mia. kroner på ti år. Det viser nye tal fra vandselskabernes brancheorganisation.
Bornholmstidende.dk, 31-10-2019

 

Rent vand med membraner og biofiltre
Grund- og drikkevandet overvåges af GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland), og her har man fundet pesticider i omkring 36 procent af grundvandsindtagene og omkring 41 procent af de undersøgte vandværksboringer. GEUS er projektpartner og koordinator på et projekt til rensning af forurenet drikkevand på vandværkerne. Projektet kombinerer to kendte teknologier – membranfiltrering og biofiltrering i form af pesticidædende bakterier – og lyder navnet MEM2BIO. Det er støttet af Innovationsfonden. De to teknologier har vist sig at komplementere hinanden og udligne hinandens svagheder: Membranfiltreringens problematiske restprodukt var biofilterets manglende element.
Tekniskfokus.dk, 30-10-2019

 

Debat: Vi får et grønt og klimavenligt landbrug, hvis vi forbyder Roundup
Fødevarer: Jeg læser med stor interesse og også en anelse bekymring formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrilds indlæg her i avisen om sprøjtegiften Roundup. Merrild skriver, at han har “utroligt svært ved at forstå”, at en række partier ønsker at følge stadigt flere europæiske lande og forbyde glyphosat, der er aktivstoffet i verdens mest anvendte sprøjtegift Roundup. Det skriver Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.
Holstebro-Struer. dk, 29-10-2019

 

Debattør ved årsmøde: – Vi havde klimaløsningen før andre
76 landmænd og bestyrelsen i Østlige Øers Landboforeninger havde løsning på miljøvenligt flybrændstof. – Men samfundet var ikke klar, lød det fra debattør ved årsmødet. Genvalg til Povl Fritzner og John Nielsen.
Landbrugnord.dk, 29-10-2019

 

26.400 træer skal plantes i Middelfart Kommune
Efter landsindsamlingen “Danmark Planter Træer” skal der plantes 26.400 træer i Middelfart Kommune. Træerne skal plantes sydøst for Ejby og på Hindsgavlhalvøen.

Middelfart.dk, 29-10-2019

 

Grundvandet stiger og stiger og volder problemer for mange
I flere kommuner har borgerne problemer med stigende grundvand, viser en undersøgelse. Det regner mere og mere, og vi forbrugere mindre og mindre vand. Udviklingen betyder, at grundvandet stiger hvert år. De seneste 30 år – siden 1988 – er grundvandet i Danmark steget en meter, skriver Jyllands-Posten.
Holstebro-Struer.dk, 28-10-2019

 

Har prøvet stråling, myresyre og hvidløgssaft: Kun Roundup virker for Banedanmark
Banedanmark er statens langt største forbruger af pesticider. 82 pct. af det statslige forbrug af sprøjtemidler finder sted langs de danske skinner. Langt hovedparten er glyphosat, den aktive ingrediens i bl.a. Roundup. Det er ellers ikke, fordi Banedanmark har undladt at afprøve alternativer til det udskældte pesticid, fremgår det af et svar, som transportminister Benny Engelbrecht (S) har sendt videre til Enhedslistens Mai Villadsen.
msn.com, 27-10-2019

 

Månedlige tvangsbøder indtil en brønd er sløjfet korrekt
Sn.dk, 26-10-2019

 

Fund af colibakterier hos vandværk: Berørte borgere skal koge vandet
Mosvig Vandværk nær Kolding har konstateret colibakterier i vandet.
Dr.dk, 25-10-2019

 

Blå bekymring for udrulningen af pesticid-indsats: Det er en stor opgave for kommunerne
VAND: Flere partier i blå blok udtrykker bekymring for, om kommunerne kan levere ens praksis, og at den enkelte landmand får ordentlig kompensation, når beskyttelsen ved vandboringer skal strammes. Miljøministeren lover at følge processen tæt. Folketinget behandlede torsdag et lovforslag, der stiller krav om, at kommunerne de kommende år skal undersøge, om der er behov for at beskytte de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) mod brug af pesticider. Lovforslaget stammer fra en politisk aftale under VLAK-regeringen, hvor alle partier i Folketinget, undtagen Alternativet og Enhedslisten, besluttede at øge beskyttelsen af drikkevandet i BNBO’erne. Forslaget skal derfor sikre, at kommunerne frem til udgangen af 2022 gennemgår alle områderne og tager stilling til, om der er behov for at beskytte drikkevandet mod pesticider. Partierne skal stemme om forslaget den 5. december.
Altinet.dk/forsyning, 25-10-2019


ALT: Vores grundvand fortjener bedre end et mangelfuldt lovforslag

DEBAT: Lovforslag skal forbyde brug af sprøjtegifte i områder tæt på vandboringer. Det er et museskridt på vejen til, hvad borgere og drikkevand har brug for, skriver naturordfører Susanne Zimmer (ALT).
Altinget.dk/miljø, 25-10-2019

 

Økologi hitter hos forbrugerne
Økologiske fødevarer er populære blandt de danske forbrugere, men mængden af, hvor mange økologiske varer, der ryger i indkøbskurven, afhænger af, hvor du bor. Det viser en ny undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer.
Flere og flere danskere køber økologiske fødevarer, når de handler. Hele 95 pct. af befolkningen svarer, at der kommer økologiske fødevarer i indkøbsvognen, når de står i deres lokale supermarked. Hyppigheden varierer dog en del efter, hvor i landet du bor.
Effektivtlandbrug.dk, 24-10-2019

 

Drikkevand forurenet: Borgere skal koge vandet
Mosvig Vandværk har konstateret bakterier i drikkevandet. Værket opfordrer borgere til at koge vandet.
Tv2Syd.dk, 24-10-2019

 

Fremtidens vandværk bruger minimal energi

Vandværker skal tænke smart i arbejdet for at skaffe rent vand til danskerne, og energioptimeringer de rigtige steder på vandværket kan give store besparelser, som samtidig gavner klimaet. Danske Vandværker har under titlen ‘Sådan sænker I energiforbruget’ udarbejdet et helt katalog med tips til vandværkerne om, hvordan de sænker energiforbruget i driften. Og generelt har foreningen rettet det lange lys mod fremtidens vandforsyning. Debatindlæg: Af Susan Münster, direktør, Danske Vandværker
Energy-supply.dk, 22-10-2910

 

Ny undersøgelse: Her er landets dyreste og billigste drikkevand
Der er svimlende prisforskelle på friskpumpet drikkevand, der kommer ud af vandhanerne i danskernes hjem. En ny undersøgelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser således, at der sammenlagt kan være regionale prisforskelle hos vandværkerne på op mod 131 procent, som danskerne skal betale for deres drikkevand. Helt specifikt har styrelsen set på 218 danske vandværkers priser.
Berlingske.dk, 22-10-2019

 

Kludder i kommunikation om drikkevand
Det gav mail og telefonstorm, da Odsherred Kommune i sidste uge skrev på deres Facebook side, at der var coliforme bakterier i drikkevandet fra Lumsås Vandværk.
Sn.dk, 22-10-2019

Bæredygtigt Landbrug truer forening med retssag, fordi de opfordrer til at købe økologisk
Bæredygtigt Landbrug er efterhånden berygtet for at lukke munden på kritikere gennem trusler om sagsanlæg, og nu truer de Økologisk Landsforening med retssag, fordi foreningen opfordrer til at købe økologisk, skriver Henrik Kuske Schou, næstformand i i Frie Bønder – Levende Land i dette debatindlæg.
Information.dk, 22-10-2019

 

Nye tal afslører: Her finder du Danmarks dyreste dråber i vandhanen
Forbrugere tilkoblet Danmarks dyreste vandværk betaler mere end det dobbelte for de friske grundvandsdråber sammenlignet med forbrugere koblet til det billigste værk, viser nye tal.
Finans.dk, 20-10-2019

 

Landbrug & Fødevarer: Skal landbruget være grønt og klimavenligt, kommer vi ikke uden om Roundup
Folkebladetlemvig.dk, 20-10-2019

 

Ingen bakterier i drikkevand længere
Lumsås Vandværk har søndag aften fået resultatet af den prøve, der blev foretaget af deres drikkevand i går, og det ser positivt ud.
Sn.dk, 20-10-2019

 

Hjørring på jagt efter nyt vand: Pesticidfund har lukket 20 vandboringer
I Hjørring Kommune er de nødt til at handle for sikre rent drikkevand i fremtiden.
Dr.dk, 18-10-2019

 

Lossepladser truer dit drikkevand
Giftige kemikalier fra en lang række nedlagte lossepladser risikerer at trænge ned i grundvandet og dermed forurene vandforsyningen.
Avisen.dk, 17-10-2019

 

Odsherred Kommune advarer: Kog vandet inden du drikker det
Sen torsdag eftermiddag oplyser Odsherred Kommune, at man har fundet såkaldte coliforme bakterier i drikkevandet i Lumsås Vandværk.
Bt.dk, 17-10-2019

 

Husk at tjekke drikkevandskvaliteten
Til og med 2017 var det et krav, at alle med egen drikkevandsforsyning skulle have udtaget drikkevandsprøve. Sådan er det ikke længere, men det er alligevel en god idé at få tjekket kvaliteten af sit drikkevand.
Tønder.dk, 16-10-2019

 

Klemt vandforsyning under lup: Flere små vandværker må måske dreje nøglen
Hjørring Kommune undersøger vandværkernes fremtid
Nordjyske.dk, 16-10-2019

 

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Fensmark Vandværk
Næstved Kommune har meddelt tilladelse til Fensmark vandværk om vandbehandling med UV-anlæg på vandværkets afdeling på Holmegaardsvej. Tilladelsen gives for en periode på fem år eller indtil de bakteriologiske parametre igen kan overholde de gældende kravværdier.

Næstved.dk, 16-10-2019

 

Stævnet forskers kollegaer: Bæredygtigt Landbrug vil svække ytringsfriheden
DEBAT: Bæredygtigt Landbrugs stævning af professor Stiig Markager er et forsøgt på holde forskere fra at ytre sig kritisk, skriver professorens kollegaer på Aarhus Universitet.
Altinget.dk/forskning, 11-10-2019

 

Bæredygtigt Landbrug svarer på kritik: Stævning handler ikke om ytringsfrihed
REPLIK: Stævningen mod Aarhus-professor skyldes manglende dokumentation for usande påstande, der skader landbruget. Det er ikke en sag om ytringsfrihed, mener Bæredygtigt Landbrug.

Altinget.dk/miljø, 11-10-2019

 

Debat: Økologi og rent drikkevand går hånd i hånd
DEBAT: Regeringen bør sætte fem millioner af til at udvide ordningen med, at landmænd i kritiske drikkevandsarealer kan få et “økologisk omlægningstjek”. Pengene vil komme det danske drikkevand til gode, skriver Danske Vandværker og Økologisk Landsforening.
Altinget.dk/Kommunal, 11-10-2019

 

Regionen siger ja, kommunen nej til råstofindvinding
Plan- og Miljøudvalget i Frederikshavn Kommune har haft ekstraordinært møde om råstofindvinding ved Ravnsholtvej 50 nær Gærum. Regionsrådet besluttede på dets møde den 24. september at give tilladelse til råstofindvinding på adressen. Frederikshavn Kommune har haft Regionens udkast til tilladelse i høring.
Sæbyavis.dk, 10-10-2019

 

Haveaffald udledte pesticider 100 m fra drikkevandboring: Kan være én blandt mange

Efter forurening på Sydsjælland erkender Miljøstyrelsen hverken at vide hvor mange haveaffaldspladser der er i Danmark eller om de ligger tæt på drikkevandsudvinding.
Ing.dk, 10-10-2019

 

Regionspolitikere: Samarbejde med udlandet skal sikre grønne mål
DEBAT: Vi står midt i en klimakrise, som vi ikke kan løse alene. Derfor bliver vi nødt til at gå sammen i internationale samarbejder, hvis vi skal løse udfordringerne, skriver tre socialdemokrater fra Region Hovedstaden.
Altinget.dj/miljø, 10-10-2019

 

Skjulte vandslugere kan koste dig dyrt
Dårlig isolering omkring vandrør og toiletter, som løber i det skjulte, kan koste tusindvis af kroner på vandregningen.

Folketidende.dk, 07-10-2019

 

 

Forbrugere: Landmænd kuppede vores vandværk
Nordfyns Vandværk er et af landets hårdest ramte af forurening med sprøjtemidler. På den nyligt afholdte generalforsamling tog en gruppe lokale landmænd magten i bestyrelsen.
Fyens.dk, 06-10-2019

 

Sådan får du en billigere vandregning
Så let er det at reducere vandforbruget i din husstand, uden det går ud over hverken hygiejne eller vædskeindtag.
Newsbreak.dk, 06-10-2019

 

Regionspolitikere ville ikke stemme nej til grusgrav: Nu forsøger partifæller i Frederikshavn at klæde dem på til modstand
Socialdemokrater i Frederikshavn leverer nyt juridisk skyts til stillingskrig om grusgravning tæt på kommunale vandboringer

Nordjyske.dk, 03-10-2019

 

STOP for brug af sprøjtegifte
Vandrådet i Nyborg Kommune har på møde 28. maj 2019 besluttet af opfordre vandværkernes forbrugere og andre haveejere til at undlade at bruge sprøjtegifte (pesticider). Vi henviser til den pixibog, der er udarbejdet af foreningen Danske Vandværker. I pixibogen finder I ideer til, hvorledes I kan slippe for ukrudt i haven uden at anvende sprøjtegifte.
Nyborg.dk, 03-10-2019

 

Ny lov skal stoppe sprøjtning omkring vandboringer
Torsdag fremsætter regeringen et lovforslag, som skal sætte en stopper for sprøjtegift ved vandboringer.
Sn.dk, 03-10-2019

 

Dansk forskning: Umuligt at sprøjte med glyphosat uden at skade planter nær markerne
Det går overraskende hårdt ud over vilde planters blomstring og reproduktion i nærområdet, når selv en samvittighedsfuld konventionel landmand sprøjter sine marker. Det viser et stort forskningsprojekt, som Miljøstyrelsen offentliggjorde mandag. Det bygger blandt andet på en feltundersøgelse af flere forskellige arter af vilde planter langs en glyphosat-sprøjtet mark. Men selv om forskerne gjorde alt, hvad god landmandspraksis foreskriver for at spare nærmiljøet for sideeffekter af pesticiden, fik to af fire arter, som groede langs marken, væsentligt færre blomster. På tre ud af fire kom blomsterne senere, end de skulle.
msn.com, 02-10-2019

 

Forening vil ruste landmænd til grundvandskamp
Tylstrup er første stop, når Foreningen for Bæredygtig Grundvandbeskyttelse på en række møder vil lære landmænd de juridiske spilleregler, hvis deres jord bliver en del af en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Landbrugnord.dk, 02-10-2019

 

Debat: Økologi og rent drikkevand går hånd i hånd
DEBAT: Regeringen bør sætte fem millioner af til at udvide ordningen med, at landmænd i kritiske drikkevandsarealer kan få et “økologisk omlægningstjek”. Pengene vil komme det danske drikkevand til gode, skriver Danske Vandværker og Økologisk Landsforening.
Altinget Forsyning, 02-10-19 

 

Vandværk må søge efter vand
KLEMENSKER – Bornholms Regionskommune har givet Klemensker Vandværk tilladelse til at foretage to prøveboringer.
Netavisen Bornholm.nu, 02-10-19 

 

Samarbejdsaftale om skovrejsning og grundvandsbeskyttelse
Naturstyrelsen, Aabybro Vand og Jammerbugt Kommune har netop underskrevet en samarbejdsaftale om skovrejsning ved Aabybro. Skoven skal være med til at beskytte grundvandet omkring Aabybro og samtidig fungerer som offentlig og bynær skov. Yderligere ét skovrejsningsprojekter er på vej i kommunen.
Jammerbugt Kommune, 01-10-19 

 

Det grønne guld i vandhanerne
Debat: Prøv at tæl hvor mange gange, du drejer på vandhanen i løbet af dagen. Der kan du selv se! Det er ikke til at sige præcist. Vi har i Danmark haft rent vand i hanerne så lang tid tilbage, vi kan huske, og som en del af de kommunale institutioner, er lokale vandværker ligeså naturlige som folkeskoler, busstationer og biblioteker. Vandværker er en fundamental del af et velfungerende samfunds infrastruktur, da vand indgår i alt levende. Men fremtidens vandteknologier åbner op for meget mere værdiskabelse af vand. Vand kan faktisk blive et stort bidrag til de andre vedvarende energikilder så som vind og sol! Det så jeg selv i Jylland i sidste uge.
Holstebro-Struer.dk, 29-09-2019, læserbrev af Pernille Weiss, medlem af Europa Parlamentet

 

Klumme: Lad os oprette en fond til opkøb af gårde og jord med henblik på omlægning

Alt er vand ved siden af Ærø – ja, men midt mellem alt vandet ligger en smukt bakket bunke jord med spredte træer og levende hegnomkransede marker. På disse jorder dyrkes tre afgrøder af meget få mennesker, hvor der kunne dyrkes 40 af mange flere. Samtidig går vi i supermarkedet og køber de produkter, som er fløjet, kørt og sejlet frem, vi kunne dyrke og fremstille selv. Det er jo absurd og dybt irrationelt. Og det gælder overalt i landets udkanter. Årsagen er enkel. Jorden er underlagt verdensmarkedspriserne, og dem, der dyrker den, gør kun, hvad de er nødt til for at få det til at løbe rundt. Der skal ikke udpeges skurke. Til gengæld er det nødvendigt at bringe noget af jorden i spil, hvis man vil monokulturens mange triste sideeffekter til livs.
Fynes.dk, 29-09-2019, klumme af Ib Monrad Hansen

 

Farvel pesticider: Kerteminde har fundet ‘det pureste’ drikkevand under en skov
Jagten på pesticid-frit drikkevand førte ved lidt af en tilfældighed Kerteminde Forsyning ind i Bremerskoven. Resultatet er opsigtsvækkende. Ved foden af en række ældgamle bøgestammer strømmer i øjeblikket det pureste drikkevand ud midt i Bremerskoven. Selvom det mest er padder, rådyr og fugle, der lige nu får gavn af det, er det så rent, at selv vi mennesker med et vandglas i hånden kan få stillet tørsten. Kerteminde Forsyning har nemlig etableret en prøveboring midt i skoven i jagten på pesticid-frit drikkevand. De foreløbige resultater er opløftende, fortæller Martin Roar Nielsen, der er driftschef ved Kerteminde Forsyning.
Fyens.dk, 28-09-2019

 

Drik løs: Vandet i hanen er rent igen
Efter godt halvanden uge med bakterier i vandet er Langå Vandværks vand igen helt rent og klar til at blive drukket direkte fra hanen.
Fyens.dk, 26-09-2019

 

Regionen har fået nyt våben mod forureninger: Kan være nøglen til store besparelser
Med økonomisk støtte fra EU har Region Syddanmark udviklet et værktøj, der kan forudsige hvilke forureningskilder, der har størst risiko for at sprede sig til eksempelvis drikkevandet som følge af klimaforandringer. Det kan føre til store besparelser på et område, hvor regionen i forvejen har svært ved at følge med.

Fynes.dk, 26-09-2019

 

KTC: Den statslige styring af forsynings¬sektoren skal genopfinde sig selv
DEBAT: Ledelsen af forsyningssektoren skal sikre, at sektorens hovedformål går fra at være levering af billigst mulig forsyning til at være grøn omstilling af de kritiske infrastrukturer i forhold til FN’s verdensmål om energi, vand og drikkevand, skriver Michael Damm, formand for KTC’s faggruppe for klima, energi og ressourcer
Altinget.dk/forsyning, 26-09-2019

 

Radikale: Roundup skal være fortid i Danmark
DEBAT: Radikale vil bede regeringen fremsætte et lovforslag inden jul, der forbyder brug af Roundup på private grunde og offentlige arealer fra sommeren 2020. Tøver regeringen, fremlægger Radikale sit eget forslag i Folketinget, skriver Jens Rohde og Zenia Stampe.
Altinger.dk/miljø, 26-09-2019

 

Øster Hornum holdt Åben By
Det blev en ganske fin dag, opløftende og oplysende, da vandværket og fjernvarmeværket i Øster Hornum havde indbudt til Åben By. Opløftende fordi godt 200 personer mødte op til morgenkomplet, og oplysende fordi foreninger og institutioner og erhvervsaktører bød ind med status på byens ve og vel. Umiddelbart er der langt fra vandværket til Børneuniverset, fra Aalborg Smedeservice til MeNaTeket, fra Dagli’Brugsen til fjernvarmeværket, men når alle byder ind med deres projekt og syn på byen, så samler det og skaber perspektiv for fremtidig udvikling.
Midthimmerlands Folkeblad, 25-09-2019

 

Kamstrup vil finde lækager med lyd
Med akustiske støjmålinger direkte integreret i vandmålere, har Kamstrup fundet en ny måde at bruge ultralydsteknologi til at finde og mindske antallet af lækager. Det giver mulighed for at sætte mere aktivt ind mod vandspild, fortæller målerproducenten i en pressemeddelelse.
Energy-supply.dk, 25-09-2019

 

Danva: Slip vandsektoren fri til gavn for klimaet og fremtiden
DEBAT: Hvis reguleringens spændetrøje løsnes, kan vandsektoren være med til at opfylde Danmarks klimamål og understøtte teknologiudvikling af vandløsninger til gavn for danskerne, eksporten og fremtiden, skriver Carl-Emil Larsen.

Altinger.dk/forsyning, 25-09-2019

 

Frej til økologibevægelsen: I har ikke patent på den bæredygtige udvikling
DEBAT: Økologisk Landsforening fremstiller økologien som det mest bæredygtige valg, selvom eksperterne er uenige heri. Den sort-hvide diskussion om økologi og konventionelt landbrug er ”so much last year”, skriver Marie-Louise Boisen Lendal og Frederik Forsberg.
Altinget.dk/fødevarer, 25-09-2019

 

Grundvandsforening tager på landsturné
FFBG har lagt sag an mod staten, fordi den mener, det er fagligt og juridisk muligt at imødegå de indgreb, kommunerne er i gang med over for lodsejere over hele landet. Indsatsplaner og pesticidforbud truer fagligheden og ejendomsretten! Sådan lyder grundholdningen hos Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse (FFBG), der i sommers stævnede Miljø- og Fødevareministeriet for at give kommunerne alt for store beføjelser til at pålægge landmænd indskrænkninger i deres råderet med henvisning til grundvandsbeskyttelsen.
Landbrugsavisen.dk, 24-09-2019

 

Langås rene vand må vente lidt endnu

Det rene vand i Langå lader stadig vente lidt på sig. Det har man mandag måttet sande i byen i det sydlige Nyborg Kommune, efter resultaterne af nogle prøver taget torsdag viste, at vandet stadig ikke er helt bakteriefrit overalt i vandværket. De næste prøveresultater er klar onsdag.
Fyens.dk, 23-09-2019

 

Tilladelse til HOFOR til udførelse af geotekniske boringer ved Gevninge
Lejre kommune har meddelt HOFOR tilladelse til at udføre 9 geotekniske boringer på det areal, hvor det er planen at opføre et nyt vandværk ved Gevninge.
Lejre.dk, 23-09-2019

 

DI: klimaneutral vandsektor kræver investeringer
DEBAT: Hvis vi laver en fælles strategi for det, vil vi vise resten af verden, at en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030 ikke er et fatamorgana, men en reel mulighed. Men det kræver investeringer i forskning og innovation, mener Dansk Industri.

Altinget.dk/forsyning, 23-09-2019

 

Nye energiprojekter på vej
Udbygning af kraftvarmeværk. Klima- og Planudvalget i Køge Kommune har godkendt projektet for udbygning af Køge Kraftvarmeværk med røggaskondensering og med varmepumpe som ansøgt af Veks, Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S. Projektet er udarbejdet med henblik på at effektivisere og optimere varmeproduktionen på værket. Etablering af røggaskondensering på anlægget vil medføre, at varmeproduktionskapaciteten bliver forøget fra 37,2 MW i dag til 50,7 MW, fremgår det af sagsfremstillingen.
Energy-supply.dk, 21-09-2019

 

Regionen undersøger 215 grunde for forurening
Region Nordjylland undersøger i 2019 en lang række grunde, hvor mulig forurening kan udgøre en risiko for grundvandet og menneskers sundhed. Region Nordjylland gennemfører hvert år indledende forureningsundersøgelser af mulige jordforureninger i Nordjylland. Undersøgelserne skal afklare, om typisk forurenende aktiviteter som f.eks. autoværksteder, renserier og olieoplag har forurenet jorden og grundvandet.
Skagensavis.dk, 20-09-2019

 

Vandværker advarer: Nyt lovforslag går mod hensigten i politisk aftale
DEBAT: En politisk aftale fra sidste år skulle fritage små vandværker for økonomisk regulering, men nu hvor aftalen er ved at blive omsat til lovgivning, kan vi konstatere, at hensigten i aftalen ikke bliver opfyldt, skriver Susan Münster.
Altinget.dk/forsyning, 20-09-2019

 

Aftale om jordfordeling skal gavne naturen og landmænd
Regeringen og aftalepartier bag tørkepakken er enige om model for jordfordeling, som skal gavne klimaet. Der bliver afsat 150 millioner kroner, så op til 6800 hektar landbrugsjord kan blive omfordelt i lokale projekter, som eksempelvis både understøtter vandmiljø, klima, friluftsliv og drikkevandsbeskyttelse.
Sjællandske Medier, 19-09-19

 

Aarhusianernes drikkevand får nyt hjem
Dele af drikkevandet i Aarhus skal have nyt hjem, og nu er nedrivningen af det gamle gået i gang.
TV2 Øst, 18-09-19

 

Sejr til landmand i sag om vandboring
Horsens Kommune trækker påbud tilbage, efter at Bæredygtigt Landbrugs chefjurist har afgivet høringssvar.
Bæredygtigt Landbrug, 18-09-19

 

 

Verdo køber skov for at sikre drikkevandet
Energikoncernen Verdo har købt Randers Sønderskov syd for Randers af Naturstyrelsen. Det primære formål er at beskytte området mod råstofudvinding og andre aktiviteter, der potentielt ellers kunne forurene grundvandet ved Vilstrup Vandværk.
Din Avis Randers, 18-09-19 

 

Foreløbig 17 vandværker med i nyt fremtids-vandsamarbejde i Rebild Kommune.
Ikke færre end 30 af Rebild Kommunes 43 vandværker med flere end 10 forbrugere tilknyttet var forleden repræsenteret på et møde indkaldt af en tidligere omtalt arbejdsgruppe, som igennem det seneste års tid har arbejdet på at etablere et samarbejde mellem vandværkerne i Rebild Kommune.
Vores Avis, 18-09-19 

 

Pesticid i drikkevand er mindre farligt end først antaget
Der er ikke en særlig sundhedsrisiko ved pesticid-nedbrydningsproduktet chlorothalonil-amidsulfonsyre.
Det skriver Miljøstyrelsen på sin hjemmeside. Det sker på baggrund af studier af stoffet foretaget af virksomheden Syngenta.
17-09-19, Århus Stiftstidende

 

Landmænd kræver større fordele som storforbrugere af vand
Landmænd i Vestjylland oplever prisforskelle på mere end 100.000 kroner for det samme årlige forbrug.
17-09-19, Dagbladet Holstebro Struer

 

Godt vandnyt for borgerne i Krogsbølle
Den sprøjtegift, der tidligere på året lukkede to boringer i Krogsbølle, skal fremover vurderes efter samme grænseværdi som andre sprøjtemidler.
17-09-19, Fyens Stiftstidende

 

Borger utilfreds med vandværk: – Manglende info om forurening skaber frygt
Drikkevandet i Brørup skal koges før brug efter fund af coliforme bakterier i prøver. Driftleder hos vandværk forsvarer kortfattet sms til borgerne.
16-09-19, TV Syd

 

Debat: Landmænd skal da blive hos det lokale vandværk
I erhvervstillægget fra Jysk Fynske Medier kunne man 12. september læse artiklen: ”Landmænd kræver større fordele som storforbrugere af vand”. Historien handler om, at landmænd i Vestjylland oplever prisforskel på mere end 100.000 kroner for samme forbrug af vand. Landmændene mener, at det altid vil kunne betale sig at etablere egne boringer og forlade vandværket. Jeg kender problematikken, da vi jævnligt bliver kontaktet af vandværker, som fortæller om landbrug, der ikke længere ønsker at være tilsluttet vandværket. Giver kommunen landmænd tilladelse til indvinding, kan det have stor betydning for resten af forbrugerne, som kan blive ramt af prisstigninger, fordi en storkunde forlader fællesskabet. Endnu værre risikerer forbrugerne at blive ramt på kvaliteten af deres drikkevand.
Lemvig Folkebladet, 15-09-19

 

Hård kritik af øko-kommune for planer om sprøjteforbud
Lejre Kommune går med planer om at indføre sprøjteforbud, der rækker videre end BNBO. Endnu er det dog uvist hvilke arealer, som bliver omfattet, og det er stærkt kritisabelt, mener Gefion.
Landbrug Øst, 15-09-19

 

Skal du lade vandet løbe, før du drikker det?
Mange lader vandet løbe i lang tid, før de tager et glas vand. Men er det egentlig nødvendigt? Læs om, hvorfor du skal lade vandet løbe, før du drikker det, og hvordan du kan spare på vandet.
Søndagsavisen, 15-09-19

 

Grønne pletter vokser frem: Her er de nye skove i Aarhus
Aarhus Kommune går forrest i kampen, når det handler om at plante træer til nye skove. Det nye skovområde bliver til gavn for CO2-aftrykket og beskytter grundvandet, da der ikke skal være landbrugsjord i området længere.
Århus Stiftstidende, 14-09-19

 

Vandværker: En grøn vandsektor kræver et opgør med fokus på effektivisering
DEBAT: Hvis man ønsker en CO2-neutral vandforsyning kræver det, at der kommer langt større fokus på innovation, digitale løsninger og samarbejde på tværs af sektorer frem for på effektivisering, skriver Susan Münster.
Altinget.dk/forsyning, 13-09-2019

 

Drikkevand tjekket for forbudt svampemiddel: Alle 100 boringer er rene

I løbet af sommeren er alle 100 aktive vandboringer i Kolding Kommune testet. Analyser af prøverne viser, at vandets indhold af svampemidlet CTA i alle tilfælde er under grænseværdien.
Kolding: Du kan roligt drikke løs af vandet fra vandhanen. I Kolding er alle 100 aktive boringer i løbet af sommeren blevet testet for stoffet chlorothalonil-amidsulfornsyre, CTA, der bruges i et svampemiddel. Og i alle prøverne lå mængden af stoffet under grænseværdien.
Jv.dk, 12-09-2019

 

Sønderborg Kommune om oprydning af giftgrund: – Vi står med et kæmpeproblem
Står det til Sønderborg, bør region og stat betale en oprydning af Himmark Strand, hvor det nu har vist sig, at forureningen er at sammenligne med forureningen af Kærgård Klitplantage.
Nordals: Vand og sand ved Himmark Strand skal være rent, så der er
Jv.dk, 12-09-2019

 

Biologens opsang: Lad de gamle træer stå
”Gamle træer er noget af det mest uerstattelige i vores natur, det er naturens svar på Jellingestenene”, siger biolog Morten DD fra Naturhistorisk Museum i Aarhus. ”Desværre har vi i århundreder faret frem med uforståelig brutalitet mod vores gamle træer”.
Tv2østjylland.dk, 12-09-2019

 

Økologiformand i replik til Rårup-landmand: Alle ønsker rent drikkevand

Læserbrev af Per Kølster, formand i Økologisk Landsforening: Økologisk Landsforening kører lige nu en økologi-kampagne med grundvand som tema. Den har Peter Bohsen Jensen, bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, reageret på (læserbrevet “Det er en myte, at landbrugets midler lukker vandboringer”, red.) Kampagnen peger ikke fingre ad nogen eller omtaler hverken konventionelle landmænd eller landbrug. Den reflekterer til gengæld den meget store del af befolkningen, som er bekymret over vores drikkevand, og som – uden at være hysteriske – helst vil være fri for pesticidrester i deres drikkevand og mad.
Hsfo.DK, 12-09-2019

 

Vandformand: – Vi er under et politisk pres
Der er et politisk pres på de private vandværker på Nordfyn. Vandværkets vej til at kunne levere rent vand i hanerne har varet længere, end den havde behøvet, mener formand for bestyrelsen i Veflinge Vandværk på Fyn, Henrik Pøhlsgård. ”Jeg ved ikke hvorfor, men der er åbenbart en politisk dagsorden om at samle vandforsyningen under Vandcenter Syd. Men det kommer ikke til at ske i Veflinge, for vi er godt rustet økonomisk og skal nok klare os selv. For os handler det om at bevare den lokale indflydelse på beslutningerne”, siger Henrik Pøhlsgård. Han er frustreret over, at det var jordejeren selv, der måtte fortælle vandværket om det rene vand under byskoven.

Fyens.dk, 11-09-2019

 

Efter seks års giftproblemer: Veflinge får rent vand
Sprøjtemidler i drikkevandet er tæt på at være fortid for Veflinges hårdt prøvede vandforbrugere.
Veflinge: Gravemaskinerne knokler lige nu på højtryk med at etablere den dobbelte rørforbindelse, der indenfor en måned skal skaffe Veflinges vandforbrugere adgang til rent vand.
Fyens.dk, 11-09-2019

 

Efter vandforurening: OUH har aktiveret kriseberedskab og hentet tusindvis af liter drikkevand
Tusindvis af liter drikkevand er transporteret til OUH, efter at hospitalets drikkevandsforsyning er ramt af coli-forurening. Læger og sygeplejersker er ekstra opmærksomme på svækkede patienter, oplyser OUH’s lægefaglige direktør Kim Brixen.
På Odense Universitetshospital valgte ledelsen onsdag eftermiddag at aktivere sit kriseberedskab. Det skete, da Vandcenter Syd havde informeret sygehuset om, at dets vandforsyning var ramt af en forurening med coli-bakterier.

Fyens.dk, 11-09-2019

 

Dansk Miljøteknologi: Dan Jørgensen bør se på innovation i vandsektoren
DEBAT: I forsyningssektoren er der brug for at flytte fokus fra kortsigtede besparelser til langsigtet innovation. Ellers når Danmark ikke målet om at blive verdensførende inden for vandteknologier og fordoble eksporten, mener Dansk Miljøteknologi.
Altinget.dk/forsyning, 11-09-2019

 

Snart skal forsyningsselskaberne selv kunne inddrive gæld
Et nyt lovforslag, der netop er sendt i høring, åbner op for at landets forsyningsselskaber kan fravælge Gældsstyrelsen og selv inddrive tilgodehavender hos kunderne. Danskernes gæld til det offentlige nærmer sig 120 milliarder kroner, og lovforslaget skal være med til at bringe den offentlige gældsinddrivelse på ret køl. Det betyder blandt andet at forsyningsselskaberne selv må inddrive gælden.
Energysupply.dk, 10-09-2019

 

Gefion kritiserer plan for grundvandsbeskyttelse i Lejre

Gefion har indgivet mindretalsudtalelse i forbindelse med møde i grundvandsrådet i Lejre. Det skyldes, at indsatsplanen efter Gefions opfattelse er både fejlbehæftet og langt mere omfattende, end der er fagligt belæg for.
Landbrugsavisen.dk, 09-09-2019

 

Nyt værktøj til at risikovurdere forureninger i fremtidens klima
Region Syddanmark har med støtte fra EU’s Interreg-midler udviklet et modelværktøj, der kan forudsige, hvordan klimaændringer kan påvirke spredning af forurening.

Regionsyddanmark.dk, 09-09-2019

 

Miljøminister venter med forbud mod sprøjtemidlet glyfosat
Det gør indtryk på miljøministeren, at Tyskland vil forbyde glyfosat, men dansk forbud er ikke lige oppe over.

Politiken.dk, 05-09-2019

 

Bæredygtigt Landbrug: Stop nu, ”Gulddreng”!
Direktør Hans Aarestrup kalder musikvideo udgivet i samarbejde med Økologisk Landsforening for populistisk manipulation

bæredygtiglandbrug.dk, 05-09-2019

 

Ekspert bekymret for Miljøstyrelsens metodetjek: Det ligner ny politisering af skovene
SKOVSTRID: Embedsværket politiserer fortsat, når det handler om skovene, og derfor er det svært ikke at blive bekymret over Miljøstyrelsens metodetjek, lyder det fra seniorforsker Rasmus Ejrnæs. Ifølge Skovforeningen er der behov for at se på metoden.
Altinget.dk/Miljø, 05-09-2019

 

 

L&F: Vandplanerne bliver miljøministerens vigtigste opgave

DEBAT: Lea Wermelins vigtigste opgave i forhold til vandmiljøet er de kommende vandplaner i 2021, herunder forvaltningen af vandløbene. Derudover bliver pesticidstrategien en vigtig opgave for ministeren, skriver Anders Panum Jensen fra Landbrug & Fødevarer.
Altinget/miljø.dk, 04-09-2019

 

Revolutionerende affaldshåndtering

Dansk forsker i front med ny teknologi, der bl.a. totaludvinder fosfor fra gylle og slam
Miljøingeniør fra Aarhus Universitet har fået EU-midler til at starte nyt forskningsprojekt op, der kan få vidtrækkende og banebrydende konsekvenser for miljøet i hele verden. Projektet er et fuldstændig nybrud i forhold til den måde, vi i dag behandler vores vådaffald.
ÅrhusAUIngeniering.dk, 03-09-2019

 

Skove er en kæmpe CO2-støvsuger
Skove har magiske evner: Træer kan opsamle store mængder CO2 og på den måde være med til at løse klimakrisen. Effekten bliver endnu større, hvis vi bruger mere træ i byggeriet og bruger træ til bæreposer, T-shirts og vanilje.
Samvirke.dk, 03-09-2019

 

Vi skal holde pesticiderne fra vores drikkevand
Vi skal have høje ambitioner, når det gælder beskyttelse af vores grundvand, og vi ser frem til samarbejdet om det med den nye miljøminister, skriver Heino Knudsen, der er formand for Danske Regioners udvalg for Miljø og Ressourcer. Debatindlæg af Heino Knudsen, formand for Danske Regioners udvalg for Miljø og Ressourcer. Bragt på Altinget.dk den 3. september 2019.
Regioner.dk, 03-09-2019

 

Vandværker: Øg samarbejdet på tværs af forsyningssektoren
DEBAT: Der er brug for en samlet og vedvarende politisk indsats for at sikre, at vi også i fremtiden har både godt drikkevand og en veldrevet forsyning. Derfor skal vi have mere samarbejde på tværs af forsyningssektoren, skriver Susan Münster.
Altinget/forsyning.dk, 02-09-2019

 

Vandskov kommer både Brylle og Odenses borgere til gode
Brylle Vandskov er stadig ung, men vil på sigt blive en tæt skov, hvor Brylles borgere kan tage på udflugt. Samtidig sikrer det Odense-borgeres drikkevand.
Fyens.dk, 02-09-2019

 

Gulddreng er tilbage i underholdende video – og til et godt formål
Hvem kan altid få samtalemnet drejet hen på luksus og damer, selv når dagsordenen er et renere grundvand og mindre sprøjtegift? Ja, det er rigtigt, det er Gulddreng. Men er han ikke død og begravet? Jo, det var han jo egentlig, men nu er Malte Eberts alter ego altså vakt til live igen med det formål at øge opmærksomheden for økologiens positive indvirkning på Danmarks grundvandsbeholdning.
msn.com, 30-08-2019

 

Minister vil forbyde sprøjtemidler i offentlige parker og på fortove

FORBUD: Miljøminister Lea Wermelin (S) slår nu fast, at Socialdemokratiet arbejder for et sprøjteforbud på offentlige arealer som parker og stier. Det glæder støttepartier. Kort før folketingsvalget foreslog Socialdemokratiet at forbyde sprøjtning på offentlige arealer som fortove, veje og stier. Men da de havde indtaget regeringskontorerne, var den nye miljøminister i et svar til Folketinget pludselig mere tilbageholdende.

Altinget.dk, 30-08-2019

 

 

Ny debat: Ønsker til Lea Wermelin
DEBAT: Arbejdet er ved at komme i gang for den nye miljøminister, Lea Wermelin (S). På Altinget: miljø byder en række aktører i en ny debatrække velkommen med deres bud på, hvad der skal øverst på hendes to do-liste. Mød debattørerne her.
Altinget.dk/miljø, 29-08-2019

 

Live igennem fra ny folkeskov i Favrskov
Ved indsamlingsshowet ‘Danmark planter træer’ 14. september 2019 på TV2 præsenterer Favrskov Kommune en ny folkeskov. TV2 og Danmarks Naturfredningsforening står bag indsamlingsshowet 14. september. De har valgt at fremhæve Favrskov Kommunes arbejde med skovrejsning. Derfor er der indbudt til fest for den helt nye folkeskov mellem Hadsten og Hadbjerg.

Favrskov.dk, 28-08-2019

 

Når postevand er bedre end postevand
Til produktionen og transporten af 1 liter flaskevand til supermarkedshylden eller til den lokale kiosk kræves hele 7 liter vand. I 2017 købte danskerne 117 millioner liter flaskevand. Det betyder, at der gik over 800 millioner liter vand til spilde i 2017 . Vand som kunne være blevet nydt direkte fra vandhanen eller som kunne have fyldt 60 millioner badebassin.
Csr.dk, 28-08-2019

 

JA: Nultolerance over for pesticider i vores grundvand skaber problemer
REPLIK: I modsætning til andre stoffer i grundvandet er reglerne for pesticider baseret på et princip om nultolerance og ikke baseret på en sundhedsmæssig vurdering. Det er et problem, mener JA.
Altinget.dk/forsyning, 28-08-2019

 

Bye bye plastikflasker:Snart kan du drikke gratis vand på gaden 100 steder i København
Drop plastikflaskerne, og tag en tår direkte fra hanen. Københavns Kommune sætter ny 20 nye vandposter op, så du kan få frisk drikkevand flere steder i København.

Politiken.dk, 27-08-2019

 

DTU: Giv ikke ansvaret for vores drikkevand til lægfolk
DEBAT: Det er bekymrende, at vandbehandlingsanlæg installeres hos forbrugere, der ikke har faglig viden til at forstå konsekvenserne for det vand, de drikker og laver mad af, mener forskere fra DTU Miljø. En ændring af vandkvaliteten vil medføre en ændret mineralsammensætning, der kan påvirke sundhed og ændre korrosion. Det vil sige afgivelsen af metaller fra vandinstallationerne.
27-08-2019, altinget.dk/forsyning

 

GEUS: Nye fund af pesticider i drikkevand kræver politisk handling
DEBAT: Det kræver politiske beslutninger og ny faglighed, hvis vi fremover skal kunne sikre det danske grundvands kvalitet, og det haster med at komme i gang, mener GEUS.
26-08-2019, altinget.dk/forsyning

 

Giftfund giver dyrere drikkevand
Små vandværker må lukke på grund af stigende udgifter til at beskytte drikkevandet. En børnehave og en folkeskole uden rent vand i hanerne. Det var virkeligheden i Syddjurs Kommune i 2017, da Skørring Vandværk ved Hornslet opdagede, at drikkevandet var forurenet med et for højt indhold af stoffet desphenyl-Chloridazon. Et stof, der lovligt måtte bruges til ukrudtsbekæmpelse, i blandt andet roemarker indtil 1996.
Tv2østjylland.dk, 25-08-2019

 

Tvang fra kommunen – flere små vandværker har fået nok
Favrskov Kommune vil tvinge alle kommunens vandværker sammen i en forening for at sikre rent drikkevand. Men det skaber frustration blandt flere små vandværker.
Tv2østjylland, 25-08-2019

 

Nørup Vandværk overtager Lkihmskov Vandvær

Forbrugere, der tidligere har fået vand fra Lihmskov Vandværk, skal fremover have vand fra vandværket i Nørup. Vandværket i Nørup har nemlig overtaget værket i Lihmskov. Nu skal der investeres cirka to millioner i blandt andet en ny forbindelsesledning mellem de to
Vejleamtsfolkeblad.dk, 24-08-2019

 

Vandværker stort set pesticidfri – ét fund af pesticidrest
Drikkevandet i Kalundborg Kommune er med en enkelt undtagelse fri for rester af pesticider. Nordvestnyt har via portalen for geologiske undersøgelser geus.dk gennemgået drikkevandsprøver af kommunens 44 vandværker eller vandforsyninger (fordelt på 57 anlæg) fra juli 2018 og frem.
Sn.dk, 24-08-2019

 

Miljøminister intensiverer overvågning af grundvand
Grundvandet vil fremover blive undersøgt for 400 pesticider og nedbrydningsstoffer. I dag overvåges kun for 40.
Landbrugsavisen.dk, 24-08-2019

 

Dansk Miljøteknologi: Dansk Forsyning har brug for en ny, grøn start
DEBAT: Forsyningsområdet har brug for klare signaler fra den nye minister. Derfor bør Dan Jørgensen melde klart ud, at han skrotter den gamle forsyningsplan, mener Dansk Miljøteknologi.
Altinget.dk/forsyning, 23-08-2019

 

Wermelin sparker gang i grundvandscreening
PESTICIDER: Det danske grundvand bliver fremover undersøgt for langt flere stoffer en tidligere. Danskerne skal være trygge ved drikkevandet, lyder det fra miljøminister Lea Wermelin.
Altinget.dk/miljø, 23-08-2019

 

Landsby undgår drikkevand fra tankvogne: Vandværk skal i stedet rense drikkevand med aktivt kul
Efter en årrække med noget af Danmarks mest pesticidramte drikkevand er der nu lys forude for forbrugerne ved Nordfyns Vandværk i Krogsbølle. Det bliver nu et filtersystem med aktivt kul, der skal sikre vandforsyningen i og omkring Krogsbølle. Det kniber nemlig med at skaffe vand nok til forbrugerne hos Nordfyns Vandværk, efter at Nordfyns Kommune i juni med øjeblikkelig virkning lukkede to af vandværkets boringer.
Fyens.dk, 22-08-2019

 

Reaktion på sprøjtemidler i vandet: Familie har investeret i eget rensningsanlæg
Mens vandforbrugerne hos Nordfyns Vandværk venter på rent drikkevand, har Ayoe Bettina Løffler Primdal fra Krogsbølle, købt sit eget rensningsanlæg. Anlægget er endnu ikke installeret, men det bliver det selvom vandværket nu får lov til at installere filtrering med aktivt kul.
Fyens.dk, 22-08-2019

 

FN-organ nedtoner sundhedsfaren ved indtagelse af mikroplast
Offentligheden bør ikke være bekymret for mikroplast, der finder vej til klodens drikkevand, siger WHO. Offentligheden bør ikke være bekymret for mikroplast, der finder vej til klodens drikkevand. Sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO, der offentliggøres torsdag i Geneve. Det meste af den mikroplast, der optages i kroppen via kosten, forlader kroppen igen efter at have passeret fordøjelsessystemet, lyder det i rapporten. FN-agenturet har i rapporten forsøgt at samle de små, men stadig flere videnskabelige studier, der undersøger mikroplasts effekt på mennesker. “Vi slår ikke på nogen måde alarm”, lød det fra Bruce Gordon, vandekspert hos WHO, på et pressemøde forud for offentliggørelsen.
dr.dk, 22-08-2019

 

Wermelin overvejer valgløfte: Forbud mod sprøjtemidler skal undersøges
NATUR: Miljøminister Lea Wermelin (S) vil undersøge muligheden for et forbud mod sprøjtning og gødskning i naturområder. Se at komme i gang, lyder det fra R og EL.
Altinget.dk/miljø.dk, 22-08-2019

 

Debat: Drikkevand er også klima
I spændingsfeltet mellem klima og drikkevand ser vi, at medlemmerne i Danske Vandværker forening kan spille en stor rolle. Og der er næppe nogen i drikkevandsbranchen, som ikke gerne vil yde klimaet en hjælpende hånd og gøre alt, hvad der er menneskeligt muligt for at sikre danskerne rent drikkevand fra hanen, skriver Susan Münster, direktør i Danske Vandværker..
Enegy-supply.dk, 21-08-2019

 

Dansk industrivaskeri knækker koden på at vaske tøj med genanvendt vand
Økonomisk set er projektet i første omgang relevant i nordiske lande med høj vandafgift – og i Sverige, hvor det er svært at lave vandboringer i klippegrunden

Csr.dk, 21-08-2019

 

Vandværks-sagen: Det er en nødvendig øvelse at lave vandforening
Fire vandværker siger åbent nej tak, flere vandværker fedtspiller i dannelsen af frivillig vandsamarbejde, der nu er obligatorisk og nødvendig, siger udvalgsformand. Det er nemt at blive en bussemand på andres vegne. Og det er faktisk den situation som Favrskov Kommune er landet i, efter at et enigt, men ferieramt Teknik- og Miljøudvalg har besluttet at fire navngivne vandværker, der ikke vil ind i frivilligt vandsamarbejde netop SKAL melde sig ind.
Favrskov.lokalavisen.dk, 19-08-2019

 

Farlig sprøjtegift: Her skal du vælge dansk frugt og grønt
Forbrugerrådet Tænk har udpeget 10 typer af frugt og grønt, hvor du får mindst sprøjtegift, hvis du vælger dansk.
Newsbreak.dk, 18-08-2019

 

Van(d)vittig god idé: Studerende fra hele verden lærer om dansk vand
På Låsby Kro er universitetsstuderende fra hele verden i disse uger samlet for at blive klogere på dansk vand. Østjylland er Danmarks svar på Silicon Valley, når det kommer til virksomheder, der beskæftiger sig med vand. Derfor har en række østjyske virksomheder, forsyningsselskaber og Aarhus Universitets i disse uger inviteret 45 studerende fra hele verden til kursus på Låsby Kro.

Tv2østjylland.dk, 18-08-2019

 

Otte nød-tappesteder klar: Her kan du hente rent vand i Aalborg Centrum – GRATIS
Aalborg Forsyning tilbyder friskt vand på centrale steder i Aalborg for de borgere og restauratører, der er ramt af lørdagens vandforurening. Aalborg Forsyning er i gang med at etablere steder i centrale dele af Aalborg Centrum, hvor det bliver muligt at tappe rent vand. Det sker ovenpå lørdagens tilfælde af forurening i drikkevandet i områderne omkring Vesterbro, Fyensgade/Jyllandsgade og Østre Alle.
Tv2nord.dk, 18-08-2019

 

Vand er grundlaget for alt – eller hvordan man laver vin til vand
Over 10.000 landsbybeboere i Zambia har fået rent drikkevand – takket være danske forbrugeres smag for sydafrikansk vin. Den lille virksomhed Vin med Hjerte har nemlig som forretningskoncept at omdanne vin til vand, så alt overskuddet fra vinsalget bliver investeret i brøndbyggeri i Zambia.
Globalnyt.dk, 16-08-2019

 

Ny direktør hos Odder Forsyningsselskab

Odder Forsyningsselskab I/S har ansat ny direktør, som skal stå i spidsen for Odder Forsyningsselskab I/S, Odder Vandværk A.m.b.a. og Odder Varmeværk A.m.b.A. Valget er faldet på 49-årige Jørgen Krum, der er bosat i Horsens med sin familie. Det oplyser Odder Forsyningsselskab på sin hjemmeside, https://www.odderforsyningsselskab.dk
Energysupply.dk, 15-08-2019

 

Politiet ser på anklager fra Randersduo: Går efter at retsforfølge Verdo-toppen
Randers: Står det til to af Verdos mest ihærdige kritikere, Asger Brorsen og Bo Vestergaard Hansen, begge med tilknytning til Det Konservative Folkeparti i Randers, skal topfolkene i energiselskabet retsforfølges. Det skriver de direkte i den anmeldelse, som de denne uge har sendt til Østjyllands Politi.

Århusstiftidende.dk, 15-08-2019

 

Ny rundspørge: Forsyningssektoren opprioriterer grønt fokus
Forsyningssektoren ønsker i stadig stigende grad at mindske miljøbelastningen. Det viser en ny rundspørge blandt sektorens beslutningstagere, som er udarbejdet af rådgivningsvirksomhederne Pluss og EY.
Altinget.dk/forsyning.dk, 15-08-2019

 

260 pesticidløse hektar skal sikre drikkevandet

Da medlemmerne af teknik- og miljøudvalget i Kalundborg Kommune for nylig mødtes for første gang efter sommerferien, omhandlede et af punkterne på dagsordenen en orientering om boringsnære beskyttelsesområder – i daglig tale BNBO. Med BNBO lægges der op til at nedbringe risikoen for forurening af grundvandet fra landbrugets anvendelse af pesticider.
Sn.dk, 14-08-2019

 

Dispensation fra vaskepladsbekendtgørelsen
Det er lykkedes at få en dispensation fra vaskepladsbekendtgørelsens krav om påfyldning på vaskeplads for mikrobiologiske midler i væksthuse, udenfor BNBO.
Gartnertidende.dk, 13-08-2019

 

Miljøstyrelsen efterlyser ideer til projekter med sprøjte- og præcisionsteknologi

Øget brug af droner, robotter, machine learning og andre teknologier, der kan medvirke til at præcisere udbringningen af pesticider? Miljøstyrelsen leder i øjeblikket efter gode idéer til nye projekter de skal støtte.

Landbrugsavisen.dk, 13-08-2019

 

Politisk direktør: Økologi er ikke perfekt, men vi er nået langt

Økologi er ikke perfekt og er ikke i mål med klima og andre bæredygtighedsmål, men vi er nået langt, skriver Paul Holmbeck, som er politisk direktør i Økologisk Landsforening
Krisleligt-dagblad.dk, 13-08-2019

 

Tid at søge om tilskud til ny skovrejsning
Ny ansøgningsfrist for tilskud til skovrejsning er 20. september. Bekendtgørelsen om tilskud til skovrejsning er nu underskrevet af den nye fødevareminister. Fristen for ansøgning er 20. september. Da der er sat 35 millioner kroner af til ordningen i 2019 og kun 5 millioner kroner i 2020 kan det være en god ide at søge nu. Der er to år til at gennemføre projektet. Tilskud til løvskov og skovbryn er 32.000 kroner pr. hektar. Minimum 2,0 hektar landbrugsareal skal tilplantes. Der kan nu opnås tilskud til plantning af nåletræ. Og arealtilskud kan bibeholdes.
LandbrugØst.dk, 12-08-2019

 

3.700 ton uranmalm forurener grundvandet på Risø
Fluorid, bly og arsen flyder fra kasseret uranmalm på Risø og ud i jord og grundvand. Forureningen er først blevet opdaget af kommunen i 2016, selv om den har eksisteret i 40 år

Energy-supply.dk, 08-08-2019

 

Landmænd kan gratis få vurderet muligheden for økologisk drift

Viborg: Cirka en fjerdedel af landmændene i Viborg Kommune med et konventionelt landbrug får nu et tilbud om et gratis øko-omlægningstjek. Det er Viborg Kommune, der i samarbejde med Økologisk Landsforening, til denne service som udmøntning af tillægsaftalen til Pesticidstrategi 2017-21, som regeringen, S, R og SF indgik i januar 2019.
Viborgnyt.dk, 08-08-2019

 

Vandtortur: Små vandværker vil ikke druknes i stor forening
Ædelt formål om at sikre vandkvaliteten i Favrskov Kommune betyder, at alle vandværker skal indmeldes ‘frivilligt’ i ny forening. Det er der fire mindre vandværker der ikke vil. Alt tyder på, at politikerne i Teknik- og Miljøudvalget på torsdag kommer til at bede byrådet om at give fire mindre vandværker et påbud om at melde sig ind i en frivillig forening. En forening som byrådet selv har besluttet, skal være frivillig at melde sig ind i – i første omgang. Men efterfølgende har besluttet, at man kan tvinges ind i, hvis man henviser til Vandforsyningsloven.
Favrskov.lokalavisen.dk, 06-08-2019

 

Nye medlemmer af EU-Parlamentet vil kæmpe for mere kontrol med vandkvaliteten
Mere overvågning af vandkvaliteten og bedre håndhævelse af eksisterende EU-regler for drikkevand og spildevand. Det står højt på dagsordenen hos flere af de nyvalgte danske medlemmer af EU-Parlamentet. Vand kender ingen grænser, og EU spiller en afgørende rolle i forhold til at sikre, at der nu og i fremtiden er tilstrækkeligt rent drikkevand og ordentlig håndtering af spildevand. 10 ud af de i alt 14 nyvalgte danske medlemmer af Europa-Parlamentet, på tværs af partierne, har et stort ønske om øget kontrol med de eksisterende EU-regler og bedre overvågning af vandkvaliteten.

Landbrugsavisen.dk, 05-08-2019

 

Mange haveejere vil droppe sprøjtegift
Aarhus Kommune har tilsyneladende succes med en kampagne, der skal få haveejere til at droppe sprøjtegift. Som haveejer kan det være fristende at ty til sprøjtemidler for at slippe for ukrudt. Men sprøjtemidler kan være med til at ødelægge grundvandet.  For at undgå at haveejere bruger sprøjtemiddel på græsplænerne og i haverne, har Aarhus Kommune og Aarhus Vand det seneste halve år kørt en kampagne, der skal få haveejerne til at holde op med at bruge sprøjtemiddel, når de fjerner ukrudt.
Tv2østjylland.dk, 05-08-2019

 

Ellens giftfrie have i Stenløse er vild med vilje
Ellen Brunbech er en del af den landsdækkende event ‘Åben Havelåge 2019’, hvor sprøjtegiftfrie haveejere viser deres have frem for at inspirere andre haveejere til at dyrke haven giftfrit. ‘Åben Havelåge 2019’ skal skabe mere liv i de danske haver og inspirere danskerne til at lægge giften fra sig og dermed hjælpe naturen og skåne vores grundvand.
Lokalavisen Egedal, 02-08-2019

 

Forurening holder stadig drikkevandsboringer lukket

I 2018 skrev minby.dk om flere tilfælde af forurening i eller tæt på drikkevandsboringer ved Dragør Vandværk og St. Magleby Vandværk. Avisen har spurgt forsyningsselskabet HOFOR, hvordan det siden er gået.
Minby.dk, 01-08-2019 

 

Fortov åbnede sig pludseligt under 17-årig, som røg ned i halvanden meter dybt hul på grund af lækage i vandrør
Fortovet som den 17-årige kom gående på, forsvandt pludselig under fødderne på ham, og han røg ned i et halvanden meter dybt hul under fortovet. Det var en lækage i et vandrør, der havde undermineret dele af fortovet, og nu skal både vand- og kloakrør under fortovet undersøges. Den 17-årige slap fra uheldet med mudrede sko og en øm ankel.
TV2 NORD, 01-08-2019 

 

Sommerskole underviser i dansk vandteknologi
Over 80 procent af alt menneskeskabt spildevand ledes urenset ud i naturen, og i nogle dele af verden når op mod 70 procent af det producerede drikkevand aldrig frem til vandhanerne. Det gør vi noget ved herhjemme, hvor meget spildevand omdannes til energi, mens kun seks til otte procent af det producerede vand går tabt. Disse voldsomme, globale kontraster gav AVK en idé. En sommerskole, hvor studerende fra hele verden undervises i den danske vandteknologi, som har gjort Danmark til et globalt foregangsland for vandbehandling. Her er det overordnede sigte at ruste de studerende til at løse nogle af dagens og morgendagens helt store ressourceudfordringer.
Tekniskfokus.dk, 31-07-2019

 

BNBO – hvor er vi i dag, og hvor skal vi hen?
Beskyttelsen af drikkevandet har det seneste stykke tid været en højtstående prioritet blandt flere kommuner. Derfor har flere kommuner allerede udstedt forbud mod anvendelsen af pesticider over for landmænd ved boringsnære beskyttelsesområder – også kaldet BNBO.
Effektivt Landbrug, 31-07-2019 

 

Grundvand: Frivillige aftaler skal bane vej
Nu skal vandværkerne i Lejre Kommune gang med at lave frivillige aftaler med lodsejere om sårbare områder med henblik på stop for brug af pesticider. To handleplaner er sendt i høring af politikerne, skriver DAGBLADET Roskilde tirsdag.
SN.dk, 30-07-2019

 

År med tørke truer grundvandet i Danmark
Undergrunden er lige så tør som sidste sommer – til trods for at Danmark har fået mere regn og mindre varme.
Ritzau, 30-07-2019

 

Dansk grundvand lider under årelang tørke: Sparekrav lige om hjørnet
Hvis der ikke snart falder store mængder regn i Danmark, kan de seneste to års tørke få konsekvenser for vores vandboringer. Derfor er restriktioner på forbrug af vand lige om hjørnet, vurderer seniorrådgiver hos Geus.

Ingeniøren, 30-07-2019

 

DTU vil fjerne pesticidrester med ozon og bakterier
Hverken aktivt kul eller bakterier har indtil videre vist sig effektive overfor den udbredte pesticidrest DMS. Og oxidation kan skabe kræftfremkaldende biprodukter. Men forskere fra DTU Miljø er nu klar til at teste en ny løsning.
Watertech, 27-07-2019

 

Populært: Se vandtårnet indefra

Klokken havde kun lige passeret 10.00, da de første børn og forældre stod klar ved foden af Sorø Forsynings vandtårn. Vandtårnet er udvendigt udsmykket med et karakteristisk kunstværk af Per Arnoldi, og det er formentlig Arnoldi-værkets stærke farver, der har gjort »ufoen« ved motorvejen til et vartegn for Sorø. Kendis-faktoren var også en af årsagerne til, at de mange mennesker ville op i toppen af tårnet.
Sjællandske Medier, 25-07-2019

 

Halsnæs bedst til giftfri haver
Flere end 500 haver i Halsnæs Kommune er nu tilmeldt “Giftfri Have” – kommunen ligger nr. 1. Borgerne opfordres til at stoppe evt. brug af sprøjtegift i deres haver og tilmelde sig initiativet ”Giftfri Have”. Der var et par præmier på højkant til dem, som tilmeldte sig.
Halsnæs Avis, 24-07-2019

 

Borgerforslag vil forbyde Roundup til privat brug
Det skal være slut med at kunne købe Roundup og andre bekæmpelsesmidler til privat brug, foreslår et borgerforslag med over 22.000 støtter.
Landbrugsavisen, 24-07-2019

 

Øster Lindet i gang med opførelse af nyt vandværk
Omkring fem millioner kroner skal Øster Lindet Vandværk investere i et nyt og moderne værk. Bestyrelsen har vurderet, at en pris på en renovering, så værket bliver løftet op til nutidens krav, vil blive for høj i forhold til opførelsen af et helt nyt vandværk, hvor alt vandbehandling sker i et lukket system og lagres i en rustfri ståltank, der let kan rengøres og inspiceres. Desuden vil det med et nyt vandværk være mulighed for at rumme alle faciliteter i en bygning.
JyskeVestkysten, 24-07-2019

 

Flere byer tilbyder gratis drikkevand til borgerne
I fremtiden er planen, at der skal laves en app med et kort, så du kan finde gratis drikkevand i hele Danmark.
DR.dk, 24-07-2019

 

Ny teknologi skal give superpræcise grundvandsmodeller

Nyudviklet NMR-teknologi fra Aarhus Universitet kan blive gamechanger for 3D-modellering af grundvandsressourcer og jordbundsforhold.
Forskere har udviklet en teknologi, der kan bruges til at kortlægge hydrogeologiske og geologiske strukturer i undergrunden. Teknologien kan være banebrydende i forhold til meget præcist at kunne bestemme og modellere grundvandets bevægelser og undergrundens 3D-struktur.

Randersidag.dk, 23-07-2019

 

Bakteriebombe: Lad vandet løbe efter ferien
Legionella og andre sygdomsfremkaldende bakterier kan formere sig i stillestående, lunkent vand og kan smitte gennem vand og luften.
Folketidende, 22-07-2019

 

Fagfolk åbner for højere grænseværdier for ufarlige pesticidrester
Ekspert og Danske Vandværker mener, at det er på tide, at kravværdierne til ikke-relevante metabolitter bliver justeret. Danva og andre eksperter frygter tab af forbrugertillid.
»Hvis et stof ikke er sundhedsskadeligt, så er tiden kommet til, at vi bør vurdere, om kravværdien skal være lige så lav som for stoffer, som vi ved er skadelige. Vi er nødt til se mere nuanceret på tingene, hvis vi skal bruge ressourcerne, hvor de giver mest værdi.« Sådan lyder det fra Susan Münster, der er direktør i Danske Vandværker.
Ingeniøren, 20-07-2009

 

Forsyningsdirektør: Vores grundvand er under pres – der er brug for handling nu
I april 2019 blev der fundet pesticider i vandboringer i Egedal Kommune. Direktør for Trefor Infrastruktur, der laver vandboringer, advarer nu og opfordrer til politisk handling i dette debatindlæg.
Kristeligt Dagblad, 20-07-2019

 

Totalt sprøjteforbud på vej: – Vi er virkelig sårbare
Drikkevandet på Samsø er i fare for at blive forurenet, og derfor vil et flertal af byrådet i Samsø Kommune vil nu indføre sprøjteforbud i drikkevandsområder. Et lignende forbud har tidligere været indført i Aarhus Kommune, og nu er det så på vej til Samsø. Forbuddet skal behandles på et byrådsmøde i august.
TV2 Østjylland, 27-06-2019

 

Nyt Geoviden om grundvand og klimaforandringer
Grundvandet stiger i Danmark, og det skyldes i stor udstrækning klimaforandringerne. I det nye Geoviden kan du læse, hvordan geovidenskaben ruster os mod mulige oversvømmelser.
GEUS.dk, 27-06-2019

 

Dan Jørgensen bliver ny klima-, energi- og forsyningsminister
SKIFTEDAG: Mette Frederiksen (S) har udpeget ministrene til et nyt regeringshold. Dan Jørgensen bliver ny klima-, energi- og forsyningsminister. Han får samtidig plads i magtfuldt regeringsudvalg.
Altinget Forsyning, 27-06-2019 

 

Ingeniørstuderende: ”Vi har pligt til at løse verdensmålene”
Der er verdensmål på skemaet denne uge, hvor ingeniørstuderende fra Aarhus Universitet arbejder sammen med studerende fra hele verden om at finde nye idéer til, hvordan vi kan spare på klodens vandressourcer. Det sker som led i den internationale CDIO Academy and Innovation Challenge 2019.
Aarhus Universitet, 27-06-2019

 

Enhedslisten og Radikale vil skærpe kontrol med gift i byggematerialer

GRUNDVAND: Kontrollen med biocider i byggematerialer skal skærpes, mener Radikale og Enhedslisten. Dansk Byggeri maner til besindighed, mens Danske Vandværker opfordrer til en ny og samlet biocidstrategi.
Altinget.dk/Miljø, 26-06-2019

 

Nu skal der gang i oprensning af giften under Grindsted
Det kræftfremkaldende stof vinylklorid skal stoppes – eller i hvert fald begrænses – inden det løber ud i Grindsted Å. Det har politikerne i Region Syddanmark netop besluttet.

Tv2syd.dk, 25-06-2019

 

På besøg på vandværket: Vandet fra undergrunden smager lidt af mose og gamle cykelslanger
25 af Folkebladets abonnenter var mandag eftermiddag på besøg på Rugballegård Vandværk. Her smagte vi på ubehandlet vand direkte fra undergrunden og besøgte værkets atomsikrede beskyttelsesrum. Det er ganske ufarligt, men for nogle var det lidt af en overvindelse at sætte flasken for munden. Vi var mandag eftermiddag på besøg på Rugballegård Vandværk, og her fik vi lejlighed til at smage på det såkaldte råvand, altså det ubehandlede vand hentet op fra en af de seks boringer 100 meter under jorden. Det smager lidt af mose, lød det fra en af deltagerne. Cykelslanger, lød det fra en anden, mens der også var andre, der efter at have lugtet til vandet, var overraskede, at det egentlig slet ikke var så slemt. Efterfølgende fik vi det rensede, helt almindelige postevand tappet fra en anden beholder i flaskerne, og det gled lidt lettere ned.
Horsens Folkeblad.dk, 24-06-2019

 

Radikale Venstre foreslår: Allerød skal med i Giftfri Have
Allerød Kommune skal med i initiativet Giftfri Have. Sådan lyder et forslag fra Radikale Venstres byrådsmedlem, Merete Them Kjølholm, der har fået forslaget på dagsordenen for mødet i Allerød Byråd 27. juni.
Allerød.lokalavisen.dk, 23-06-2019

 

Her er Enhedslistens og Konservatives nye grønne ordførere
De første ordførerposter i det nyligt sammensatte Folketing er faldet på plads. Enhedslisten og Konservative fordelte roller og opgaver torsdag. Og der er både kendte og ukendte grønne politikere i begge grupper. 30-årige Mette Abildgaard bliver tildelt både klima- og miljøordførerskaberne i Konservative. 27-årige Mai Villadsen bliver Enhedslistens nye miljø-, klima- og naturordfører.

Altinget.dk/miljø, 21-06-2019

 

Vandforsyning lukket efter fund af plantegift
Resultater fra en ny prøve af drikkevandet på Nordsamsø forbyder nu at drikke vandet fra Nordsamsø Vandværk. Derfor er der etableret nødforsyninger fra øens øvrige vandværker. I den seneste kontrol af drikkevandet fra Nordsamsø Vandværk er der konstateret et højt indhold af stoffet chlorothalonil-amidsulfonsyre, der overskrider grænseværdien.
Tv2Østjylland.dk, 20-06-2019

 

FRI: Sikring af drikkevandet kræver handling fra ny regering

DEBAT: Ønsker vi rent drikkevand i fremtiden, skal vi beskytte vores grundvand. Foreningen af rådgivende ingeniører har ti konkrete råd til en ny regering, skriver Brandt Bering, formand for FRI’s Miljø og Klimaudvalg og Forretningschef for forsyning i Niras. Det var dejligt at opleve vores drikkevand nævnt i valgets afsluttende partilederdebatter. Nu, hvor valget er overstået, er det på sin plads at kvittere positivt for det til vores politikere. Nu skal ord veksles til handling, og derfor giver Foreningen af Rådgivende Ingeniører her vores anbefalinger til at sikre drikkevandsressourcen og forbrugernes tillid til vores drikkevand.
Altinget.dk/forsyning, 19-06-2019

 

Fynsk drikkevand faldt som regn i vikingetiden: Forskere undersøger grundvandet på Fyn
Et nyt forskningsprojekt skal finde ud af, hvor gammelt det fynske drikkevand er. Resultaterne skal være med til at forebygge forurening af grundvandet i fremtiden. Internationale forskere er i færd med at aldersbestemme drikkevandet i Vandcenter Syds boringer i Odense.
Tv2fyn.dk, 18-06-2019

 

På regionens testgrunde er der plads til fri og farlig leg

Et parcelhus i Køge og en lukket losseplads i Hvalsø danner ramme om Region Sjællands to testgrunde. Her får virksomheder og forskere lov til at teste og udvikle nye løsninger på de  miljøproblemer, regionen står overfor, og det kan ske uden rigide tidsplaner eller risiko for skade på det omkringliggende miljø. ”Det er de færreste udviklingsprojekter, der følger tidsplanen, men på vores testgrunde slipper virksomhederne for at have en utålmodig grundejer til at ånde sig i nakken, desuden kan vi stå fuldt inde for sikkerheden”, fortæller chefkonsulent i Region Sjælland Hasse Milter.
I dag.dk, 17-06-2019

 

Beskidt vand kan have medvirket til dødsfald
En etårig norsk dreng, der i forrige uge døde i Askøy i Norge, havde to forskellige bakterietyper i kroppen. Det fastslår den foreløbige obduktionsrapport. Omkring 2000 personer blev i forrige uge syge på øen Askøy ved Bergen – sandsynligvis på grund af bakterier i drikkevandet. Den etårige dreng mistede livet onsdag den 5. juni. Det er allerede kommet frem, at han havde bakterien campylobacter i kroppen. Drikkevandet skal dog analyseres yderligere, før man kan fastslå, at bakterien fra drikkevandet er den samme, der er fundet hos de syge indbyggere. I alt har 56 voksne og 15 børn fra Askøy været indlagt som følge af den formodede smitte fra drikkevandet.
Børsen.dk, 17-06-2019

 

Begrænsning af vandforbruget
Også denne sommer opfordres alle til at vise omtanke i forhold til vandforbruget. Det betyder i praksis, at der ikke må vandes mellem kl. 9 og 18, der ikke må vandes græsplæner, og der ikke må bruges automatiske havevandere. Samtidig bør alle generelt spare på vandet i sommermånederne. Årsagen til at indføre en begrænsning er, at der er risiko for tørlægning af vandboringerne.I værste fald kan en sænkning i grundvandsspejlet give iltning af grundvandet og dermed ændre vandets kemiske sammensætning. Samtidig stiger risikoen for nedsivning af pesticider og andre stoffer, da de vil opholde sig kortere tid i de beskyttende jordlag. Vandingsforbuddet mindsker også risikoen for, at bække, åer og søer tørrer ud.
Roskilde.dk, 17-06-2019

 

Planteforskere får millioner til at skabe bæredygtige afgrøder
Aarhus Universitet er sammen med et internationalt forskerhold blevet tildelt 203 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden – heraf går 50 millioner kroner til planteforskerne fra Aarhus Universitet. Forskningsprojektet går ud på at skabe grundlæggende viden om planters interaktioner med de komplekse samfund af mikroorganismer, der lever i og omkring dem. Ambitionen er at øge fødevareproduktionen og sikre tilstrækkelig mad til en voksende verdensbefolkning ved at skabe et smartere og mere bæredygtigt landbrug, der bygger på biologiske metoder.
Århus Stiftstidende, 16-06-2019

 

Vandet fosser ud af Pedersker Vandværk
Der har været et ledningsbrud i Pedersker Vandværks område, og det betyder, at der fosser en masse vand ud et sted. Normalt pumper Pedersker Vandværk 80 kubikmeter drikkevand ud til forbrugerne om dagen, men lige nu fosser der 288 kubikmeter ud af vandværket. ”Vi har prøvet at lokalisere bruddet. Vi tror, at det måske er et sted i Pedersker. Vi har en mistanke om, at det er ved Ølenevej, men vi vil ikke udelukke, at det er andre steder. Det kan muligvis være et hovedrør, der er gået brud på”, siger driftsansvarlig ved Pedersker Vandværk, Jesper Lodberg.
TV2 Bornholm, 16-06-2019

 

– Nu må vi se, om de vil betale nok for pesticidfri drift

Kan det gøres økonomisk forsvarligt, så har man i Vejle-Fredericia Landboforening ikke de store betænkeligheder ved at indgå aftaler om pesticidfri drift både inde og uden for de boringssnære beskyttelsesområder. Hos de lokale landmænd i de kommuner, hvor Trefor Vand lige nu forsøger at indgå hundredvis af frivillige aftaler i et forsøg på at beskytte grundvandet, der er man klar til at tage dialogen.
Effektivlandbrug, 15-06-2019

 

Kræft-mistænkt stof fundet i nordfynsk vand
Nordfyns Kommune har med øjeblikkelig virkning lukket to boringer hos Nordfyns Vandværk efter fund af nyt stof. I den sjællandske by Ledøje ved Ballerup har beboerne siden slutningen af april været nødt til at hente deres drikkevand fra tankvogne på byens torv, efter man fandt stoffet chlorothalonil-amidsulfonsyre i vandværkets boringer. Torsdag dukkede det samme stof op i vandet hos Nordfyns Vandværk i Krogsbølle, og fra Styrelsen for Patientsikkerhed fik Nordfyns Kommune besked om med det samme at lukke de to ramte boringer.
Fyens.dk, 14-06-2019

 

Alle forbrugere med til at sikre Favrskovs drikkevand
Favrskovs vandværker har nu stiftet foreningen ”Vandsamarbejdet om drikkevandsresurserne i Favrskov Kommune”. Gennem samarbejdet indbetaler forbrugerne i de næste 12 år 2 kroner per m3 vand. Alt i alt forventes det at give op til 50 millioner kroner, der skal bruges på at sikre drikkevandet.
Favrskov Kommune, 13-06-19

 

Rent vand i Krogsbølle kan trække ud i tre år
Nordfyns Vandværks plan for at skaffe rent vand er sat i stå af klage. Nu får vandværket en ny treårig dispensation.
Fyens.dk, 13-06-19

 

Ny forening af landmænd mod sprøjteforbud vil lægge sag an mod staten

Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse er dannet af en lille gruppe af landmænd, der ikke mener staten har ret til at pålægge kommunerne at indføre sprøjteforbud hos landmændene.
Landbrugsavisen, 13-06-19

 

»Jeg bliver så edderarrig«: Borgerforslag om forbud mod sprøjtegifte i private haver samler tusinder af underskrifter
Også på offentlige fællesarealer som parker og lignende skal sprøjtemidler forbydes.
Politiken, 13-06-19

 

JA: Vi mangler overblik over fremmedstofferne i vores grundvand
DEBAT: I Danmark screener vi for omkring 100 stoffer i grundvandet, men bredere screeninger er på vej. Vi ved nemlig, at langt flere stoffer finder vej til grundvandet, og de kan være langt farligere end pesticider, skriver Hans-Henrik Jørgensen.
Altinget Forsyning, 13-06-19

 

Professor og fhv. vandchef: Stop Miljø­styrelsens dispensation til pesticider
DEBAT: Det er urealistisk at tro, at vi vil kunne rense drikkevandet for alle slags stoffer. Derfor må Miljøstyrelsens dispensationspraksis stoppe, forbyde al ikke-erhvervsmæssig brug af giftstoffer og lægge afgifter på pesticider, skriver Erik Arvin og Jens Andersen.
Altinget Miljø, 13-06-19

 

Danva: Lad politisk lemfældighed med drikkevandet få en ende
DEBAT: Der er har i årevis været politisk flertal for lemfældig omgang med vores grundvand, og vi kan nu konstatere flere miljøfremmede stoffer i vandet. Det vil medføre prisstigninger for forbrugeren, skriver Carl-Emil Larsen.
Altinget Forsyning, 13-06-19

 

Ingen spor af nyt giftstof i vandet

Ni ud af ni vandværker i Halsnæs Kommune meddeler nu, at man kan bruge vandet uden at bekymre sig om rester af pesticidnedbrydningsproduktet chlorothanolin-amidsulfonsyre (CTASS).

sn.dk, 12-06-2019

 

Kommune tilbyder gratis økotjek til BNBO-ramte landmænd

En fjerdedel af landmændene i Viborg Kommune får nu tilbud om et gratis øko-omlægningstjek. Det sker som et led i kommunens udmøntning af tillægsaftalen til Pesticidstrategi 2017-21, som regeringen, S, R og SF indgik i januar 2019. Økologisk landbrugsdrift i områder tæt på vandboringer er et af de frivillige virkemidler, som Miljøstyrelsen opfordrer kommunerne til at anvende til beskyttelse af fremtidens drikkevandsressourcer.

landbrugsavisen.dk, 11-06-2019

 

Her kan der komme et forbud mod sprøjtegift

Vandværkernes beskyttelsesområder omkring drikkevandsboringer skal kortlægges og senest 2022 skal der være lavet frivillige aftaler med ejerne af de berørte arealer. Vejen Kommune: Med vedtagelsen af budgettet for 2016-2019 besluttede byrådet, at bekæmpelse af ukrudt med gasbrændere fremover skulle erstattes delvist med anvendelse af pesticider. Bortset fra en beskyttelseszone på 25 meter fra vandværksboringer ville der ikke være specielle restriktioner i områder med drikkevandsinteresser. Men det blev der lavet om på 11. januar i år, da regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og SF enedes om en tillægsaftale til Pesticidstrategi 2017-2021.

jv.dk, 10-06-2019

 

Pesticidrester dukker op hos flere vandværker
Det er ikke kun Aarø og Aarøsund, vandværkerne finder pestricidrester i drikkevandet. Mindst 20 vandværker i kommunen finder også rester af pesticider i drikkevandet – nogle af dem over grænseværdierne.

jv.dk, 10-06-2019

 

2000 syge i norsk by – tarmbakterier fundet i drikkevand

Der er fundet tarmbakterier i drikkevandet i Askøy Kommune ved Bergen. 47 har været indlagt på sygehus. Omkring 2000 personer er sandsynligvis blevet syge på grund af fækale bakterier i drikkevandet i den norske by Askøy, der ligger ved Bergen. Det er endnu ikke bekræftet, at drikkevandet er smittekilden til de mange syge, men sandsynligheden er meget høj, fortæller viceborgmester Bård Espelid til det norske nyhedsbureau NTB.
tv2.dk, 09-06-2019

 

Rensning må ikke blive en sovepude

Indtil for ganske nylig et overset og nærmest ukendt nedbrydningsprodukt efter et svampemiddel, der har været brugt i Danmark i perioden 1982 til 2000. Her blev midlet anvendt ved dyrkning af hvede, kartofler, ærter, løg, porre, solbær, ribs og jordbær på friland samt agurker og prydplanter på friland og i væksthuse. Svampemidlet er siden erklæret forbudt i Danmark, men nu trækker det altså sine spor i det danske drikkevand. I april 2019 fandt det lille sjællandske vandværk i Ledøje rester af midlet i sine drikkevandsboringer. Miljøstyrelsen har sat midlet på listen over de stoffer, der skal screenes for hos de danske vandværker i 2019. Det nye stof, som officielt har fået betegnelsen CTA, fordi navnet simpelthen er for langt og svært at sige, er seneste i rækken af nye pesticid-stoffer, der pludselig er dukket op i drikkevandet i løbet af de seneste to år. Hos Dansk Vandværker er direktør Susan Münster selvfølgelig ærgerlig over fundet og over, at man stadig i dag skal håndtere fortidens synder. Men hun holder fast i, at man ikke bare skal begynde at rense al drikkevand fuldstændig hovedløst. Det sagde hun for et år siden – Det siger hun også i dag.

energy-supply.dk, 06-06-2019

 

Nyt samarbejde skal mindske brugen af pesticider i Rudersdal
Et nyt samarbejde mellem Rudersdal Kommune og Danmarks Naturfredningsforening skal skabe initiativer, der mindsker brugen af pesticider.  “Den bagvedliggende tanke er, at det er folks eget grundvand, der bliver forurenet. Det vand, som de selv drikker fra hanerne, og som deres børn og børnebørn skal have fra hanerne. Så der er al mulig grund til at sige stop.” Sådan lyder ordene fra borgmester Jens Ive (V).
Rudersdal.lokalavis.dk, 07-06-2019

 

Membraner skal fjerne pesticider fra drikkevandet i nyt pilotforsøg

Filtrering med aktivt kul er den mest udbredte teknologi til at rense dansk drikkevand i dag. Men fundet af DMS i flere boringer udfordrer løsningen. Aktivt kul kan godt fjerne DMS til koncentrationer under grænseværdien, men processen ‘slider’ på kullene, som derfor skal skiftes meget hurtigere, end hvis de skal fjerne andre typer pesticider. Derfor kigger flere forskere og forsyningsselskaber mod membranteknologier. “Membranteknologi kan bruges til at fjerne de fleste typer pesticider. Og det er en kendt teknologi fra krydstogtskibe og industrielle anlæg, men det bliver ikke brugt til at fjerne pesticider i den almindelige vandforsyning i Danmark”, fortæller professor Hans-Jørgen Albrechtsen fra DTU Miljø.

msn.com, 06-06-2019

 

Gammelt renseri truer drikkevand
Jordforurening truer drikkevandet i Boulstrup. Derfor er Region Midtjylland gået i gang med at rense jorden, så det ikke spreder sig. Borgerne i Boulstrup ved Odder er bekymret for deres drikkevand. På et gammelt renseri i byen er der sivet kemikalier fra rensevæske ned i flere meters dybde og forurenet jorden.

tv2oestjylland.dk, 05-06-2019

 

Vandet fra Ledøje må nu atter drikkes
Det installerede kulfilter har renset vandet og Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer nu, at vandet fra vandhanen atter kan drikkes i Ledøje By. Siden 26. april 2019 har borgerne i Ledøje hentet drikkevand fra en opsat tank. Ledøje Vandværk har installeret et kulfilter der renser vandet og to analyser har nu bekræftet, at drikkevandet overholder kvalitetskravet på 0,01 µg/l. Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer derfor, at drikkevand fra Ledøje Vandværk igen kan bruges til alle formål i husholdningen. Vandet kan således igen anvendes til drikkevand, samt alle drikkevandslignende formål såsom madlavning mv.

egedalkommune.dk, 03-06-2019

 

Kemigigant strammer omkostninger og øger overskuddet i Danmark

Salget af produkter til landbruget faldt med 10 pct. i Danmark som følge af tørken, skriver den tyske kemigigant BASF i sit regnskab. En ekstremt varm og tør sommer rammer salget af landbrugsprodukter i Danmark og Baltikum, viser regnskabet for den tyske kemigigant BASF’s danske og baltiske afdeling for 2018.

landbrugsavisen, 02-06-2019

 

Landboformænd efter drikkevandssag: Nu vil vi nærlæse afgørelsen nøje

Læserbrev: Miljø- og Fødevareklagenævnet er netop kommet med den længe ventede afgørelse på sagen om pesticidforbud i Beder.

Af den fremgår det, at Miljø- og Fødevareklagenævnet har opretholdt Aarhus Kommunes forbud mod anvendelse, håndtering og opbevaring af pesticider på landbrugsjord i et indsatsområde til beskyttelse af drikkevand (Indsatsområde Beder) omkring Beder, Mårslet og Malling. Vi skal selvfølgelig passe på vores drikkevand og selvfølgelig bidrage til, at kommende generationer sikres godt drikkevand. Det er indiskutabelt – også fra landbrugets side.
odderavis.dk, 02-06-2019

 

Koldings drikkevand undersøges for farligt pesticid

Halvdelen af de 34 almene vandforsyninger i Kolding Kommune er frikendt for farligt giftstof. Alle skal melde tilbage senest 1. juli. Kolding Kommune i gang med at lave ny plan, som sikrer vandforsyningen til borgerne i tilfælde af giftfund.

jv.dk, 01-06-2019

 

Nu er det afgjort: Landmænd har fået sprøjteforbud
Miljø- og Fødevareministeriet har givet Aarhus Kommune tilladelse til, at landmænd må forbydes at sprøjte med godkendte giftmidler ved vandboringer. De fleste danskere er enige om, at vi vil have rent drikkevand ud af hanerne. Men når det kommer til, hvordan vi sikrer dét, deles vandene. Det er blandt andet sket mellem Aarhus Kommune og en række landmænd, som har haft en årelang strid om, hvordan der passes allerbedst på drikkevandet. Nu er striden slut. Onsdag fik Aarhus Kommune nemlig medhold fra Miljø- og Fødevareministeriet. Det betyder, at kommunen nu må gøre det ulovligt for landmænd at sprøjte marker tæt ved vandboringer.

tv2ostjylland.dk, 29-05-2019

 

En måned uden vand i Ledøje: Midlertidig løsning giver nyt håb
Ledøje er langt om længe tæt på at kunne få rent drikkevand igen, efter at kommunen har givet tilladelse til brug af kulfilter på Ledøje Vandværk. I en måned har borgerne i Ledøje været tvunget til at hente deres vand fra midlertidige vandtanke på byens torv, fordi deres drikkevand er forurenet. Men nu ser det ud til, at det begynder at lysne for enden af tunnelen. Egedal Kommune har nemlig givet tilladelse til, at de på Ledøje Vandværk kan forsøge at rense vandet med kulfilter og UV-filter. Egedals borgmester krydser fingre for, at det virker.
tv2lorry.dk, 29-05-2019

 

Ingeniører: Vandets stemme bliver glemt i valgkampen
DEBAT: Drikkevandet har manglet omsorg de sidste mange år. Regeringens forslag til en sundhedsreform, hvor jordforureningsopgaven tages fra regionerne, er seneste eksempel, mener Jens Brandt Bering, der advarer mod centralisering af jordforureningsområdet.
Altinget.dk/forsyning, 28-05-2019

 

Ekspropriation er en mulighed: Drikkevandet skal beskyttes
Viborg Byråd har godkendt, at kommunen, hvis det er nødvendigt, skrider til en ekspropriation for at beskytte grundvandet omkring Møldrup Vandværk. Ejeren af et areal ved Åstrupgård Plantage nær Roum har planer om at plante juletræer, og arealet ligger i det område, hvorfra vandværket indvinder drikkevand. Juletræsproduktion kræver almindeligvis et stort forbrug af sprøjtegift, og det kan på længere sigt skade grundvandet. Møldrup Vandværk har derfor henvendt sig til Viborg Kommune for at få hjælp til at løse problemet. Byrådet har nu sagt ja til, at kommunen skal kræve, at arealet dyrkes pesticidfrit, og at kommunen i givet fald er parat til at ekspropriere, hvis der ikke kan indgås en aftale med lodsejeren. Beslutningen om ekspropriation er også vigtig for at gøde jorden for en frivillig aftale, for den indebærer, at en eventuel erstatning til lodsejeren bliver fri for beskatning.
Viborgfolkeblad.dk, 27-05-2019

 

Professor og fhv. vandchefer: Vi har langtfra styr på pesticiderne

DEBAT: I årevis har man advaret mod at sprede tonsvis af pesticider, og nu ser vi resultatet i form af forurenede drikkevandsboringer og skade på naturen. I praksis ser det ud til, at friheden til at sprede giftstoffer er vigtigere end hensynet til drikkevandet og naturen, skriver Jens Andersen, Erik Arvin og Søren Lind.

Altinget.dk/miljoe.dk, 27-05-2019

 

Klagenævn går imod landmænd i sag om sprøjteforbud i Beder
Aarhus Kommune har fået medhold i sagen om sprøjteforbud i Beder, der har verseret siden 2013.
Miljø- og Fødevareklagenævnet har givet Aarhus Kommune medhold i, at det var i orden at indføre forbud mod anvendelse, opbevaring og håndtering af pesticider på ni ejendomme syd for Aarhus.
Det skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.
Landbrugsavisen.dk, 26-05-2019

 

Naturmøde: Politikerne vil pesticider til livs

Totalstop for sprøjtemidler i 2025 mener Enhedslisten, og S vil droppe dem på offentlige arealer, mens Venstre praler af at have reduceret mere end foregående regering på Naturmødet i Hirtshals.
Pesticider blev et af de emner, som politikerne vendte tilbage til igen og igen i debatter på naturmødet torsdag.
Landbrugsavisen.dk, 23-05-2019

 

Vil splitte Verdo op: »Vi har altid fået at vide, at der er vandtætte skotter, men der er jo ingen, der kan gennemskue de regnskaber«
Verdo afviser, at firmaets vandkunder har betalt for meget, men ikke alle i Verdos repræsentantskab føler sig trygge ved situationen. To medlemmer af Verdos repræsentantskab mener, at energikoncernen bør splittes op, så der ikke er tvivl om, hvorvidt vand-, varme- og el-kunder er med til at finansiere de dele af Verdos forretninger, der foregår i fri konkurrence. Det sker efter en række artikler om bl.a. overfakturering af kunder, som Finans har afdækket siden april.

Finans.dk, 23-05-2019

 

Først blev varmeregningen for stor – nu mistænkes Verdo for ulovligt at have plukket sine vandkunder for millioner
Randers Kommune har i halvandet år afvist at godkende Verdos vandpriser, fordi kommunen vurderer, at kunderne bliver overfaktureret ulovligt. Mens energikoncernen Verdo er i modvind for bl.a. at have overfaktureret sine varmekunder for millioner af kroner, er Randers Kommune i fuld gang med at undersøge en mistanke om, at noget tilsvarende er sket over for virksomhedens 46.000 vandkunder. Det fremgår af et omfattende materiale, som Finans har fået aktindsigt i.

finans.dk, 23-05-2019

 

Forsyningssektorens ønskeliste til en ny regering
Hvor skal den kommende regering fokusere, hvis den vil tækkes forsyningsbranchen? Altinget har spurgt direktørerne fra fem af sektorens tungeste organisationer. Grundigere beskyttelse af grundvandet? En national affaldsstrategi? Eller bedre mulighed for investeringer i alt fra grøn omstilling til 5G-netværk? Hvor skal det politiske lederskab fokusere sine kræfter, når valgkampen er overstået, og den politiske virkelighed igen indtræffer? ”Hvis grundvandet skal beskyttes, kræver det samme fokus på biocider, der blandt andet findes i maling, som på pesticider”, lyder det fra Susan Münster, direktør i Danske Vandværker. “Der dukker løbende nye pesticidnedbrydningsstoffer eller uønskede stoffer op i grundvandet. Der er udfordringer med at få løst de problemer. Hvis vi også i fremtiden vil basere vores drikkevand på grundvand, er vi nødt til at gøre noget nu for at beskytte det,” siger hun. Desuden skal både Christiansborg og forbrugerne gøres opmærksomme på de mange fordele, der er ved forbrugerejet vandforsyning, mener direktøren: “Det giver forbrugerne adgang til indflydelse på, om man for eksempel skal bygge et nyt vandværk eller lægge sig sammen med andre,” siger hun.
Altinget.dk/forsyning, 23-05-2019

 

Politikere: Fredericia skal have et naturråd
Miljø- og Teknikudvalget vil i højere grad inddrage lokale ildsjæle i kommunens natur- og miljøarbejde. Nyt naturråd er på vej, hvis organisationer vil være med. Politikerne i Miljø- og Teknikudvalget vil invitere grønne organisationer og erhvervslivet til møde for at afklare, om der er interesse for at etablere et naturråd i Fredericia. Ønsket er at involvere lokale interessenter i kommunens arbejde med at udvikle, formidle og beskytte naturen. Foreløbigt er det planen, at rådet skal bestå af en god repræsentation af grønne foreninger med lokalafdelinger i Fredericia, landbrugsforeninger, der repræsenterer lokale lodsejere, og politikere fra kommunens miljø- og teknikudvalg. Der lægges op til, at rådet bl.a. skal drøfte jordfordeling og sammenhængende natur, bekæmpelse af invasive arter, grundvandsbeskyttelse, klimatilpasning og meget andet.
Fredericia.dk, 23-05-2019

 

Syv vandværker frikendt
Stevns Kommune reagerede hurtigt og udsendte et straks-krav om test af vandværkernes drikkevand. ”Vi har fået resultater fra syv mindre vandværker, og de har ikke fundet spor af chlorothalonil-amidsulfonsyre”, oplyser Stevns Kommunes natur- og miljømedarbejder Sanne Bagge Petersen. De syv frikendte vandværker er: Arnøje, Hellested, Klippinge, Magleby, Rødvig, Skørpinge og Tommestrup. Drikkevandsbekendtgørelsen blev per 10. maj ændret, så chlorothalonil-amidsulfonsyre nu er på listen over stoffer, som drikkevandet skal kontrolleres for. Chlorothalonil er et svampemiddel, der har været godkendt i Danmark i perioden 1982 til 2000 og brugt ved dyrkning af hvede, kartofler, ærter, løg, porrer, solbær, ribs og jordbær på friland, samt agurker og prydplanter på friland og i væksthuse.

Stevnsbladet.dk, 21-05-2019

 

PARTNERSKAB UDVIKLER INTELLIGENT IOT-PUMPE
Vand er en knap ressource mange steder i verden. Samtidig fosser milliarder af liter rent drikkevand ud af utætte rør, længe inden det når forbrugerne. 45 milliarder liter går tabt hver dag. Det har fået de to giganter Microsoft og Grundfos til at samarbejde om nyskabende IoT-løsninger.
Tekniskfokus.dk, 21-05-2019

 

Midt i modvinden: Verdo præsenterer bedste resultat i 15 år
Repræsentantskabet godkendte mandag aften Verdos regnskab for 2018. Driften gav et overskud på 85 millioner før skat, og det skyldes især plus på kommercielle forretninger. Midt i en krise præsenterer Verdo et historisk godt regnskab. Overskuddet på driften sidste år blev på knap 85 millioner kroner før skat, det er 40 millioner bedre end budgetteret og det bedste resultat de seneste 15 år.
jfmedier.dk, 20-05-2019

 

Forurenet grundvand: Sådan kan regionerne rydde op
518 danske grundvandsboringer er i dag forurenet med pesticider fra blandt andet gamle lossepladser og maskinstationer. Det bliver dyrt, og det vil tage mange år, men det er ikke umuligt at sikre Danmark mod grundvandsforurening. Det siger Danske Regioner i en ny rapport, der netop har konkluderet, at 518 danske vandværksboringer er forurenet fra såkaldte punktkilder.
Dr.dk, 19-05-2019

 

Kritik af vandværk – bruger for mange penge
Bestyrelse i Drøsselbjerg Strand parat til at se på omkostningsniveau, som flere brugere finder er uacceptabelt højt. “Vi hører hvad I siger og vi tager det med i bestyrelsen. Men vi har i forvejen lagt op til mindst 10 procent reduktion på bestyrelseshonorarer og andre omkostninger”. Sagt af formanden for Drøsselbjerg Strands Vandværk, Troels Lund, på søndagens generalforsamling, som med 73 andelshavere samlede godt 10 procent af forbrugerne, langt flere end normalt. Med udsagn som korruption, bedrageri og diktatur fra en af kritikerne, Benny Juul, var der forlods lagt i kakkelovnen til årsmødet – men så dramatisk blev det ikke.
Sn.dk, 19-05-2019

 

Bekymret for vandet
Efter 13. måneder i Folketinget er Øjvind Vilsholm (Ø) gået hen og blevet rigtig bekymret for vores drikkevand. “Der er næsten ikke gået en måned uden, at vi har kunnet høre om drikkevandsboringer, der har måttet lukkes helt eller delvis på grund af forurening. Senest er det gået så galt, at borgene i Ledøje må hente deres drikkevand i dunke på Torvet, fordi der er fundet pesticidrester i det vand, der kommer ud af vandhanerne”.
Sn.dk, 18-05-2019

 

Vandværk med gift i vandet får et halvt år
Vandværket NordmarkenVand, der leverer vand til 992 husstande i Jyllinge Nordmark, får ikke dispensation til at levere vand, der ikke overholder de gældende kvalitetskrav. I stedet har det fået et påbud om at gøre noget ved sagerne inden for de næste seks måneder.
Sn.dk, 18-05-2019

 

17 dage uden rent drikkevand i landsby: Der kan gå måneder uden løsning
Rent drikkevand i hanen har fået lange udsigter for borgere i Ledøje By. En ny analyse viser nemlig, at der er pesticider i den tredje og sidste boring i Ledøje Vandværk. Du kender det sikkert. Du er tørstig. Du går ud i køkkenet, åbner for vandhanen, lader det løbe lidt og hælder så lidt vand i et glas og tager en dejlig slurk koldt vand. Det er dog ikke alle danskere forundt. 290 ejendomme i Ledøje By har i knap tre uger været nødsaget til at hente deres drikkevand i en nødforsyning, der er blevet stillet op ved Freds Pladsen på grund af pesticider i vandet.
tv2lorry.dk, 13-05-2019

 

Ingen spor af frygtet pesticid i drikkevandet
Alle Forsyning Helsingørs fire vandværker er blevet testet for pesticidet chlorothalonil-amidsulfonsyre. Der er ikke fundet rester af det meget omtalte pesticid chlorothalonil-amidsulfonsyre i drikkevandet fra Forsyning Helsingør. Det viser resultatet af en test af drikkevandet på alle Forsyning Helsingørs fire vandværker.
Sn.dk, 13-05-2019

 

Godt år i Stoholm Vand
Flere rørbrud kunne ikke ødelægge 2018 for vandværket. Stoholm Vand har for nylig afholdt ordinær generalforsamling, hvilket tiltrak 12 forbrugere foruden bestyrelsen. Bestyrelsesformand Carsten Boye Jensen kunne berette, at 2018 driftsmæssigt forløb fint, trods tre større rørbrud og en del mindre. De fleste rørbrud opdages inden for et døgns tid via vandværkets overvågningssystem, som dagligt indberetter data og afslører et øget forbrug. Der er i 2018 investeret i opdatering af vandværkets styresystemer, hvilket har medført et mere stabilt vandtryk, som eksempelvis bør kunne registreres i Krokusparken.
Fjendsfolkeblad.dk, 12-05-2019

 

Debatmøde i det grønne Gribskov
Trods advarsler om farlige pesticider i drikkevand og grundvand har regering og myndigheder i årevis udvist en foruroligende passivitet, lyder det fra arrangørerne af et miljødebatmøde i Gribskov.
Sn.dk, 11-05-2019

 

Intet at frygte i Slagelse: Dit drikkevand er helt rent
I april blev pesticidnedbrydningsproduktet Chlorothalonil Amidsulfonsyre fundet i vandet fra Ledøje Vandværk i Nordsjælland. Pesticidet er giftigt, hvorfor der er indført forbud mod at drikke vandet netop der. Hos SK Forsyning har man i den forbindelse også testet drikkevandet og kan heldigvis konstatere, at der ikke er spor af det pågældende stof.
Sn.dk, 09-05-2019

 

Kommunen klar til at ekspropriere for at beskytte drikkevand
Viborg Kommune vil undgå juletræsproduktion med brug af sprøjtemidler i vandindvindingsområde ved Roum og er klar til at ekspropriere. Møldrup/Roum: Ejeren af en mark ved Åstrupgård Plantage nær Roum har planer om at ville plante juletræer på noget af arealet, og det kan være et problem for Møldrup Vandværk, som har en såkaldt kildeplads til vandindvinding i området. Produktion af juletræer kan nemlig indebære, at der sprøjtes med kemikalier, som på længere sigt kan skade grundvandet. Udsigten til juletræsproduktion bekymrer vandværket, der har henvendt sig til Viborg Kommune. Da området ligger i et såkaldt boringsnært beskyttelsesområde kan kommunen nedlægge sprøjteforbud. Men i så fald vil ejeren kræve, at kommunen/vandværket overtager hele det 9,9 hektar store areal.
Viborg-folkeblad.dk, 09-05-2019

 

“Jeg er da stolt af, at der er godt og rigeligt drikkevand under mine marker”
Varde vil hente nyt fint drikkevand under landbrugsjord. Forsyningsvirksomheden Din forsyning, der blandt andet står for drikkevandsforsyning til Varde og Esbjerg kommuner, har fundet et stort kildefelt med masse af drikkevand af virkelig god kvalitet.
Det skriver Sagro i en pressemeddelelse. Feltet ligger under den jord i Vittarp nordvest for Varde, som Jesper Arnth og hans familie i generationer har drevet landbrug på. Efter prøvepumpninger og analyser finder forsyningsvirksomheden kildefeltet så lovende, at den ønsker, at der etableres 10 boringer, der tilsammen skal forsyne Varde og omegn med rent drikkevand.
Landbrugsavisen.dk, 08-05-2019

 

Rent drikkevand i Rebild Kommune sikres for under én krone i daglig merudgift pr. husstand
På et stormøde med repræsentanter valgt blandt alle Rebild Kommunes vandværker var der forleden gode nyheder for læsere, som holder af rent drikkevand, – og hvem gør ikke dét..? Den gode nyhed er, at en solidarisk ordning, hvor vandværkerne i en slags gensidig forsikringsordning med sikring af rent drikkevand i fremtiden, blot vil få vandprisen til at stige med 1 – 1,50 kr. pr. kubikmeter, eller ca. 300 kr. pr. husstand, som er ensbetydende med under én kroner pr. dag for en typisk husstand. Der er stor interesse for vand-samarbejdet i Rebild Kommune, hvor den omtalte arbejdsgruppe i nogle måneder har arbejdet med sagen.
Vores-avis.dk, 08-05-2019

 

Stor interesse for vandsamarbejde i Rebild kommune
Udsigt til mindre stigning i vandprisen. En arbejdsgruppe valgt blandt alle kommunes vandværker har i nogle måneder arbejdet på et oplæg til samarbejde mellem kommunens vandværker. Ideerne til samarbejdet er blevet præsenteret på et stormøde, hvor næsten alle kommunens vandværker var repræsenteret. Mødet blev indledt af centerchef Claus Riber, der kunne fortælle, at politikerne var meget positivt stemt overfor et samarbejde mellem vandværkerne. Denne melding blev fulgt op af et videoindlæg med formanden for teknik og miljøudvalget, Kim Edberg Andersen, som måtte prioritere byrådsmøde og derfor ikke personligt kunne være tilstede på vandmødet.  Kim Edberg fastslog, at der var stor politisk opbakning til, at vandværkerne indledte et samarbejde om at sikre rent vand til borgerne i Rebild kommune. Arbejdsgruppen fremlagde på mødet ideerne til dannelse af et Andelsselskab (Amba).
Folkebladet.dk, 07-05-2019

 

Ammoniak: Landbruget advarede selv mod højt reduktionsmål

Udledningen af ammoniak er stagneret de seneste år viser nye tal fra Aarhus Universitet. Eksperter sår tvivl om, hvorvidt Danmarks ambitiøse reduktionsmål for ammoniak – der ligger fire gange over EU-gennemsnittet – kan nås. L&F-viceformand er ikke overrasket. ”Vi sagde jo allerede dengang, man satte målet, at det ville blive svært at nå”. Sådan lyder det fra Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug & Fødevarer, efter at en rapport fra DCE på Aarhus Universitet, viser, at udledningen af ammoniak til luften ikke er faldet fra 2012 til 2017.
Effektivtlandbrug.dk, 07-05-2019

 

Efter lukning af pesticidramt vandværk: Her er Trefor på jagt efter rent drikkevand
Trefor Vand foretager prøveboringer i Brenderup for at undersøge, om der kan etableres et vandværk, der skal forsyne forbrugerne i Middelfart by. Middelfart/Brenderup: De flere tusinde forbrugere i Middelfart og omegn kan måske i den nærmeste fremtid få drikkevand i hanen, der kommer fra undergrunden i Brenderup. Trefor Vand har, siden Staurbyskov Vandværk blev lukket i efteråret 2017 efter et for stort fund af pesticid-rester, været på jagt efter nye jagtmarker, når det kommer til drikkevand. Siden efteråret 2018 har Trefor Vand foretaget to prøveboringer ved Brenderup. De første undersøgelser viser gode resultater, oplyser Trefor Vand, der skal i gang med boring nummer tre og en grundvandsmodel, som viser, hvordan en eventuel vandindvinding vil påvirke miljøet i området.
Fynes.dk, 07-05-2019

 

Efter fund af sprøjtegift: Vandværker i kommunen hastetjekker alle boringer
Vejle Kommunes vandværker skal som resten af landet hurtigst muligt tjekke vandet for et nyopdaget pesticid. Ingeniør ved Vejle Kommune fortæller, at der er kø til analysen.
Fredericiadagblad.dk, 06-05-2019

 

Hundredvis af dispensationer til forbudte pesticider skal endevendes
Vi drikker vores grundvand urenset, og derfor har Danmark strengere regler for pesticider end andre EU-lande. Alligevel ender forbudte og ikke godkendte pesticider hvert år i den danske landbrugsjord. Miljøstyrelsen har en særlig EU-ret til at udstede dispensationer til landmænd, som vil bruge pesticider, der ellers aldrig har været godkendt i Danmark – eller hvor pesticidet ligefrem er forbudt. Den slags dispensationer har der været 108 af siden 2011. Tilladelsen må gælde i højst 120 dage, men i praksis bliver dispensationer givet på stribe, så perioden reelt overstiger 120 dage. Det viser en liste over alle pesticiddispensationer fra 2011 til 2018, som Ingeniøren har fået aktindsigt i.
msn.com, 06-05-2019

 

Bekymrende tal: Danske marker sprøjtes som aldrig før
Nye tal fra Miljøministeriet viser, at de danske marker bliver sprøjtet oftere, og det er dårligt nyt for naturen, mener Danmarks Naturfredningsforening. På trods af, at de senere år har budt på mange alarmerende fund af sprøjtegift i det danske grundvand, så er der stadig fuld gang i sprøjtningen af gift på danske marker. Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann Jensen har netop offentliggjort de nye tal for landbrugets forbrug af sprøjtegifte i 2017. Opgørelsen viser, at den såkaldte behandlingshyppighed, der viser hvor ofte hver hektar landbrugsjord bliver sprøjtet hvert år, er højere end nogensinde før. Og de nye tal er dårlige nyheder for biodiversiteten, mener Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding:
Dn.dk, 06-05-2019

 

Morten Helveg: Venstre er ramt af grøn feber
DEBAT: Venstre viser klare symptomer på grøn feber: Partiet kan ikke længere kende forskel på fantasi og virkelighed, når det kommer til klimaindsatsen, skriver Morten Helveg Petersen (R).
Altinget.dk, 06-05-2019

 

Stigning i brug af pesticider

Miljøstyrelsens årlige bekæmpelsesmiddelstatistik er nu klar. Statistikken der gælder for 2017, viser at der er solgt flere pesticider end året før. Målsætningen i politikernes pesticidstrategi er dog klart overholdt. En gang om året offentliggør Miljøstyrelsen en bekæmpelsesmiddelstatistik. Den seneste er netop blevet offentliggjort. Væsentligt at bemærke er det, at nyeste tal i statistikken er helt tilbage til 2017. Tørkeåret 2018 bliver altså først berørt i næste års statistik. Et af de tal, der fra politisk hold især holdes øje med i den årlige udgivelse, er pesticidbelastningsindikatoren (PBI). Den måler belastningen af miljø og sundhed, blandt andet som følge af pesticidanvendelsen i landbruget, og beregnes både for salgstal og forbrugstal.
Landbrugnord.dk, 04-05-3019

 

Støvring Vandværks generalforsamling
Støvring Vandværk a.m.b.a. har afholdt sin årlige generalforsamling på Shell Motel i Støvring. Formand Lynge Terp aflagde beretning for året 2018, der blev betegnet som spændende med mange aktiviteter. Støvring Vandværk har fået 113 nye andelshavere. Vandværket har nu 3.453 andelshavere. Der er oppumpet 503,644 m3 vand, en stigning på 57.286 m3. Den store stigning skyldes langt større forbrug i den ekstrem tørre sommer sidste år samt ændret aflæsningstidspunktet. Formanden kom i sin beretning også ind på værkets vandkvalitet og de mange analyser der er foretaget på vandværkerne, i ledningsnettet og ved forbrugerne. Alle vandanalyser lever fuldt op til grænseværdierne.
Folkebladet, 03-05-2019

 

Rigsrevisionen vil granske overvågning af grundvandet
Rigsrevisionen vil undersøge, om Miljø- og Fødevareministeriet har overvåget grundvandet godt nok. Det er positivt, lyder det fra både minister og L&F-formand, Martin Merrild. Rigsrevisionen har sat sig for at undersøge Miljø- og Fødevareministeriets indsats, når det kommer til overvågningen af grundvandet. Det skriver DR, som har fået aktindsigt i en beskrivelse af den undersøgelse, som Rigsrevisionen vil lave. Baggrunden for undersøgelsen er, at der flere gange i løbet af 2017 og 2018 er konstateret forekomster af pesticider over grænseværdien, som man ikke tidligere har testet for. I flere medier, heriblandt DR, bliver stofferne ofte betegnet som »nye«. Retteligt er de »nye« stoffer, der henvises til – desphenyl-chloridazon og DMS – begge nedbrydningsprodukter, der stammer fra for længst forbudte pesticider og biocider. Man har dog ikke testet for stofferne før nu.
Landbrugnord.dk, 03-05-2019

 

Borgere henter vand på torvet på sjette dag
290 husstande i Egedal Kommune henter vand på torvet, efter der er fundet pesticider i drikkevandsboringer.

seks dage efter, at borgerne omkring vandværket i Ledøje fik at vide, at de ikke skulle drikke vandet i hanerne, henter de fortsat vand på torvet i byen.
290 husstande er berørt, oplyser Karsten Søndergaard (V), der er borgmester i Egedal Kommune. Borgmesteren fortæller, at bestyrelsen i vandværket forsøger at finde en løsning på problemet. Han siger, at det muligvis kan være en midlertidig forsyning fra et andet vandværk i naboområdet. ”Hvor lang tid det vil tage, ved jeg simpelthen ikke. Men det er jo ikke noget, man lige gør i morgen”, siger borgmesteren.

Sn.dk, 02-05-2019

 

Drikkevandet er under pres: Nu skal Miljøministeriets pesticidkontrol kulegraves
Det danske drikkevand er under pres. Hver tiende vandboring indeholder sprøjtegiftrester over grænseværdien, viste en opgørelse sidste år. 400.000 københavnere drikker vand med pesticidrester. For blot en uge siden afslørede målinger 75 nye pesticider i grundvandet, og i Egedal henter borgerne deres drikkevand fra tanke. Mange af de fundne pesticidrester stammer fra sprøjtegifte, der har været forbudt at bruge i mange år. Men hvert år giver Miljøministeriet også særlige dispensationer til landmænd, så de får lov at bruge ellers forbudte eller ikke godkendte pesticider på deres marker og plantager. Nu har Rigsrevisionen – Folketingets uafhængige revisionsmyndighed – fundet den helt store lup frem. De skal endevende Miljøministeriets kontrol med grundvandet og forvaltning af pesticiddispensationer. Det viser dokumenter, som Ingeniøren har fået aktindsigt i.
msn.com, 02-05-2019

 

EL: Med fælleseje og demokrati skaber vi en sundere økonomi
KRONIK: Virksomheder ejet i fællesskab af medarbejderne eller forbrugere skaber mere demokrati og lighed – og så er de mere effektive, skriver Pelle Dragsted og Poya Pakzad fra Enhedslisten, der præsenterer et nyt udspil om mere demokratisk erhverv.
Altinget.dk, 02-05-2019

 

Transportministeren: Vi bygger ikke ny infrastruktur for at genere borgerne
Modstanden mod regeringens aftale om at etablere en firesporet ’Ring 5 Syd’ mellem Frederikssundsmotorvejen og Køge Bugt Motorvejen er voldsomt stigende i en række af de berørte kommuner. Det har fået en række lokale folketingspolitikere til at gå ind i sagen, og transportminister Ole Birk Olesen har i en række svar til Mattias Tesfaye fra Socialdemokratiet redegjort for overvejelser om – og konsekvenser af det nævnte vejprojekt. Mattias Tesfaye har blandt andet bedt ministeren redegøre for, hvilke foranstaltninger regeringen agter at tage i form af at sikre vandindvindingsområder og begrænse støj og CO2-forurening fra den nævnte strækning.
Bygtek.dk, 01-05-2019

 

Vandværker: Nyt samarbejde skal give solidariske løsninger
Alle kommunens vandværker med i nyt Vandsamarbejde. Vandværkerne i Skanderborg Kommune har dannet et nyt samarbejde. Det hedder Foreningen Skanderborg Vandsamarbejde og afløser det hidtidige Vandråd. Det nye Vandsamarbejde har en bestyrelse, der tæller én repræsentant fra hver af de otte hovedforsyningsområder, som vandforsyningen er delt op i, plus et niende medlem, der repræsenterer Skanderborg Forsyning. Formand for den nye bestyrelse er Galten Vandværks formand, Kim Kusk Mortensen, og han er glad for den nye organisering, der sikrer, at alle dele af kommunen er med.

Mja.dk, 01-05-2019

 

Enhedslisten kræver samråd om giftrester i Ledøjes drikkevand
Enhedslistens miljøordfører Øjvind Vilsholm vil have ministeren i hastesamråd efter sagen om Ledøjes drikkevand I forlængelse af fundet af giftrester i drikkevandet i Ledøje kræver Enhedslisten miljøordfører Øjvind Vilsholm nu minister Jakob Ellemann-Jensen (V) i hastesamråd.
egedal.dk, 01-05-2019

 

Toksikolog: Pesticider i Egedal-drikkevand kan være giftigt i meget små mængder
Forekomsten af pesticidet chlorothalonil-amidsulfonsyre i Ledøje Vandværk i Egedal vest for København har fået Styrelsen for Patientsikkerhed til at fraråde, at borgere drikker vandet, da stoffet mistænkes for at være kræftfremkaldende. Susanne Hougaard Brennekou, der er seniorforsker på DTU, har foretaget den officielle vurdering af chlorothalonil-amidsulfonsyre på baggrund af forskellige data, blandt andet fra EU-myndigheder, og hendes konklusion er, at man ikke kan udelukke, at stoffet kan give skader på arveanlægget – selv ikke hvis man kun udsættes for små mængder over længere tid.
”Det er ret alvorligt, når et stof potentielt kan skade DNA’et, for det kan i sidste ende give kræft. I princippet kan meget lave doser af sådanne stoffer give kræft, selv om kroppen har en vis evne til at reparere skaderne,” fortæller hun.
Ing.dk, 29-04-2019

 

Ingen fund af chlorothalonil-amidsulfonsyre i HOFORs drikkevand
Vandprøver fra alle HOFORs 14 vandværker er blevet testet for stoffet chlorothalonil-amidsulfonsyre. Stoffet er ikke blevet fundet i nogen af prøverne.
Miljøstyrelsen har den 23. april 2019 fremsendt brev om, at pesticidet chlorothalonil-amidsulfonsyre fremover skal indgå på den obligatoriske liste over pesticider, som vandforsyninger skal undersøge for. Det nye stof har fået et særligt lavt kvalitetskrav på 0,01 µg/l, og Miljøstyrelsen henstiller i brevet til, at man fra vandforsyningernes og kommunernes side sikrer, at drikkevandet hurtigst muligt analyseres for chlorothalonil-amidsulfonsyre.
Hofor.dk, 29-04-2019

 

35 nye pesticider fundet i grundvandet i Region Midtjylland
Grundvandet i Region Midtjylland indeholder i alt 35 nye pesticider, viser boringer. Nu skal drikkevandet undersøges, og det skal forbrugerne betale for.
Tvmidtvest.dk, 28-04-2019

 

Millioner af batterier bliver aldrig genanvendt – forening foreslår pantordning
En pantordning er ikke vejen frem, mener miljøministeren og batteribranchen. Hvad gør du, når cykellygtens lyskegle falmer, eller når legetøjsbilens elektriske wruum wruum-lyd forstummer? Afleverer du det brugte batteri til genanvendelse? Eller ryger det i skraldespanden sammen med resten af husholdningsaffaldet? Danskerne bruger hver metode i lige høj grad. Ifølge Miljøstyrelsen er det nemlig kun halvdelen af de batterier, vi bruger her i Danmark, som ender på genbrugsstationen og videre til genanvendelse.
Tv2.dk, 28-04-2019

 

Alle vandværker skal undersøges for farligt giftstof
Danske Regioner har fundet giftstoffet Chlorothalonil-amidsulfonsyre i to drikkevandsboringer. Desuden har man fundet stoffet i 230 ud af 639 prøver fra grundvandet ved blandt andet lossepladser, maskinstationer og gartnerier. Derfor har Miljøstyrelsen bedt alle vandværker i Danmark om at teste for stoffet så hurtigt som muligt.

dr.dk, 24-04-2019

 

Sundhedsskadeligt stof fundet i to drikkevandsboringer: Minister vil have alle vandværker undersøgt
Et nyt pesticidfund har fået miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen, til at kræve, at alle landets kommuner skal teste drikkevandet for det giftige stof, da man har en mistanke om at stoffet kan være kræftfremkaldende. Det skriver han i et brev til Folketingets miljø – og fødevareudvalg. “Resultatet har fået os til at kræve, at alle kommunerne undersøger deres drikkevandsboringer for stoffet, og drikkevandsbekendtgørelsen opdateres, så det bliver obligatorisk at teste for stoffet fremadrettet”, fortæller Rasmus Moes, der er kontorchef i Miljøstyrelsen.
msn.com, 24-04-2019

 

Debat: Drik bare løs af vand fra hanen – uden angst
Alt tegner til, at klimaudfordringerne bliver et vigtigt tema i den kommende valgkamp, og for et par uger siden var jeg tilhører på et arrangement hos Dansk Fjernvarme om netop det emne. På debatmødet var ungdomspartierne stærkt repræsenteret, og det er jo rigtig godt, at vi – unge som gamle – forholder os til emnet, for det er vigtigt. Og det er især godt, at ungdommen markerer, at der skal handling til.
Energy-supply.dk, 24-04-2019

 

Verdo Vand afviser substans i to borgeres spørgsmål til byrådet
I et brev sendt til Randers byråd søndag stiller to borgere, Asger Brorsen og Bo Vestergaard Hansen, spørgsmål om en række transaktioner i Verdo Vand A/S. De to borgere er de samme, som i starten af april satte gang i sagen om, at Verdo uden tilladelse har opkrævet 235 millioner i renteberegning hos sine varmekunder.

Randersnetavis.dk, 22-04-2019

 

Folket plantede Skævinge Folkeskov
4000 små buske og træer blev i påskedag sat i jorden på en nøgen mark nord for Harløsevej, af lokale og andre interesserede, som brugte et par timer anden påskedag på at deltage i startskuddet til skov¬rejsningen af Skævinge Folkeskov. Folkeskoven på 16 hektar bliver en del af den i alt 532 hektar store Skævinge Skov, som i de kommende årtier vil vokse op øst for Skævinge. Jorden er købt af Naturstyrelsen, og skoven skal både passe på drikkevandet, være levested for dyr og planter og ikke mindst være et udflugtsmål for beboere i området.
Sn.dk, 22-04-2019

 

Rekord-tørke plager mange golfbaner

Sæson 2019 er kun lige skudt igang, men selvom det er tidligt så plages mange baner. For der mangler vand. Grundvandsindekset er lavere end normalt, og i april i år, er der faldet cirka en tiendedel af den regn som er normalt for måneden.
Golfonline.dk, 22-04-2019

 

Vandet er i orden i Mønsted

Der blev taget omkring dobbelt så mange prøver af vandet hos Mønsted Vandværk i det forløbne år i forhold til det vanlige niveau på grund af den nationale fokus på forurening med Desphenyl Chloridazon – et nedbrydningsmiddel fra et ukrudtsmiddel, der forlængst er blevet forbudt at anvende. Prøverne i Mønsted viste heldigvis, at vandet på alle måder er af en rigtig god kvalitet, og i år ventes antallet af prøver at ramme det normale. Det fortalte næstformand Christian Steffensen, da Mønsted Vandværk, der forsyner 369 husstande, holdt generalforsamling.
Viborg-folkeblad.dk, 15-04-2019

 

Region Sjælland søger samarbejdspartnere
Region Sjælland rækker hånden ud til mulige samarbejdspartnere, som vil hjælpe med at udvikle ny miljøteknologi. Vores grundvand er truet, så vi skal bruge al den hjælp vi kan få, lyder det fra regionsrådsformanden.
Faxe.netavis.nu, 15-04-2019

 

NYE METODER TIL VURDERING AF GRUNDVANDETS PÅVIRKNING AF SØER, VANDLØB OG KYSTVANDE

GEUS og Aarhus Universitet har udviklet nye metoder til vurdering af grundvandets kemiske og kvantitative påvirkning af tilknyttede målsatte søer samt grundvandets kemiske påvirkning af vandløb og kystvande. Ved udarbejdelsen af vandområdeplanerne for 2015-2021 konkluderede Miljøstyrelsen, at der ikke var tilstrækkelig viden til at vurdere, i hvilket omfang forurenende stoffer og vandindvinding i de danske grundvandforekomster påvirkede den kvantitative samt kemiske og økologiske tilstand i tilknyttede målsatte overfladevandområder eller medførte skade på terrestriske økosystemer, som er beliggende i Natura 2000-områder.
Geus.dk, 12-04-2019

 

11,4 procent af vandet forsvandt sporløst i 2018
Grindsted Vandværk havde et ledningstab på 11,4 procent i 2018. Formanden vil under 10 procent, så man ikke skal betale straf til staten. Der var for meget spild af vand i Grindsted Vandværks ledninger i 2018, hvis man spørger vandværkets formand.
Vafo.dk, 11-04-2019

 

Nye vandtanke skal fremtidssikre værket i Husby
Husby Vandværk har fået to nye store vandtanke installeret. Det fremtidssikrer værket og giver forbrugerne større sikkerhed for kvaliteten, mener værkets formand, Aksel Gade. Det har ikke ligefrem været en hemmelighed. Men der har heller ikke været de helt store armbevægelser fra bestyrelsen på Husby Vandværk. Ikke desto mindre har værket fået gennemført en forandring af de helt store – lige før årsskiftet. For rentvandstanken i vandværket, der er bygget i 60’erne, var efterhånden ved at være så slidt, at bestyrelsen satte en stor beslutning i værk.

Dagbladet Holstebro-Struer, 10-04-2019

 

Regeringen dropper planer om ny skovlov: Ikke på denne side af valget
Regeringen rører ikke ved skovloven inden valget, og dermed er årelange planer om at åbne skovene for mere byggeri sat på pause. Venstre åbner endda for, at dele af lempelserne skrottes. Grønne organisationer jubler. En af de store sagaer på miljøområdet i denne valgperiode bliver nu endegyldigt sparket til hjørne. Der kommer ingen ændring af skovloven på denne side af valget. Det bekræfter Miljø- og Fødevareministeriet over for Altinget.
Altinget.dk/miljø, 10-04-2019

 

Alarmerende ny opgørelse: Pesticider i fire ud af ti vandboringer

I 41,1 procent af de danske drikkevandsboringer er der påvist pesticider eller nedbrydningsprodukter, viser ny opgørelse fra Geus. Det er langt flere end i tidligere målinger, og stigningen skyldes, at vandværkerne undersøger for flere stoffer.

Ing.dk, 09-04-2019

 

Fynske vandværker hårdere ramt af pesticider end resten af landet
I forhold til andre landsdele er især nordvestfynske vandboringer hårdt ramt af pesticider, viser ny rapport. Nordfyns Kommune har netop vedtaget sin første vandforsyningsplan. Den skal sike rent vand i hanerne. I Veflinge var de for to år siden hårdt ramt af pesticider i grundvandet. Det fik salget af vand på flaske til at eksplodere i den lokale brugs, fortæller souschef Charlotte Andersen.

Tv2 Fyn.dk, 08-04-2019

 

Ellemann afviser kritik: Beskyttelsen af grundvandet er ”historisk god
Jakob Ellemann-Jensen (V) advarer mod at skabe panik om drikkevandet og kalder regeringens politik for “historisk god”. Helt så rosenrødt ser man ikke på det hos venstrefløjen. Her kræves hurtigere og bedre kontrol med pesticider.
Altinget.dk/forsyning, 08-04-2019

 

Bonnesen tager kontrol af biocider op i blå blok
Venstres miljø- og fødevareordfører Erling Bonnesen undrer sig over, hvordan der kan være så stor forskel på reglerne omkring stoffer brugt i landbruget, og samme stoffer brugt uden for landbruget. Venstres miljø- og fødevareordfører Erling Bonnesen fortæller, at han er helt på linje med De Radikales miljøordfører Ida Auken, når det kommer til undren over, hvordan aktivstoffer, der danner stoffer til fare for grundvand, kan være forbudt i landbruget, men tilladt i andre produkter som maling og træbeskyttelse. Venstremanden vil nu tage sagen op ved et såkaldt ordførermøde, som ordførerne fra de fire blå partier holder sammen med miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).
Landbrugnord.dk, 07-04-2019

 

Vandværksstrid i nordfynsk lossepladshav
Nordfyns Vandværk overvejer at flytte deres boringer til ny placering i et hav af kendte og ukendte lossepladser. Steen Rasmussen er en frustreret mand.Han står til en ekstra vandregning på op mod 60.000 kr. om året. Den vil komme, hvis Nordfyns Vandværk beslutter at flytte vandværksboringerne fra hans mark ved Agernæs i Otterup kommune på Nordfyn. Årsagen til at man vil flytte vandværket er, at der er fundet Desphenyl chloridazon og Methyl-desphenyl-chloridazon langt over den administrative kravværdi på 0,1 µg/l. Samlet op til omkring 60 gange de 0,1 µg/l. Dette er dog heldigvis langt fra den sundhedsmæssige grænseværdi – både for akut og varigt indtag. Steen Rasmussen – som er medlem af Bæredygtigt Landbrug – købte jorden i 2016, og det er ikke ham, der har brugt Chloridazon på marken. Midlet blev forbudt i 1996.

bæredygtiglandbrug.dk, 03-04-2019

 

Køge Kommune tager et stort skridt for at beskytte grundvandet
Køge Kommune er nu klar til at gå i gang med at vurdere, hvilke indsatser der er nødvendige for at beskytte grundvandet i kommunen og dermed sikre, at der også fremadrettet kan oppumpes rent grundvand til drikkevandsforsyningen. Køge Kommune fik officielt overdraget grundvandskortlægningen fra Miljøstyrelsen pr.  1. januar 2019, og i den forbindelse har det været et ønske fra Klima- og Planudvalget, at der hurtigst muligt udarbejdes en plan for grundvandsbeskyttelse i Køge Kommune.

sn.dk, 03-04-2019

 

Brande Vandværk er nu størst i kommunen

De helt store udvidelser ligger dog et stykke ude i fremtiden. På sidste års generalforsamling i Brande Vandværk kunne formand Jens Arne Thomsen orientere om stor interesse for vand fra Brande Vandværk fra blandt andet AKM, KMC’s Derivatfabrik, Axel Månssons biogasanlæg og Bestseller-byen, i alt et forventet merforbrug på 500.000 kubikmeter. Helt så “galt” er det imidlertid ikke gået (endnu), kunne formanden konstatere på sidste uges generalforsamling i vandværket. Derivatfabrikken bruger ganske vist mere og mere vand, mens AKM har renoveret eget vandværk og er selvforsynende. Bestseller-byen eksisterer fortsat kun som planer, men her er det forventede behov reduceret fra 200.000 kubikmeter til 160.000.

vafo.dk, 02-04-2019

 

Hvidkilde Gods klar til at droppe sprøjten: Godsejer efterlyser handling fra myndighederne

På Hvidkilde Gods er godsejer, Christian greve Ahlefeldt-Lauervig-Lehn klar til at droppe sprøjten på de dele af sin landbrugsjord, hvor der er vandboringer. Problemet er bare, at det skal ske efter aftale med kommunen. Men kommunen venter på staten. Og indtil da må godsejeren også vente. Og sprøjte videre.

fyens.dk, 01-04-2019

 

Vandværk søger dispensation for indhold af pesticidrester

Pesticidresten DMS giver igen problemer for Marbæk Vandværk nær Frederikssund, skriver Frederiksborg Amts Avis. I juni sidste år blev pesticidresten DMS fundet i vandet fra Marbæk vandværk i en koncentration, der var det dobbelte af grænseværdien. Det fik Novafos, der er et fælles vandselskab for ni kommuner, til at lukke tre indvindingsboringer. Men nu viser det sig, at forureningen bevæger sig mod de øvrige boringer i området, hvilket har fået Novafos til at varsle Frederikssund kommune, at man i løbet af i år risikerer igen at overskride grænseværdier for værket, der leverer vand til 20.000 borgere i området.

sn.dk, 01-04-2019

 

Literprisen på flaskevand er 20 gange højere end på postevand
Formand i Næsby Vandværk Richard Andersen håber, at især unge forbrugere i højere grad vil drikke vand fra hanen frem for vand på flaske

tv2.dk, 01-04-2019

 

Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge

DET SKER: København er vært for en tredage lang klimakonference, fødevarebranchen diskuterer EU og så er der samråd om klimaafgifter på flyrejser. Få overblikket her.

Altinget.dk/Miljø, 01-04-2019

 

Snyder vandværket?
I 2017 skifter vandværket så vores måler uden vores vidende. Hverken vvs’er eller vandværk kontakter os – ingen nedtagningsrapport med kopi til os, for det er ikke deres procedure i Lohals.

Fyens.dk, 30-03-2019

 

Laboratorium skal betale millioner for fejlbehæftede vandanalyser
Fejlene betød, at Novana-rapporterne, som rapporterne for det Nationale Overvågningsprogram vedrørende vandplanerne kaldes, blev udskudt tilbage i 2016.

landbrugsavisen.dk, 29-03-2019

 

Opråb fra vandsektoren: Lovgivningen spænder ben for innovation
PRES: Vandsektorloven har for stramt fokus på effektivisering, og det bremser for udviklingen af nye teknologier. Sådan lyder meldingen fra vandbranchen. Radikales miljøordfører er ikke helt overbevist og efterspørger spidsere anbefalinger. Hvis vandsektoren skal udvikles, skal loven det også. Det var et af budskaberne mandag, da forsyningsselskaber, forskere og politikere samledes til konferencen “vand til verden”.

Altinget.dk/miljø, 29-03-2019

 

Bayer skal betale over halv milliard i erstatning til kræftoffer
Jury i retssag i San Francisco tildeler kræftramt mand, der havde sagsøgt Bayer, millionerstatning. Den amerikanske mand Edwin Harderman blev sent onsdag aften dansk tid tilkendt en erstatning på 80 millioner dollars, cirka 520 millioner kroner, fra Bayer i en retssag i San Francisco. Det skriver Reuters. Edwin Hardeman havde sagsøgt selskabet med beskyldninger om, at Roundup har været kræftfremkaldende. Retten i San Francisco gav 19. marts Hardeman medhold i sagen. Det er anden gang, at Bayer taber en sådan sag ved de amerikanske domstole. Der ligger i alt 11.200 sager i USA mod Bayer. Oprindeligt var sagerne i mod Monsanto, som Bayer opkøbte sidste år i en handel for over 400 milliarder kroner.
Effektivtlandbrug.dk, 28-03-2019

 

Du behøver ikke rense postevandet. Det er allerede rent: Drop kulfiltrene og drik vand fra hanen
Filterkander og kulstænger hober sig op i de danske køkkener. Stadig flere renser drikkevandet, fordi de frygter giftstoffer. Men det er der absolut ingen grund til, mener ekspert i drikkevandsforurening.

politiken.dk, 27-03-2019

 

Giftige stoffer er fundet i drikkevandet på 11 vandværker

Vejle Kommune har gennemført kontroller af kommunens vandværker. Alene i år har man fundet pesticider i drikkevandet på 11 ud af kommunens 64 vandværker. Boringer ved to vandværker er lukket, da grænseværdierne er over det tilladte, oplyser kommunen.
Vejle: Fund af sprøjterester i drikkevandet slår i løbet af 2019 allerede rekord i Vejle Kommune.

vafo.dk, 27-03-2019

 

Opråb fra vandsektoren: Lovgivningen spænder ben for innovation
PRES: Vandsektorloven har for stramt fokus på effektivisering, og det bremser for udviklingen af nye teknologier. Sådan lyder meldingen fra vandbranchen. Radikales miljøordfører er ikke helt overbevist og efterspørger spidsere anbefalinger. Hvis vandsektoren skal udvikles, skal loven det også. Det var et af budskaberne mandag, da forsyningsselskaber, forskere og politikere samledes til konferencen “vand til verden”.

altinget.dk/forsyning, 26-03-2019

 

Furesø er Danmarks første officielt giftfri kommune
Hele otte millioner kvadratmeter er netop blevet officielt giftfrie i Danmark. Furesø Kommune har nemlig som den første kommune tilmeldt deres egne arealer til Giftfri Have. Giftfri Have er Danmarks Naturfredningsforenings og Landsforeningen Praktisk Økologis fælles initiativ for at fremme vild natur og god biodiversitet i folks haver samt beskytte grundvandet.
Dn.dk, 26-03-2019

 

Forsker: Ikke miljømæssigt uforsvarligt at etablere geotermi i Danmark

DEBAT: “Møgsagen” fra Viborg var tæt på at lægge geotermien død i Danmark. Selvom der er visse faldgruber forbundet med etablering af geotermiske anlæg, er der et enormt potentiale for CO2-neutral energi forbundet med det, skriver Søren Erbs Poulsen.
Altinget.dk/miljø, 26-03-2019

 

Køge Kommune tager et stort skridt for at beskytte grundvandet
Klima- og Planudvalget har besluttet at udarbejde en indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Køge Kommune.
Køge Kommune er nu klar til at gå i gang med at vurdere, hvilke indsatser der er nødvendige for at beskytte grundvandet i kommunen og dermed sikre, at der også fremadrettet kan oppumpes rent grundvand til drikkevandsforsyningen. Køge Kommune fik officielt overdraget grundvandskortlægningen fra Miljøstyrelsen pr. 1. januar 2019, og i den forbindelse har det været et ønske fra Klima- og Planudvalget, at der hurtigst muligt udarbejdes en plan for grundvandsbeskyttelse i Køge Kommune.

Køge.dk, 25.03-2019

 

Fluorerede stoffer dræber mindst 750 mennesker i Norden hvert år
Stort set alle mennesker har i dag perfluorerede stoffer i kroppen. Det er giftige stoffer, der blandt andet giver forhøjet blodtryk i den brede befolkning. Det dør vi af, og det koster milliarder af kroner i tabte liv over hele Europa. Tilbage i 2014, hvor der allerede var kritisk fokus på de giftige PFAS-stoffer, blev Miljøstyrelsen, der har hjulpet med at udarbejde rapporten for Nordisk Ministerråd, selv kritiseret voldsomt for at stikke hovedet i busken, samt for ikke at sætte hårdt nok ind mod FAS-forureninger af det danske grundvand. Kritikken kom både fra DTU-eksperter og Foreningen af Vandværker i Danmark, i dag Danske Vandværker.
Ing.dk, 25-03-2019

 

Regering og DF vil med delaftale øge indsats mod jordforurening
Aftaleparterne vil prioritere at sætte ind mod den forurening, som stammer fra Grindstedværket og Cheminova. Regeringen og DF har indgået aftale om bekæmpelse af miljø- og jordforurening som en del af sundhedsreformen, oplyser Finansministeriet. Parterne er enige om, at der skal bruges 600 millioner kroner frem mod 2030 til at rydde op efter nogle af de værste tilfælde af jordforurening. Miljø og jordforurening er blevet en del af sundhedsforhandlingerne, fordi regeringen lægger op til, at regionsrådene skal nedlægges. Dermed placeres regionernes opgave med jordforurening hos staten. Aftaleparterne forventer, at man på den måde kan spare op mod en halv milliard kroner fra 2021 til 2030.
Tv2.dk, 25-03-2019

 

Mange danskere fjerner ikke mos i græsplænen
Fire ud af ti fjerner ikke mos i græsplænen, viser ny undersøgelse. Hvis du skal fjerne det, er det bedst i marts eller april.
Mange haveejere kæmper med mos i græsplænen. Men fire ud ti vælger at lade mosset ligge. Det viser en ny undersøgelse, som YouGov har foretaget for Bolius. Der er heller ikke nogen grund til at fjerne det, forklarer Jesper Carl Corfitzen, haveekspert i Bolius, med mindre man mener, at det er grimt, for mos er ikke nødvendigvis et tegn på, at græsplænen har det skidt. Mens nogle altså lader mos være mos, er der stadig et flertal, der bekæmper det. Her er der ingen metoder, der skiller sig ud – næsten samme antal fjerner mos med rive, mosfjerner, plæneklipper eller vertikalskærer. Kun få – 7 procent – fjerner mos med pesticider, og det bakker Jesper Carl Corfitzen op om. ”Det er lige så let at fjerne mosset med en rive. Og mos kommer jo igen, hvis du bruger pesticider, og hvis du ikke plejer haven”.
SØNDAGSAVISEN.DK, 25-03-2019

 

Regionerne: Fortidens miljøsynder ligger lige under vores fødder

DEBAT: Danmarks fem regioner har ansvaret for at beskytte borgerne, grundvandet og miljøet mod risikoen fra forurening i jord og grundvand, skriver Heino Knudsen og Morten Weiss-Pedersen i anledning af Vandets Dag.
Altinget.dk/miljø, 22-03-2019

 

Hvem vil ikke gerne kunne drikke vand fra hanen? Og blive ved med det!
I Furesø Kommune bor flere af os tæt på en drikkevandsboring- og fælles for os alle er, at vi bor oven på vores drikkevand!
Derfor har Furesø Kommune fokus på vores drikkevand og på at undgå sprøjtegifte. Kommunen inviterer sammen med Furesø Vandforsyning og Danmarks Naturfredningsforening til “Vandets Dag” 24. marts klokken 10-12 på Farum Genbrugsplads og 13-15 på Værløse Genbrugsplads.

Sn.dk, 21-03-2019

 

Krav til sprøjtemidler splitter Venstres folketingskandidater
PESTICIDER: Venstres folketingskandidater er uenige om, hvorvidt landbruget skal stramme op på brugen af sprøjtemidler. Et godt billede på forskellen mellem by-Venstre og land-Venstre, vurderer valgforsker. Skal landmændene have nemmere eller sværere ved at sprøjte markerne med pesticider og ukrudtsbekæmpelse? Det er et spørgsmål, som splitter Venstres kandidater forud for det nært forestående folketingsvalg, viser tal fra Altinget og DR’s ‘Kend din kandidat’-test. Her har 62 Venstre-politikere landet svaret på, om landbruget skal pålægges strengere krav ved brug af sprøjtemidler.
Altinget.dk/miljoe, 21-03-2019

 

Vandværker går sammen: Nu bliver vandet billigere

To små vandværker har besluttet sig for at lægge sig ind under Brædstrup Vandværk. Det giver billigere vand til forbrugerne. Brædstrup: Der er udsigt til billigere vand for forbrugerne af Brædstrup Vandværk, når det lokale vandforsyningsselskab inden årets udgang får lagt yderligere to vandværker ind under sig. Allerede i næste uge går arbejdet i gang med at grave en cirka en kilometer lang vandledning mellem Brædstrup Vandværk til Vinding Vandværk i Silkeborg Kommune. Her stod det lokale vandværk på Burgårdevej i Vinding over for en investering på cirka 400.000 kroner, hvis driften skulle fortsætte, samtidig med at salget af vand var faldende. Det fik i stedet bestyrelsen for det lille vandværk med 123 andelshavere til at vælge at lægge sig ind under Brædstrup Vandværk. Ifølge formanden for Brædstrup Vandværk, John Jensen, åbnes der op for vandet til Vinding om en lille måneds tid, og det bliver en win-win for forbrugerne.
hsfo.dk/brædstrup, 20-03-2019

 

Ny afgørelse: Fælles retssag om vandplaner skal i Højesteret

Landbrug & Fødevarer og Bæredygtigt Landbrug har netop fået grønt lys til at tage sagen om vandplanerne op i Højesteret. Det glæder L&F-direktør. Procesbevillingsnævnet har netop meddelt, at landbrugets organisationer nu kan tage sagen om vandplanerne til Højesteret. Det skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelse, hvor de glæder sig over afgørelsen fra nævnet.
Landbrugsavisen.dk, 20-03-2019

 

Nu skal alle haveejere smide sprøjtemidlerne på porten

Horsens Kommune sætter fokus på at beskytte drikkevandet ved at skyde en drikkevandskampagne i gang på Vandets Dag. Den 22. marts er for mange en helt almindelig dato, men hvad de færreste måske ved, så er det også datoen for Vandets Dag – dagen hvor man sætter fokus på drikkevandet i hele verden. Og i år hopper Horsens Kommune sammen med Lund Vandværk med på vognen ved at skyde en drikkevandskampagne i gang på selve dagen. Drikkevandskampagnen er noget, som glæder formandskabet for Plan- og Miljøudvalget: ”Jeg er glad for, at der bliver skabt fokus på vores rene drikkevand i kommunen, for det er ikke en selvfølge, at vi har rent vand at drikke. Det er noget, man er nødt til at gøre en aktiv indsats for at passe på”, siger udvalgsformanden for Plan- og Miljøudvalget Martin Ravn.
Østbirk-avis.dk, 20-03-2019

 

For meget kalk i vandet i Juelsminde: Vandværk ser på to mulige løsninger

Juelsminde Vand vil blødgøre vandet, der kommer ud til brugerne. Kalkindholdet skal ned, men det skal ske på anden måde end først planlagt. Juelsminde: Igen i år kommer generalforsamlingen i Juelsminde Vand til at handle om, hvordan vandværkets vand bliver mindre kalkholdigt. Kalken forkorter levetiden på rør og opvaskemaskiner, og på sidste års generalforsamling med hele 180 deltagere fik bestyrelsen ja til at teste et anlæg, der mindsker kalkindholdet ved at bringe vandets hårdhedsgrad ned fra 20 dH til 12. Anlægget har fungeret, som det skulle, men alligevel har bestyrelsen sadlet om og ser nu på andre anlæg, fortæller formand Kim Erfurt.
Vafo.dk, 19-03-2019

 

Pesticidrester fundet på Djeld Vandværk – nu etableres nødforsyning
Der er fundet pesticidrester i drikkevandet fra Djeld Vandværk. Derfor etablerer vandværket nu en nødforsyning fra nabobyen. En svag overskridelse af grænseværdien for pesticidrester er blevet fundet på Djeld Vandværk nær Holstebro. Det oplyser Holstebro Kommune i en pressemeddelelse. Trods fundet af pesticidrester kan vandet dog godt drikkes. Det vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed, som kommunen har været i kontakt med. Ifølge styrelsen udgør vandet ikke nogen sundhedsmæssig risiko i den korte periode det tager, at få en nødforsyning op at køre.
Tvmidtvest.dk, 19-03-2019

 

Byråd vedtog indsats for renere grundvand ved fire vandværker
Et enigt Esbjerg Byråd iværksatte mandag aften indsatsplan for fire vandværker, hvor der er fundet rester af nu forbudte pesticider. Planen påvirker dog ikke brugen af i dag lovlige pesticider. I en tid, hvor alle taler rent drikkevand, grønnere miljø og klimaforandringer, og hvor miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har afsendt et såkaldt hyrdebrev til kommunerne med en opfordring til, at kommuner, vandværker og lodsejere allerede nu kommer i gang med den skrappere beskyttelse af drikkevandet, som et bredt flertal i Folketinget enedes om i januar, har Teknik & Miljø udarbejdet en fælles indsatsplan for Aike, Bjøvlund, Gørding og Vejrup vandværker.
Jv.dk, 18-03-2019

 

Trætte af ødelagte hvidevarer – borgere vil have mindre kalk i vandet
Der er rigtigt meget kalk i vandet på Sjælland. Derfor har borgere i Strøby Egede netop besluttet, at der skal være blødere vand i vandhanen. Ifølge Susan Münster, der er direktør i brancheforeningen Danske Vandværker, er der ikke tradition for efterbehandling af vand i Danmark. ”Det er ret unikt. Jeg kender kun til en håndfuld vandværker, som har det nu”, siger hun. Der er et stigende ønske fra borgerne for at få renset vandet for kalk, så det bliver blødere. Mens det er muligt at filtrere vandet privat, kræver mange nu, at vandværkerne gør arbejdet, og det stiller højere krav: ”De får henvendelser fra forbrugerne, der er interesseret i at få fjernet kalken”, siger hun.
Tveast.dk, 18-03-2019

 

Pelle Dragsted: Revolution starter hos forbrugerne i forsyningssektoren
FRIVILLIG FORSYNING: Pelle Dragsteds parlamentariske karriere synger på sidste vers. Men det forhindrer ham ikke i at blande sig i debatten om forsyningssektorens fremtid. Tværtimod udpeger han sektoren som sin nye kampplads. Og mener, at det er afgørende at styrke forbrugerdemokratiet i den globale økonomi.
Altinget.dk/Christiansborg, 18-03-2019

 

Maria Gjerding forråder Danmarks Naturfredningsforenings DNA med fællesudspillet med Landbrug & Fødevarer
Begejstringen over det fælles udspil fra Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening var stor. Men udspillet leverer slet ikke svar på, hvordan man skal nå de gyldne løfter, skriver cand.mag. Knud Haugmark i dette debatindlæg
Information.dk, 18-03-2019

 

Malte Larsen (S) opfordrer Randers Kommune til at styrke indsatsen for rent drikkevand

Den lokale folketingspolitiker for socialdemokratiet Malte Larsen har i februar stillet spørgsmål til miljøminister Jacob Ellemann-Jensen om mulige forbud for anvendelse af pesticider i private haver og i nærheden af drikkevandsboringer.
På baggrund af spørgsmålene, er der den 13. marts kommet svar, og nu opfordrer Malte Larsen til, at Randers Kommune går i aktion for at sikre det rene drikkevand, inden der er for sent. På baggrund af Malte Larsens spørgsmål svarer ministeren, at kommunerne har mulighed for at forbyde anvendelse af pesticider i områder med drikkevandsinteresser, dog skal kommunerne først lave en indsatsplan. Der skal derefter være forsøgt frivillige aftaler med lodsejerne, inden et forbud kan komme på tale.
Randers.netavis.dk, 17-03-2019

 

Verdensmål-Festival i Sønderborg i april
Sønderborg Kommune – vinder af UNESCO Learning City prisen 2019 – har ambitiøse planer for at tænke Verdensmålene for bæredygtig udvikling med i den kommunale strategi – også rundt om på de kommunale skoler og uddannelsesinstitutioner. Med den nye Festival for Verdensmålene vil kommunen øge borgernes involvering og aktive deltagelse i den bæredygtige omstilling gennem lærerige og engagerende aktiviteter og oplevelser.
Sonderborgnyt.dk,14-03-2019

 

Cheminova-grunden gemmer på 15 tons pesticider og seks tons kviksølv
Forureningen under kemikaliefabrikken Cheminovas gamle fabriksgrund i Vestjylland er kraftigere og mere omfattende, end Region Midtjylland havde regnet med. Regionen har i 2018 systematisk undersøgt jordlagene på den 50.000 m2 store grund, som i dag står ryddet for bygninger. Resultaterne er foruroligende. De har fundet omkring 15 tons pesticider og seks tons kviksølv i jorden under den gamle fabrik.
msn.com/nyheder, 13-03-2019

 

Hjørring Vandselskab – drop giften i din have
Hjørring Vandselskab A/S er gået sammen med Haveselskabet i Hjørring om at holde åbent hus på Bagterp Vandværk den 21. marts. Anledningen er Vandets Dag, og bagtanken at få nogle af de, der glæder sig til foråret i haven, til at gå det i møde med nye tanker og vaner. For mange haveejere tyer nemlig stadig til pesticider, når de vil holde ukrudtet nede, men det går ud over vores grundvand, lyder det fra Peter Carlsen, driftsleder på Bagterp Vandværk.
Skagafm.dk, 13-03-2019

 

Politikere overvejer forbud mod pesticider efter forurening af drikkevandet i Rudersdal
Ligesom på landsplan er der flere steder i Rudersdal fundet pesticidrester i drikkevandet. Derfor skal medlemmerne af miljø- og teknikudvalget nu overveje et generelt forbud I juli sidste år blev det gjort obligatorisk for vandværkerne at undersøge vandet for visse svampemidler, og nu er der indberettet tilstrækkelig mange resultater til, at man kan opgøre, hvor ofte stofferne forekommer. Resultatet viser, at nedbrydningsproduktet N,N-dimethylsulfamid (DMS) er det hyppigst forekommende pesticidstof i de almene vandværkers boringskontrol. Således er det konstateret i cirka 30 procent af de undersøgte boringer, og i 8,2 procent af tilfældene var indholdet højere, end hvad grænseværdien tillader for drikkevand.
Rudersdal.lokalavisen.dk, 13-03-2019

 

Regionerne: Vi skal ikke overlade jordforurening til embedsmænd
DEBAT: Det er folkevalgte politikere, der bør stå på mål for, hvordan jordforurening og dermed danskernes drikkevand håndteres, mener formand for regionernes miljøudvalg Heino Knudsen.
Altinget.dk/miljøe, 13-03-2019

 

Miljøministeren: Sæt nu fut i beskyttelsen af drikkevand
Kommunerne skal i gang allerede nu med at sikre drikkevandet bedre, siger miljø- og fødevareministeren.

SKANDERBORG: Det haster for kommuner, vandværker og lodsejere at komme i gang med den skrappere beskyttelse af drikkevandet, som et bredt flertal i Folketinget enedes om i januar. Det mener miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V). Han har netop sendt et hyrdebrev til alle kommuner. Her opfordres de til hurtigt at sikre, at der ikke fremover sprøjtes i de såkaldte boringsnære beskyttelseszoner (BNBO) omkring drikkeboringer.
Nordjyske, 12-03-2019

 

Nu skal udsivning af gift til Grindsted Å stoppes: ”Det er et kæmpe skridt ”
I mere end 50 år har Grindsteds borgere levet med en alvorlig forurening af grundvandet. Nu kan borgerne i Grindsted se frem til konkret handling. Efter års målinger er Region Syddanmark nu klar til at forsøge at fjerne noget af forureningen med vinylklorid fra undergrunden i Grindsted. Og formanden for regionens miljøudvalg Jørn Lehmann Petersen (S) sparer ikke på de store ord. Han mener, at det er en meget vigtig politisk beslutning at sætte gang i oprydningen. ”Det er et kæmpe skridt for den fremtidige forureningsbekæmpelse”, siger han.
Dr.dk, 11-03-2019

 

Professor: Problematisk at vi ved så lidt om frivillighed i forsyningssektoren

FRIVILLIG FORSYNING: Der er meget lidt akademisk viden om det frivillige liv i forsyningssektoren. Professor på Aalborg Universitet Lars Skov Henriksen frygter, at vi går glip af muligheden for at studere alternativet til marked og stat, hvis ikke vi skynder os.

Altinget.dk/Forsyning, 11-03-2019

 

DMS lukker flere vandboringer

Fund af DMS, der stammer fra svampebekæmpende midler brugt både til frugt- og planteavl og til træbehandling, har foreløbig betydet, at drikkevandsboringer i Frederikssund, Halsnæs og Gribskov er taget ud af drift.

Sn.dk, 11-03-2019

 

Minister – Sprøjteforbud er ikke kun følelser

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) var i går på besøg i Tølløse hos en af de landmænd, som står til at blive ramt af det kommende sprøjteforbud i de boringsnære beskyttelsesområder. Det er ikke kun følelser, som ligger bag indførelsen af de sprøjteforbud nær drikkevandsboringer, som træder i kraft senest i 2022. Der er også fagligt belæg for det. Sådan lød det i går fra miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) under et besøg i Tølløse hos deltidslandmanden Ib Poulsen. Et besøg hvor Effektivt Landbrug var med på sidelinjen.

Effektivtlandbrug.landbrugnet.dk, 09-03-2019

 

Demokratiske virksomheder er ikke bare en sympatisk tanke. De er også en økonomisk succes

Selskaber, der ejes af forbrugere, medlemmer eller foreninger er mellem
9 og 38 procent mere produktive end andre virksomheder, viser en ny kortlægning fra tænketanken Demokratisk Erhverv. Alligevel grundlægges der ganske få selskaber med demokratisk ejerskab i Danmark. Der er brug for, at politikerne skaber bedre vilkår, mener tænketanken.
Information, 07-03-2019

 

David mod Goliat: Frivilligt vandværk i Hedehusene trodser forurening og genstridig kommune – men kampen er først lige begyndt

FRIVILLIG FORSYNING: Forurening fra et tøjvaskeri forhindrede i mange år Hedehusene Østre Vandværk i at producere drikkevand. En ny generation frivillige reddede det 100 år gamle vandværk på målstregen. Altinget har besøgt Karsten og Poul-Henrik på det nyrenoverede vandværk.
Altinget, 05-03-2019

 

Svampemiddel fundet i hver tredje drikkevandsboring

En helt ny opgørelse viser, at stoffet dimethylsulfamid (DMS) findes i næsten hver tredje drikkevandsboring, og det er en meget stor udbredelse af stoffet.
Den værste forurening af grundvandet med et pesticidstof, vi har set indtil nu, lyder det fra Anders Risbjerg Johnsen, der er seniorforsker ved GEUS.
DR.dk, 04-03-2019

 

Rebild går forrest: Sætter advarselsskilte op for at beskytte drikkevandet

Som den første kommune i landet sætter Rebild Kommune nu 24 advarselsskilte op i områder med særligt sårbart drikkevand. Det gør de for at beskytte én af vores vigtigste ressourcer mod forurening.
Skiltene er finansieret af Rebild Kommune og de 44 forbrugerejede vandværker i kommunen.
TV2Nord, 01-03-2019

 

DEBAT: Beskyttelse af drikkevandet mod pesticider

Af Bestyrelsesformand Henrik Mottlau og Erik Arvin, bestyrelsesmedlem på vegne af bestyrelsen i Birkerød Vandforsyning Der er for nyligt målt pesticidrester i grundvandet og drikkevandet i Holte og Trørød. Indtil videre er vandværkerne i Birkerød og Nærum gået fri. Det drejer sig om et stof, DMS, der er et nedbrydningsprodukt af et svampemiddel (tolylfluanid), der pt. bruges i træbeskyttelse og tidligere har været anvendt i produktion af frugt, grøntsager og planter. Der er ikke i dag nogen realistisk rensemetode til fjernelse af DMS fra drikkevandet. Rensning af grundvandet for pesticider er i øvrigt uønsket, da det medfører forbrug af energi og materialer og påfører forbrugerne yderligere omkostninger.
Birkerød Vandforsyning ønsker at forebygge grundvandsforurening med DMS og andre pesticider, der i dag anvendes inden for forsyningens indvindingsområde.
Sn.dk, 01-03-2019

 

Gjerding vil have et grønt valg: Vælgerne er dødtrætte af politisk tomgangssnak
KOMMENTAR: Det er nu, de danske politikere skal vise, at de kan omsætte alle de fine ord om at ville bremse klimaforandringerne og øge den biologiske mangfoldighed til reel handling, skriver Maria R. Gjerding. Det kommende folketingsvalg bliver vores generations vigtigste valg, skrev jeg i mit sidste indlæg. Og det er ikke blevet mindre sandt siden. Vi har efterfølgende ryddet en af de helt store knaster af vejen mod en reel og omfattende grøn omstilling – nemlig den politiske forestilling om, at landbruget umuligt kan bidrage til varige løsninger for klima, miljø og natur, uden at det koster konkurrencekraft, BNP og arbejdspladser.
Altinget.dk/miljoe, 28-02-2019

 

Vandværksbestyrelse fortsætter
Hjordkær: Bestyrelsen fortsætter uændret i Hjordkær Vandværk i Sønderjylland. Det er resultatet efter en generalforsamling i vandværket. Så formand og driftsleder hedder stadig Peter Nørgaard. Kasserer er Ida Hansen, næstformand Jimmi Dangart, sekretær Benny Munk Pedersen samt bestyrelsesmedlem Erik Thomsen. Hjordkær Vandværk er nået op på 800 brugere. Landmændene er de største forbrugere. 38 større landbrug har tilsammen brugt 107.074 kbm. Det er godt 15.000 kbm. mere end sidste år. Prisen på vand fortsætter uændret med 500 kr. i fast afgift og to kr. pr. kubikmeter plus moms. Dertil kommer afgifter og moms.
Jv.dk, 27-02-2019

 

Bæredygtigt Landbrug: Vi kæmper mod fake news
Modstanderne benytter usandheder – fake news – i kampen om landbrugets forhold i Danmark, lød det fra formand Flemming Fuglede på Bæredygtigt Landbrugs generalforsamling. Havde tilhørerne i salen på Bygholm Landbrugsskole forventet en glad sang fra de varme lande, da formand Flemming Fuglede onsdag tog ordet og startede sin beretning på Bæredygtigt Landbrugs generalforsamling, skulle de snart tro om igen. Der var nemlig masser af kritik og hug til politikere, myndigheder og grønne organisationer, men også medier.
Landbrugsavisen.dk, 27-02-2019

 

KTC: Budgettet til jordforurening er “bekymrende lille”
DEBAT: Regningen for fortidens skødesløse omgang med gift og restprodukter skal ikke sendes videre til kommende generationer. Spekulative midler fra Finansministeriet løser ikke jordforureningsopgaven. Det gør derimod rigtige penge og indsigtsfulde medarbejdere, skriver Thomas Barfoed, Næstformand i KTC og direktør i Fredensborg Kommune
Altinget.dk/Miljoe, 27-02-2019

 

Vandværk fastholder protest imod asfaltværk
I et åbent brev til Allerød Byråd opfordrer bestyrelsen for Lynge Overdrev Vandværk politikerne til ikke at spille hasard med kommunens drikkevandsressourcer. Allerød Kommune skal på byrådsmøde den 28. februar 2019 vurdere etablering af en asfaltfabrik beliggende på Farremosen. Til grundlag for politikernes beslutning har Lynge Overdrev Vandværks bestyrelse sendt et brev, som entydigt fraråder kommunen at tillade asfaltfabrikken på det foreliggende grundlag uden en dybdegående miljøkonsekvensvurdering.
Sn.dk, 26-02-2019

 

På trods af aftale: Kommuner øger forbruget af sprøjtegift
Selvom kommunerne har indgået en frivillig aftale om at udfase sprøjtegift på offentlige arealer, stiger forbruget nu for første gang i 21 år. Når ukrudtet i kommunerne skal fjernes, så bliver der nu i højere grad brugt sprøjtegift end tidligere. Fra 2013 til 2016 er forbruget af sprøjtegift steget fra 1262 kg. aktivstof til 1433 kg. ifølge tal fra Miljøstyrelsen. Det sker efter et markant fald i brug af sprøjtegift i perioden fra 1995 til 2013. Her faldt forbruget med lidt over 90 procent. For at nedbringe forbruget af sprøjtegift indgik daværende miljøminister Svend Auken, Kommunernes Landsforening (KL) og De danske regioner i 1998 en aftale om frivilligt at udfase brugen af sprøjtegift på kommunens offentlige arealer. Men flere kommuner har nu skruet op for sprøjtningen på trods af den frivillige aftale. I en rundspørge foretaget af Miljøstyrelsen svarede en tredjedel af de kommuner, der bruger sprøjtegift, at de gør det, fordi det er billigere og mere effektivt end ikke-kemiske metoder, som for eksempel gasbrænder.
Dn.dk, 26-02-2019

 

Flertal vil udvide forbud mod brug af pesticider straks
John Rosenhøj (DF) kalder det en sejr for grundvandet, mens Venstres Ole Lyngby Pedersen vil vente på ny lovgivning, før man går ud og laver konkrete aftaler med landmændene. Et flertal af politikerne i miljø-, teknik og klimaudvalget mener, at Odder Kommune skal indføre såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) allerede i år. Også selv om folketinget har givet kommunerne en frist på tre år, før de bliver ophøjet til lov. BNBO-aftalen, der blev indgået i januar, indebærer, at kommunerne kan udvide områderne med forbud mod brug af pesticider og fremmede stoffer omkring vandboringer med mere end de 25 meter, som i dag er lovkrav. Som noget nyt vil landmænd, som kommer til at opleve økonomisk tab som følge af aftalen, blive kompenseret eller få erstatning. De penge skal skaffes ved, at vandet bliver dyrere. Miljø- og Fødevareministeriet skønner, at en gennemsnitshusstand vil skulle slippe ca. 8-12 kroner mere hvert år.
Århus Stiftstidende, 25-02-2019

 

Kovending: Thisted vil alligevel ikke bruge sprøjtegift
Politikerne i Thisted Kommune er vendt på en tallerken og vil nu ikke bruge sprøjtegift til at bekæmpe ukrudt alligevel.
På nær Alternativets byrådsmedlem Joachim Plaetner var Thisted Kommunes Klima-, Miljø- og Teknikudvalg enige om en toårig forsøgsordning, der skulle åbne op for at bruge sprøjtegift på kommunens offentlige områder i de større byer. Men nu har økonomiudvalget besluttet at droppe forslaget. ”Vi godkender ikke den indstilling. Det er for at signalere, at det er ikke sprøjtegift, vi skal i gang med, vi må finde en anden løsning”, fastslår borgmester Ulla Vestergaard (Soc.dem.). For to uger siden fortalte formand for udvalget, Esben Oddershede (V), ellers, at det ville være bedre for miljøet at bruge sprøjtegift. Genindførelsen af sprøjtegift mødte også modstand i borgerforeningerne, og nu har borgmesteren altså trukket en streg i ukrudtet.
www.tvmidtvest.dk, 25-02-2019

 

Grundvand blev til varme
Problemer med stigende grundvand blev til klimavenlig løsning: I Taastrup luner de sig ved grundvandspumpen Et nyt anlæg henter fjernvarme fra det grundvand, der plager husejere i et lavtliggende område. Resultatet er klimavenlig energi. Egentlig har det været istiden, der giver problemer i et boligkvarter i Taastrup. Men løsningen er særdeles nutidig. Og banebrydende miljøvenlig på en måde, resten af landet kan lære af. Det er en løsning, der ventes at kunne forsyne op mod 50.000 danske fjernvarmekunder med meget billig energi inden 2025, forudser Kim Behnke, der er vicedirektør i Dansk Fjernvarme.
Politiken, 24-02-2019

 

Region Syddanmark tager kampen op med 25 forureninger
Miljøudvalget vil i det kommende år prioritere 25 forureninger, som udgør en akut kontaktrisiko eller truer grundvand, indeklima eller overfladevand. Blandt andet skal der i år renses op i Otterup, Vejle og Agerbæk. Listen over forurenede og muligt forurenede lokaliteter i Region Syddanmark er vokset år for år til næsten 11.000 ved udgangen af 2018.  Det samme gør listen over prioriterede forureningsundersøgelser og oprensninger. Yderligere 25 forureninger er sat på dagsordenen for 2019, fordi de vurderes at kunne skade værdifuldt grundvand eller true menneskers sundhed eller overfladevand.
Regionsyddanmark.dk, 22-02-2019

 

Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2017
Årets statusrapport for Den Nationale Grundvandsovervågning (GRUMO) dækkende perioden 1989-2017 er nu tilgængelig og markerer, at det er 30 år siden, den systematisk dataindsamling af grundvandets tilstand blev startet. Afrapporteringen fra grundvandsovervågningen er udarbejdet af GEUS og omfatter kemiske analyser og pejledata for grundvandet samt oplysninger om oppumpede vandmængder fra grundvand og overfladevand. Rapporten giver en status for indholdet af nitrat og pesticider samt sporstoffer som arsen og nikkel. Dertil kommer organiske mikroforureninger som f.eks. organiske opløsningsmidler, perfluorerede stoffer mm. Der præsenteres data fra såvel overvågningsboringer og vandforsyningsboringer. Læs eksempelvis om stigende nitrat i det allerøverste grundvand i sandområder, de væsentligste pesticider i grundvandet og variationer i grundvandsstanden som følge af vejr og klima.
Geus.dk, 19-02-2019

 

Bæredygtigt Landbrug: Nej, der udledes ikke mere kvælstof efter landbrugspakken
DEBAT: Forskerne bag Novana-rapporten kan ikke konstatere en merudledning af kvælstof pga. Landbrugspakken. Landmændene har således leveret, mens det offentlige har svigtet på de kollektive virkemidler, skriver faglig direktør Jørgen Evald Jensen. Landbrugspakken gav landmændene adgang til mere kvælstofgødning. Det har betydet et væsentligt kvalitetsløft for dansk korn. Der er igen protein i kornet – og planterne er så stærke, at de kan udvikle dybe rødder og opsuge næringsstoffer, lagre CO2, vinde over ukrudt – og de er så sunde, at anvendelsen af plantebeskyttelsesmidlerne kan minimeres. Er du forvirret ved den positive begyndelse på dette indlæg? Så er det, fordi det her drejer sig om fakta – og om at se på forskernes konklusioner og tabeller.
Altinget.dk/miljoe.dk, 22-02-2019

 

Lilleholt udpeger medlemmer til ekspertråd om geotermi
Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har udpeget medlemmerne til ekspertrådet for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer. Formand for det nye ekspertråd bliver energichef Søren Berg Lorenzen fra Frederiksberg Forsyning. Risikoafdækningsordningen er en frivillig ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer. Formålet er at fremme udnyttelsen af geotermisk energi ved at rettighedshavere af geotermitilladelser har mulighed for at ”forsikre” sig mod den økonomiske risiko, der er forbundet med geotermiske boreprojekter.
www.mynewsdesk.com/dk, 21-02-2019

 

Kog vandet: Forurenet vand i Greve Syd
Der er bakterier i vandet i den sydlige del af Greve Kommune. Det anbefales, at vandet koges.
Der er konstateret coliforme bakterier (jordbakterier) på Greve Vandværk Syd, som leverer vand til borgerne i den sydlige del af Greve og området Skovbo Allé (se kort her). Derfor anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed, at forbrugere i området koger vandet, inden det benyttes til drikke- og husholdningsbrug. Du kan læse vejledning om kogning af vand på www.greve.dk/koge.
www.greve.dk, 21-02-2019

 

Jordforurening bliver svært, hvis det ikke er nært
Regionerne har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Det er en teknisk kompliceret opgave, som løses bedst så tæt som muligt på de berørte borgere og vandværker, skriver formand for Danske Regioners udvalg for miljø og ressourcer, Heino Knudsen.
Af Heino Knudsen, formand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer. Bragt i Altinget den 20. februar 2019.
danskeregioner.dk, 21-02-2019

 

Mere kvælstof og mørkere skove: Fire nedslag fra ny Novana-rapport
Skovene er blevet mørkere, og der udledes mere kvælstof og måles flere pesticider i grundvandet over kravværdien. Til gengæld er der kommet mindre iltsvind. Altinget har samlet fire nedslag fra den nye Novana-rapport.
Altinget.miljoe.dk, 21-02-2019

 

Byrødder uenige om flyrejser og vand på flaske
Til gengæld er de alle glade for udsigten til større fokus på ansvarlig samhandel og investeringer. De to første punkter på byrådets dagsorden onsdag aften skabte en del debat blandt byrødderne og viste, at der er stor forskel på partiernes syn på miljøsyndere. Første punkt var et forslag fra Alternativet om at begrænse flyrejser for byrådspolitikere og medarbejdere i Aarhus Kommune. Forslaget gik ud på at finde den mest klimavenlige måde at rejse på. Blandt andet ved at vurdere om, fly kan erstattes af tog eller andet. Og ved altid at klimakompensere. “Vi mener, kommunen skal kompensere med skovrejsning, når der flyves,” sagde Liv Gro Jensen (AL) Men hun mødte modstand fra byrådskollegaerne.
Århuslokalavis.dk, 20-02-2019

 

Frivillige laver halvdelen af vores drikkevand: men politisk og økonomisk pres udfordrer frivilligheden
Når direktør i Danske Vandværker Susan Münster sender lykønskninger til de lokale frivillige, er det ofte til folk, som har siddet i bestyrelsen i 50 år. Gennemsnitsalderen er allerede pensionsmoden.
Altinget. Kommunal, 20-02-2019

 

Vilde bier og sommerfugle har brug for blomster og lys. Naturfredningsforening finder udvikling bekymrende
De danske skove har det ringe, og der er ikke noget der tyder på, at de har fået det bedre.
Sådan opsummerer seniorforsker Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet, resultaterne i den årlige rapport fra det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (Novana). “Skovene er stadig præget af mangel på gamle træer og mangel på dødt ved. Og så har det ovenikøbet vist sig, at de er blevet mørkere i den seneste overvågningsperiode”, siger Ejrnæs, der er medforfatter til rapporten.
Newsbreak.dk, 19-02-2019

 

Rent vand nu og i fremtiden
Vandværkerne i Rebild kommune får nu tilbuddet om at deltage i et samarbejde, hvis umiddelbare formål er at sikre godt og rent vand for kommunens indbyggere. I samarbejde med Rebild Vandråd har en mindre arbejdsgruppe med repræsentanter for seks vandværker, arbejdet med at udforme visioner og rammer for et kommende samarbejde mellem de almene vandværker.  Det er gruppens håb, at kommunens vandværker vil vurdere det så attraktivt, at alle frivilligt vil tilmelde sig samarbejdet. Også repræsentanter for Rebild kommune deltager i planlægningen, idet kommunen ser store perspektiver i, at der samarbejdes om beskyttelse af de arealer, som danner grundlag for vandforsyningen i Rebild kommune.
Midthimmerlands Folkeblad, 18-02-2019

 

De første klima- og forsyningsingeniører er klar til arbejdsmarkedet
Håndtering af spildevand og arbejde for rent drikkevand står højt på klimadagsordenen. I begyndelsen af 2019 var det første hold af klima- og forsyningsingeniører fra VIA i Horsens klar til at løfte de opgaver. Og forsyningsbranchen er klar med jobs. Drikkevand, spildevand og grundvand. Som klima- og forsyningsingeniør bliver man ekspert i bæredygtig energiforsyning og får kompetencer i løsninger til at håndtere klimaforandringer og oversvømmelser i hele verden. Uddannelsen er bygget op i tæt samarbejde med forsyningsbranchen. I begyndelsen af 2019 resulterede det i otte færdiguddannede klima- og forsyningsingeniører, som var det første hold til at dimittere.
Jv.dk, 18-02-2019

 

Stopper vandboring efter pesticidfund
Fund af pesticidet DMS på næsten det dobbelte af grænseværdien i en prøve fra en vandboring, har fået Halsnæs Forsyning til at tage boringen ud af drift, mens man venter på nye prøveresultater.

Sn.dk, 16-02-2019

 

Kommuner bruger mere sprøjtegift
I mange år brugte kommunerne mindre og mindre sprøjtegift. Men nu stiger forbruget af sprøjtegift i kommunerne. Når kommuner skal bekæmpe ukrudt, kan de enten bruge sprøjtegifte eller en gasbrænder. Kommunerne i Danmark brugte i flere år mindre og mindre sprøjtegift, når de skulle bekæmpe ukrudt. Faktisk faldt forbruget med 90 procent fra 1995 til 2013. Men fra 2013 til 2016 steg forbruget fra 1262 kilo aktivstof til 1433 kilo. Det viser tal fra Miljøstyrelsen.
Dr.dk, 12-02-2019

 

Frivillig Søges: Nyt indslag i din lokale avis
Tørring Folkeblad og Hedensted Avis vil i en ny serie gøre en indsats for at matche frivillige med frivillige jobs. Udfyld formular i bunden af artiklen. I december var et juletræsarrangement i Hatting ved at blive aflyst, fordi ingen frivillige havde meldt sig til at arrangere det, i Tørring har idrætsforeningen defacto stået uden formand i et år, og i Hedensted lukkede pigeklubben sidste år, fordi man ikke kunne finde nye folk til bestyrelsen. Sådanne historier – nogle vil måske endda kalde dem negative – hører vi gang på gang, men selvom udtrykket “mangel på frivillige” sikkert er blevet sagt lige så lang tid, der har været frivillige til, lever det lokale frivillige liv forsat.
Hedensted/Juelsminde Avis.dk, 12-02-2019

 

Landbruget har leveret under én procent af de lovede kvælstof-reduktioner
“Vildt lidt”,  siger professor om, at landbruget kun har sænket udslippet af kvælstof med 12 ton med frivillige tiltag. Målet var 1.450 ton i dag og 2.907 ton i 2021. Landbruget har leveret under én procent af de reduktioner af udslippet af kvælstof, som er indarbejdet i regeringens og Dansk Folkepartis stærkt omdiskuterede landbrugspakke, skriver Berlingske Tidende. Pakken gav landbruget lov til at gøde op til 20 procent mere for at sikre afgrøderne vækst. Konsekvensen af det er isoleret set, at endnu mere kvælstof bliver vasket ud i fjorde og kystnære farvande, der i forvejen lider under dårlig vandkvalitet og jævnlige iltsvind på grund af for mange næringsstoffer.
Ing.dk, 11-02-2019

 

Vandværk planlægger navneskift
Vedsted Vandværk skifter navn fra et andelsselskab til et a.m.b.a. Det skal dog lige konfirmeres på to generalforsamlinger. Først holder man en ordinær generalforsamling 1. marts kl. 20 på Vedsted Landbohjem, hvor vedtægterne ændres. De skal så endeligt vedtages på en ekstraordinær generalforsamling 15. marts samme sted og klokkeslæt. Vandværket, som har 273 forbrugere, vil i løbet af 1. halvår af 2019 udskifte alle vandmålere til en digital type med fjernaflæsning. Der planlægges også at bygge et helt nyt vandværk i løbet af de næste fem år.
Jydskevestkysten.dk, 11-02-2019

 

Bjørnø skal have drikkevand gennem havledning
FFV Vand A/S øger forsyningssikkerheden på Bjørnø. FFV har fået mulighed for at lægge en havledning til drikkevand til Bjørnø. Muligheden er opstået ved, at TDC skal lægge nyt fiberkabel til Bjørnø. Vandforsyningen har fået tilbudt at lægge en vandledning samtidig ved at betale ekstraomkostninger forbundet, der koster ekstra.
Fyens.dk, 10-02-2019

 

Generationsskiftet der udeblev: Hvem tager over, når den frivillige vandmester går på pension?
FRIVILLIG FORSYNING: De forbrugerejede vandselskaber er domineret af pensionsmodne mænd, som elsker teknik. Det er der intet galt i. Bortset fra at der ikke står en ny generation klar til at tage over. Ny kvindelig branchedirektør for vandværkerne drømmer om at få flere kvinder til at blive frivillige i vandets tjeneste.
Altinget.dk/Civilsamfundet, 08-02-2019

 

Kronik: Rensning løser ikke problemerne med pesticider i drikkevand
I de seneste par år er der nærmest sket en eksplosion i påvisning af pesticider og ikke mindst deres nedbrydningsprodukter. Det har fået folk inden for bl.a. vandforsyningssektoren til at sukke og tale om, at nu er der ingen vej uden om rensning af drikkevandet. I det seneste nummer af DTU-magasinet slår professor Hans-Jørgen Albrechtsen, DTU Miljø, under overskriften ‘Vi bør rense pesticidforurenet drikkevand’ til lyd for, at vi herhjemme over en bred kam må til at komme i gang med at rense det oppumpede grundvand for pesticider, inden drikkevandet sendes ud til forbrugerne. I forvejen renser vi jo allerede for en række stoffer. Men tillad os at minde om, at hele grundlaget for den omfattende miljøreform i midten af 1970’erne jo var, at man skal forebygge frem for at rense – simpelthen fordi al sund fornuft tilsiger, at det på samme måde som med vores helbred er bedre at forblive rask frem for at prøve at helbrede en sygdom.
Ingeniøren, 07-02-2019

 

Udspil: Naturen og landbruget vinder, når organisationerne går sammen
Landbrugets udledning af klimagasser skal reduceres med 10 procent, mener Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening, der med udspillet “Fælles løsninger – for natur og landbrug” fortæller, hvordan det kan gøres, så det både er til gavn for natur og landbrug. Nu mangler de bare, at politikerne lægger kroner – og ører – til.
Fyens.dk 07-02-2019

 

400.000 københavnere får forurenet vand
Hver fjerde københavner er udsat for forurenet drikkevand. Det siger Hofor, der leverer vand til cirka 1 mio. borgere i hovedstadsområdet. Hovedstadens drikkevand udsat for den værste forurening nogensinde, skriver fagbladet Ingeniøren.
Det er rester efter en svampegift, der som stoffet dimethylsulfamid (DMS) det seneste år er blevet målt i vandet, der sendes ud til omkring fire ud af ti vandværkskunder i hovedstadsområdet. “Det er yderst bekymrende”, siger Walter Brüsch fra Danmarks Naturfredningsforening til B.T. Han er geolog og har i 30 år beskæftiget sig med grundvandskvaliteten i Danmark.
Bt.dk, 07-02-2019

 

Danske Vandværker: Der mangler sammen¬hæng i drikkevandsbeskyttelsen
DEBAT: Regeringens forslag om at lade jordforureningsopgaven overgå til staten handler mere om struktur og administration end beskyttelse af drikkevandet, skriver Susan Münster. I dag bruger vi ikke vores viden godt nok, og det skal der laves om på. Debatindlæg af Susan Münster, direktør i Danske Vandværker
Altinget.dk/forsyning, 07-02-2019

 

Frivillige laver halvdelen af vores drikkevand: Politisk og økonomisk pres udfordrer frivilligheden
NY SERIE: Hvert andet glas vand fra danske haner er produceret af frivillig arbejdskraft. Men frivilligheden i forsyningssektoren er et truet levn fra andelsbevægelsen: Presset af økonomisk teori og usentimentale regnemaskiner i Finansministeriet. Ny serie fra Altinget går tæt på de oversete frivillige danskere.
Altinget.dk/civilsamfundet, 07-02-2019

 

Grundvandsforsker: Katastrofalt dårlig idé at tage jordforurening fra regionerne
DEBAT: Regeringen lægger op til at tage jordforureningsopgaven fra regionerne. Det vil koste medarbejdere og viden og ikke mindst skade miljø og grundvand i generationer, skriver professor Poul L. Bjerg. Regeringen foreslår som et led i sundhedsreformen og nedlæggelsen af regionerne at flytte arbejdet med jordforureningen til staten. Det nye hovedsæde skal samles i Odense, hvilket vil betyde, at medarbejderne fra de fem regionale centre i Aalborg, Holstebro/Viborg, Vejle, Sorø og Hillerød skal flyttes til Odense ifølge Erling Bonnesen (V) i P1 Morgen torsdag 24. januar. Altså en omfattende centralisering. Dette kan få betydelige negative konsekvenser for fagområdet.
Altinget/Miljø.dk, 06,02,2019, debatindlæg Af Poul L. Bjerg, Professor, DTU Miljø

 

Kortlægning: Endnu et gift-nedbrydningsprodukt er udbredt i grundvand i hele landet
En ny screening viser, at DMS – et stof der stammer fra et svampemiddel til bæravl og træbeskyttelse – er sivet ned i mere end hver femte grundvandsboring. Endnu en dårlig nyhed rammer grundvandet og den danske selvforståelse om, at vi kan drikke det både rent og urenset. En ny screening udført for Miljøstyrelsen viser nemlig, at nedbrydningsproduktet dimethylsulfamid (DMS) findes i 31 af de 142 prøveboringer, som styrelsen har undersøgt. Det svarer til 22 procent. I fem af tilfældene (fire pct.) er fundene over grænseværdien på 0,1 mikrogram per liter. Fundene er vel at mærke spredt ud over landet uden et direkte og klart mønster. Det sidste er væsentligt, fordi det var antaget, at DMS hovedsageligt ville være et problem omkring byerne. Det skyldes, de to anvendelser, som stoffet stammer fra.

Ing.dk, 05-02-2019

 

Giftig grund skal renses: – Det er frygtelig trist, at det er gået så galt
Miljøfirma vil bore 45 meget dybe huller og sende gift op til overfladen ved hjælp af damp. Jorden under og omkring det gamle renseri SL Rens i Boulstrup er så forurenet, at nogle har frygtet, at der skal fjernes flere hundrede tons jord for at få fat i alle giftstoffer. Men sådan kommer rensningen slet ikke til at foregå – i stedet vil jorden blive kogt ren. Giften har i årenes løb spredt sig på primært et område på 500 kvadratmeter, hvilket kan være katastrofalt, fordi netop Boulstrup ligger oven på et meget vigtigt grundvandsområde. Fjernes giften ikke, vil den i sidste ende nå ned til drikkevandet. Først til oktober ventes rensningen at være udført, og derefter følger en retablering. Med til mødet om oprensningen var bl.a. Ole Lyngby Petersen (V), formand for miljø, teknik og klimaudvalget. Han udtrykte glæde over, at regionen vil stå for oprydningen efter SL Rens.
Aarhus Stiftstidende, 04-02-2019

 

Opfordring: Drop salt på glat fortov
To ud af tre danskere bruger vejsalt på fortovet om vinteren, selv om det er skidt for planter, miljø og hundepoter, viser undersøgelse Det viser en undersøgelse gennemført af analyseinstituttet YouGov for Bolius. Derfor skal du ikke bruge salt til glatførebekæmpelse Ifølge eksperterne er det dumt at bruge vejsalt på et glat fortov. Jesper Corfitzen, Bolius’ haveekspert, fraråder brugen af salt, da saltet skader planter, grundvand, belægning og dyrepoter. I stedet anbefaler han, at du bruger alternativer som calciummagnesiumacetat (CMA), urea eller grus. Alternativt kan du bruge svanemærket vejsalt, der er bedre for miljøet. Eller du kan lave en saltlage, der bruger markant mindre salt. CMA, der er flydende, fås i dunke på 20 liter og spredes med en medfølgende sprøjte eller en ukrudtssprøjte. Du kan primært købe CMA på nettet i udvalgte byggemarkeder og havecentre. Grus kan købes i større mængder på 500-1.000 kilo i bl.a. byggemarkeder og havecentre. Urea kan købes i sække på 20 kilo i byggemarkeder og havecentre.
Bolius.dk, 04-02-2019

 

Få tilskud fra staten: Sådan planter du skov
Staten vil gerne have mere skov i Danmark og samtidig forbedre vandmiljøet og naturen. Derfor bliver der givet tilskud til rejsning af skov, der forbedrer vandmiljøet og naturen ved at reducere udledning af kvælstof til søer og fjorde. Private ejere af landbrugsjord med arealer over to hektar kan søge. Er skoven etableret med tilskud, skal den forblive skov i al fremtid. Kommunen og det lokale museum skal give tilladelse. Kommunerne har lavet kort med områder, hvor skovrejsning er ønsket og områder hvor skovrejsning er uønsket. Muligvis vil det lokale museum undersøge arealet, inden det bliver tilplantet, for at se om der er spor fra vores forfædre. Staten giver op til 32.000 kroner per hektar til at plante løvskov og skovbryn, mens der gives 16.000 kroner per hektar til at plante nåleskov. Beløbene skal dække klargøring af jorden, planter og plantning.
Der gives også tilskud til opsætning af vildthegn omkring den nye skov. Der skal plantes 4.000 løvtræer per hektar eller 2.800 nåletræer. Der er i 2019 afsat 35 millioner kroner til tilskud til skovrejsning. I de senere år har tilskuddet ikke kunne dække alle ansøgninger, derfor bliver ansøgninger prioriteret. De arealer, der giver den største kvælstofreduktion og arealer ovenpå drikkevandsinteresser, bliver prioriteret.
Dagbladet Ringkøbing/Skjern, 04-02-2019

 

Er legionella noget, du skal passe på?

Legionella er en bakterie, der kan forårsage den alvorlige lungebetændelse kendt som legionærsygdom samt den influenza-lignende sygdom Pontiac-feber. Legionella er mindre farlig for raske mennesker, men for svækkede mennesker kan den være dødelig. Det kolde vand må ikke overstige 20 grader, og det varme vand må ikke komme under 50 grader. Herudover er der særlige risikoforhold ved stillestående vand i vandrør, f.eks. hvor vandhanen er fjernet, men røret er efterladt, eller ved vandhaner, der sjældent benyttes.”
Århus Stiftstidende, 03-02-2019

 

Miljøministeriet: Vores grundvand er uden for nitrat-fare
Miljøministeriet afviser ovenpå Ingeniørens historie fredag at landbrugets brug af kvælstof øger risikoen for, at mængden af nitrat i grundvandet stiger i de kommende år. Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) stiller ikke selv op til interview, men ministeriets presseafdeling fremsender i stedet en mail med svar på Ingeniørens spørgsmål. De udspringer af, at andelen af prøver i det iltede, øvre grundvand, som overskrider grænseværdien for nitrat på 50 mg per liter, er steget de seneste to år.
Msn.com, 02-02-2019

 

Region vil undersøge 14 vestjyske grunde for forurening
Forurenede grunde kan skade omgivelserne, og i år vil Region Midtjylland undersøge 200 grunde for mulig forurening – og herunder 14 i Holstebro, Struer og Lemvig kommuner. Beskyttelse af mennesker, grundvand og natur mod skadelige virkninger af  ordforurening er målet, når regionen arbejder med jordforurening. Og nu har regionsrådet vedtaget, at 200 forurenede grunde skal undersøges i indsatsplan for jordforening 2019.
Dagbladet Holstebro-Struer, 31-01-2019

 

Vandprøver i kloakken og spyd i jorden: Forurenet grundvand i Grindsted skal spores
Statsminister Lars Løkke Rasmussen rystede flere gange på hovedet, da han fik vist giftdepotet frem. Det er et stort detektivarbejde, der i disse dage sættes i gang i Grindsted. Ved hjælp af en masse målinger, forsøger man at finde ud af, hvor der strømmer forurenet grundvand ind i kloakkerne. Samtidig får forureningen landspolitisk opmærksomhed, når statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i dag er i byen, hvor han blandt andet skal besøge giftdepotet i Banegraven og Engsøen, der også er kraftigt forurenet af det tidligere Grindstedværk. For at spore forureningen skal kloakkerne åbnes, så der kan tages prøver af indholdet i rørene.
Dr.dk, 31-01-2019

 

Banebrydende projekt: Grundvand er med til at opvarme boliger – og giver tørre kældre
Der er både bæredygtighed plus miljømæssig og økonomisk gevinst i det varmepumpeanlæg, som Høje Taastrup Fjernvarme indvier torsdag ved Mølleholmen i Taastrup. Anlægget vil årligt pumpe knap 1 million kubikmeter grundvand op, udvinde varme til fjernvarmesystemet og derefter lede det afkølede grundvand ud i en å. – På alle måder er det et godt projekt, som vi er meget stolte over. Vi bidrager til den grønne omstilling af det danske energisystem ved at udnytte en lokal ressource, siger direktør Astrid Birnbaum, Høje Taastrup Fjernvarme.
Sn.dk, 31-01-2019

 

Giftrester fundet i drikkevand: Ingen umiddelbar sundhedsfare, vurderer læge
Fund af giftrester i drikkevandet i Urlev og Klejs er ikke alarmerende, men de to vandværker skal have løst problemet inden juli næste år. De to vandværker har henholdsvis 19 og 108 forbrugere. Det fremgår af de analyser, som hvert år sendes ind til Hedensted Kommune som kontrol. Der er begge steder tale om mindre overskridelser af grænseværdien for pesticider, og embedslægen vurderer, at der ikke er nogen umiddelbar sundhedsfare ved at drikke vandet. Derfor har begge vandværker fået en midlertidig dispensation – men der skal være styr på problemerne inden 1. juli næste år.
Hsfo.dk (Horsens Folkeblad), 29-01-2019

 

Grindstedforureningen: Regionen vil kortlægge rensningsanlæg
Region Syddanmark vil kortlægge rensningsanlægget i Grindsted efter der er kommet nye oplysninger i sagen. Grindstedværkets tidligere rensningsanlæg på Kolstrupvej 55 skal kortlægges. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. Rensningsanlægget er under mistanke for at have lækket forurenende stoffer i driftsperioden fra 1974 og frem. Derfor bliver det kortlagt som muligt forurenet. I 2010 varslede regionen for første gang om en kortlægning af området, men vurderede dengang, at der manglede stærke nok beviser til at gennemfører kortlægningen.
Jv.dk (Abonnementsområde), 29-02-2019

 

Starup-Tofterup gode drikkevand skal sikres
Miljøstyrelsen har udpeget en række områder i Danmark, som nyder særlig bevågenhed. Det er områder med særlige drikkevandsinteresser, for hvilke kommunerne skal lave en indsatsplan, der sikrer grundvandet og derved drikkevandet i fremtiden. Varde Kommune har lavet en indsatsplan for Baldersbæk og Tofterup Vandværk. En plan, som kommer i høring i 12 uger efter behandling i byrådet. Der er virkelig er noget at beskytte, da vandværket ikke er ramt af sprøjtegifte, som desværre ses mange andre steder. Lokalt ses det i Årre hos Andelsvandværket Helle Vest, hvor der skal gøres en langt større indsats for at sikre drikkevandet.
Jv.dk (Abonnementsområde), 23-01-2019

 

Demokratisk afstemning om blødt vand

De 2.300 andelshavere i Strøby Egede Vandværk skal holde øje med postkassen i den kommende tid. Vandværkets bestyrelse har nemlig sat gang i en urafstemning om reduktion af kalk gennem blødgøring af vandet. Det bliver et brev fra rådgivningsvirksomheden Cowi, som vandværkets brugere får ind ad døren. ”Vi har bedt Cowi stå for afstemningen”, fortæller vandværkets formand Hans Grøn Sørensen, der oplyser, at på værkets forrige generalforsamling blev der nedsat et udvalg, der skulle se på muligheder for blødgøring af vandet. ”Vi synes ikke at de godt 100, som deltager på generalforsamlingen skulle afgøre dette, når vi forsyner 2.300 andelshavere med rent drikkevand. Det ville være udemokratisk. Så Cowi sender en stemmeseddel, og så kan man afgive sin stemme i en medsendt svarkuvert, eller scanne den og sende som e-mail, eller gå på nettet og afgive sit ja eller nej”, forklarer Hans Grøn Sørensen.
Stevnsbladet.dk, 21-01-2019

 

Danskerne bør engagere sig mere i drikkevandet
For ikke så lang tid siden læste jeg en meget interessant artikel i Politiken om, hvorfor kampen mod plastik og madspild blev årets kamp i 2018. Det fik mig til at tænke på, at det alt andet lige er lettere at engagere os mennesker, når vi kan se og mærke problemerne. Her tænker jeg for eksempel på billedet af fuglen, der fodrer sin unge med plast eller en havskildpadde med lufferne viklet ind i et net af plastik. Det vækker følelser, og problemerne bliver mere håndgribelige og lettere at forstå, og det er samtidig områder, hvor man som menneske selv kan gøre noget aktivt.

Energy-Supply.dk, debatindlæg af Susan Münster, 23-01-2019

 

Efter 12 år: Nordfyns Kommune får en vandforsyningsplan
De nuværende forsyningsplaner for det nordfynske drikkevand stammer helt tilbage fra 1990’erne. En ny plan er i offentlig høring lige nu. For første gang siden kommunesammenlægningen for 12 år siden skal Nordfyns Kommunes borgere nu have en ny vandforsyningsplan. Den nuværende – eller rettere de nuværende – stammer tilbage fra omkring årtusindeskiftet, hvor der endnu ikke var tænkt på storkommunen. For vandværkerne under den gamle Otterup Kommune stammer planen helt tilbage fra 1994. En tid, hvor ikke ret mange mennesker for eksempel bekymrede sig om, at pesticider kunne finde vej til vores drikkevand.
Fyens.dk, 18-01-2019

 

Odder Kommune skal sikre drikkevandet ved opkøb af jord eller lokale sprøjteforbud
Læserbrev: Der er netop indgået et forlig om sprøjteforbud ved boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).Alle partier undtagen to yderliggående partier har indgået en bred aftale. Det betyder, at der ikke længere må sprøjtes i disse områder omkring boringer. Med aftalen pålægges Odder Kommune over de næste tre år at sikre drikkevandet ved opkøb af jord eller brug af lokale sprøjteforbud. Ejere af jordarealer kompenseres for tabt indtægt, og der ydes en rimelig erstatning til de berørte ejere på markedsvilkår. Udgifterne vil skulle betales af vandforbrugerne.
Hsfo.dk (Horsens Folkeblad), 18-01-2019m debatindlæg af Eigil Størum, formand for Odder Vandråd

 

Pesticid-rester i vand fra lille Dania-vandværk
Forbrugerne kan trygt drikke vandet, siger kommunen. Der er fundet pesticid-rester, som overskrider grænseværdien, i vandet fra et lille vandværk i Mariagerfjord Kommune. Det drejer sig om Dania A/S Vestre Vandværk, som forsyner 77 ejendomme fra én enkelt boring. Stoffet, som der er for meget af, hedder desphenyl-chloridazon. Det er første gang nogensinde, at grænseværdien for stoffet overskrides i vand fra et vandværk i Mariagerfjord Kommune. Sagsbehandler Minna Hald Andersen, Mariagerfjord Kommune, siger, at alle forbrugere ved Vestre Vandværker blevet orienteret om situationen. Vandværket forventer at koble sig på det nærliggende Slesvig Vandværk, så det kan i fremtiden forsyne sine kunder med vand herfra.
Nordjyske.dk, 18-01-2019

 

Nu er der lagt en plan for rent drikkevand i Hjøllund
Hjøllund Vandværk Syd har efter krav fra kommunen udarbejdet en plan for at bringe vandkvalitet i orden. I uge fem forventer Silkeborg Kommune at få svar på, hvordan det står til med kvaliteten af drikkevandet hos Hjøllund Vandværk Syd. Det oplyser geolog i kommunens natur- og miljøafdeling, Ole Dyrsø. ”Efterfølgende er det så meningen, at vandværket og kommunen afholder et møde, hvor resultaterne drøftes for at se, om der er mere, der skal foretages”, siger han. Det var i november sidste år, at Hjøllund Vandværk Syd fik et påbud fra Silkeborg Kommune om, at forbedre værkets vandbehandling og rense ledningsnettet for partikler.
Mja.dk (Midtjyllands Avis), 17-01-2019

 

Nu skal giftgrund tæt på drikkevand renses: Stor opgave at fjerne opløsningsmidler
Region Midtjylland sætter gang i stort projekt til foråret, men først holdes der et informationsmøde i forsamlingshuset. Her kan nysgerrige høre mere om, hvordan arbejdet vil foregå. Regionen satte sidste år 12 millioner kroner af til opgaven med at fjerne forureningen, som skal løses af virksomheden Krüger A/S. Firmaet deltager sammen med Odder Kommune og Odder Forsyningsselskab, når Region Midtjylland i slutningen af januar holder et informationsmøde om projektet. Det foregår i Boulstrup Forsamlingshus torsdag 31. januar kl. 19, hvor borgere i området og interesserede parter er velkomne.
Hsfo.dk (Horsens Folkeblad), 17-01-2019

 

Kvælstofmængde i vand overrasker miljøminister
Kvælstofbelastningen af det danske vandmiljø er fortsat ikke faldet. I 2017 blev der udledt omkring 60.000 ton kvælstof til vandmiljøet, hvilket er tilsvarende de foregående år. Det bekræfter Miljø-og Fødevareministeriet. De nye tal fra Aarhus Universitet kommer bag på miljø-og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V). ”Vi havde en forventning om, at denne udledning af kvælstof ville være nedadgående. Det viser det så nu, at det er den ikke”, siger Jakob Ellemann-Jensen. Ifølge miljø-og fødevareministeren er tallene overraskende, da landmændene brugte mindre gødning, end det var forudsat.
Berlingske, 15-01-2019

 

Armaturer bør mærkes igen
Det flyder med ulovlige armaturer i de danske netbutikker. Det stiller både kunder og ikke mindst installatører i en meget uheldig situation, mener Tekniq. Den 1. juli 2016 fjernede myndighederne kravet om, at alle byggevarer i kontakt med drikkevand skulle være “dråbemærket”. Dråbemærket på byggevaren var en letgenkendelig garanti for, at byggevaren var testet, godkendt og mærket, inden den blev markedsført i Danmark. Der stilles stadig krav til byggevarer i kontakt med drikkevand, men siden 2016 har det været frivilligt at bruge dråbemærket, og der ikke er krav om mærkning direkte på byggevaren. En markedskontrol fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen viser, at der var grund til at være bekymret. Styrelsen testede i løbet af sommeren seks armaturer og 11 blødgøringsanlæg fra 17 internetforhandlere. Fire armaturer og syv blødgøringsanlæg var ikke godkendt til det danske marked. Resultatet blev seks politianmeldelser, og flere af virksomhederne enten måtte fjerne produkterne fra deres hjemmeside eller skrive tydeligt, at produkterne ikke var godkendt til drikkevand.
Licitationen.dk, 14-01-2019

 

Drikkevandet skal beskyttes bedre
Danskernes drikkevand bliver fremover bedre beskyttet mod pesticider.Det er regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, De Radikale og SF blevet enige om i en aftale, som blev præsenteret fredag. Det skal blandt andet være slut med at sprøjte nær drikkevandsboringer.
Børsen.dk, 12-01-2019

 

Slut med privates køb af koncentreret Roundup fra 2020
Haveejere kan fra sommeren 2020 ikke længere købe sprøjtemidlet Roundup i koncentreret form.Det er et af elementerne i en politisk aftale, som et bredt flertal på Christiansborg har indgået om beskyttelse af drikkevandet. ”For når du selv står og skal blande de her midler, så er der risiko for, at du spilder noget, som så ryger i grundvandet, siger De Konservatives miljøordfører”, Erik Lund.
Børsen.dk, 12-01-2019

 

Ingen plads til faglighed
Den har været i gang længe, valgkampen. Men i går blev den endnu mere tydelig, da miljø-og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen poserede med sin »Minister for drikkevand« -kasket. En kasket han har fået af præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding. Ministeren har ligesom statsministeren og resten af regeringen for længst indset, at det bliver den grønne dagsorden og klimadebatten, der bliver omdrejningspunktet for det kommende folketingsvalg. Skål for en drikkevandsbeskyttelse, der ikke er et fagligt belæg for at skærpe. Den beskyttelse, der allerede ligger i verdens skrappeste kemi-godkendelsessystem, der er miljøministerens egen, og i de 25 meters zoner omkring boringerne, behøver fagligt set ingen assistance i form af et sprøjteforbud.
Effektivt Landbrug, 12-01-2019

 

Sprøjteforbud indført på grund af følelser og politik
Senest i 2022 bliver det forbudt at sprøjte i de boringsnære beskyttelsesområder. Landmænd skal have fuld kompensation. Både miljø-og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og V-ordfører Erling Bonnesen har svært ved at pege på det faglige belæg for at indføre det. Fra senest 2022 bliver det forbudt at bruge pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). De landmænd, der bliver ramt, skal have fuld erstatning. I første omgang er det kommunerne, der sammen med landbruget skal forsøge at finde lokale løsninger for at stoppe brugen af pesticider i områderne. Lykkes det ikke, bliver det op til Taksationskommissionen at fastsætte erstatningen.
Effektivt Landbrug, 12-01-2019

 

Økologi skal beskytte drikkevand
Økologiske landmænd skal beskytte danskernes drikkevand i hele landet. Det mener regeringen, S, R, og SF, skriver foreningen i en pressemeddelelse. I en tillægsaftale til Pesticidstrategi 2017-21, har det brede flertal støttet flere “øko-omlægningstjek” til konventionelle landmænd, der har marker i arealer, hvor grundvandet bliver til danskernes drikkevand. Ordningen bygger på en succeshistorie, hvor Økologisk Landsforening har arbejdet med en række af landets kommuner om frivillig omlægning til økologi som sikring af kommunernes drikkevand mod pesticidrester. Nu kan flere kommuner og vandværker være med.
Maskinbladet.dk, 11-01-2019

 

Vandrådsformand: En decentral vandforsyning ejet af forbrugerne er bedst
Odder Vandråd vil gerne gå aktivt ind i samarbejde med kommunen om beskyttelse i boringsområderne.Odder Vandråd er positiv overfor grundvandsbeskyttende tiltag, men understreger, at der skal vælges det mindst indgribende tiltag. En indsatsplan alene vil kunne bestå af overvågning med en beslutning om indgreb i tilfælde af en opadgående forureningstendens. I et moderne samfund er det naturligt at tage hensyn til både landbrug og erhvervsliv, da dette er forudsætningen for at sikre arbejdspladser og indtægter til velfærd.
Hsfo.dk (Horsens Folkeblad), 10-01-2019, læserbrev af Eigil Størum, formand for Odder Vandråd

 

Vandværkssagen fra St. Lihme kom op i Folketinget
Har et vandværk forsyningspligt til en erhvervsvirksomhed, som vil aftage cirka 90 procent af værkets produktion? Det spurgte folketingsmedlem Mikkel Dencker (DF) om i Folketinget i november. Spørgsmålet har udspring i sagen fra St. Lihme, hvor vandværket vil udvide, så det kan levere den øgede mængde vand, slagteriet Danepork skal bruge efter en stor udvidelse. Udvidelsen er faldet nogle af vandværkets øvrige forbrugere for brystet, da vandværkets cirka 40 forbrugere kommer til at kautionere for anlægslånet. Kort før jul svarede miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) så på spørgsmålet: En virksomhed, som skal bruge vand i større omfang, “har ingen egentlig ret efter vandforsyningsloven til at få vand fra det almene anlæg”. I stedet kan der træffes en særlig aftale med vandværket, som så skal udarbejde et normalregulativ, hvor værket bestemmer, i hvilket omfang der kan leveres vand til virksomheder, der benytter vand i større omfang. Vilkårene skal fastsættes i en skriftlig aftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen.
VejleAmtsFolkeblad.dk, 09-01-2019

 

Stop vandtyveri: Brandhaner kobles på internettet
Nye bevægelsessensorer registrerer brugen af brandhaner i Skanderborg. Det er bare første skridt i udviklingen af nye Internet of Things-løsninger i vandsektoren der udklækkes i Skanderborg. De små røde brandhaner står i tusindtal rundt om i Danmark, men hvordan de egentlig bliver brugt eller ikke brugt – det ved kun de færreste. Derfor opdages det sjældent, hvis tyve kobler en slange på en brandhane og stjæler vand. Bliver hanerne ikke brugt med jævne mellemrum, øger det risikoen for forureningen. Efter en periode kan stillestående vand ofte ikke overholde grænseværdierne for drikkevandskvalitet, og sker der tilbageløb til vandværkets forsyningsledninger, vil drikkevandet blive forurenet. Derfor argumenterer brancheorganisationen Danske Vandværker for at overflødige brandhaner hurtigt bliver nedlagt.
Ing.dk (Ingeniøren), 03-01-2019

 

Tørlagt: Uden vand i hanen på årets sidste dag – igen
Uheld gentog sig i Vejgaard Vandværk, hvor jagten på fejl i automatik er sat ind. For andet år i træk blev borgerne i en del af Vejgaard udsat for vandafbrydelse på årets sidste dag. Og ikke nok med det, i begge tilfælde udeblev vandet i en for mange kritisk periode i forhold til frembringelsen af nytårsmenuen, idet afbrydelsen satte ind kort efter klokken 15 og varede et par timer frem, før de sidste berørte husstande igen fik vand i rørene.
Nordjyske.dk, 03-01-2019

 

Sunds Sø kan forhindre oversvømmelser i Mississippi
En ny metode til at kortlægge den øvre undergrund er testet flere steder i Midtjylland, og nu vækker den stor interesse i udlandet. Klimaforandringerne får gradvist grundvandet til at stige og øger risikoen for oversvømmelser i byer og på landbrugsjord. Men nu har forsøg fra blandt andet Sunds Sø bidraget til en yderst effektiv metode til at forudsige stigende grundvand og dermed oversvømmelser. Sunds-erfaringerne er allerede videreudviklet, så de kan bruges på Mississippi-deltaet i USA. Det fortæller region Midtjylland i en pressemeddelelse. Den banebrydende metode til at kortlægge undergrunden og dermed forudsige fremtidige oversvømmelser kommer fra EU-projektet Topsoil, som Region Midtjylland er projektleder på.
AOH.dk, 02-01-2019

 

Godt grundvand koster penge
Med de nuværende ressourcer er det ikke muligt at indfri Miljøstyrelsens nye krav til en kortlægning af grundvandet i Køge Kommune. Sådan lød den kontante melding i begyndelsen af måneden til Klima- og Planudvalget, der på den baggrund valgte, at bede forvaltningen om et bud på, hvad det vil koste at udarbejde indsatsplanerne.
Sn.dk, 02-01-2019

 

Voksende virksomhed i Vester Nebel vil ind i vandbranchen
Dansk Plast i Vester Nebel har på få år har vokset sig til en stærk virksomhed med ekspertise i fremstilling af special produkter og emner i forskellige plasttyper. Firmaet, der har vokset sig stærkt fra en spæd begyndelse med et lille værksted på 100 kvadratmeter i 2013 under finanskrisen til en velvoksen virksomhed med i dag knap 20 medarbejdere og planlagt nybyggeri i form af flere produktionshaller undervejs, vil gerne have foden inden for i vandbranchen med en ny løsning til vandværkerne, der håndterer vores allesammens drikkevand. De fleste af landets tusindvis af vandtanke er støbt i beton under jorden, og når de har ligget der i nogle år, bliver de som regel utætte. En løsning, der bruges i dag, er at give dem en omgang forsegling, men den metode rummer ifølge Klaus Westergaard Sørensen nogle bekymringer.
Jv.dk (Abonnementsområde), 31-12-2018

 

Forhandlinger om sprøjteforbud trækker ud
Det lykkedes ikke for partierne bag Pesticidstrategien at blive enige om en aftale omkring sprøjteforbud i BNBO før juleferien. Især spørgsmål om kompensation skiller parterne, lyder det fra DF-ordfører. Hvordan et sprøjteforbud omkring drikkevandsboringer kommer til at se ud i praksis, og hvad landmænd kommer til at få i kompensation, når forbuddet på et tidspunkt bliver rullet ud?
Svaret på de spørgsmål kommer til at vente til en gang i det nye år. Det lykkedes således ikke for parterne bag Pesticidstrategien at blive enige om en aftale før juleferien.
Effektivtlandbrug.dk, 22-12-2018

 

Debat: Den uliberale miljøminister
Jeg glæder mig meget over, at regeringen med Jakob Ellemann-Jensen (V) i spidsen laver en kovending og vil forbyde sprøjtning med pesticider nær vores drikkevandsboringer. Ellemann-Jensen skriver i en pressemeddelelse, at det ligger ham meget på sinde, at landbruget skal have en »rimelig erstatning« for ikke at sprøjte. Og Bæredygtigt Landbrug har da også allerede været ude med et krav om mellem 1 og 3,5 mia. kroner. Jeg vil minde Ellemann-Jensen om, at afgifter på vand er en regressiv skat, som rammer de dårligst stillede familier i vores samfund hårdest. Derfor håber jeg også, at regeringen og ministeren finder en bedre løsning end den forslåede. Det må ikke blive vandkunden, der skal betale regningen for forurening.
Information, 21-12-2018, (DEBAT) Anders Jørn Jensen, vandkunde og forbrugerrepræsentant, HOFOR

 

Kontrol med gift i drikkevandskal tidobles
Fund af mange uønskede kemikalier i drikkevandet lægger pres på regeringen for bedre kontrol med grundvandet. Der skal skrues kraftigt op for kontrollen med sprøjtemidler og kemikalier i danskernes drikkevand. I dag måles der for knap 40 stoffer i vandboringerne. Men det bør op på mellem 244 til 363 stoffer. Sådan lyder anbefalingen fra en bredt sammensat arbejdsgruppe af eksperter til politikerne.
BT.dk, 20-12-2018

 

BNBO – en update fra Borgen
LÆSERBREV Vi fjerner ikke fortidens synder ved at forbyde moderne pesticider, mener skribenten. Jeg slog i dag op på dr.dk og læste lidt fra COP24 i Polen. Artiklen var ikke om klima, men derimod luftforurening. Det fremgik bl. a., at når det blæser fra syd, så stiger partikelforureningen i Danmark – en lille »gave« fra Polen og Tyskland. Ifølge dr.dk dør omkring 4.000 af danskere for tidligt på grund af luftforurening. Alt imens denne nyhed florerer, så sidder jeg i forhandlinger på Christiansborg om at begrænse pesticidanvendelsen nær drikkevandsboringer. BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) -forbuddet for pesticider kommer – det synes ret sikkert. Det skal foregå på en ordentlig måde, da det er den private ejendomsret, vi piller ved. Hvis det står til mig, skal staten kompensere de landmænd, som rammes af forbuddet.
Effektivt Landbrug, 20-12-2018, debatindlæg af Lise Bech (MF), Dansk Folkeparti, landbrugs og fødevareordfører.

 

Efter ‘katastrofe’: Vand skal screenes for flere sprøjtemidler
Det danske grundvand skal undersøges for væsentligt flere sprøjtemidler end i dag, og den undersøgelse skal være sat i gang inden for de første seks måneder af 2019. Vandpanelet består af Miljøstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Dansk Vand- og Spildevandsforening, Kommunernes Landsforening og DanskeVandværker, og har i over et år arbejdet på nye anbefalinger til, hvordan man nemmere opdager uønskede stoffer i grund- og drikkevandet.
DR.dk, 19-12-2018

 

Her kan du drikke vand uden pesticider
Da der flere steder i landet er fundet rester af pesticider i drikkevandet, har alle vandværker i Fredensborg Kommune gennemført nye analyser af vandkvaliteten. Konklusionen er klar: Der er ikke fundet rester af pesticider eller nedbrydningsprodukter nogen steder – heller ikke de stoffer, der senest har givet anledning til fund i mange danske vandværksboringer og deraf følgende midlertidige vandværkslukninger.
Sn.dk (Sjællands Nyheder), 19-12-2018

 

Generelt forbud mod sprøjtegift ikke muligt
Private borgere i Sorø kommune vil ikke få et et generelt forbud mod at bruge sprøjtegifte på arealer, der ligger tæt på vandværkernes vandboringer. Det skriver Dagbladet og Sjællandske. Det forslag kom ellers for nylig fra Alternativets byrådsmedlem, Niels Aalbæk Jensen, og det bakkes op af Grundvandsråd Sorø, der har Niels Aalbæk Jensen som formand. Også Danmarks Naturfredningsforening mener, at der bør indføres forbud. Når det generelle forbud ikke kommer, skyldes det, at kommunen slet ikke kan gå ind og give et sådant generelt forbud til borgerne, siger Sorø Kommunes fagmedarbejder på området, Christian Holt.
Sn.dk (Sjællands Nyheder), 16-12-2018

 

Vandværker: Der skal ikke tjenes penge på drikkevand
DEBAT: Siden regeringen i 2016 offentliggjorde sin forsyningsstrategi, har privatisering og kommercialisering været en evigt nærværende trussel mod forsyningssektoren, skriver Susan Münster. Men ejer og forbruger af vandværket bør forblive den samme.

14-12-2018 Debatindlæg i Altinget/forsyning af direktør i Danske vandværker Susan Münster

 

Jakob Ellemann-Jensen beskyldes for kovending: ‘Komplet utroværdigt’
Tilbage i august ville miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) ikke love at indføre et sprøjteforbud, men det vil han nu. Det tegner et billede af en desperat minister, lyder det fra Socialdemokratiet. Efter flere fund af pesticidrester i drikkevandet håbede en samlet opposition tilbage i august på handlling fra miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V). Oppositionen håbede, ministeren ville bakke op om et totalforbud mod at sprøjte med pesticider nær udsatte drikkevandsboringer.
BT.dk, 13-12-2018

 

Det skal koste at opgive sprøjten ved drikkevandsboringer
”Den, der bestiller musikken, betaler”, lyder meldingen fra formand for LandboSyd, Mogens Dall om politiske initiativer om restriktioner ved drikkevandsboringer. Udmeldingen fra miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen om at det skal være slut med at sprøjte ved drikkevandsboringer bliver godt modtaget i Sønderjylland. Her siger formand for LandboSyd, Mogens Dall, at når der ydes fuld erstatning til de berørte landmænd, er landbruget med på at lave restriktioner ved drikkevandsboringer.
Landbrugsyd.dk, 13-12-2018

 

Trusler mod et ellers godt år for drikkevandet
2018 har været et helt igennem fantastisk for vandsektoren. Vandforsyningerne fik medhold i skattesagen i Højesteret, og det betyder, at danske vandforbrugere ikke skal betale en samlet regning på op imod 36 milliarder kroner i ekstra skat. Som om det ikke var nok, blev politikerne i sidste måned enige om, at de forbrugerejede vandværker, der udpumper mindre end 800.000 kubikmeter vand, ikke længere behøver at være omfattet af de økonomiske rammer i vandsektorloven. Hvis ejerne af vandværket altså beslutter det på en generalforsamling, vandværkerne skal dog fortsat være omfattet af performancebenchmarkingen. I det politiske forlig indgår også en revision af vandsektorloven, og der er allerede er udkommet et par rapporter med forslag til nye tiltag i en kommende vandsektorlov III. Det bliver spændene at se, hvordan det hele ender. Selv om 2018 har været et rigtig godt år, er der dog et område, som vækker bekymring, og det er de besparelser, der tilsyneladende er på vej i overvågningssystemet af pesticider – i daglig tale VAP. Vi bør ikke spare på overvågningen af pesticider
Energy-Supply.dk, 12-12-2018, uddrag af debatindlæg af Susan Münster, direktør i Danske Vandværker

 

Minister: Slut med sprøjtning nær drikkevandsboringer
Danskernes drikkevand skal beskyttes bedre mod pesticider. I hvert fald hvis det står til Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V), som indkalder til politiske forhandlinger. Der er behov for i fremtiden at beskytte drikkevandet bedre, mener miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, der nu indkalder aftaleparterne bag pesticidstrategien til politiske forhandlinger. Sidste år blev der fundet pesticidrester i over 400 vandboringer, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet. Aftaleparterne bag pesticidstrategien, der består af regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Radikale Venstre og SF, skal nu drøfte, hvordan modellen for en yderligere beskyttelse af drikkevandet skal udformes.
Jyllands-posten.dk, 12-12-2018

 

Vandværk får lov til at levere vand med giftrester i to år
Miljøstyrelsens vurdering er, at indholdet af sprøjtegiftresten DMS er så lavt, at det ikke indebærer sundhedsfare. Munke Bjergby Vandværk har fået lov til at levere vand med sprøjtegiftresten DMS i yderligere to år, inden der skal være styr på problemet. Den tilladelse har et enigt udvalg for teknik og miljø netop givet. Samtidig skal der løbende tages kontroller af vandet for at sikre, at tilstanden ikke forværres. Vandværket opdagede i sommer, at indholdet af DMS var 1,5 og 2,1 gange højere end grænseværdien i dets to boringer, og siden er der arbejdet på at finde ud af, hvad man skal gøre fremadrettet.
Sjællandske, 11-12-2018

 

Vandsamarbejde skal sikre rent drikkevand
Favrskov: Vandværker i Favrskov går nu sammen om at sikre rent drikkevand i hele kommunen igennem et nyt vandsamarbejde. Med samarbejdet følger en stigning i grundvandstaksten, som skal gå til at sikre rent drikkevand til alle i fremtiden. Favrskov Byråd har tidligere besluttet, at alle 48 vandværker i Favrskov skal gå sammen i et vandsamarbejde. Samarbejdet skal via en ny takst sikre, at både små og store vandværker har råd til at beskytte grundvandet i hele Favrskov Kommune.
JP Aarhus, 10-12-2018

 

K-politiker: Afgiftsstignng rammer socialt skævt
Arwos hæver den faste afgift pr. vandmåler og sænker prisen på vand pr. kubikmeter. Det rammer skævt, mener to medlemmer af teknisk udvalg. Det var ikke enighed i teknisk udvalg, da udvalget skulle godkende Arwos’ forslag til takster for det kommende år. Kommunens forsyningsselskab vil lade den fast afgift pr. vandmåler stige, mens den afgift, man betaler pr. kubikmeter vand, bliver lavere. Det bliver med andre ord billigere at bruge meget vand.
Jv.dk (Abonnementsområde), 09-12-2018

 

17.000 slipper for at læse vandmåler af
Sidste år måtte de 17.000 kunder, som får vand fra Trefor Vand A/S og Børkop Vandværk, selv finde tallene på deres vandmåler og indberette forbruget til Vejle Spildevand. Det skyldtes, at det ikke var muligt at opnå enighed om prisen på aflæsningsdata. I år kommer det ikke til at gentage sig. En ny aftale er netop blevet underskrevet, hvor Vejle Spildevand, Trefor Vand A/S og Børkop Vandværk er blevet enige om, at vanddata automatisk overføres til Vejle Spildevand uden at kunderne skal foretage sig noget.
Ugeavisen.dk, 09-12-2018

 

Ny screeningsmetode kræver samfundsdebat
Vi er simpelthen nødt til at screene bredere, lyder det fra professor i miljøtoksikologi på Københavns Universitet, Nina Cedergreen. Hun ser frem til, at man får færdigudviklet metoder, så man ikke-målrettet kan teste grundvandet for, hvad det indeholder af stoffer. Inden metoderne bliver til virkelighed, venter der dog også en debat i befolkningen om, hvilke stoffer man vil acceptere og i hvilke koncentrationer. I sidste uge fortalte Effektivt Landbrug om Aarhus Universitet, som er ved at udvikle metoder, der på sigt vil betyde, at man vil kunne teste grundvandet for stort set alle de stoffer, som måtte befinde sig i det. Altså heriblandt pesticider og nedbrydningsprodukter fra landbruget, men også stoffer fra industri og private husholdninger. I dag tester man målrettet specifikt efter cirka 40 stoffer, når man tager prøver af grundvandet. Også Geus, der laver den nationale grundvandsovervågning, har bedt om penge til at udvikle tilsvarende metoder.
Effektivt Landbrug, 06-12-2028

 

K: Drikkevandsplaner er for udvandet
Et stort område i varde Kommunes østlige del er udpeget til område med særlige drikkevandsinteresser. Niels Christiansen (K) finder, at en ny indsatsplan ikke er konkret nok. Sammen med Esbjerg Kommune har Varde lavet en ny indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i et område fra Starup-Tofterup i nord til Grimstrup i syd. Et område med særlige drikkevandsinteresser udpeget af Miljøstyrelsen. Indsatsplanen har været til politiske behandling i Udvalget for Plan og Teknik. Niels Christiansen (K) finder ikke, at den er tilstrækkelig.
Jydske Vestkysten, 04-12-2018

 

Strømmen bliver dyrere på de kritiske tidspunkter
I løbet af det kommende år vil Grindsted El- og Varmeværk og Grindsted Vandværk arbejde hen mod en fusion af selskaberne. I løbet af de kommende år skal forbrugerne, der modtager strøm fra Grindsted El- og Varmeværk, vænne sig til en såkaldt flexafregning. For at imødegå en stigende efterspørgsel, er det nødvendigt at vænne folk til at aftage el på mere ukritiske tidspunkter af døgnet, og det vil blive gjort ved at indføre en afregningsmodel, så strømmen bliver dyrere på det tidspunkter i døgnet, hvor der er flest om buddet.
Jv.dk (Abonnementsområde), 03-12-2018

 

V frygter skilte får Rebild til at ligne USA: – Som om vi ikke kan tænke selv
Stort flertal i Rebild vil som et forsøg sætte skilte op for at få os til at beskytte sårbare drikkevandsområder. Kun Venstres otte medlemmer var imod, da byrådet forleden besluttede at opsætte 24 skilte ved sårbare drikkevandsområder som et forsøg. De var til gengæld også meget imod ideen og har nærmest aldrig hørt noget så latterligt.
Nordjyske.dk, 02-12-2018

 

Ny aftale om skovrejsning
Miljø-og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) offentliggør på mandag en ny skovrejsningsaftale med Aarhus Kommune og Aarhus Vand. Miljø-og Fødevareministeriet og Aarhus Kommune har siden 1990 haft et tæt samarbejde om at udvide kommunens skovareal. Målet var at udvide kommunens skovareal fra cirka 5 til 11 procent. Det mål er nået. Derfor er Miljø-og Fødevareministeriet, Aarhus Kommune og Aarhus Vand klar til at offentliggøre en ny samarbejdsaftale.
Effektivt Landbrug, 30-11-2018

 

Blødt drikkevand uden brug af kemikalier?
LÆSERBREV HOFOR vil tilsætte natriumhydroxid, populært kaldet afløbsrens, til drikkevandet for at udfælde kalken. HOFOR vil i den kommende tid investere omkring to milliarder kroner for at sikre københavnerne blødere drikkevand. I områder med meget hårdt og kalkrigt vand kan en blødgørelse føre til øgede miljøbesparelser i form af mindre slitage, rengøring og vedligehold. Grundprisen på vand vil dog stige. HOFOR vil benytte kemisk vandbehandling, det vil sige tilsætte natriumhydroxid, populært kaldet afløbsrens, til drikkevandet for at udfælde kalken, og derefter neutralisere det potentielt ætsende vand med kulsyre. Man vil altså tilsidesætte det hæderkronede danske princip om kun at benytte kemisk vandbehandling i ekstreme tilfælde og bruge det på alle forsyningensvandværker. I Brøndby er det allerede dagligdag.
Arbejderen, 30-11-2018, læserbrev af Nikolaj Sorgenfrei Blom, seniorforsker, ph. d. ved Danmarks Tekniske Universitet

 

Ewii-kunder får dyrere regning

Familier skal bruge 1800 kr. mere på el, vand og varme. I tre år har elkunderne nydt godt af gratis abonnement på elnettet – nu fjerner Ewii rabatten og det betyder ekstra regning. Samtidigt betyder en varm sommer højere priser på varme fra Skærbækværket og nødvendige investeringer hæver vandprisen med en krone eller 16 pct. Det bliver dyrere at tænde for lyset, åbne vandhanen og skrue op for varmen i 2019. Samlet vil en husstand i et parcelhus skulle betale omkring 1800 kroner mere om året. Det er konsekvensen af det budget, som Ewiis bestyrelse har lagt for det kommende år, og som repræsentantskabet onsdag tog til efterretning.
Frdb.dk (Fredericia dagblad), 29-11-2018

 

Vandværk frygter gift hos naboen: Søger kommunekroner til køb af sårbart areal
Rebild Vandværk har søgt om kommunal garanti på 2,7 mio. for at kunne købe naboareal, da man frygter at brugen heraf vil forurene drikkevandet. Vandværket frygter forurening af drikkevandet på grund af konventionel juletræsdyrkning på et naboareal. Derfor vil vandværket gerne købe arealet og har søgt Rebild Kommune om en garanti på et lån på 2,7 mio. kr. Sagen er på byrådets dagsorden torsdag aften. ”I mange år er arealet blevet dyrket økologisk, men så blev det sidste år købt af en juletræsproducent, som vil dyrke det konventionelt og gøde og sprøjte. Der er jo risiko for, at det vil sive ned i jorden, og det areal er temmelig sårbart, så der vil formentlig ske en hurtig nedsivning”, forklarer Hans Johansen, kasserer i Rebild Vandværk.
Nordjyske.dk, 29-11-2018

 

Aarhus-forskere er langt med ny screeningsmetode

Alt imens politikere på Christiansborg beder om penge til, at Geus kan udvikle en metode, der kan teste for over tusind pesticider og nedbrydningsprodukter, så er forskere på Aarhus Universitet allerede i fuld gang med at udvikle præcis den metode. En metode, der vel at mærke skal tage højde for alle miljøfremmede stoffer, når grundvandet testes. En ny ikke-målrettet screeningsmetode – der kan måle stort set alt, hvad der egentlig findes i grundvandet, og ikke kun tester specifikt for omkring 40 specifikke pesticider eller nedbrydningsprodukter, som man gør i dag – sådan en metode har i den seneste tid fået ekstra omtale.

Effektivt Landbrug, 29-11-2018

 

Digitalt ledningsregister trækker ud – igen

TDC har dårligt styr på deres kobberkabler og udbud. Det forsinker et digitalt ledningsregister, som ellers kan spare samfundet millioner. Der er store gevinster forbundet med digitalisering af det register, der viser, hvor der er kabler og forsyningsledninger under jorden. I januar meldte Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering ud, at det nye digitaliserede ledningsejerregister ville være på plads inden udgangen af 2022. Nu forventes registret at kunne være i luften tidligst til sommeren 2023.

 Ing.dk (Ingeniøren), 27-11-2018

 

Husejer taber til vandværk og får kæmpe regning
6000 kubikmeter vand løb ud i kloakken eller i jorden på grund af hul på ledning i Tune. En husejer på Midtsjælland kan ikke skyde ansvaret fra sig i en sag om et enormt vandforbrug. Det slår Østre Landsret fast i en dom torsdag, hvor manden dømmes til at betale Tune Vandværk 181.681 kroner. Så meget koster det, at cirka 6000 kubikmeter vand løb ud i kloakken eller ud i jorden. Husejeren mente, at vandværket havde optrådt forsømmeligt og derfor skulle bære en del af udgiften for spildet. Vandet fossede ud af et hul på den jordledning, som førte fra målerbrønden ved skellet og ind til huset. I dommen siger landsretten, at husejeren har pligten til vedligeholdelse af jordledningen. Og det er også, hvad der står i vandværkernes standardregulativ.
BT.dk, 22-11-2018

 

En rigtig god dag for de forbrugerejede vandværker
Politikerne på Christiansborg har netop indgået et bredt forlig om, at vandværker, som udleder mindre end 800.000 kubikmeter vand, ikke behøver at være omfattet af de økonomiske rammer i vandsektorloven. Det betyder mindre bureaukrati og færre omkostninger på vandværkerne. Da forsyningssikkerheden er altafgørende, skal vandværkerne dog stadig være omfattet af performance benchmarkingen, som blandt andet viser, hvor godt vandværket drives.
Newsbreak.dk, 22-11-2018

 

Rent vand til borgere i Dronninglund: Sådan sikrer vandværkgrundvandet
Dronninglund Vandværk har i årevis arbejdet målrettet på at sikre rent vand til forbrugerne. Preben Foget er en glad mand. Som formand for Dronninglund Vandværk kan Preben Foget nemlig se tilbage på et langt forløb, hvor vandværket bid for bid har opkøbt, ikke 20 tønder land, men faktisk hele 20 ha jord omkring fire boringer nord for Dronninglund. I dag er Dronninglund Vandværk en del af Østvendsyssel Råvandsforsyning, der er et forsyningsselskab ejet af Dronninglund og Asaa Vandværker i fællesskab. Men opkøbet begyndte allerede sidst i 1980’erne, fortæller Preben Foget, der også dengang var med i bestyrelsen.
Nordjyske.dk, 20-11-2018

 

Grundvand kan tjekkes langt bedre
Idag overvåges 40 stoffer i grundvandet, men ny teknik betyder, at man vil kunne overvåge 1.100 stoffer. Der mangler dog penge til at sætte udvidet overvågning i gang. For et forholdsvis beskedent beløb vil det formentlig være muligt i løbet af tre år at udvide overvågningen af grundvandet for rester af sprøjtemidler til at omfatte hovedparten af de 1.100 aktivstoffer og nedbrydningsprodukter, som kan være relevante. I den nuværende overvågning indgår kun 40 stoffer. Flere sager med omfattende og uforudsete fund af sprøjtemidler har i de senere år lukket drikkevandsboringer på stribe. Derfor presser vandværkerne på for at få udvidet overvågningen af grundvandet, så man kan undgå flere af den slags hovsasager. Det konkrete forslag til en næsten altomfattende screening er udarbejdet af Geus – De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – der sammen med Miljøstyrelsen står for overvågningen af grundvandet. Overvågningen kan give et varsel om stoffer, der er på vej ned mod det dybereliggende grundvand, hvor vi typisk henter vores drikkevand. I Miljø-og Fødevareministeriet er der interesse for forslaget men ingen penge til at finansiere det.
Politiken, 21-11-2018

 

Tistrup Vandværk finder sprøjtegift i drikkevandet
En analyse hos en forbruger i Tistrup viser indhold af nedbrydningsstof fra et nu forbudt svampemiddel. Det er ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed ikke sundhedsskadeligt at drikke vandet. Man finder det, man ofte kigger efter. Og som nyt skal vandværkerne undersøge drikkevandet for spor af NN-dimethylsulfamid, som er et nedbrydningsstof fra sprøjtegifte tolylfluanid. En sprøjtegift og et svampemiddel brugt på blandt andet jordbær og frugttræer, og som blev trukket fra det danske marked i 2007. Tistrup Vandværk konstaterede fredag spor af stoffet NN-dimethylsulfamid. Vandprøven var taget hos en af Tistrup Vandværks 770 forbrugere. ”Det er træls for at sige det pænt”, siger formand Knud Teglgaard fra Tistrup Vandværk. Når vi kender resultatet, vil vi straks gå i gang med at finde en løsning, der sikrer forbrugerne rent drikkevand.
Jv.dk (Abonnementsområde), 19-11-2018

 

Kommunen bedt om tre millioner kroner yderligere til Vandværket
Licitationen blev overskredet med 5,2 millioner kroner til vandkulturhuset Vandværket, og nu krydser man fingre for, at politikerne siger ja til et ekstra tilskud. Licitationen for vandkulturhuset Vandværket i Thyborøn blev en barsk oplevelse for initiativtagerne fra Thyborøn Fritidscenter. Det viste sig nemlig, at man ville overskride byggesummen med 5,2 millioner kroner – hvilket svarer til 15 procent. Derfor har fritidscentret sendt en ansøgning til Lemvig Kommune om at få et yderligere tilskud på tre millioner kroner, hvorefter man selv vil kunne skaffe de godt to millioner kroner. Denne ansøgning til kommunen skal behandles på et møde i økonomi- og erhvervsudvalget i dag mandag. Alternativet er, at man skal reducere projektet med 5,2 millioner kroner, og det er faktisk ikke et realistisk scenarie.
Folkebladetlemvig.dk (Lemvig Folkeblad), 19-11-2018

 

Danskere sikrer 800.000 liter drikkevand til jordskælvsofre
I halvanden måned har ti danske specialister hjulpet med at skaffe rent vand og strøm på jordskælvsramt ø. 2000 personer mistede livet, da et kraftigt jordskælv i september ramte øen Sulawesi i Indonesien. Skælvet udløste en tsunami, der gjorde dele af øen ubeboelig og sendte over 200.000 mennesker på flugt fra deres hjem. Myndighederne i det sydøstasiatiske land anmodede efterfølgende om katastrofebistand til at sikre rent drikkevand til befolkningen. Det blev startskuddet til en dansk hjælpeindsats, der slutter søndag. ”Vi har været med til så at sige at afværge en katastrofe i katastrofen, idet vi har leveret 800.000 liter rent drikkevand på et tidspunkt, hvor det ikke fandtes. Desuden har vi leveret strøm til et lokalt hospital og en flygtningelejr. Så vi mener bestemt, vi har gjort en forskel”, siger Jens Oddershede, der er chef for Internationalt Beredskab i Beredskabsstyrelsen.
Fyens.dk, 18-11-2018

 

GEUS vil gerne tjekke grundvandet for mange flere pesticider
De senere års hovsasager med omfattende fund af pesticidrester i grundvand kan undgås med et nyt system, hvor man kan undersøge grundvandet for hovedparten af de relevante stoffer på en gang.
For et forholdsvis beskedent beløb vil det formentlig være muligt i løbet af tre år at udvide overvågningen af grundvandet for rester af sprøjtemidler til at omfatte hovedparten af de 1.100 aktivstoffer og nedbrydningsprodukter, som kan være relevante. I den nuværende overvågning indgår kun 40 stoffer. Flere sager med omfattende og uforudsete fund af sprøjtemidler har i de senere år lukket drikkevandsboringer på stribe. Derfor presser vandværkerne på for at få udvidet overvågningen af grundvandet, så man kan undgå flere af den slags hovsasager.
Politiken.dk, 18-11-2018

 

Der er fundet pesticid-rester i flere drikkevandsboringer
Der er fundet for højt indhold af en række giftstoffer i det grundvand, der bliver til drikkevand for en lang række borgere i Høje-Taastrup Kommune og resten af Storkøbenhavn. På nuværende tidspunkt har tre af de 13 private almene vandforsyninger analyseret for de nye pesticidrester. Heraf er der fundet én type pesticidrester i to af de tre analyser og en anden type i én af de tre prøver, som ligger over den tilladte grænseværdi, skriver DAGBLADET Roskilde. Men der er ikke grund til alarm af den grund, lyder det fra Peter Faarbæk (S), formand for plan- og miljøudvalget, som fik en redegørelse fra kommunens embedsfolk om sagen ved det seneste udvalgsmøde. ”Vi er bekymrede for den forurening, der bliver fundet i boringerne, og vi ønsker at sætte mere fokus på sikringen af det rene drikkevand. Men på nuværende tidspunkt er der ikke grund til bekymring, for der er ikke noget alarmerende i det her. Niveauerne i det drikkevand, der sendes ud til borgerne, holder sig nemlig under de fastsatte grænseværdier, da vandet fra de forskellige boringer bliver blandet”, forklarer Peter Faarbæk. Han understreger også, at kommunen har indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, som sikrer et overblik over, hvordan man bedst beskytter den nuværende og fremtidige drikkevands- og grundvandsressource.
Sn.dk (Sjællands Nyheder), 15-11-2018

 

Lade brændte ned: brandfolk sparede på vandet
Brandfolkene sparede på vandet og lod en halmlade brænde ud, da de onsdag kort efter kl. 12 rykkede ud til en gård på Horskærvej. Ilden havde alligevel så godt fat i bygning og halm, at der ikke ville være idé i at slukke branden. ”Det gør man mere og mere i dag på grund af miljøbelastningen ved at hælde vand på. Vi skulle nok have brugt 200.000 liter rent drikkevand, hvis vi skulle slukke ilden”, siger indsatsleder Thomas Jørgensen fra Østjyllands Brandvæsen. Stationen i Odder har ikke et godt sted at suge vand fra søer til tankbilen.
Stiften.dk (Århus Stiftstidende), 14-11-2018

 

Økologisk jordbrugsfond får grundvandspris
Hvert år uddeler VandCenter Syd ‘Andrups Grundvandspris’ til ildsjæle, der gør en særlig indsats for at beskytte grundvandet. I år gik prisen på 60.000 kr. til Danmarks Økologiske Jordbrugsfond. Vandcenter Syd, som forsyner rigtig mange fynboer med rent drikkevand, stiftede i 2007 G.O. Andrups Grundvandspris for at sætte fokus på grundvand og drikkevandskvalitet og ikke mindst den indsats, der gøres for at beskytte grundvandet til gavn for fremtidens generationer.
Landbrugfyn.dk, 14-11-2018

 

Henter 100 år gammelt vand i Vejens dybeste boring
Vejen Vand har taget en ny drikkevandsboring i brug i Gammelby. Vandet herfra kommer fra 229 meters dybde og vil kunne forsyne mindst 5000 forbrugere. Med den fart, opførelsen af nye boliger i Vejen har, er der god grund til for Vejen Vand at kigge sig omkring efter nye muligheder for at skaffe Vestre- og Østre Vandværks 4800 forbrugere en endnu bedre forsyningssikkerhed. Nye vandforbrugere er på vej, så allerede i 2020 kan der være mindst 5000 forbrugere. Nogle af de store forbrugere, som senest er kommet til, findes i Holsteds nordlige industriområde.
Jv.dk (Abonnementsområde), 13-11-2018

 

Vejlensere slipper for vandregning på over 400 mio. kroner
Torsdag vandt danske vandværker en sag over Skatteministeriet, hvor danske vandforbrugere stod til at få højere regninger. Grundet uenigheden har vandforbrugere i Vejle Kommune allerede betalt omkring 40 millioner kroner for meget i vand, som Vejle Spildevand forventer at få tilbage fra Skat. Derudover kan selskabet sløjfe en opkrævning på omkring 443 mio. kroner. Vandforbrugere i Vejle Kommune har samlet betalt omkring 40 millioner kroner for meget i vand. Og de havde yderligere potentiel udsigt til at betale over 443 millioner kroner mere over en årrække, hvis det stod til Skat.
Fredericia Dagblad, 10-11-2018

 

Vandselskaber vinder skattesag om milliarder
De danske vandselskaber vandt i går en principiel skattesag i Højesteret, og dermed slipper forbrugere og virksomheder for en potentiel ekstra skat på vand. Østre Landsret havde i januar ellers givet Skat medhold i sagen. Sagen er blevet kaldt Danmarks største skattesag, fordi vandselskaberne har ment, at den samlede regning kunne løbe op i 36 milliarder kroner over en lang årrække. Den strækker sig tilbage til 2009, hvor Folketinget besluttede, at kommunernes vandselskaber skulle ændres til aktieselskaber.
Politiken, 09-11-2018

 

Vandværk vandt over Skat: Nu kan lokalt vandværk få 743.000 kr. tilbage
Juelsminde: Torsdag var en god dag for vandværker og spildevandselskaber over hele landet. Højesteret afgjorde nemlig i en principiel sag anlagt af Hjørring Vandselskab og Hvidovre Vand mod Skat til fordel for vandselskaberne. I første omgang tabte vandselskaberne i Landsretten, men den dom omgjorde Højesteret. ”For Juelsminde Vand betyder det, at vi nu kan se frem til at få de omkring 730.000 kr. tilbage, som vi i 2014 betalte i skat”, fortæller Peter Wiin, der er kasserer i Juelsminde Vand.
VejleAmtsFolkeblad.dk, 08-11-2018

 

Energi Fyn melder sig ind i tænketank

Energi Fyns ønsker med sit nye medlemskab af Tænketanken Demokratisk Erhverv at ”bidrage til at skabe engagement og opbakning til erhvervsdemokrati blandt befolkningen, meningsdannere og beslutningstagere.” Det oplyser energiselskabet i en pressemeddelelse. “At være ejet af forbrugerne er en stor styrke for et energiselskab som Energi Fyn, men det er også en stor forpligtigelse. Vi skal drive en sund forretning med et langsigtet perspektiv og investere, hvor det giver værdi for vores andelshavere. Vi skal levere løsninger, der gør det enkelt og trygt af være andelshaver, uanset om behovet er driftssikker og konkurrencedygtig energi, god service og rådgivning eller lynhurtigt internet, og vi skal deltage aktivt i udviklingen af et bæredygtigt energisystem og i udviklingen af Fyn,” udtaler Søren Thorsager, der er bestyrelsesformand i Energi Fyn, i meddelelsen. I forvejen tæller medlemmerne i tænketanken virksomheder som Eniig, Dansk Energi, Danske Vandværker, Nrgi og mange andre.
Energiwatch.dk, 06-11-2018

 

Ny medarbejder i Danske Vandværker
Mette Oht Klitgaard er ansat som ny projektkonsulent hos Danske Vandværker, der er brancheorganisation for landets vandværker. Danske Vandværkers nye medarbejder Mette Oht klitgaard har mange års erfaring fra forsyningsbranchen, som projektchef hos Frederiksberg Forsyning.
Børsen, 06-11-2018

 

Billigere vand i hanerne
Guldborgsund Forsyning letter lidt på prisen. GULDBORGSUND Så er der godt nyt til vandhunde. Guldborgsund Forsyning kommer nemlig med en tidlig julegave til forbrugerne i form af en nedsættelse af taksten på vand og en fastfrysning af spildevandstaksten frem til og med 2020. Guldborgsund Forsynings bestyrelse har besluttet at sænke taksterne for vand fra alle forsyningsselskabets vandværker med én krone og 50 øre fra 2019. Vandtaksten bliver således sat ned fra 18 kroner og 64 øre pr. kubikmeter vand til 16 kroner og 76 øre. Det svarer til en prisreduktion på 17,5 procent. Hertil skal dog lægges afgifter til staten. De afgifter falder ikke, så nettoeffekten bliver lidt mindre.
Folketidende.dk (Lolland-Falsters Folketidende), 01-11-2018

 

V og DF vil åbne for brug af omdiskuteret sprøjtemiddel
I Miljø, Teknik og Plan i Assens siger et flertal nej til ekstraordinær brug af ukrudtsmidlet glyfosat. Mindretallet, Venstre og DF, har ønsket sagen i byrådet, hvor det kan forvente flertal. Ukrudtet vokser op gennem revner i cykelstierne, og det gnaver sig ind på belægningen fra siderne og forringer dermed levetiden på slidlaget. Det er baggrunden for, at administrationen har bedt politikerne til at give grønt lys for brug af pesticidet glyphosat, der er det aktive middel i for eksempel det velkendte Roundup. Det er mindretallet, Venstre og DF, dog ikke tilfreds med, så de to partier har ønsket sagen på byrådets bord, hvor de to partier tilsammen har lige præcis det flertal, der skal til for at få banet vej for glyphosat på de kommunale stier.
Fyens.dk, 31-10-2018

 

Vandværk får garanti af kommunen
Byrådet besluttede tirsdag at give Sønder Vilstrup Vandværk en kommunalgaranti på 250.000 kroner til delvis lånefinansiering af vandværkets nye brønd. Vandværket, der forsyner cirka 200 husstande med vand, fik i august 2017 konstateret pesticid-rester af stoffet desphenyl-chloridazon i drikkevandet, og det var derfor nødvendigt at lave en ny drikkevandsboring. Uforudsete udgifter, ny pumpe og sand i boringen var medvirkende til, at prisen løb op på 353.773,15 kroner plus moms. For ikke at dræne pengekassen har vandværket derfor søgt kommunen om en kommunalgaranti på 250.000, som skal afdrages over tre år. Byrådet gav uden protester vandværket garantien mod, at der opkræves en stiftelsesprovision på 2000 kroner.
Jv.dk (Abonnementsområde), 31-10-2018

 

Fire vandværker bliver til et – alene er de for sårbare
Der løber meget vand gennem hanerne på Børkophalvøen, og står det til de fire vandværker i henholdsvis Børkop, Brejning, Gårslev og Mørkholt, vil det i fremtiden være vand fra det samme vandværk. Formålet er simpelt. De fire vandværker har samlet set cirka 6300 forbrugere, og skal de også have sikkerhed for rent vand i fremtiden, skal noget ske. Det seneste år har nemlig vist, at vandforsyningen er sårbar. To af de fire vandværker, nemlig Gårslev og Mørkholt, har måttet lukke vandboringer på grund af spor efter pesticider. Også i Brejning har der været sporadiske spor efter pesticider i to ud af syv boringer, dog under grænseværdien.
Frdb.dk (Fredericia dagblad), 30-10-2018

 

Forurenet: Nedbrydningsprodukt i Skallebølles vand
Der er fundet N,N-dimethylsulfamid (DMS, red. ) i drikkevandet på Skallebølle Vandværk. Det oplyser Assens Kommune i en pressemeddelse, hvor kommunen efter at have konsulteret Styrelsen for Patientsikkerhed samtidig slår fast, at der ikke umiddelbart er akut fare forbundet ved niveauet af DMS. I Skallebølles vand er der fundet koncentrationer på på 0,29 µg/l (mikrogram/l). Den tilladte grænseværdi er 0,1 µg/l. Vandprøverne er foretaget den 11. oktober, og det endelige resultat af prøverne er nu kommet. Skallebølle Vandværk er gået i gang med at informere forbrugerne og vil undersøge forholdene på vandværket.
Fyens.dk, 30-10-2018

 

60 ejendomme skal koge drikkevandet
Syddjurs: Der er et forhøjet indhold af såkaldt coliforme bakterier i vandet fra Skader Vandværk, der ligger mellem Voldum og Hornslet i Syddjurs Kommune. Efter samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed har kommunen udstedt et kogepåbud til vandværket, hvilket betyder, at de omkring 60 forbrugere, der får vand fra vandværket, skal koge alt vand til drikkevandsformål og madlavning. Coliforme bakterier er ikke sygdomsfremkaldende i sig selv, forlyder det fra Syddjurs Kommune, men bakterierne trives, hvor der kan findes sygdomsfremkaldende bakterier og kan tyde på en forurening fra overfladevand.
JP Aarhus, 30-10-2018

 

Gennemgribende test bestået: Svendborgs drikkevand fri for pesticidrester
Svendborgs drikkevand er rent – også selv om det har været under den helt store lup.
Mens der normalt testes for i alt 39 forskellige pesticider og pesticidrester, er kommunens vandværker hen over efteråret blevet testet for 419 stoffer. Ingen af stofferne er fundet i vand fra værkerne, og det er der lettelse over i Vand og Affald, der står for størstedelen af Svendborgs vandforsyning. Svendborg Kommune er sammen med blandt andre Vand og Affald i gang med at lave en strategi, som skal definere og prioritere de indsatser, som skal gøres for at beskytte grundvandet. Vand og Affald driver seks vandværker, og de står for omkring 60 procent af drikkevandsforsyningen i Svendborg Kommune. De resterende 40 procent kommer fra i alt 15 private vandværker.
Fyens.dk, 29-10-2018

 

Frederikshavn køber jord hos nabokommunen: Skal sikre rent vand
Kommunegrænsen ligger fast, men Frederikshavn har sikret sig et brohoved i nabokommunen, Hjørring. Det kommunalt ejede Forsyningen i Frederikshavn har nemlig købt Brinkhus depotet ved Tolne med tilhørende 112 ha, 87 dobbeltbunkere á 50 kvadratmeter, en vagtbygning og nogle forladte landbrugsbygninger af Forsvaret. Købspris: 12 mio. kr. Forsyningen planlægger nye vandboringer på den nyerhvervede ejendom. Størsteparten af vandforbruget i Frederikshavn Kommune dækkes allerede nu fra boringer i og ved Tolne Skov på nordsiden af hovedvejen mellem Frederikshavn og Hjørring.
Nordjyske.dk, 27-10-2018

 

Drikkevand kan være forurenet i mange år endnu
Them Vandværk leder efter nyt kildefelt for at sikre rent drikkevand. Indtil da bliver forurenet vand fortyndet med vand fra rene boringer. Opløsningsmidlet trichlor, der for 30-40 år sivede ud jorden fra cykelfabrikken i Them, er havnet i grundvandet. I dag er vandet i en af de fire boringer, hvor Them Vandværk henter drikkevand på Smedebakken, forurenet af trichlor. Them Vandværk kan kun komme under den tilladte grænseværdi ved at fortynde det forurenede vand med vand fra de tre øvrige boringer, inden det bliver ledt ud i forbrugernes vandhaner. Selvom Region Midtjylland nu får fjernet 200 ton giftig jord ved Winther Cykler, så kan vandværksbestyrelsen og forbrugerne ikke ånde lettet op.
Mja.dk (Midtjyllands Avis), 26-10-2018

 

Nu sker det: Vandværkers milliard-regning afgøres i Højesteret
Danmarks hidtil største skattesag starter torsdag i Højesteret, hvor to vandselskaber er gået imod Skatteministeriet i en principiel sag til en værdi af 36 milliarder kroner. Sagen er resultatet af lovsjusk, og regningen er der kun vandkunderne til at betale, advarer brancheorganisationer.
Altinget.dk/forsyning, 26-10-2018

 

Strib Vandværk: 250 til møde om blødt vand inden urafstemning om sagen
Tre timer langt møde satte fokus på de tekniske muligheder for at nedsætte vandets kalkindhold – nu afventer Strib Vandværks bestyrelse urafstemningen. Der mødte 250 borgere frem for at få vigtig viden om blødgøring af vandværkets vand. Det var Strib Vandværk, der havde inviteret til informationsmøde i hallen ved Strib Skole som baggrund for den kommende vejledende urafstemning blandt andelshaverne om sagen. I en pressemeddelelse fra Strib Vandværk oplyses det, at der på mødet blev fremlagt tekniske detaljer om to meget forskellige metoder til at nedsætte kalkindholdet eller hårdhedsgraden i drikkevandet fra Strib Vandværk. Det var repræsentanter fra to leverandører, Danwatec og Silhorko, der orienterede.
Frdb.dk (Fredericia dagblad), 25-10-2018

 

 

Bekymrende besparelser på overvågning

Det er bekymrende, at myndighederne vil skære i overvågningssystemet af pesticider, selvom flere pesticidfund i vores grundvand den seneste tid kalder på en styrket indsats, skriver Susan Münster, direktør i Danske Vandværker. Der er tilsyneladende besparelser på vej i overvågningssystem af pesticider – i daglig tale VAP (Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand). VAP sikrer en hurtig vurdering af pesticiders eller deres nedbrydningsprodukters evne til at blive udvasket til ”ungt” grundvand. På den måde kan myndighederne hurtigt indføre en eventuel regulering eller forbud af ellers godkendte pesticider, hvis det viser sig, at de kan udvaskes til grundvandet – også selv om pesticiderne bruges efter gældende regler. Men selv om der er dukket mange uønskede stoffer op i overvågningen i 2017 og 2018, beskæres overvågningen tilsyneladende, og det er mig virkelig en gåde.
Altinget.dk/miljoe.dk, 24-10-2018

 

Vandværk vil sikre den laveste vandpris
Ny selskabsform skal sikre, at vandforbrugerne i Gørløse betaler mindst muligt for vandet -og ikke ender med en kæmpe regning. Derfor vil den nye bestyrelse i Gørløse Vandværk arbejde på at ændre vandværkets selskabsform fra interessentselskab (I/ S) til et andelsselskab med begrænset ansvar (amba). ”Som amba får vi en mere stram styring af vandværket, og det skulle gerne betyde, at der er større sikkerhed for, at vandforbrugerne får vandet til den rigtige pris”, siger Thorkil Ambrosen, som har været formand for vandværkets bestyrelse siden foråret 2018, hvor den siddende bestyrelse blev væltet.
Frederiksborg Amts Avis, 24-10-2018

 

EU kræver gratis postevand på restauranter
EUs borgere skal have bedre adgang til rent drikkevand af høj kvalitet. Det gælder både i offentligheden og i hjemmene. Det mener EU-Parlamentet, hvor et flertal har stemt for et nyt drikkevandsdirektiv. EUs medlemslande skal sørge for universel adgang til rent vand i EU, mens der skal være bedre adgang til vand i byer og på offentlige steder ved at opstille gratis drikkevandsfontæner. Landene bør også stile efter, at vand fra hanen er gratis eller tæt på, når folk bestiller det på restauranter og i kantiner. Forslaget skal diskuteres af medlemslandene, før det kan træde i kraft. Tanken er, at højere vandkvalitet vil medføre, at færre køber vand på flasker, hvilket vil mindske mængden af plastaffald.

Berlingske, 24-10-2018

 

Borgere i Aulum har fået nye vand- og varme-målere
Aulum Byens fjernvarme- og vandværk har været i gang med at udskiftet vand- og varmemålere. De berørte forbrugere har fået et brev omkring udskiftningen, og da det var påkrævet, at de var hjemme i forbindelse med etableringen, skulle de bestille en tid til udskiftningen på hjemmesiden. Alle forbrugere har fået udskiftet deres gamle målere til målere, der kan fjernaflæses. ”Det er gået helt efter planen. Faktisk er det gået hurtigere, end vi havde regnet med, og det er ikke blevet dyrere end planlagt”, siger bestyrelsesformand Alex Frank Holm.
AOH.dk (Alt om Herning), 22-10-2018

 

Sprøjtegift: Alternativet vil have et forbud nu

Alternativets byrådsmedlem, Niels Aalbæk Jensen, har netop henvendt sig til den kommunale forvaltning med et ønske om at få en sag taget på dagsordenen i udvalget for teknik og miljø. Det skriver Dagbladet og Sjællandske. Niels Aalbæk Jensen ønsker at få indført et straks-påbud, der gør det forbudt at bruge f.eks. sprøjtegift, hvis man bor i et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO). Med andre ord – hvis man bor lige i nærheden af en vandboring. Det er det seneste fund af stoffet DMS i flere vandværkersboringer, der har fået Alternativet til at tage sagen op. På et enkelt vandværk, Munke Bjergby, er koncentrationen af DMS over grænseværdien. DMS er et nedbrydningsprodukt fra sprøjte- og svampemidlet tolylfluanid. Som sådan er det forlængst blevet forbudt, men det indgår stadig i nogle træbeskyttelses- og malingprodukter.
Sn.dk (Sjællands Nyheder), 20-10-2018

 

Færre testmarker til pesticider vækker undren
FORURENING Fra nytår indskrænkes et program, hvor pesticider testes på marker for at se, om de kan udvaskes til grundvandet. S-ordfører vil tage sagen op, mens vandværkers organisation, Danva, undrer sig. Det særlige danske system til at teste nedsivningsrisikoen fra pesticider til grundvandet blev for fire år siden udvidet fra fem til seks marker. Fra nytår pilles en mark ud af systemet, fordi programmet ikke længere har råd til at drive seks forsøgsmarker. En fireårig bevilling til en ekstra mark på kalkgrund udløber i år, og der er er ikke gjort forsøg på at skaffe flere penge til det såkaldte VAP-program (varsling af pesticider). Derfor skal en anden mark fjernes fra programmet. Det undrer Socialdemokratiet miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, i lyset af de seneste års mange fund af pesticider og pesticidrester i drikkevandsboringer.
Politiken, 20-10-2018

 

Losseplads-ejer dømt: Kunne bringe miljøet i fare
Ejeren af en nedlagt losseplads i Hedehusene er onsdag i Retten i Glostrup blevet dømt skyldig i at have fremkaldt fare for skade på miljøet, ved at undlade at få taget grundvandsprøver samt udarbejde års- og driftsrapporter og sende dem til Miljøstyrelsen. Det kostede lossepladsejeren en bøde på 80.000 kroner, og samtidig fik han konfiskeret 326.700 kroner, som er hans besparelse ved ikke at få foretaget grundvandsprøverne og udarbejde års- og driftsrapporterne. Lossepladsen i Hedehusene har ikke været i drift i en del år, og er altså for længst lukket for modtagelse af affald. Alligevel har lossepladsejeren pligt til at foretage grundvandsprøver fire gange om året samt udarbejde års- og driftsrapporter og sende resultaterne til Miljøstyrelsen, så myndighederne kan være sikre på, at der ikke er forurening, som siver ned i grundvandet.
Sn.dk (Sjællands Nyheder), 19-10-2018

 

Assens får snart nyt vandværk
Første spadestik tages 25. oktober til et nyt vandværk i Assens. Det skal erstatte de to nuværende. To vandværker bliver til ét i Assens i de kommende måneder. Der bliver nemlig bygget et nyt vandværk, og torsdag 25. oktober bliver det første spadestik taget. ”Det vandværk, vi bygger nu, er det eneste, vi har fremover. Vi har Mariendal og Kildebakken i dag, så det erstatter to gamle vandværker. Vi har lagt og lægger nye vandledninger i oktober og november. De ledninger skal forbinde fra den nye boring i Ebberup til det nye vandværk i Assens. Så kommer første spadestik på torsdag 25. oktober, hvor man bygger det nye vandværk, som skal forsyne Assens by med vand fremover, siger drifts- og projektchef i Assens Forsyning Michael Dissing Nielsen. Med det nye vandværk, der får hjemme på Egebjergvej ved den kommende forsyningspark, hvor også det nye centrale renseanlæg skal ligge, bliver der sat en stopper for 115 år med vandværk på Kildebakken.
Fyens.dk, 18-10-2018

 

Stadig for mange pesticider i drikkevandsboring i Dragør
To drikkevandsboringer i Dragør holdes fortsat lukket på grund af for høje koncentrationer af pesticider. Undersøgelser på Hvidovre Vandværk skal afdække, om kulfiltrering kan fjerne de nye pesticider. I maj blev der fundet et nyt pesticid DMS – et middel der anvendes i frugt- og bæravl, maling og træbeskyttelse – i flere af HOFORs vandværker, blandt andre Dragør og St. Magleby Vandværker. Nye målinger fra HOFOR viser, at koncentrationen af pesticidet i to af Dragør Vandværksdrikkevandsboringer er så høje, at boringerne fortsat holdes lukket. Det skriver HOFOR i et notat, der blev drøftet på By-, erhvervs- og planudvalget 9. oktober.
Minby.dk/City-avisen, 18-10-2018

 

Godkendelse af sprøjtegifte tager ikke højde for sårbare områder
Sprøjtegifte trænger hurtigere ned i grundvandet i de sårbare områder rundt om drikkevandsboringer. ”De mange og gentagne fund af rester af godkendte sprøjtegifte i grundvandet viser, at Miljøstyrelsens godkendelsesordning ikke virker og slet ikke sikrer den beskyttelse af grundvandet som er nødvendig”, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.
Ringsted.netavis.nu, 17-10-2018

 

Vandværker og fjernvarmen går sammen om regler for grundvand i varme
Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme har aftalt et fælles princip for etablering af varmepumper med grundvand som varmekilde, uden at adgangen til og kvaliteten af vores drikkevand påvirkes. “Vand- og varmesektoren skal samarbejde om at bidrage til klimavenlig energiforsyning, men det må ikke ske på bekostning af adgangen til det rene drikkevand. Derfor er de nye principper en god beskyttelse af grundvandet,” siger Martin Gertz Andersen, der er politisk chef i Danske Vandværker, i en pressemeddelelse.
Energiwatch.dk, 16-10-2018

 

Coop svarer på kritik af kampagne: Lad os være ambitiøse på grundvandets vegne
Debat: 152 år. Det er så længe, Coop har eksisteret og haft som formål at arbejde for gode fødevarer til fair priser. Så når næstformand i Landbrug og Fødevarer Asger Krogsgaard undrer sig over Coops økologikampagne ‘Øktober’, kan jeg fortælle ham, at der intet nyt er i, at Coop går foran, når det kommer til at tage samfundsansvar og oplyse vores 1,7 mio. medejere om, hvordan varerne produceres – og herunder om hvorfor økologi er et godt valg, hvis man vil forebygge sprøjtegift i grundvandet.
Amtsavisen.dk (Randers Amtsavis), 16-10-2018

 

Grundvand og varmepumper skal være et sikkert match
Lokale pilotprojekter skal fungere som fyrtårn for hele landet. Fjernvarmesektoren forventer de kommende år at etablere mange varmepumpeanlæg, hvor fjernvarmen genereres fra en varmekilde og elektricitet. Varmepumper baseret på vand er de mest effektive og grundvand kan mange steder være en god energikilde. Vandsektoren skal dog sikre grundvandsressourcerne til fremtidens rene drikkevand. Anvendes grundvand som energikilde til varmepumper skal det derfor ske på en måde, der ikke udgør en risiko for den nuværende eller fremtidige grundvandsressource. Derfor har Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme med udgangspunkt i en konkret sag aftalt et princip for, hvorledes de to interesser kan sammentænkes.
Energy-Supply.dk, 12-10-2018

 

To lokale vandforsyninger indgår samarbejde
Furesø Vandforsyning og Stenløse Vandværk vil danne parløb
Fra årsskiftet 2018/2019 indgår Furesø Vandforsyning og Stenløse Vandværk et tæt samarbejde om drift, vedligeholdelse og udvikling af forsyningsnet og vandværker i Furesø- og i Stenløse området. Formålet med samarbejdet er at sikre en mere stabil økonomi og styrke de to forbrugerejede enheder på både det administrative og tekniske område, lyder det i en fælles pressemeddelse. I praksis betyder det, at Furesø Vandforsyning overtager de primære administrative og driftsmæssige opgaver, der i dag varetages af Stenløse Vandværk. Det nye samarbejde kan være begyndelsen til en fuld sammenlægning af de to vandforsyninger, hvis samarbejdet i 2019 viser sig at leve op til forventningerne og andelshaverne i de to forsyninger og myndighederne ser positivt på forholdene.
Egedal.lokalavisen.dk, 10-10-2018

 

Hun vil være drikkevandets talerør
Ny direktør for Danske Vandværker vil sikre det danske drikkevand – men det handler også om andet og mere end vand. Driftsdirektør i Banedanmark, direktør i Holbæk Forsyning, primus motor i fusionsforløbet, der førte til forsyningsselskabet Fors i 2016. Den nye direktør Susan Münster har megen erfaring at trække på i sin nye stilling som direktør for foreningen Danske Vandværker. Her satte hun sig i direktørstolen den 1. august, og fra den skal hun være med til at passe på vores drikkevand. Men først skal hun lige køres i stilling. ”Den første tid har jeg brugt rigtigt meget på at være i kontakt med vores medlemmer, besøge vandværker og vores virksomhedsmedlemmer. Og på at lære sekretariatet at kende”, siger hun. Når den del er overstået, så forventer hun i den grad at trække i arbejdstøjet.
Energy-Supply.dk, 09-10-2018

 

Nyt vandværk ligner vikingehuse
Bederværket skal ikke kun levere vand. Cubo Arkitekter skal sørge for, at det også bliver smukt at se på. Aarhus Vand investerer nu 67 mio. kroner i byggeriet af et nyt vandværk i stationsbyen Beder, små 12 km syd for Aarhus centrum. Bederværket bliver en vigtig del af byen – både i forhold til forsyningen af drikkevand, men i høj grad også arkitektonisk. Det fik Beder-borgerne ved selvsyn at se, da Aarhus Vand, arkitekterne fra Cubo og totalentreprenøren Aarsleff den 25. september præsenterede planerne ved et fyraftensarrangement i SuperBrugsen i Beder.
Licitationen – Byggeriets Dagblad, 09-10-2018

 

Miljøstyrelsen: Ingen tegn på mikroplast i drikkevandet
Dansk drikkevand er ikke forurenet med mikroplast. Det viser en ny landsdækkende undersøgelse ifølge Miljøstyrelsen. I 16 ud af 17 vandprøver landet over var indholdet af mikroplast under den såkaldte detektionsgrænse. Grænsen er sat på 0,6 mikroplastpartikel per liter vand. Det er så lille en mængde, at prøver under den værdi kan skyldes mikroplast fra prøvetagningsudstyret. ”Der er ikke noget, der tyder på, at mikroplastik er et problem for drikkevandet i Danmark”, siger kontorchef i Miljøstyrelsen Rasmus Moes til styrelsens hjemmeside. I den ene prøve, der overskred detektionsgrænsen, viste efterfølgende undersøgelser, at udstyret havde opfanget andre partikler end mikroplast.
B.dk, 08-10-2018

 

Nyt vandværk er den bedste løsning for borgerne
”Vores holdning fra starten har været, at Klemensker Vandværk skulle have en kommunegaranti. Det er den billigste og bedste løsning for borgerne”. Det siger Venstres Søren Schow om den kommunegaranti, som i denne uge blev sikret Klemensker Vandværk, og som betyder, at man kan gå i gang med at bygge et nyt vandværk dette efterår. ”Det er simpelthen nødvendigt. Forbruget er blevet så stort, at man bliver nødt til at bygge”, siger Kirstine van Sabben fra Bornholmerlisten. Det var et enigt økonomi-, erhvervs- og planudvalg, der onsdag besluttede at anbefale bevillingen af en kommunegaranti for et lån på 12 mio. kr. i Kommunekredit. Pengene skal bruges til byggeriet af et nyt vandværk til afløsning af det cirka 70 år gamle vandværk i Søsende.
Tidende.dk, søndag 07. oktober 2018

 

Lars og Benny giver rent vand til befolkningen i Sierra Leone
I september har to medarbejdere fra Greve Vandværk, Benny Nybroe og Lars Isager, været på mission i Sierra Leone.De er nemlig begge frivillige projektledere i Ingeniører Uden Grænser og er med til at sikre rent vand til lokalbefolkningen i det vestafrikanske land Sierra Leone. Til daglig er Benny Nybroe vandværkschef på Greve Vandværk, som leverer rent vand til 18.000 husstande i Greve-området. Men en uge i september skiftede han Greve ud med varmen i Sierra Leone. “Det har været en rigtig god tur, hvor jeg fik afklaret en del ting, og vi nåede det, vi skulle. Vi fik lagt planer for det næste år med målfaktorer og succeskriterier”, siger Benny Nybroe. Han har ansvaret for et projekt, som indebærer, at de 26 landsbyer, der gennem årene har fået installeret en vandforsyning, selv skal kunne vedligeholde systemet om to og et halvt år.
Sn.dk (Sjællands Nyheder), 06-10-2018

 

Der bliver boret i vandforsyningen
Selv om landbrugsbedrifterne kan hente rent vand op fra egen undergrund, tvinges de til at bruge den offentlige forsyning, når ansøgninger om egne boringer afvises. Jacob Skals fra Munkbro Svineavl ved Holstebro vil skabe opmærksomhed om problemet med de offentlige vandforsyningers monopol. Han føler sig stavnsbundet til vandværket. “Jeg vil gerne være med i fællesskabet, men er bestemt ikke tilfreds med prisen”. Prisen afspejler ikke forbruget, siger Jacob Skals medejer af Munkbro Svineavl som bruger 60.000 m3 vand om året. “Jeg vil gerne være med til at levere billig vand til byen, men det bliver bare for dyrt for mig”, slår den 36-årige landmand fast.
Maskinbladet, 05-10-2018

 

Undren over regeringens hjælp til forbrugerejede vandværker
Flere undrer sig over regeringens planer om at udtage vandværker, der leverer under 800.000 kubikmeter, fra vandsektorloven og dermed også for skattepligten. De kommentarer vi (Danske Vandværker, red.) har modtaget går på, at der bliver en meget tydelig skævvridning og forskelsbehandling, hvad angår vandprisen for kunder i de forbrugerejede vandværker og kunder i de offentligt ejede. Ligesom man undres over, at der ikke er ens vilkår for forbrugerejede vandværker og kommunale vandværker.
Energy-Supply.dk, 04-10-2018

 

Risiko for store udgifter: Forurenet vand skævvrider kommunen
Forureningsramte vandforbrugere kan se frem til store udgifter, mens deres naboer måske slipper. Nordfynske vandforbrugere kan i fremtiden komme til at stå i en situation, hvor de skal betale dobbelt så meget eller tre gange så meget for vand som deres nabo. Prisen afhænger af, hvilket vandværk man er tilsluttet, og det betyder, at der i nogle områder kan blive et par tusinde kroner i forskel på, om man bor på ene eller den anden side af villavejen. Det er ikke fair, mener Nels Birkenfeldt, der er formand for Tørresø Strands Vandværk. Vandværket er et af de fire nordfynske vandværker, der stadig kæmper med sprøjtegifte i drikkevandet. I den seneste prøve, der er godkendt den 25. september har vandværket mere end syv gange højere indhold af desphenyl chloridazon end tilladt. Nels Birkenfeldt har for nyligt nævnt spørgsmålet overfor miljø- og fødeminister Lars Christian Lilleholt under et besøg på Christiansborg.
Fyens.dk, 04-10-2018

 

Vandværk lukket efter tilsyn: Fandt myrer, larver og insekter
Da Halsnæs Kommunes miljøsagsbehandler Morten Timmermann den 2. august trådte ind af døren til det private vandværk St. Havelse Strand Vandværk for at føre tilsyn, var det et ubehageligt syn, der mødte ham. På grunden var en myrevandring på vej under døren til værket. Indenfor skallede pudsen af væggene, og der var vand i kælderen. “Der var mange tegn på, at de ikke har været flittige med vedligeholdelsen. Myrerne fangede min opmærksomhed allerede, inden jeg trådte ind af døren. Inde på værket ønsker vi ikke unødige gæster, for sammen med for eksempel myrer, fugle og fluer kommer der uønskede bakterier”, siger Morten Timmermann til Frederiksborg Amts Avis.
Sn.dk (Sjællands Nyheder), 03-10-2018

 

Ny viden om vand samles i Fredericia
Brancheforeningen Danske Vandværker arrangerer en messe for at give vandværker og leverandører mulighed for at udveksle den nyeste viden. Det sker fredag 5. oktober fra kl. 9-16, når 83 virksomheder fra vandbranchen samles i Messe C i Fredericia for at vise deres nyeste produkter og ydelser frem. Hver en centimeter i hallen er fyldt ud med isenkram som målere, ventiler, pumper og meget mere på messen, som også besøges af Miljøstyrelsen, hvor de mellem kl. 13.00 og kl. 14.30 står til rådighed og vil svare på spørgsmål fra de besøgende om prøvetagning, grænseværdier og drikkevandsbekendtgørelsen.
Elbo Bladet, 02-10-2018

 

Vil du vide mere?

Kontakt pressemedarbejder

 

Dorthe G. Rasmussen

 

Tlf. 26 70 71 06

 

Mail: dr@danskevv.dk

Publiceringsdato: 02/10 2019