close-search
Selvbetjening - Min side

Nyheder og pressemeddelelser

Læs de seneste nyheder, pressemeddelelser og høringssvar fra Danske Vandværker

Anbefaling: Analyser jeres vand og giv forbrugerne vished

https://www.danskevv.dk/nyheder/anbefaling-analyser-jeres-vand-giv-forbrugerne-vished/
Vi skærper vores anbefaling, og anbefaler alle vandværker til straks at få lavet analyser af vandet for rester af sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon. Det gør vi blandt andet for at skabe tryghed hos forbrugerne. Gå straks i dialog med kommune og sundhedsmyndigheder, hvis I finder pesticider, og husk at informere forbrugerne hurtigt.
Publiceringsdato: 29/09 2017

Nyhed: Med ny rapport kan du sammenligne din vandforsyning med andre vandforsyninger

https://www.danskevv.dk/nyheder/nyhed-ny-rapport-kan-du-sammenligne-din-vandforsyning-andre-vandforsyninger/
Bruger din vandforsyning mere energi end andre vandforsyninger? Og er jeres vandtab mindre end gennemsnittet? Det kan du få et indtryk af i en ny rapport fra Miljøstyrelsen, som viser nøgletal for vandrensning, vandspild og energiforbrug hos drikkevands- og spildevandsselskaber.
Publiceringsdato: 15/09 2017

Nyhed: Den klarer vi

https://www.danskevv.dk/nyheder/den-klarer-vi/
Mange vandværksfolk sukker over stigende bureaukrati i hverdagen. Men i Nordjylland indgår 23 vandværker i et enestående samarbejde, som gør livet på vandværket meget lettere. De har dannet et andelsskab, som klarer alt lige fra regnskab til levering af vand i den 76 kilometer lange fællesledning.
Publiceringsdato:

Høringssvar: Pesticidstrategi

https://www.danskevv.dk/nyheder/hoeringssvar-pesticidstrategi/
Høringssvar om pesticidstrategi: Danske Vandværker kvitterer for, at et bredt flertal i Folketinget fortsat støtter reduktionen af pesticider, og vi støtter de initiativer, der planlægges gennemført.
Publiceringsdato:

Høringssvar om registrering af ledningsejere

https://www.danskevv.dk/nyheder/hoeringssvar-forslag-lov-aendring-lov-registrering-ledningsejere/
Høringssvar om registrering af ledningsejere: Den nye lov vil på sigt give vandværkerne mindre administrativt besvær, og færre overgravninger af vandledninger. Men ingen roser uden torne. I høringssvaret gør vi blandt andet opmærksom på, at der bør tages et passende hensyn til de vandværker, som bliver særligt berørt økonomisk og administrativt af den nye lov.
Publiceringsdato: 11/08 2017