close-search
Selvbetjening - Min side

Nyheder og pressemeddelelser

Læs de seneste nyheder, pressemeddelelser og høringssvar fra Danske Vandværker

Debat: Vandværkerne skal søge efter nyt stof i grundvandet

https://www.danskevv.dk/nyheder/pesticid/
Netop i denne uge er en ny pesticid-sag begyndt at rulle. Der er fundet nedbrydningsstoffet Dimethylsulfamid, forkortet DMS, i en række boringer hos enkelte af de helt store kommunale vandværker.
Publiceringsdato: 08/06 2018

National fond skal sikre drikkevand for fremtiden

https://www.danskevv.dk/nyheder/national-fond-skal-sikre-drikkevand-for-fremtiden/
0,5 mia. kroner koster det at sikre, at kommende generationer også har adgang til rent drikkevand. Indsatsen skal betales via en national fond, der gør det muligt at skærme de mest sårbare indvindingsområder mod nutidens pesticider, mener DANVA og Danske Vandværker.
Publiceringsdato: 07/06 2018

Spar på vandet i varmen

https://www.danskevv.dk/nyheder/spar-paa-vandet-i-varmen/
For tiden oplever vi en langvarig tørke, og i pressen er der for øjeblikket mange historier om mangel på vand. Nogle steder i Danmark er der heldigvis rigeligt af vand, og der behøver forbrugerne ikke udvise særlig mådehold, mens danskerne andre steder i landet kan opleve, at vandværket anmoder forbrugerne om at spare på vandet.
Publiceringsdato: 06/06 2018

Nyhed: Miljøstyrelsen henstiller til test for 1,2,4-triazol

https://www.danskevv.dk/nyheder/nyhed-miljoestyrelsen-henstiller-til-test-for-124-triazol/
Stoffet 1,2,4-triazol vil komme til at indgå i vandværkernes obligatoriske prøveprogram. Det vil ske ved den førstkommende ændring af drikkevandsbekendtgørelsen. Det oplyser Miljøstyrelsen pr. brev den 26. april 2018.
Allerede nu henstiller Miljøstyrelsen alle vandforsyninger til hurtigst muligt at teste for 1,2,4-triazol samt at 1,2,4-triazol tilføjes vandforsyningens kontrolprogram.
Publiceringsdato: 30/04 2018

Pressemeddelelse: Vandværker bør teste for endnu et stof

https://www.danskevv.dk/nyheder/pressemeddelelse-vandvaerker-boer-teste-for-endnu-et-stof/
Drikkevandets prøvetagningsprogram skal ifølge Miljøstyrelsen udvides med endnu et stof, men ingen ved hvornår. Danske Vandværker opfordrer sine medlemmer til at gå igang med at teste grundvandet for 1,2,4-triazol allerede nu, da aktivstofferne har vist uheldige effekter på fostre og forplantningsevnen.
Publiceringsdato: 10/04 2018