Havevanding og brug af bassin

Sommeren er over os, og vi har allerede haft årets første hedebølge. De stigende temperaturer betyder også et stigende vandforbrug, hvilket kan betyde, at vandværkerne kan få svært ved at følge med.

Grunden til, at vandværkerne ikke kan følge med, er, at vandværkerne er dimensioneret til almindelige husholdningsformål i et givet område.  

 

Når du vander haven eller fylder badebassinet, bruger du hurtigt hundredvis af liter vand, som du normalt ikke ville have brugt. Og når mange gør det på samme tid, løber vandværket hurtigere tør for vand, da det ikke kan nå at pumpe så meget vand ud, og rørene som regel ikke er designet til det.  

 

I en tørkeperiode fokuserer vandværkerne derfor på at sikre rigeligt med drikkevand frem for vand til haven og badebassiner.  

 

Hvad siger reglerne?  

Ifølge vandforsyningsloven har en ejendom ret til at få vand til almindelig brug.  

 

Ved ’almindelig brug’ forstås brug i husholdning, herunder f.eks. også til privat havevanding og bilvask, men havevanding og bilvask med slange kan begrænses eller forbydes efter vandforsyningsloven.   

 

Vandingsforbud 

Vandværker kan i henhold til vandforsyningsloven og regulativet træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, når vandværkets drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt.  

 

Ved et vandingsforbud vil der som regel være tale om forbud mod vanding af haven og bilvask med slange, men der kan også være tale om forbud mod fx at fylde sin swimmingpool eller badebassin med vand. 

 

Begrænsningernes form kan variere fra et totalt forbud til tilladelse på bestemte dage eller på bestemte tidspunkter af døgnet. 

Kommunalbestyrelsen kan også i henhold til vandforsyningsloven pålægge vandværket at træffe en sådan bestemmelse. 

 

Publiceringsdato: 25/06 2021