Hvem har ansvaret for ledningsnettet?

Skellet spiller en afgørende rolle, når ansvaret for vandledningsnettet defineres. Med ansvar mener vi: Etablering og vedligeholdelse.
Vandledningsnet: Ansvarsfordeling mellem forbruger og vandværk. Skellet markerer, hvor ansvaret begynder for forbrugeren og stopper for vandværket.
Målerbrønd ved skel: Se hvad du som forbruger har ansvaret for.
Ny jordledning inden for skel: Se hvad du som forbruger har ansvaret for.

Spørgsmål?

Kontakt rådgiverne

 

Mail: raad@danskevv.dk

 

Tlf. 56 14 42 42

Publiceringsdato: 14/12 2020