Indberetning af boringsstatus

Alle vandværker skal hvert år indberette status for deres boringer til den nationale Jupiter-database. Den indeholder oplysninger om alle landets boringer. Fra 2017 er indberetningen forenklet, og flere boringsanvendelser er medtaget.

Indberetningsperiode

Perioden, hvor I skal indberette til Jupiterdatabasen, er kort og skal ske i perioden: 1. januar – 31. januar for det foregående år.

 

Nyheder i 2017-indberetningen

Som noget nyt skal I fra 2017 ikke længere tage stilling til indtagsanvendelsen, når I indberetter status for boringer i GEUS Jupiter-database.

 

En anden nyhed er, at I kan indberette nogle nye anvendelser for din boring.

 

Hvad bruges data til?

De indberettede data bliver brugt til at få et nationalt overblik over, hvilke årsager, der er til at drikkevandsboringer bliver lukket.

 

Sådan indberetter I

GEUS har udarbejdet en ny vejledning til, hvordan I skal indberette.

 

Bemærk, at der ikke er ændret på måden, som I skal logge ind i Jupiterdatabasen.

 

Svar på ofte stillede spørgsmål

GEUS får ofte spørgsmål om indberetning af data til Jupiterdatabasen.

Derfor har GEUS samlet spørgsmål og svar, som I kan se øverst til højre.

quote
Vi opfordrer alle vandværker til at indberette til Jupiterdatabasen

Vil du vide mere?

Kontakt juridisk rådgiver

 

Robert Jensen

 

Tlf. 56 13 02 01

 

Mail: rj@danskevv.dk

Publiceringsdato: 27/04 2017