Tilbagestrømningssikring

Hjælp forbrugerne i jeres forsyningsområde med at få styr på deres tilbagestrømningssikring og undgå forurening på ledningsnettet.
quote
Tilbagestrømningssikring sikrer drikkevandet mod forurening ved tilbageløb.

Selv om det er ejeren af en vandinstallation, der har ansvaret for tilbagestrømningssikringen, bør I på vandværket være aktive og hjælpe ejerne med at få styr på sikringen.

 

VVS-installatører skal følge kravene i bygningsreglementet, vandforsyningsloven og eventuelle krav fra vandværkets hjemmeside. VVS’erne har pligt til at informere både ejeren og vandværket, hvis han finder noget, der kan skade ledningsnettet.

 

Hvor er der risiko for tilbagestrømning?

 

 • Parcelhuset
  Fra varmtvandsbeholder og haveslanger, der ligger i et badebassin, baljer eller vandpytter.
 • Landbrug
  Fra drikkekar, marksprøjter, hvis der tappes vand direkte fra vandhane.
 • Institutioner og vaskerier
  Fra vaskemaskiner, opvaskemaskiner og fra køkkener.
 • Lystbådehavnen
 • Rensningsanlæg
 • Tapning fra brandstander

 

Tekniske bestemmelser

Tekniske regler og standarder, der gælder for tilbagestrømningssikring er beskrevet i:

 

 • DS/EN 1717  – Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømningssikring

 

 • Rørcenteranvisning nr. 015  – Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer
  Rørcenteranvisningen er en formidlet udgave af standarden, som også indeholder en række eksempler på, hvordan sikring mod tilbageløb bør udformes.

Vil du vide mere?

Kontakt rådgiverteamet

 

Tlf.: 56 14 42 42

 

Mail: raad@danskevv.dk

Publiceringsdato: 18/09 2019