Varebiler skal registreres i motorregistret

Pr. 1. juli 2019 skal alle varebiler med en totalvægt på 2.000 kg og op til 3.500 kg, der anvendes til firmakørsel, registres i motorregistret.

De nye regler er indført af primært to årsager. For det første skal de være med til at bekæmpe social dumping og løntryk fra udenlandske varebiler, der fragter gods på Europas landeveje for almisser.

 

For det andet skal det dæmme op for den konkurrenceforvridning, det giver, fordi lastbiler er underlagt strengere krav om netop uddannelse og vognmandstilladelse.

 

Skal vandværkets biler registreres?

Hvis vandværket ejer én eller flere varebiler, der anvendes til firmakørsel og transporterer gods med en samlet vægt på mere end 11 kg pr. stykgods, skal disse registreres hos Motorstyrelsen.

 

I reglerne skelnes der mellem ’firmakørsel’ og ’godskørsel for fremmed regning’ i varebil.

 

Det er vores vurdering, at reglerne om godskørsel for fremmed regning ikke er relevante for vandværker.

 

Det er vigtigt at understrege, at der alene er tale om en registrering af bilen, og der er således ikke krav om, at chaufføren af varebilen skal igennem et kursus/uddannelsesforløb.

 

Hvad er en varebil?

Her taler vi om biler over 2.000 kg til og med 3.500 kg, der er indrettet til transport af gods, dette kan være materiale, værktøj eller lignende, som tilhører vandværket.

 

Du kører firmakørsel, hvis du kører i en varebil tilhørende vandværket og transporterer gods, der tilhører vandværket.

 

Kravet til gods

Det transporterede gods skal have en samlet vægt på mere end 11 kg pr. stykgods. Det enkelte stykgods skal således veje mere end 11 kg, før transporten er omfattet af registreringskravet.

 

Et stykgods kan også bestå af flere enkelte varer, der er pakket som en enhed. Det er den samlede vægt af denne enhed, der er afgørende for, om transporten falder indenfor eller udenfor registreringskravet.

 

Der er også tale om firmakørsel, hvis det transporteres gods, som vandværket lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på f.eks. køb, salg eller reparation.

 

Registrering i motorregistret

Hvis godset vejer mere end 11 kg, er transporten omfattet af registreringskravet, og der skal således ske registrering af varebilen.

 

Registreringen skal ske digitalt via motorregistret på SKATs hjemmeside.

 

Undgå bøde og inddragelse af nummerplader

Hvis varebilen ikke er registreret hos motorregistret senest 1. juli 2019, vil kørsel i varebilen blive betragtet som godskørsel for fremmed regning. Det kræver en særlig tilladelse samt uddannelsesbevis. Overtrædelse kan medføre bøde og inddragelse af nummerplader.

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt der vil blive transporteret gods, der overstiger de 11 kg, anbefaler vi, at du registrerer bilen/bilerne, så du derved undgår sanktioner.

 

Vejledning til registrering

Det kommer til at fremgå af din registreringsattest, at din varebil er registreret som Firmakørsel i varebil. Det er din dokumentation overfor myndigheden, at du ikke transporterer gods for fremmed regning i varebil.

 

Følg nedenstående vejledning for registrering.

 

Varebiler, som anvendes til firmakørsel, skal registreres. Vær opmærksom på, at du skal være logget ind med det NemID, som er tilknyttet varebilen. Du skal også være opmærksom på, at du skal have de rigtige brugerrettigheder.

 

  • Gå til https://motorregister.skat.dk og log på med det (virksomheds – CVR) NemID, som er tilknyttet varebilen
  • Vælg ”Registrering og Rediger tilladelse” og indtast bilens registreringsnummer eller stelnummer
  • Under ”Dispensationer og tilladelser” tilføjes ”Firmakørsel”
  • Godkend registreringen og bestil en ny registreringsattest.

 

Publiceringsdato: 04/04 2019