Skabeloner og værktøjer

Få overblik over alle skabeloner og værktøjer - der er masser af hjælp at hente.

Administration

 

Frakobling fra vandværket

 

Ejerskifte

 

Årshjul

 


Beredskabsplan

 


 

Bestyrelse

 

Bestyrelsens arbejde

 

 

Samarbejde og sammenlægning

 

Personale

Se skabeloner til ansættelseskontrakter til ansættelseskontrakter og jobbeskrivelser til:

 • Vandværkspasser (2021)
 • Vandværksbestyrer (2021)
 • Kontorpersonale (2021)

 


 

Boringer og ledninger

 

Ansøgning om boringstilladelse

 

Etablering af ledninger

 

Adgang til boringer og ledninger

 

Tilbagestrømning

 

Vandinstallation

 

 


Cybersikkerhed og persondata

 

Skabeloner til persondatapolitik og it-sikkerhed

Udfyld alle skabeloner og få et grundlag for arbejdet med persondata og it-sikkerhed.

 

Du kan hente skabelonerne her

 

 


 

Generalforsamling

 

Online generalforsamling

 • Skabelon: Indkaldelse til online generalforsamling
 • Videoguides til:
  Kom godt i gang med onlinemøder på Microsoft Teams
  Opret en afstemning i et Microsoft Teams møde.
 • Se det hele her (feb. 2021)

 


 

Grundvandsbeskyttelse

 

 

BNBO

 

 

Vandsamarbejde

 

 


 

Hygiejne og kvalitet

 


 

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

 

Introduktion

 

Aktivt ejerskab

 

Bestyrelsens ansvar og opgaver 

 

Bestyrelsens sammensætning og samspil

 

Bestyrelsens kompetencer

 

Honorering

 

Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse

 


Kvalitetssikring

 

Ledelsessystem

 


 

Målere

 

 


 

Vandkvalitet

 

Pesticider i drikkevandet: Information til forbrugerne

 

Hygiejne

 

 

 


 

Vandsektorloven

 

 

 


Vandværket

 

Termografering

 

Transientbeskyttelse

 


Videregående vandbehandling

 


 

Økonomi

 

Takstblad

Årsregnskab

 

Sådan lukker I for vandet ved restancer

 

Eftergivelse af vandafgift

 

Beregning af afgift på ledningsført vand

 

Udbud og kravspecifikation

 

Værdiansæt vandværket (CAPEX)

 •  Skabelon: Værdiansæt vandværket
  Capex-værktøjet beregner den aktuelle nedskrevne genanskaffelsesværdi – dvs. værdien af for eksempel en boring pr. 31/12 2016 efter de løbende afskrivninger.

 

Vandværker og tilknyttet virksomhed


 

 

Vil du vide mere?

Kontakt rådgivningen

 

Tlf. 56 14 42 42

 

Mail: raad@danskevv.dk

Publiceringsdato: 22/06 2022