Skabeloner og værktøjer

Få overblik over alle skabeloner og værktøjer - der er masser af hjælp at hente.

Administration

 

Frakobling fra vandværket

 

Ejerskifte

 

Årshjul


Bestyrelse

 

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

 

Bestyrelsens arbejde

 

Generalforsamling

 

Samarbejde og sammenlægning

 

Personale

 

 


 

Boringer og ledninger

 

Ansøgning om boringstilladelse

 

Etablering af ledninger

 

Adgang til boringer og ledninger

 

Tilbagestrømning

 


Cybersikkerhed og persondata

 

Skabeloner til persondatapolitik og it-sikkerhed

Udfyld alle skabeloner og få et grundlag for arbejdet med persondata og it-sikkerhed:

 

 


 

Grundvandsbeskyttelse

 


 

Hygiejne og kvalitet

 

 


Kvalitetssikring

 

Ledelsessystem


Målere

 

 


Vandkvalitet

 

Pesticider i drikkevandet: Information til forbrugerne

 

Hygiejne

 

Beredskabsplan

 


 

Vandsektorloven

 

 


Vandværket

 

Termografering

Transientbeskyttelse


Økonomi

 

Takstblad

 

Årsregnskab

 

Direkte afregning med lejere

 

Sådan lukker I for vandet ved restancer

 

Eftergivelse af vandafgift

 

Beregning af afgift på ledningsført vand

 

Udbud og kravspecifikation

 

Værdiansæt vandværket (CAPEX)

  •  Skabelon: Værdiansæt vandværket
    Capex-værktøjet beregner den aktuelle nedskrevne genanskaffelsesværdi – dvs. værdien af for eksempel en boring pr. 31/12 2016 efter de løbende afskrivninger.

 

Vil du vide mere?

Kontakt rådgivningen

 

Tlf. 56 14 42 42

 

Mail: raad@danskevv.dk

Publiceringsdato: 17/10 2019