Beredskabsplan

En beredskabsplan er populært sagt en køreplan for, hvordan vandforsyningen skal gribe tingene an i krisesituationer. For eksempel ved langvarigt strømsvigt, et stort ledningsbrud, eller hvis vandet er forurenet.

Beredskabsplanen består af

 • Forside og indledning, hvor ansvarsfordelingen defineres.
 • Vandværksprofil
 • Alarmeringsliste
 • Sårbare forbrugere
 • Håndværkere og materiel
 • Beredskabsydelser
 • Vurdering af potentielle større driftsforstyrrelser
 • Beredskabssituationer og procedurer
 • Rapportblad
 • Information til forbrugerne – pressemeddelelse og løbeseddel
 • Overblik: Kontakt til myndigheder

 

Beredskabsplanen skal være tilgængelig på vandværket.

 

Opdater løbende  og minimum beredskabsplanen en gang om året. Beredskabsplanen sendes til kommunen og beredskabschefen.

 

 

Gode råd i en krisesituationer

 

Bevar ro og overblik i krisesituationer og følg retningslinjerne i beredskabsplanen.

 

Det er vigtigt, at I hurtigt alarmerer og uddelegerer opgaver til de driftsansvarlige på vandværket. De praktiske opgaverne uddelegeres af bestyrelsen og evt. af beredskabschefen til VVS-installatør, elektriker og entreprenør.

 

Noter forløbet ned

Noter hele forløbet i beredskabssituation i et rapportblad: Tid, initialer, sted og en udførlig beskrivelse af hvad, der er sket. Disse informationer er vigtige, hvis politiet eller anden myndighed skal efterforske sagen.

 

Informer forsikringsselskabet

Forsikringsselskabet informeres ved alle former for beredskabssituationer til brug i senere forsikringssager.

 

Vil du vide mere?

Kontakt rådgiverteamet

 

Tlf. 56 14 42 42

 

Mail: raad@danskevv.dk

 

 

Publiceringsdato: 13/04 2022