Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Mange af de anbefalinger, der indgår i kodeks, er ting, som man i forvejen - bevidst eller ubevidst – gør ude på vandværkerne. Anbefalingerne bygger i høj grad på sund fornuft, og det er vigtigt at have for øje, når du går i gang med at arbejde med kodekset.

Kodekset består af 24 anbefalinger, som er fordelt i seks emner. Læs mere om de seks overordnede emner herunder.

 

Aktivt ejerskab

Under det aktive ejerskab anbefaler kodeks, at vandværket løbende arbejder på at gøre det let for andelshaverne at udøve det aktive ejerskab.

 

Det kan gøres gennem kommunikation og gennemsigtighed, og på den måde klædes andelshaverne på, så de kan udøve kontrol.

 

Det anbefales også, at der årligt udarbejdes en plan for involvering og aktivering af andelshaverne.

 

Når vandværket holder generalforsamling, bør det annonceres både målrettet og bredt, og kommunikationen omkring arrangementet forud for og under generalforsamlingen skal være let tilgængelig.

Bestyrelsens opgaver og ansvar

Når det kommer til opgaver og ansvar anbefaler kodeks, at bestyrelsen mindst en gang om året tager stilling til vandværkets organisering og ledelse.

 

Det er som bekendt bestyrelsens ansvar, at vandværket har en effektiv risikostyring og effektive interne kontroller.

 

Bestyrelsen skal også sikre, at vandværket følger hensigtsmæssige retningslinjer for indkøb og udbud samt, at relationer til leverandører holdes på et professionelt niveau.

Bestyrelsens sammensætning og samspil

Kodeks anbefaler, at bestyrelsen aktivt tager stilling til og arbejder med rekruttering af kommende bestyrelsesmedlemmer.

 

Som det allerede sker mange steder, skal bestyrelsen arbejde aktivt med at opbygge et godt og tillidsfuldt samarbejde.

 

For at undgå misforståelser anbefaler kodeks, at der gøres rede for eventuelle afhængigheder, det enkelte bestyrelsesmedlem måtte have.

 

Det bør også være offentlig tilgængeligt, hvor længe hvert bestyrelsesmedlem har siddet i bestyrelsen, ligesom vandværket bør have en mangfoldigt sammensat bestyrelse, her tænkes helt konkret på en god blanding i forhold til køn, alder og baggrund.

Bestyrelsens kompetencer

Mindst en gang årligt bør bestyrelsen foretage en evaluering af dens samlede kompetencer.

 

I evalueringen bør bestyrelsen også forholde sig til vandværkets fremtidige situation.

 

Det er vigtigt at sikre, at bestyrelsen er klædt godt på, så den kan klare både nuværende og kommende udfordringer.

 

Og på den måde skabes der også klarhed om eventuelle gab, som så kan søges dækket ind ved at tiltrække nye bestyrelsesmedlemmer, der kan styrke vandværket.

Honorering af bestyrelsen

Vandværket bør tilbyde en passende, men ikke lønførende honorering.

 

Lønnen bør blandt andet afspejle vandværkets størrelse og kompleksitet, man skal naturligvis også forholde sig til størrelsen af arbejdsbyrden samt til, hvordan honoreringen er i sammenlignelige værker.

 

Det er en god ide at have en vederlagspolitik og/eller afrapportering i regnskabet eller på hjemmesiden.

 

Arbejder et bestyrelsesmedlem også med driften af vandværket, bør dette fremgå af regnskabet som en lønomkostning.

Samspil mellem bestyrelse og daglig leder

Ifølge anbefalingerne er det vigtigt, at bestyrelsen udstikker en klar retning og overordnede mål for den daglige ledelse.

 

Lederen bør altså kender bestyrelsens forventninger, og der bør være skriftlige aftaler, der skaber klarhed om roller, ansvar og beføjelser hos henholdsvis bestyrelsen og den daglige leder.

 

Mindst en gang om året bør bestyrelsen evaluere den daglige leders arbejde og resultater.

Kodekset er blevet til i et samarbejde mellem Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker.

 

 

Se også: test >

Vil du vide mere?

Kontakt Rådgivningen

 

Tlf. 56 14 42 42

 

 

Publiceringsdato: 04/05 2018