Løn og honorar

Det er vigtigt at slå fast, hvornår der er tale om lønnet arbejde og bestyrelsesarbejde. Få gode råd til at beregne løn og honorar.

Lønnet arbejde

Når en medarbejder, udfører et stykke arbejde for jer (andre personer end de generalforsamlingsvalgte), udbetaler I løn.

 

Det betyder samtidig, at vandværket påtager sig rollen som arbejdsgiver overfor den medarbejder, der udfører arbejdet. Der følger nogle krav med til arbejdsgiverrollen:

 

Ansættelse
Ansættelseskontrakt, der blandt andet definerer arbejdets art, arbejdssted og aftalt løn.
Du kan hente ansættelseskontrakter her

 

Opsigelse
Hvilke krav har den ansatte, hvis vedkommende bliver opsagt?
Skal der for eksempel afregnes feriepenge og pension.

 

Fordeling af lønomkostninger
Lønomkostningerne skal fordeles i regnskabet afhængig af, hvor på vandværket, arbejdet bliver udført.

 

Hvis arbejdet er udført i forbindelse med en boring eller et filter, bør udgiften bogføres under produktion.

 

Hvis arbejdet er udført i forbindelse med tjek af ledningsnettet, bør udgiften bogføres under distribution.

 

Bestyrelsesarbejde

I udbetaler honorar, når der udføres et stykke arbejde, som kun et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem kan udføre.
Honorar til bestyrelsen skal som hovedregel bogføres under administration i regnskabet.

Bestyrelsens honorar er A-skattepligtig og AM-bidragspligtig, der skal indberettes til E-indkomst – enten gennem et lønbureau eller via Letløn på www.skat.dk.

 

Bemærk, at Danske Vandværker vurderer, at vandværker ikke kan anvende bekendtgørelsen om udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer mv. (BEK nr. 1651 af 18/12/2018).

 

Det skyldes, at vandværker er erhvervsdrivende virksomheder, og ikke foreninger i bekendtgørelsens forstand.

 

Km-godtgørelse skal indberettes i E-indkomst, og må ikke erstatte et honorar.

 

Hvordan beregnes løn?

I nedenstående eksempel har vi taget udgangspunkt i et vandværk med 500 forbrugere. Timepris eller antal timer kan selvfølgelig variere afhængig af antal forbrugere, antal målere eller tilsvarende. Jo større vandværk, jo større økonomisk ansvar.

Beregning af løn til en medarbejder, der passer de grønne områder

Vi vil foreslå, at I tager udgangspunkt i en kendt overenskomst. I dette eksempel har vi hentet lønoplysninger i 3Fs overenskomst med anlægsgartnere.
Overenskomsten siger, at månedslønnen pr. 1/4 2018 er: 28.960,14 kr.

 

Vi anbefaler, at I også indregner både arbejdsgiverdelen af arbejdsmarkedspension og feriepenge. Det giver en månedsløn på i alt: 34.896,97 kr.

 

En normal måned har 160,33 timer, hvilket giver en timeløn på: 217,66 kr.

 

Beregning af løn til en vandværkspasser

En vandværkspasseren har et større ansvar for driften end den person, der passer de grønne områder.

 

Det vil sige, at vandværkspassernes timeløn bør være lidt højere. Eksempelvis +12,5 procent oveni gartneres løn: 217,66 kr. + 12,5 procent, hvilket svarer til 244,87 kr. i timen.
Beregning af løn til en administrativ ansat

Løn til administrativt ansatte kan eksempelvis beregnes ud fra antal af målere. Vi har spurgt i branchen, og det er ikke ualmindeligt, at det er den metode, som et regnskabskontor eller revisor benytter.

 

Typisk tager de mellem 95-125 kr. pr. måler for at administrere målere inkl. årsopgørelse, flytteafregninger, registrering af målerskift samt almindelig bogføring.

Hvordan beregnes honorar?

Bestyrelsesmedlemmerne varetager det strategiske arbejde på vandværker og de bruger deres fritid på dette arbejde. Det skal de naturligvis honoreres for.
Vi foreslår, at I tager udgangspunkt i timelønnen fra 3F overenskomsten og for eksempel lægger 25 procent oveni. Det vil sige: 217,66 kr. + 25 procent: 272,08 kr./time.

 

Hvad kan en timeløn bruges til?
Det er ikke altid nok at kende en timepris. Det er også godt at have et udgangspunkt at beregne det samlede honorar ud fra.

 

Eksempelvis kan vi antage, at et bestyrelsesmøde varer 2,5 timer, og forberedelse inden mødet er ca. 1,5 time. Det svarer til, at bestyrelsesmødet skal honoreres med 4 timer pr. gang, hvilket giver et honorar på 1.088,32 kr. pr. møde.

 

Formand og kasserer varetager ofte flere opgaver, end de menige bestyrelsesmedlemmer, og bør have et højere honorar.
Eksempelvis kan det gøres ved at skønne timeforbruget udover møder og forberedelse og gange antal timer med timelønnen for bestyrelsesarbejde.

Vil du vide mere?

Kontakt Rådgivningen

 

Tlf. 56 14 42 42

 

Mail: raad@danskevv.dk

Publiceringsdato: 09/12 2020