Omdannelse til AMBA

Læs om processen omkring omdannelse til AMBA.

Krav til indkaldelse med angivelse af dagsorden

I de fleste vedtægter er der krav om, at indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med et varsel, som er fastsat i vedtægterne.

 

Indkaldelsen skal være angivet med en dagsorden og naturligvis med tid og sted for afholdelse af generalforsamlingen.

 

Det er en foreningsretlig grundregel, at man ikke kan behandle et punkt, som ikke er på dagsordenen.

 

Forklaringen er, at man på forhånd skal have mulighed for at tage stilling til de enkelte emner, som skal debatteres. For nogen kan det være helt afgørende for, om de overhovedet dukker op på generalforsamlingen.

 

Omdannelsen kræver en vedtægtsændring

En ændring til AMBA kræver en vedtægtsændring, og dette skal fremgå som et punkt på den dagsorden, som sendes ud sammen med indkaldelsen.

 

Det bør være sværere at ændre vedtægterne end at få vedtaget almindelige beslutninger på en generalforsamling.

 

Derfor er der i de fleste vedtægter krav om, at vedtægtsændringer kun kan foretages, hvis 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Det vil sige, at der er et krav til, at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede ved generalforsamlingen.

 

Hvis 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er tilstede ved generalforsamlingen, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

 

På den ekstraordinære generalforsamling vil der alene være krav om, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

 

Selv om der ofte er spørgsmål om emnet, er det vores vurdering, at det er helt indlysende, at de to nødvendige generalforsamlinger til en vedtægtsændring ikke kan indkaldes til afholdelse samme dag.

 

Dette følger efter vores opfattelse af almindelige demokratiske principper, hvor grundtanken er, at man mellem de to generalforsamlinger skal have mulighed for at diskutere ændringerne i medlemskredsen.

 

Demokratiet skal have mulighed for at virke.

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Det er vores vurdering, at der skal ske en særskilt indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling, som ligeledes skal være angivet med en dagsorden og naturligvis med tid og sted for afholdelse af generalforsamlingen.

 

 

 

Publiceringsdato: 11/11 2019