Regulativ for almene vandforsyninger

Danske Vandværker og DANVA har udarbejdet en fælles branchevejledning – regulativ for almene vandforsyninger. Branchevejledningen er resultatet af adskillige vandforsyningers og styrelsers bidrag og byder på moderne leveringsbetingelser, som erstatter Normalregulativet fra 2014.

Branchevejledningen af 2020 består af en ny skabelon til vandværkets nye regulativ sammen med et bilag med kommentarer til udvalgte punkter, hvor der er foretaget ændringer i forhold til Normalregulativet 2014.

 

Regulativ

Regulativet er vandværkets leveringsbetingelser. Du kan nemt udarbejde et regulativ ved at bruge Danske Vandværker og DANVAs branchevejledning

Hvad er et regulativ?

 

  • Regulativet fastsætter reglerne for, hvordan vandværket leverer vand til forbrugerne
  • Regulativet regulerer forholdet mellem forbrugerne og vandværket
  • Regulativet bestemmer, hvordan vandværket opkræver takster og anlægsbidrag

 

Vandforsyningslovens § 55 kræver, at vandværket udarbejder et regulativ, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

 

Hvilket regulativ skal du bruge?

Danske Vandværker og DANVA udarbejdet en fælles branchevejledning, som er resultatet af adskillige vandforsyningers og styrelsers bidrag og byder på en tiltrængt opdatering af leveringsbetingelserne, som i dag typisk er baseret på Normalregulativet fra 2014.

 

Optagelse af nye andelshavere i vandværket

Du kan bruge skabelonen “Optagelsesbegæring”, når I optager en ny andelshaver som medlem i vandværket.

 

Når du følger skabelonen, får du de rigtige oplysninger sammen med andelshaverens accept af vilkårene for optagelsen, herunder rettigheder og forpligtelser i henhold til vandværkets vedtægter og regulativ.

Husk at informere jeres forbrugere om regulativet på jeres hjemmeside.

 

Vil du vide mere?

Kontakt juridisk rådgiver

 

Camilla Falk

 

Tlf.: 56 13 02 06

 

Mail: cfa@danskevv.dk

Publiceringsdato: 17/01 2020