Vælg den rette virksomhedsform

Ønsker du at omdanne vandværket til et A.M.B.A. (andelsselskab med begrænset ansvar)?

Vi anbefaler, at de forbrugerejede vandværkers virksomhedsform er et andelsselskab med begrænset ansvar. Dette skyldes hovedsageligt, at ejerne i et A.M.B.A. kun hæfter i begrænset omfang for vandværkets forpligtelser.

 

Det vil sige, at ejerne kun hæfter med den indskudte kapital, som typisk svarer til det betalte anlægsbidrag/tilslutningsbidrag.

 

Interessentskab (I/S)

Hvis vandværkets virksomhedsform er et interessentskab, hæfter ejerne personligt og solidarisk for vandværkets forpligtelser.

 

Det vil sige, at vandværkets kreditorer kan gå efter ejerne personligt, når gælden skal inddrives.

 

Her kan du se, hvordan dit vandværk er registreret

På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan du se, hvordan dit vandværk er registreret.

 

  • Gå ind på https://datacvr.virk.dk/data/
  • Indtast vandværkets CVR-nummer i søgefeltet
  • Under ”Virksomhedsform” kan se, hvordan vandværket er registreret.

 

Sådan ser du hvordan vandværkets selskabsform er registreret

Står dit vandværk registreret som en forening i CVR – Det centrale Virksomhedsregister?

Hvis dit vandværk står registreret som en forening, har SKAT accepteret, at vandværket kan omdannes til et A.M.B.A. med videreførelse af vandværkets nuværende CVR-nr.

 

Dette betyder, at vandværket kan fortsætte som hidtil, hvis vandværkets vedtægter ændres i overensstemmelse hermed.

Står dit vandværk registreret som et interessentskab I/S i CVR – Det centrale Virksomhedsregister?

Hvis dit vandværk står registreret som et I/S, og ønsker du, at vandværket skal omdannes til et A.M.B.A., skal vandværket have et nyt CVR-nummer.

 

Hvis du beslutter at foretage denne ændring, er der en lang række ting, der skal ændres, og vi anbefaler derfor altid, at I søger rådgivning hos en advokat eller en revisor.

Vi har lavet en vejledende tjekliste med nogle af de mange forhold, som skal ændres, hvis man skal have nyt CVR-nummer.

Du finder tjeklisten på denne til højre.

Spørgsmål?

Kontakt juridisk rådgiver

 

Camilla Falk

 

Tlf. 56 13 02 06

 

Mail: cfa@danskevv.dk

Publiceringsdato: 15/02 2019