Se din BNBO

I databasen MIljøgis kan du se og opmåle din BNBO. Brug også vores værktøj til at beregne en vejledende erstatning for den konkrete BNBO.

MiljøGIS

I MiljøGIS kan du se og opmåle din BNBO.

 

Beregning af BNBO-areal og -erstatning

I ”Vejledningen til beregning af arealer og erstatning for BNBO” kan du nemt og overskueligt se de BNBO-arealer, der er relevante for dit vandværk, samt beregne vejledende erstatninger for pesticidfri arealer.

 

Vejledningen, som du kan hente her på siden til højre, er inddelt i to kapitler:

 

Kapitel 1
Trin for trin-vejledning, hvor du gennem den offentlige tilgængelige database kan se dit vandværk og beregne BNBO-areal som kan udløse en erstatning til den berørte lodsejer.

 

Kapitel 2

Skabelon til at beregne en vejledende erstatning til lodsejeren. Beregningen sker med afsæt i de anslåede værdier i rapporten ”Vurdering af erstatningsniveauer i forbindelse med dyrkningsrestriktioner i BNBO’ere.”

 

IFRO-notat om vejledende erstatninger

IFRO-notatet, der beskriver metode og niveauer for mulige erstatninger i forbindelse med krav om pesticidfri dyrkning eller andre dyrkningsrestriktioner i arealer i BNBO’er er kommet. Du kan hente den her på siden til højre.

 

Notatet give en oversigt over de erstatningsniveauer, der tidligere er givet, og er dermed en hjælp til kommuner, når de fastsætter erstatninger for forskellige typer restriktioner.

Se spørgsmål og svar

Se svar på nogle af de spøgsmål, som rådgiverteamet har fået om BNBO og erstatninger.

(opdateres løbende)

 

Omfatter BNBO-bekendtgørelsen også ikke-almene vandforsyninger?

Nej, BNBO-bekendtgørelsen finder kun anvendelse på BNBO, der indvinder vand til almene vandforsyninger.

Hvem skal forhandle den frivillige aftale med lodsejerne?

Indgåelse af frivillige aftaler med lodsejer skal ske med kommunen som ansvarlig jf. Kommunernes Landsforening vejledning om paradigmer for frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse i BNBO.

 

Vi anbefaler IKKE, at vandværket alene indgår frivillige aftaler med lodsejeren.

Erstatninger: Er der tale om et engangsbeløb?

Ja, de vejledende satser er engangserstatninger til lodsejer.

Hvem skal føre tilsyn med at aftalen overholdes?

kommunen har ansvaret for at kontrollere, at reglerne i aftalen overholdes.

Hvad sker der, hvis man ikke kan blive enige om erstatningens størrelse?

I sidste ende skal sagen afgøres af taksationsmyndighederne.

Status over BNBO’er

Kommunerne skal indberette status på BNBO en gang årligt frem til 2022. Resultatet af 2020-indberetning viser bl.a, at:

 

  • 1o kommuner gennemgået alle BNBO’er.
  • 45 kommuner har delvist gennemgået alle BNBO’er.
  • 4o kommuner har ikke gennemgået BNBO’er.
  • 3 kommuner har slet ikke BNBO’er.

 

På kortet nedenfor kan du se BNBO-status fordelt på kommuner. (Kortet er lavet på baggrund af et udtræk af data den 21. oktober 2020).

 

BNBO-status pr. kommune

Klik her og se kortet i fuld størrelse

 

Grøn

Betyder at, alle BNBO’er i kommunen er gennemgået, men det betyder ikke nødvendigvis at BNBO’erne er færdige.

 

Gul

Betyder at kommunen er i gang men ikke færdige med at gennemgå alle BNBO’er.

 

Rød

Betyder at, kommunen enten ikke har nået at indberette BNBO-status til tiden, eller at kommunen på nuværende tidspunkt slet ikke har gennemført nogle vurderinger.

 

Følg med på Danmarks Miljøportal – der indberettes løbende.

 

Spørgsmål?

Kontakt teknisk rådgiver

 

Tue Kofod

 

Tlf.: 56 13 03 38

 

Mail: tko@danskevv.dk

Publiceringsdato: 15/12 2020