Find frem til vandtabet

Få gode råd til, hvordan I kan mindske vandspild på vandværket og hvilke metoder og teknologer, der er effektive at bruge.

Her får du et smugkig i de forskellige afsnit i vandtabs-værktøjet.  Det byder blandt andet på information om metoder og teknologi til at mindske vandtab samt cases, hvor tre vandværker øser ud af deres erfaringer og meget mere.

 

Der kan være flere årsager til unormalt forbrug

 • Unormalt forbrug hos forbruger. Dette kan vandværket undersøge, hvis man har adgang til online data fra vandmålerne eller mulighed for at indsamle dem.
 • Utæt forsyningsnet.
 • Eventuelle fejl i flowmåler / SRO anlæg.

 

Ting som kan lette lækagesøgning

 • Man skal have overblik over vandværkets ledningsnet.
 • Have kendskab til, hvilke hovedventiler på ledningsnettet, der er åbne og lukket.
 • Logning af udpumpning, så man kan sammenligne med ”normal forbrugsmønster”.
 • Hvis vandværket har 2 eller flere afgange på vandværket med selvstændige vandmålere, som kan kobles sammen ude på ledningsnettet.
 • Det er en stor fordel, hvis man har mulighed for at lave ringforbindelser på ledningsnettet.
 • En variabel alarm, så man får besked fra SRO, hvis udpumpningen overskrider et valgt flow i timen.
 • Mulighed for at anvende nødforsyning fra nabovandværk, så kan man måle forbrug ”baglæns” ind i ledningsnettet.

 

Blandt de bedste i verden

I Danmark er vi gode til at holde drikkevandet i ledningsnettet – lige fra det hentes ved kilden til det leveres hos slutbrugeren. Faktisk er de danske vandværker blandt de bedste i verden i den disciplin, da vandtabet på landsplan er helt nede på 7,8 procent. Sammenlignet med mange andre lande, hvor spildprocenter er mellem 30 og 60 procent, sparer vi i Danmark mange ressourcer, når vandet indvindes, behandles og udpumpes.

 

Overordnede metoder

Du finder information om de overordnede metoder og teknologier til nedbringelse af vandtabet. Metoderne uddybes i Miljøstyrelsens rapport fra 2015 Ledelsesmæssige og teknologiske metoder til reduktion af vandtab.

 

Konkrete råd

Desuden  kan du hente 18 konkrete råd, anbefalinger og vejledninger til at nedbringe vandtabet, hvor der er fokus på ledningsnettet, vandmålere, brandhaner og andet ikke målt forbrug.

 

Tre gode eksempler

Tre vandforsyninger giver gode råd om, hvordan de arbejder effektivt med at nedbringe og overvåge vandtab.

 

Eksempler som alle kan kopieres og bruges på vandforsyninger.

 

Hvis du ønsker, at få uddybet eksemplerne, kan du finde kontaktoplysninger til den projektansvarlige for hver af de nævnte eksempler.

 

Gode grunde til yderligere reduktion af vandtabet

Forbrugerne har en forventning om, at vandet fra vandværket når frem til slutbrugeren uden at blive spildt undervejs. Ved at arbejde proaktivt med at nedsætte vandtabet, viser I samfundsansvar ved at spare på ressourcerne og forbrugernes penge

 

Selvom en vandforsyning har et vandtab på under 10 procent, så er der stadig væsentlige grunde til at reducere vandtabet yderligere.

 

 • Bedre udnyttelse af grundvandsressourcen
 • Energibesparelse på indvinding, behandling og udpumpning.
 • Nedsættelse af risiko for forurening ved tilbagestrømning i utætte vandledninger.
 • Styrkelse af vandværkets image og samfundsansvar.

 

 

Vil du vide mere?

Kontakt rådgiverteamet

 

Tlf. 56 14 42 42

 

Mail: raad@danskevv.dk

Publiceringsdato: 13/02 2018