Ansatte kan vælges ind i regionens bestyrelse

Repræsentantskabet har på sit årlige møde i november 2019 enstemmigt besluttet at ændre foreningens vedtægter, så ansatte i medlemsvandværker kan vælges ind i regionernes bestyrelser.

 

Forslaget indebærer, at ansatte på et medlemsvandværk er valgbare til regionsbestyrelsen og dermed repræsentantskabet og landsbestyrelsen. Valg af ansatte forudsætter, at vandværkets bestyrelse opstiller personen. Ligeså forudsætter det, at når bestyrelsesmedlemmer og ansatte fratræder deres funktioner i vandværket, fratræder de samtidig bestyrelsesposter i regionsbestyrelsen og evt. øvrige organer.

 

Repræsentantskabet vurderer, at ansatte med deres viden og kompetencer, har værdifulde bidrag til foreningen og dens videre udvikling.

 

Regionernes vedtægter skal ændres

Regionernes vedtægter må ikke stride mod Danske Vandværkers vedtægter, og i forlængelse af repræsentantskabets beslutning, er der behov for at ændre regionernes vedtægter.

 

Ændringsforslag til vedtægterne vil fremgå af invitationerne til generalforsamlingerne.

 

Hvis vedtægtsændringerne bliver godkendt og besluttet på den ordinære regionsgeneralforsamling, kan der efterfølgende ske valg af ansatte under punktet ”Valg til bestyrelse”.

 

Fuldmagt fra bestyrelsen i vandværket

Indstillingen foregår ved at, en ansat, der ønsker at stille op til bestyrelsen, skal være mødt op med en fuldmagt fra sin bestyrelse. Fuldmagten skal være underskrevet af den tegningsberettigede i det vandværk, hvor den pågældende er ansat. Derudover skal den ansatte medbringe legitimation.

 

Det er også muligt, at bestyrelsen på generalforsamlingen kan anbefale en ansat at stille op. Hvis den ansatte herefter vælger at tage imod bestyrelsens anbefaling, har den ansatte ret til at melde sit kandidatur til bestyrelsen i regionen.

 

Vil du vide mere?

Kontakt juridisk rådgiver

 

Camilla Falk

 

Tlf.: 56 13 02 06

 

Mail: cfa@danskevv.dk

Publiceringsdato: 21/01 2020