Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi tager udgangspunkt i at affald udfases, og at vi sikrer, at materialer og produkter bliver i et kredsløb, så behovet for nye råmaterialer mindskes. Sådan nedsætter vi vores CO2-udledninger.

Opgør med brug og smid væk-tankegang

Cirkulær økonomi betyder, at affald udfases, og at vi gennem design og nye forretningsmodeller sikrer, at materialer og produkter bliver i et kredsløb, hvor behovet for nye råmaterialer mindskes. Sådan nedsætter vi vores CO2-udledninger.

Selv om man har talt om cirkulær økonomi i mange år, kom det alvor for på dagsordenen i forbindelse med, at regeringens klimapartnerskaber skulle byde ind med idéer til, hvordan Danmark kan mindske CO2-udledninger med 70 procent i 2030.

Klimapartnerskabet for vand, affald og cirkulær økonomi har udarbejdet 14 indsatsområder, som kan bidrage til at nå målet i 2030. Læs om indsatsområderne her.

 

Cirkulær økonomi

Vision: I 2030 skal Danmark være verdens førende cirkulære økonomi, der viser vejen til klimaneutralitet i 2050

 

Vand

Vision: Vandsektoren er energi- og klimaneutral i 2030

 

Affald

Vision: 90 procent af alt affald skal genanvendes i 2030

 

 

 

 

Publiceringsdato: 20/11 2020