Grønt idékatalog

Grøn omstilling er på alles læber. Men hvordan kan man som vandværk arbejde konkret med den grønne omstilling, og hvordan tager det sig ud i virkeligheden? Det kan du få inspiration til i et nyt idekatalog, hvor Danske Vandværker har samlet eksempler fra vandværker, der konkret arbejder med grønne tiltag.

200.000 træer beskytter grundvandet på Djursland

Hos Vandcenter Djurs har de plantet ca. 53 hektar skov, svarende til op imod 200.000 træer. Det primære formål er at beskytte den ”grundvandslomme”, der ligger under arealet, og som leverer rent drikkevand til omkring en tredjedel af byens beboere.

 

Skoven giver både maksimal sikkerhed for, at drikkevandet ikke forurenes og bidrager samtidig positivt til kommunens CO2-regnskab. Den nye skov betyder også, at vandværket er godt på vej til at blive CO2-neutralt, da træerne vil optage mere CO2, end vandværket bruger til driften. 

 

Energibesparelser på 20 procent i Gilleleje

Energibesparelser på 20 procent. Så meget har et nyt MPC-anlæg (pumpesystem) betydet på Gilleleje Vandværk i Nordsjælland. Energianlægget bidrager dermed positivt både til bundlinjen og klimaregnskabet. Jesper K, der er driftschef på vandværket fortæller: 

 

“Energibesparelsen sparer os 100.000 kroner om året. Det er på en samlet investering på 500.000 kroner, så det er en samlet tilbagebetalingstid på fem år. Det synes vi faktisk er ret godt gået”, lyder det fra Jesper Frederiksen. 

 

Verdensmål er en del af dagligdagen i Løsning

På Løsning Vand- og Fjernvarmeværk er ambitionsniveauet højt. Her har ledelse og medarbejdere valgt at arbejde aktivt med tre af FN’s 17 verdensmål. Det drejer sig om:

 

  • Verdensmål 6: Rent vand
  • Verdensmål 8: Anstændige jobs
  • Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

 

Under mottoet ”Vi starter med os selv”, arbejder værket på at gøre målene så konkrete som muligt, sådan at de giver mening både på værket og for lokalsamfundet. Og så er er der økonomi i det for vandværket. Sparer man på energien, er der penge i det. Og en dygtig person ansat i fleksjob kan tjene sin egen løn hjem.

 

Topmoderne vandværk med solceller i Brædstrup

Det nye vandværk i Brædstrup blev bygget i 2015 med solceller installeret på den sydvendte tagflade, og solcellerne genererer ca. 19.800 kwh om året. Det svarer til en andel på 7-10 procent af det samlede strømforbrug (på 260.800 kwh).

 

Vandværket forbruger hele produktionen fra solcellerne og leverede i 2020 kun 2 kwh ud på el-nettet, så det vurderes, at anlægget har en passende størrelse.  

 

Siden 2017 har vandværket indkøbt 100 pct. vindenergi til at dække det resterende strømforbrug.

 

Seks vandværker sammen om skovrejsning i Roskilde

Der blev i 2015 indgået en aftale mellem Naturstyrelsen, Roskilde Kommune og hele seks forbrugerejede vandværker i Roskilde, som skal sikre rent vand og mere skov de næste 100 år.

 

De seks vandværker i aftalen er Jyllinge Vandværk, Gundsømagle Vandværk, Jyllingehøj Vandværk, Nordmarken Vandværk, Værebro Vandværk og Kastaniehøj Vandværk. Samarbejdet dækker den eksisterende Gulddysse Skov og yderligere 68 hektar, som er blevet opkøbt og omdannet til skov.

 

I videoen nedenfor møder vi Gert Salbæk, formand for Gundsømagle Vandværk, og Annette Kristensen, der er formand for Kastaniehøj Vandværk. 

 

Spørgsmål?

Kontakt politisk chef Ida Ruge-Andersen Friis

 

Tlf.: 56 13 03 39
Mail: irf@danskevv.dk

Publiceringsdato: 10/08 2021