Pjece: Det bæredygtige vandværk

I pjecen "Det bæredygtige vandværk – sådan kan vi sammen arbejde med FN’s verdensmål" får du inspiration til, hvordan I på vandværket kan arbejde med verdensmålene.

FN har udpeget 17 mål, som tilsammen skal skabe større bæredygtighed i verden, når det gælder vores miljø og menneskers trivsel. Alle verdens lande skal senest i 2030 leve op til alle mål.

 

Selvom målene kan synes langt fra din hverdag på vandværket, har vi alle en mulighed for (og forpligtelse til) at være med til at påvirke udviklingen gennem vores praktiske arbejde med forsyning af drikkevand.

Det bæredygtige vandværk - saådan kan vi sammen arbejde med FN’s verdensmål
Publiceringsdato: 20/11 2020