25 meter-beskyttelseszoner

25 meter-zonen er en generel beskyttelseszone rundt om alle indvindingsboringer.

Beskyttelseszonen på 25 meter er indført for at beskytte boringen mod forurening. Zonen gælder alle drikkevandsboringer, som ligger i områder med erhvervsmæssig dyrkning af jorden – typisk landbrug – og derfor må der hverken dyrkes, gødes eller bruges pesticider inden for zonen.

 

Forbuddet gælder både på erhvervsmæssige og offentlige arealer.

 

Kompensation

Det er lodsejeren – oftest en landmand – der skal:

 

  • Overholde reglerne.
  • Søge om kompensation – der kan søges for 10 år af gangen.
  • Der får udbetalt den årlige kompensation.

 

Kompensationen fastsættes for et år af gangen og er i 2019: 470 kr.

.

 

 

Vil du vide mere?

Kontakt juridisk rådgiver

 

Robert Jensen

 

Tlf. 56 13 02 01

 

Mail: rj@danskevv.dk

Publiceringsdato: 18/09 2019