BNBO

Formålet med boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er at forhindre eller begrænse risikoen for forurening af grundvand med pesticider i boringens nærområde.

Kom godt i gang

Grundvandssamarbejder

Vi anbefaler, at der i de enkelte kommuner oprettes vandsamarbejder, så finansieringen af BNBO ikke kommer til at belaste det enkelte vandværk for meget.

Vi har udarbejdet en guide om grundvandssamarbejder. Den er fyldt med gode råd til at komme i gang med at etablerer et grundvandssamarbejde, forberede og gennemføre forhandlinger om BNBO. 

Hent guide med gode råd om grundvandssamarbejde

 

Se din BNBO

I databasen MIljøgis kan du se og opmåle din BNBO. Vi har også udarbejdet et værktøj (excell-fil) til at beregne en vejledende erstatning foren konkret BNBO. Du finder en vejledning til begge dele. 

Opmål og beregn BNBO her  

 

 

Sådan kan en BNBO beskyttes – Virkemidler

Der er mange forskellige måder at beskytte en BNBO på. For eksempel aftale om, at der ikke må bruges pesticider på arealet. Aftalen tinglyses på ejendommen. Den løsning er ikke nødvendigvis den bedste for lodsejeren, der måske vil foretrække andre løsninger så som vildtremiser eller solcelleparker, der kan være dét, der skal til for at nå til en frivillig aftale.

Læs mere om hvordan BNBO’en kan beskyttes 

 

 

BNBO-erstatning

Størrelsen på BNBO-erstatningen er et centralt punkt i forhandlingerne.

Læs mere her  

Kendelser skaber usikkerhed om erstatningsniveauer for BNBO (26/8-2021)

 

 

BNBO-forhandling

Vær forberedt, når I møder lodsejeren.

Læs mere her

 

 

BNBO-aftale

Aftalens indhold afhænger af de virkemidler, der er valgt. 

Læs mere her 

 

 

Om BNBO

Den politiske aftale, kommunernes opgave og hvordan det går med udpegning af BNBO’er i kommunerne.

Læs mere 

 

 

 

 

Spørgsmål?

Kontakt rådgiver

 

Robert Jensen

 

Tlf. 56 13 01 02

 

Mail rj@danskevv.dk

Publiceringsdato: 07/09 2021