BNBO

Kom godt i gang med BNBO. Få individuel rådgivning, der passer til de udfordringer og den situation, I står med på vandværket.

Få individuel rådgivning om BNBO

Følgende emner kan du få individuel rådgivning om:

  • Kommunens risikovurdering
  • Drøftelse af strategisk fremtid for boringen
  • Drøftelse af løsningsmuligheder for beskyttelse i BNBO-arealet
  • Input til og vurdering af BNBO-erstatninger
  • Skabeloner og gennemgang af aftaletekster
  • Forberedelse af forhandlingen

 

Vær opmærksom på, at vi IKKE kan deltage i selve forhandlingen, hjælpe med tinglysning af aftaler eller kontrollere at indgåede aftaler overholdes. Vi har scannet markedet for kompetente rådgivere, hvor I kan købe ekstern rådgivning. 

 

Læs mere om individuel rådgivning til de behov I står med på vandværket.

 

 

 

Ekstern rådgivning til forhandling, fastlægge erstatning m.m.

Vi har screenet markedet for at finde rådgivere, hvor I kan tilkøbe hjælp til selve forhandlingssituationen, beregning af erstatninger og tinglysning af BNBO-aftalerne m.m.

 

P.t peger vi på firmaerne NIRAS og WSP, hvor I kan købe rådgivning og hjælp til dele af BNBO-forløbet eller det hele.

 

 

Spørgsmål og svar om BNBO

Få svar på spørgsmål om BNBO.

Læs mere her.

 

 

Se din BNBO

I databasen MIljøgis kan du se og opmåle din BNBO. Vi har også udarbejdet et værktøj (excell-fil) til at beregne en vejledende erstatning foren konkret BNBO. Du finder en vejledning til begge dele. 

Opmål og beregn BNBO her  

 

 

Sådan kan en BNBO beskyttes – Virkemidler

Der er mange forskellige måder at beskytte en BNBO på. For eksempel aftale om, at der ikke må bruges pesticider på arealet. Aftalen tinglyses på ejendommen. Den løsning er ikke nødvendigvis den bedste for lodsejeren, der måske vil foretrække andre løsninger så som vildtremiser eller solcelleparker, der kan være dét, der skal til for at nå til en frivillig aftale.

Læs mere om hvordan BNBO’en kan beskyttes 

 

 

BNBO-erstatning

Størrelsen på BNBO-erstatningen er et centralt punkt i forhandlingerne.

Læs mere her  

Kendelser skaber usikkerhed om erstatningsniveauer for BNBO (26/8-2021)

 

 

BNBO-forhandling

Vær forberedt, når I møder lodsejeren.

Læs mere her

 

 

BNBO-aftale

Aftalens indhold afhænger af de virkemidler, der er valgt. 

Læs mere her 

 

 

GeoAtlas Live: Nye BNBO-informationer

Fra midten af november kan abonnenter af GeoAtlas Live få glæde af nye funktioner. 

 

 

Grundvandssamarbejder

Vi anbefaler, at der i de enkelte kommuner oprettes vandsamarbejder, så finansieringen af BNBO ikke kommer til at belaste det enkelte vandværk for meget.

Vi har udarbejdet en guide om grundvandssamarbejder. Den er fyldt med gode råd til at komme i gang med at etablerer et grundvandssamarbejde, forberede og gennemføre forhandlinger om BNBO. 

Hent guide med gode råd om grundvandssamarbejde

 

 

 

Om BNBO

Den politiske aftale, kommunernes opgave og hvordan det går med udpegning af BNBO’er i kommunerne.

Læs mere 

 

 

 

 

Spørgsmål?

Kontakt rådgiver

 

Robert Jensen

 

Tlf. 56 13 02 01

 

Mail rj@danskevv.dk

Publiceringsdato: 19/11 2021