BNBO-erstatning

At fastsætte erstatningens størrelse er et centralt punkt i forhandlingerne - og ofte et konfliktpunkt. Det er vigtigt, at der bruges objektive kriterier til at fastsætte erstatningen.

Objektive kriterier til at fastsætte erstatningen

Tag udgangspunkt i de erstatninger, der fremgår af det vejledende notat “Vurdering af erstatningsniveauer i forbindelse med dyrkningsrestriktioner i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)” fra Københavns Universitets – det såkaldte IFRO-notat. 

 

Accepter ikke uden videre højere krav til erstatningen. Undersøg de data, som lodsejerens rådgivere eventuelt fremlægger for erstatningens størrelse.

 

Vandværket skal tilstræbe, at der udbetales en rimelig erstatning, uden at den bliver for høj.

 

Vejledende erstatningssatser 

Til støtte for fastsættelsen af erstatningsstørrelser har Københavns Universitet udarbejdet et notat på grundlag af kendte sager. Du kan se notatet her

Vejledende erstatningssatser - side 23 i IFRO-notatet

Revision af IFRO-notatet

Notatet vil blive revideret i sommeren/efteråret 2021, da der er afsagt kendelser i sager ved Århus og Egedal kommuner, og der udestår stadig en kendelse fra Sønderborg.

 

Disse kendelser forventes at påvirke de vejledende erstatningssatser.

 

Indtil notatet er revideret anbefaler Danske Vandværker, at vandværkerne holder sig inden for de grænser for erstatningens størrelse, som fremgår af det nuværende notat.

Det er en god idé at starte med at blive enige om, hvilket virkemiddel, der skal bruges, og så eventuelt vente med at fastlægge erstatning, til der er klarhed om satserne.

 

Få hjælp til at fastlægge erstatning

Danske Vandværker arbejder på, at tilbyde tilkøbe af rådgivning om bl.a. fastsættelse af erstatning. Desuden vil vandværkerne kunne få generel rådgivning om, hvilke elementer der med rimelighed kan indgå i erstatningsfastsættelsen.

 

Tilsyn

Det bør fremgå af at aftalen, hvem der har tilsyn med overholdelsen. Vandværket skal til enhver til have adgang til BNBO-arealerne for at kontrollere overholdelsen. I nogle kommuner har man igennem vandrådet indgået aftale med et rådgivende konsulentfirma, som kontrollerer overholdelsen. Det samme kan man gøre igennem et evt. grundvandssamarbejde.

 

Spørgsmål?

Kontakt rådgiver

 

Robert Jensen

 

Tlf. 56 13 01 02

 

Mail rj@danskevv.dk

Publiceringsdato: 20/07 2021