Se din BNBO

I databasen MIljøgis kan du se og opmåle din BNBO. Brug også vores værktøj til at beregne en vejledende erstatning for den konkrete BNBO.

MiljøGIS

I MiljøGIS kan du se og opmåle din BNBO.

 

Beregning af BNBO-areal og -erstatning

I ”Vejledningen til beregning af arealer og erstatning for BNBO” kan du nemt og overskueligt se de BNBO-arealer, der er relevante for dit vandværk, samt beregne vejledende erstatninger for pesticidfri arealer.

 

Vejledningen, som du kan hente her på siden til højre, er inddelt i to kapitler:

 

Kapitel 1
Trin for trin-vejledning, hvor du gennem den offentlige tilgængelige database kan se dit vandværk og beregne BNBO-areal som kan udløse en erstatning til den berørte lodsejer.

 

Kapitel 2

Skabelon til at beregne en vejledende erstatning til lodsejeren. Beregningen sker med afsæt i de anslåede værdier i rapporten ”Vurdering af erstatningsniveauer i forbindelse med dyrkningsrestriktioner i BNBO’ere.”

 

IFRO-notat om vejledende erstatninger

IFRO-notatet, der beskriver metode og niveauer for mulige erstatninger i forbindelse med krav om pesticidfri dyrkning eller andre dyrkningsrestriktioner i arealer i BNBO’er er kommet. Du kan hente den her på siden til højre.

 

Notatet give en oversigt over de erstatningsniveauer, der tidligere er givet, og er dermed en hjælp til kommuner, når de fastsætter erstatninger for forskellige typer restriktioner.

 

 

Spørgsmål?

Kontakt teknisk rådgiver

 

Tue Kofod

 

Tlf.: 56 13 03 38

 

Mail: tko@danskevv.dk

Publiceringsdato: 15/11 2019