Skovrejsning

Skovrejsning er en god metode til at beskytte drikkevandet og grundvandet. I de kommunale indsatsplaner, kan I læse om hvor stort behovet for at beskytte grundvandet er i jeres område.

Skovrejsning kan altså finde sted på de arealer, som fremgår af kommunalplanen – de såkaldte positivområder.

 

Find samarbejdspartnere

I har brug for samarbejdspartnere for at gennemføre et skovrejsningsprojekt. Dels til at finansiering, dels for at sikre den efterfølgende drift af skoven.

 

De mest almindelige samarbejdspartnere er Naturstyrelsen og kommunerne, og sammen indgår I en samarbejdsaftale om projektet.

 

Typisk fordeles opgaver og ansvar sådan

 

  • Naturstyrelsen står for etablering af skoven og den efterfølgende drift af den nye skov.
  • Kommunen bidrager med penge eller jord til projektet.
  • Vandværket opkræver et særskilt beløb til skovrejsningen over vandprisen.

 

Kommuner med egen park- eller skovforvaltning står ofte selv stå for skovrejsningsprojekter tættest på byen. På den måde skaber de en glidende overgang til byens øvrige grønne struktur.

 

Kommunen kan via EU få 50% af udgifterne til planter finansieret. EU støtter ikke køb af jord.

 

Vandværket kan bidrage til både kommunal og statslig skovrejsning. Det har for eksempel Aalborg, Odense, Silkeborg og Århus gjort.

 

Vil du vide mere?

Kontakt  juridisk rådgiver

 

Robert Jensen

 

Tlf. 56 13 02 01

 

Mail: rj@danskevv.dk

Publiceringsdato: 17/09 2020