Drikkevandskontrol

Nyt vejledningsmateriale om drikkevandskontrol

Miljøstyrelsen holdt oplæg om den nye drikkevandsbekendtgørelse på messen i Roskilde. Her til venstre kan I hente Miljøstyrelsens slides fra oplægget.

 

Få svar på generelle spørgsmål

Få svar på generelle spørgsmål til den nye drikkevandsbekendtgørelse.

De findes på Miljøstyrelsens hjemmeside

 

Listen vil løbende blive opdateret med nye spørgsmål og svar.

 

Vi anbefaler

VI bakker vi op om, at kommunen hurtigst muligt laver de nye analyseprogrammer, så alle vandværker kan leve op til de nye krav i drikkevandsbekendtgørelsen. Men tidsfristen er kort, og derfor kan vandværker sandsynligvis ikke nå at få lavet nye analyseprogrammer inden årsskiftet.

 

Vi anbefaler derfor, at I på vandværkerne kører videre med det analyseprogram, som I bruger nu, indtil I hører fra kommunen og får lavet et nyt analyseprogram.

 

Tre kapitler i vejledning om vandkvalitet og tilsyn

Udkast til tre kapitler i vejledningen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Det drejer sig om kapitel 2, 3 og 4 til brug ved udarbejdelse af drikkevandskontrolprogrammer. Læs mere her.

 

De øvrige kapitler i vejledningen er under revision. Miljøstyrelsen har ikke sat dato på, hvornår den færdige vejledning vil foreligge.

 

 

 

Spørgsmål?

Kontakt rådgiverne i sekretariatet

 

Mail: raad@danskevv.dk

 

Tlf. 56 14 42 42

Publiceringsdato: 01/10 2019