Drikkevandskontrol

Bekendtgørelse og vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Reglerne for drikkevandskontrol findes i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg nr 1070 af 28/10/2019. Se mere her.

 

Få svar på generelle spørgsmål til drikkevandsbekendtgørelsen.

De findes på Miljøstyrelsens hjemmeside

 

Vejledning stadig ikke færdiggjort – kun tre kapitler foreligger

Udkast til tre kapitler i vejledningen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg er færdiggjort. Det drejer sig om kapitel 2, 3 og 4 til brug ved udarbejdelse af drikkevandskontrolprogrammer. Læs mere her.

 

De øvrige kapitler i vejledningen er under revision. Miljøstyrelsen har ikke sat dato på, hvornår den færdige vejledning vil foreligge.

 

Af forskellige grunde har vejledningen været meget lang tid om at blive udarbejdet. Det er Miljøstyrelsens forventning, at en revideret tekst til de resterende kapitler vil komme i høring i forår/sommer 2021.

 

 

Spørgsmål?

Kontakt rådgiverne i sekretariatet

 

Mail: raad@danskevv.dk

 

Tlf. 56 14 42 42

Publiceringsdato: 15/04 2021