Forurening med kemi

Hvis vandkvaliteten ikke kan opretholdes – eksempelvis hvis grænseværdien for klorid er overskredet – skal kommunen tage stilling til:

 

  • om overskridelsen er sundhedsskadelig i en kortere periode
  • om der kan dispenseres fra grænseværdien
  • om vandet skal renses i en kortere periode

 

Kommunen udsteder et påbud til vandværket om at løse forureningsproblemet. Samtidig beslutter kommunen, om der kan dispenseres fra kravet om grænseværdien, indtil der er fundet en permanent løsning.

 

Påbud

I et påbud til vandværket kan kommunen alene kræve at problemet bliver løst – ikke hvordan. Det er op til jer på vandværket, at finde en egnet løsning.

 

Dispensation

Kommunen kan maksimalt give dispensation i tre år. Dispensationen kan eventuelt forlænges for en ny treårig periode. I ganske særlige situationer kan kommunalbestyrelsen tillade yderligere dispensation efter godkendelse fra SVANA og EU-kommissionen.

 

 

Vil du vide mere?

Kontakt rådgiverne i sekretariatet

 

Mail: raad@danskevv.dk

 

Tlf. 56 14 42 42

Publiceringsdato: 24/10 2019