Miljøstyrelsen anbefaler skærpet grænseværdi for perfluorerede stoffer

Næste gang der føres tilsyn med drikkevandet, bliver der muligvis taget udgangspunkt i skærpede grænseværdier for fluorstofferne PFOS og PFOA. For selvom det ikke er et egentligt krav fra Miljøstyrelsens side, så anbefaler styrelsen, at kommunerne tager udgangspunkt i nye og skærpede grænseværdier, som er 0,006 mikrogram pr. liter for perfluoroctansulfonat (PFOS) og 0,003 mikrogram pr. liter for perfluoroctansyre (PFOA). Disse grænseværdier er foreløbige frem til december 2019.

I tilfælde af overskridelse

Ved fund af PFOS og/eller PFOA i drikkevandet i koncentrationer over kvalitetskriterierne, så anbefaler Miljøstyrelsen, at kommunen kontakter Styrelsen for Patientsikkerhed for at få en konkret vurdering af, om vandet er sundhedsskadeligt, og hvis det er tilfældet, beslutter kommunen, hvad de gør for at sikre drikkevandet.

 

Hvorfor nye og foreløbige grænseværdier?

Miljøstyrelsen har udarbejdet de foreløbige grænseværdier for PFOS og PFOA i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, fordi Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har fremlagt en ny vurdering af den sundhedsmæssige risiko ved indtag af PFOS og PFOA via fødevarer, hvor de såkaldte tolerable niveauer for at indtag PFOS og PFOA er blevet reduceret. EFSA har gjort deres vurdering foreløbig.

 

Fluorstofferne PFOS og PFOA er svært nedbrydelige og kan ophobe sig i både mennesker og miljøet.

 

Læs mere i brevet fra Miljøstyrelsen her.

 

Læs også om stofferne på Miljøstyrelsens hjemmeside

 

Vil du vide mere?

Kontakt  rådgiver Robert Jensen

 

Tlf. 56 13 02 01

 

Mail: rj@danskevv.dk

 

Publiceringsdato: 17/07 2019