Salg af målerdata

Vi anbefaler, at I aftaler en pris for levering af målerdata med spildevandsforsyningen.

 Aftal en pris på forhånd

Sådan beregner I prisen på målerdata

 

Jeres udgifter

 • Direkte meromkostninger til it og porto.
 • Lønomkostninger til at løse opgave, herunder at :
  • Kvalitetstjekke data.
  • Klargøre data i et ønsket format.
  • Dilaog med spildevandsselskabet.
  • Diverse administration, håndtering og øvrigt tidsforbrug.

Spildevandsselskabets udgifter

 • It-omkostninger
 • Aflæsningskort, print/tryk, kuvertering og forsendelse eller elektronisk forsendelse af aflæsningskort.
 • Returkuvert til aflæsningskort og porto.
 • Lønokostninger:
  • Definering af opgaven og dialog med it-samarbejdspartner om udsendelse af aflæsningskort.
  • Håndtering af kundehenvendelser.
  • Indtastning, validering og fejlretning.
  • Rykker for manglende aflæsningskort ( evt. egen aflæsning).
  • Generel administration og øvrigt tidsforbrug.

Forhandling af pris med afsæt i jeres udgifter

Med udgangspunkt i de to tal, forhandler I en pris, der ligger et sted i mellem de to merudgifter.

God praksis gennem mange år

Praksis har gennem tiderne udviklet sig sådan, at vandværkerne mod et fast gebyr pr. måler indgik en samlet aftale med kommunen eller spildevandsforsyningen om at levere alle relevante oplysninger til brug for spildevandsforsyningens afregning.

 

Det har fungeret godt i mange år, men i en sag, hvor der ikke på forhånd var indgået en aftale fastslog Landsretten, at der kun kunne opkræves gebyr for meromkostningerne.

 

Vil du vide mere?

Kontakt juridisk rådgiver

 

Robert Jensen

 

Tlf.: 56 13 02 01

 

Mail: rj@danskevv.dk

Publiceringsdato: 15/01 2020