Afgift på ledningsført vand

Samtidig med den årlige afregning af vand, skal I beregne afgiften på ledningsført vand til staten. Men hvordan og hvor meget?

Hvor meget vand skal der opkræves for?

Vandværket indbetaler minimum 90 procent af den udpumpede vandmængde – så hvis jeres vandspild er højere end 10 procent spild, bliver det dyrt.

 

Er antallet af opkrævede kubikmeter større, skal der indbetales efter det opkrævede antal kubikmeter.

 

Hvor meget skal I opkræve i afgifter i 2021 og 2022?

Afgiftssatser
  • 1. januar 2021
  • Fra 1. februar 2021
Ledningsført vand
  • 6,18 kr./m3
  • 6,37 kr./m3

Afgiften vil fra og med den 1. februar 2021 til 31. december 2022 udgøre 6 kr. og 37 øre pr. kubikmeter, således at der ikke vil ske en ændring i det samlede afgiftsniveau, idet drikkevandbidraget på 19 øre pr. kubikmeter ophører.

 

De vandværker der allerede har udsendt aconto opkrævninger behøver ikke at foretage nogle ændringer. De kan blot nøjes med at korrigere afgiften i årsopgørelsen.

 

Sådan beregner du forhøjelsen af afgiften til grundvandsafgiften

Ved helårsafregning ser regnestykket sådan ud:

 

0,19 x 11 divideret med 12 = 0,174 kr. pr. kubikmeter

 

Satserne er ekskl. moms. Det betyder, at når momsregistrerede vandværker leverer vand, bliver momsen også beregnet af vandafgiften.

 

Indberet beløbet

Når du har beregnet afgiften, skal den afregnes til SKAT. Det foregår via SKATs tast-selv-service – samme sted, hvor moms også indberettes.

 

Publiceringsdato: 14/10 2021