Afgift på ledningsført vand

Samtidig med den årlige afregning af vand, skal I beregne afgiften på ledningsført vand til staten. Men hvordan og hvor meget?

Hvor meget vand skal der opkræves for?

Vandværket indbetaler minimum 90% af den udpumpede vandmængde – så hvis jeres vandspild er højere end 10% spild, bliver det dyrt.

 

Er antallet af opkrævede m3 større, skal der indbetales efter det opkrævede antal m3.

 

Så meget skal I opkræve i afgifter?

Afgiften er ekskl. moms. Det betyder, at når momsregistrerede vandværker leverer vand, bliver momsen også beregnet af vandafgiften.

 

Afgiftssatser*
 • 2016
 • 2017
 • 2018-2020
Ledningsført vand
 • 5,86 kr./m3 +
 • 5,86 kr./m3 +
 • 6,18 kr./m3 +
Grundvandskortlægning
 • 0,39 kr./m3
 • 0,39 kr./m3
 • 0,19 kr./m3
I alt
 • =6,25 kr.
 • =6,25 Kr.
 • =6,37 kr.

 

Indberet beløbet

Når du har beregnet afgiften, skal den afregnes til SKAT. Det foregår via SKATs tast-selv-service – samme sted, hvor moms også indberettes.

 

Publiceringsdato: 14/01 2020