Afgift på ledningsført vand

Samtidig med den årlige afregning af vand, skal I beregne afgiften på ledningsført vand til staten. Men hvordan og hvor meget?

Hvor meget vand skal der opkræves for?

Vandværket indbetaler minimum 90 procent af den udpumpede vandmængde – så hvis jeres vandspild er højere end 10 procent spild, bliver det dyrt.

 

Er antallet af opkrævede kubikmeter større, skal der indbetales efter det opkrævede antal kubikmeter.

Hvor meget skal I opkræve i afgifter?

Afgiftssatser
  • 1. januar 2021
  • Fra 1. februar 2021
Ledningsført vand
  • 6,18 kr./m3
  • 6,37 kr./m3

Nyt lovforslag

Nyt lovforslag om forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelser om drikkevandsbidraget fremsat i Folketinget den 22. december 2020.

 

Lovforslaget har til formål at tilvejebringe den fremtidige finansiering af grundvandskortlægningen og den kommunale indsatsplanlægning ved en forhøjelse af vandafgiften. Forhøjelsen af vandafgiften erstatter det midlertidige drikkevandsbidrag, som udløb den 31. december 2020.
Vandafgiften forhøjes med 19 øre pr. m3 svarende til drikkevandsbidraget, der ophører med virkning fra den 1. januar 2021.

 

Afgiften vil fra og med den 1. februar 2021 udgøre 6 kr. og 37 øre pr. m3, således at der ikke vil ske en ændring i det samlede afgiftsniveau, idet drikkevandbidraget på 19 øre pr. m3 ophører. Lovforslaget blev 1. behandlet den 14. januar 2021 og sidste behandling vil finde sted den 21. januar 2021.

 

De vandværker der allerede har udsendt aconto opkrævninger behøver ikke at foretage nogle ændringer. De kan blot nøjes med at korrigere afgiften i årsopgørelsen.
Danske Vandværker har skrevet til skatteministeren for at gøre opmærksom på, at lovforslaget vil give vandværkerne store udfordringer.

 

 

Sådan beregner du forhøjelsen af afgiften til grundvandsafgiften

Ved helårsafregning ser regnestykket sådan ud:

 

0,19 x 11 divideret med 12 = 0,174 kr. pr. kubikmeter

 

Satserne er ekskl. moms. Det betyder, at når momsregistrerede vandværker leverer vand, bliver momsen også beregnet af vandafgiften.

 

Indberet beløbet

Når du har beregnet afgiften, skal den afregnes til SKAT. Det foregår via SKATs tast-selv-service – samme sted, hvor moms også indberettes.

 

Publiceringsdato: 15/01 2021