Afgift på ledningsført vand

Samtidig med den årlige afregning af vand, skal I beregne afgiften på ledningsført vand til staten. Men hvordan og hvor meget?

Hvor meget vand skal der opkræves for?

Vandværket indbetaler minimum 90% af den udpumpede vandmængde – så hvis jeres vandspild er højere end 10% spild, bliver det dyrt.

 

Er antallet af opkrævede m3 større, skal der indbetales efter det opkrævede antal m3.

Hvor meget skal I opkræve i afgifter?

Afgiftssatser*
 • 2016
 • 2017
 • 2018-2020
 • 2021
Ledningsført vand
 • 5,86 kr./m3 +
 • 5,86 kr./m3 +
 • 6,18 kr./m3 +
 • 6,18 kr./m3
Grundvandskortlægning
 • 0,39 kr./m3
 • 0,39 kr./m3
 • 0,19 kr./m3
 • 0
I alt
 • =6,25 kr.
 • =6,25 Kr.
 • =6,37 kr.
 • =6,18 kr.

Afgiften er ekskl. moms. Det betyder, at når momsregistrerede vandværker leverer vand, bliver momsen også beregnet af vandafgiften.

 

Afgiften på ledningsført vand er i lov om afgift på ledningsført vand fastsat til 6,18 kr pr. kubikmeter.  Bidraget til drikkevandsbeskyttelse opkræves fra 2021 ifølge loven ikke længere.
Ifølge forslag til finanslov 2021 er bidraget til drikkevandsbeskyttelse optaget direkte på Finansloven for de næste 5 år, og opkræves altså ikke længere via drikkevandsafgiften i de kommende år.
Da Finansloven for 2021 endnu ikke er vedtaget, kan vi ikke være helt sikre på om forhandlinger fører til en ændring, men foreløbig kan afgiften fastsættes til de 6,18 kr.
 

Indberet beløbet

Når du har beregnet afgiften, skal den afregnes til SKAT. Det foregår via SKATs tast-selv-service – samme sted, hvor moms også indberettes.

 

Publiceringsdato: 08/10 2020