Skat og a.m.b.a.: Aktiviteter, der gør vandværker, som ikke er omfattet af vandsektorlovens økonomiske regulering, skattepligtige

Vandværket skal ikke betale skat af aktiviteter, der kan rummes inden for vandforsyningsloven, og som fremgår af vandværkets vedtægter.

Hvis I udover disse aktiviteter løser opgaver for andre kaldes det sideordnede aktiviteter.

Indtægten herfra skal vandværket betale skat af, men samtidig udløser indtægten fra de sideordnede aktiviteter skattepligt på jeres omsætning med ikke-andelshavere.

 

Hvis i f.eks. sælger administrative ydelser til nabovandværket, skal I både betale Skat af den direkte indtægt fra ydelsen og af jeres omsætning med ikke-andelshavere (f.eks. lejere og kommuner).

 

 

 

Tryk på billedet og se det i større format

 

Grøn: Ikke skattepligtig

Omsætning med andelshavere

Vandværket skal ikke betale skat, hvis det kun sælger vand til andelshaverne.

 

Gul: Ikke skattepligtig, med mindre der samtidigt udføres sideordnede aktiviteter

Omsætning med ikke-andelshavere
 
Vandværket skal ikke betale skat af aktiviteter der kan rummes inden for vandforsyningsloven og som fremgår af vandværkets vedtægter.
 
Det kan for eksempel være aktiviteter som salg af vand til andre vandværker, til kommunen, til lejere, vederlag for målerdata til det lokale spildevandsselskab og salg af strøm fra egne solceller.
 
Salg fra solceller vil i de fleste tilfælde være skattepligtigt, men ikke have afsmittende effekt på anden omsætning, da der er en særregel for dette i skattelovgivningen.
 
Så længe vandværkets aktiviteter foregår i grøn og gul cirkel bliver vandværket ikke skattepligtig.

 

Rød: Skattepligtig

Skattepligt ved sideordnede aktiviteter: Hvis vandværket udfører sideordnede aktiviteter, der ifølge vandforsyningsloven ikke er en del af vandværkets vedtægtsbestemte formål, vil vandværket blive skattepligtig og være omfattet af den såkaldte foreningsbeskatning.
 
Det betyder, at alle aktiviteter, der er målrettet ikke-andelshavere bliver beskattet.

Det er værd at være opmærksom på, at aktiviteterne i den røde cirkel får afsmittende virkning på beskatning af aktiviteter i den gule cirkel.

 

Hvad er en sideordnet aktivitet?

En sideordnet aktivitet er ikke en del af vandværkets vedtægtsbestemte formål. Der er ikke en bagatelgrænse for, hvornår en sideordnet aktivitet medfører skattepligt.
 

Der er dog enkelte undtagelser:

  • Hvis vandværket sælger egne målerdata til spildevandsselskabet medfører det ikke skattepligt, da denne aktivitet kan indeholdes under vandforsyningsloven.
  • Vandværket må gerne have en skattepligtig omsætning fra salg af strøm fra solceller, uden at det gule område bliver skattepligtigt.

 

Datterselskab

Sådan kan dit vandværk bevare skattefritagelsen

Hvis vandværket vælger at udskille de sideordnede aktiviteter til et skattepligtigt datterselskab, kan skattefritagelsen bevares for vandværket.
Det betyder, at vandværket kan udføre aktiviteter i den gule cirkel, uden at vandværket bliver skattepligtig.
 

Aktiviteter i den røde cirkel skal dog foregå i et skattepligtigt datterselskab.

 

Spørgsmål?

Kontakt økonomisk rådgiver

 

Michale Hovmand

 

Tlf.: 56 13 03 37

 

mail: mih@danskevv.dk

Publiceringsdato: 17/04 2020