Det længe ventede styresignal fra SKAT er landet

Styresignalet beskriver ændret praksis for, hvordan vandværker opgør den skattemæssige indgangsværdi af aktiver som for eksempel ledningsnet og produktionsanlæg, og dermed selskabernes afskrivningsgrundlag. Denne praksis gælder for vandværker, som udpumper over 200.000 kubikmeter vand om året og som derfor er skattepligtige.

Tidsfrist

De vandselskaber, der ikke har en klage ved landsskatteretten, og som endnu ikke har anmodet om genoptagelse, skal senest 6 måneder fra den 18. september 2019 anmode om dette.

 

Håndter sag i samarbejde med revisor

Det er vigtigt at få lagt en plan for, hvordan dit vandværk vil håndtere denne sag i samarbejde med jeres revisor, uanset om vandværker har betalt skat, som det skal have tilbage, eller hvis vandværket ikke har haft skattepligtig indkomst.

 

Vær opmærksom på, at der er revisorer, der har mange vandværker, og derfor vil det være en god ide allerede nu at få lavet en aftale om, at de afsætter tid til jeres sag.

 

I tilfælde af udtrædelse af økonomisk regulering

Hvis man har planer om at udtræde af den økonomiske regulering, kan man ikke glemme alt om ovenstående, da det vil have betydning for jeres udtrædelsesbeskatning.

 

Vejledning på vej

Danske Vandværker og DANVA påtænker at komme med en opdateret vejledning, der tager højde for dette styresignal.

 

Find styresignalet på skat.dk

 

Vil du vide mere?

Kontakt økonomichef og rådgiver

 

Michael Hovmand

 

Tlf. 56 13 03 37

 

Mail: mih@danskevv.dk

 

Publiceringsdato: 20/09 2019