Indekstal

Prisindekset er baseret på tal fra Danmarks Statistik. Forsyningssekretariatet beregner indekstallet, som bruges af vandsektoren til at regulere værdier, hvor det er relevant at prisregulere.

Indekstal 2018

Indekstal 101,50

 

Indekstallet stiger i 2018 med 1,50 %

 

OBS: Indekstal fastsættes i 2018 og gælder for takstfastsættelsen i 2019.

 

Sådan udregnes priser for 2019

Priserne fra 2018 skal ganges med 1,0150 for at få priserne for 2019.

 

Anbefaling

Når du beregner og regulerer anlægsbidrag og fast bidrag, så anbefaler vi, at du bruger værktøjet til beregning af takster istedet for indekstallet.

 

Indekstallet er nulstillet

Indekstallet er blevet nulstillet, og vil fremover også blive nulstillet hvert år.

 

 

 

 

 

 

Vil du vide mere?

Kontakt juridisk rådgiver

 

Robert Jensen

 

Tlf. 56 13 02 01

 

Mail: rj@danskevv.dk

 

Publiceringsdato: 11/09 2018