Indekstal

Prisindekset er baseret på tal fra Danmarks Statistik. Forsyningssekretariatet beregner indekstallet, som bruges af vandsektoren til at regulere værdier, hvor det er relevant at prisregulere.

Indekstal 2021

 

Indekstal: +0,78 %

 

Indekstallet stiger i 2021 med 0,0078.

 

Kilde: Forsyningssekretariatets rapport, juni 2021: Pris- og produktivitetsudvikling.

 

Sådan udregnes priser for 2022

Priserne fra 2021 skal ganges med 1,0078 for at få priserne for 2022.

 

Eksempel på pris
2021: Tilslutningsbidrag
(Hovedanlægsbidrag + Forsynings- og stikledningsbidrag): 25.000 kr.

2022: Tilslutningsbidrag (25.000 x 1,0078): = 25.195 kr.

 

Anbefaling

Når du beregner og regulerer anlægsbidrag og fast bidrag, så anbefaler vi, at du bruger værktøjet til beregning af takster i stedet for indekstallet.

 

Indekstallet er nulstillet

Indekstallet er blevet nulstillet, og vil fremover også blive nulstillet hvert år.

 

Vil du vide mere?

Kontakt juridisk rådgiver

 

Robert Jensen

 

Tlf. 56 13 02 01

 

Mail: rj@danskevv.dk

 

Publiceringsdato: 13/09 2021