Indekstal

Prisindekset er baseret på tal fra Danmarks Statistik. Forsyningssekretariatet beregner indekstallet, som bruges af vandsektoren til at regulere værdier, hvor det er relevant at prisregulere.

Indekstal 2020

 

Indekstal: -0,11 %

 

Indekstallet falder i 2020 med -0,11 %.

 

NB: Indekstal fastsættes i 2019 og gælder for prisfastsættelsen i 2020.

 

Kilde: Forsyningssekretariatets rapport, juni 2020: Pris- og produktivitetsudvikling.

 

Sådan udregnes priser for 2021

Priserne fra 2020 skal ganges med 0,9989 for at få priserne for 2021.

 

Anbefaling

Når du beregner og regulerer anlægsbidrag og fast bidrag, så anbefaler vi, at du bruger værktøjet til beregning af takster i stedet for indekstallet.

 

Indekstallet er nulstillet

Indekstallet er blevet nulstillet, og vil fremover også blive nulstillet hvert år.

 

Vil du vide mere?

Kontakt juridisk rådgiver

 

Robert Jensen

 

Tlf. 56 13 02 01

 

Mail: rj@danskevv.dk

 

Publiceringsdato: 22/09 2020