Indekstal

Prisindekset er baseret på tal fra Danmarks Statistik. Forsyningssekretariatet beregner indekstallet, som bruges af vandsektoren til at regulere værdier, hvor det er relevant at prisregulere.

Indekstal 2019

Indekstal 102,59

Indekstallet stiger i 2019 med 2,59 %

BS: Indekstal fastsættes i 2019 og gælder for prisfastsættelsen i 2020.

 

Sådan udregnes priser for 2020

Priserne fra 2019 skal ganges med 1,0259 for at få priserne for 2020.

 

Anbefaling

Når du beregner og regulerer anlægsbidrag og fast bidrag, så anbefaler vi, at du bruger værktøjet til beregning af takster i stedet for indekstallet.

 

Indekstallet er nulstillet

Indekstallet er blevet nulstillet, og vil fremover også blive nulstillet hvert år.

 

Vil du vide mere?

Kontakt juridisk rådgiver

 

Robert Jensen

 

Tlf. 56 13 02 01

 

Mail: rj@danskevv.dk

 

Publiceringsdato: 11/11 2019