Regnskab: Spørgsmål og svar

Er vandværket revisionspligtig med den nye regnskabsvejledning?

Svar:

 

Nej, alle vandværker, der udpumper < 200.000 m3 vand om året, og som ikke har andre væsentlige indtægter, er ikke revisionspligtige.

Kan vi så fortsætte med de generalforsamlingsvalgte revisorer?

Svar:

 

Ja, det i sagtens. I skal bare være opmærksomme på, at de generalforsamlingsvalgte revisorer ikke har det samme ansvar for regnskabets indhold, som en registreret eller statsautoriseret revisor har, hvis han/hun har revideret regnskabet.

 

Når vandværket bruger generalforsamlingsvalgte revisorer, så vil det fulde ansvar for regnskabet og bilag fortsat ligge hos bestyrelsen alene.

Hvorfor er der en side med revisorerklæring i modelregnskabet, når vi ikke skal have revision?

Svar:

 

Siden med revisorerklæringen i modelregnskabet, er taget med for at vise, hvor i regnskabet en revisorerklæring skal være.

Hvornår træder regnskabsvejledningen i kraft?

Svar:

 

Reglerne i vejledningen, som endnu ikke er offentliggjort, er allerede gældende.

 

Reglerne stammer dels fra årsregnskabsloven og dels fra de nye vejledninger, som kommunen skal bruge til at godkende vandværkerts takster. I reglerne står der, at vandværket skal vedlægge et regnskab, når det søger om godkendelse af takster for det kommende år.

 

Dette regnskab skal være aflagt efter årsregnskabsloven. Samtidig bliver årsregnskabet offentligt, når det sendes til kommunen, derfor skal vandværket bruge reglerne i årsregnskabsloven.

 

Citat fra rådgiverens svar:
Det er meningen, at I skal aflægge regnskab efter årsregnskabsloven allerede fra i år (2015). Hvordan jeres kommunale forvaltning vil takle den nye situation, er svært at vide, men vi ved, at der også er personale i kommunerne, som skal i gang med at lære reglerne at kende. I kan bruge 2015-regnskabet til at forsøge jer frem, så i har et godt grundlag at arbejde videre med i 2016.

Hvad er hvile-i-sig-selv-princippet egentlig for noget?

Svar:

 

Hvile-i-sig-selv-princippet har eksisteret i mange år, og er en praksis, der er udøvet på alle vandværker – altså at vandværker – både forbrugerejede og kommunale vandforsyninger – ikke må tjene penge på vores fælles drikkevand.

 

I praksis betyder det, at vandværket må ikke opkræve højere takster end, hvad der svarer til de udgifter vandværket har.

 

Først i forbindelse med en ændringen i vandforsyningsloven i slutningen af 1990’erne blev hvile-i-sig-selv-princippet skrevet ind i loven og fremgår af vandforsyningslovens § 52 a. I den paragraf er der en udtømmende liste over de ting, som vandværket må opkræve penge for.

Vil du vide mere?

Kontakt Rådgivningen

 

Tlf. 56 14 42 42

 

Mail: raad@danskevv.dk

Publiceringsdato: 20/03 2018