Der skal også betales fast bidrag for lejligheder

Egentlig var det en helt banal sag, da Sommersted Vest Vandværk blev stævnet af en ejer af en udlejningsejendom. Ejeren mente nemlig ikke, han – ud over kubikmeterprisen – skulle betale fast bidrag for det antal lejligheder, han udlejer. Det er en helt klar misforståelse af reglerne, og sagen burde kunne afgøres relativt nemt.

Forkert behandling

Men sådan gik det ikke, for advokaten var ikke ordentigt forberedt, dommeren ikke bekendt med reglerne, og så blev der afsagt dom efter udlejerens påstand. Det betød, at vandværket skulle betale de faste bidrag tilbage til udlejeren.
Det er helt principielt for vandværker, at driftsbidraget består af et fast bidrag og en kubikmeterpris, som betales af alle, og for boliger fremgår driftsbidraget oftest af takstbladet som ejendom/bolig/enhed mv.

 

Anken

Derfor blev sagen anket til landsretten via en advokat. Alt var også fint og ordentligt på plads bortset fra, at sagen blev sendt til den forkerte adresse. Det kan der ikke laves om på, har landsretten nu afgjort, og så står byrettens dom ved magt. Og hvad betyder det så, for der er da ingen vandværker, der kan leve med den afgørelse.

 

”Det behøver I heller ikke, for en byretsdom fastsætter alene en ret mellem de to parter, dommen omhandler, og skaber derved ikke en ny retstilstand for alle vandværker”, siger advokat Per Q. Ovesen.
Det er altså vigtigt at få slået fast med syvtommersøm, at sagen kun har betydning for vandværket og ejeren af ejendommen.

 

Vær opmærksom på

Hvis nogen henvender sig til jer og mener, det er en ny retstilstand, og de skal have de faste bidrag for en udlejningsejendom retur, så er det altså ikke rigtigt.

 

Vil I vide mere?

Kontakt rådgivningen

 

Mail: raad@danskevv.dk

Publiceringsdato: 23/06 2017