Udbudsværktøj

Er I også i tvivl om, hvordan I bedst afdækker og beskriver jeres specifikke behov og krav, når I henter tilbud og udbud hos entreprenøren? Bliv klædt på til at stille de rette spørgsmål, så I får det anlæg, I har brug for.

Udbudsguide: Indkøb til brug for forsyningsaktivitetet

 

Advokaatfirmaet har udarbejdet udbudsguiden til brug for forsyningsaktiviteter. Den er overskuelig med kontraktværdier og regler for henholdsvis:

 

  • Bygge- og anlægskontrakter
  • Varer og tjenesteydelser

 

Du kan hente udbudsguiden i fuld størrelse til højre her på siden.

Udbudsguide: Indkøb til brug for forsyningsaktivitet (Horten)

Udbudsværktøj

Udbudsværktøjet består af seks skemaer: En introduktion, der giver svar på, hvordan I bruger værktøjet. Og seks skemaer, der hjælper jer med at dække jeres behov og krav.

 

Hvert skema indeholder afsnit, der skal beskrive:

– Registrering af eksisterende forhold

– Kravspecifikation

– Forklarende noter

 

Vi anbefaler, at I udfylder udbudsmaterialet online.

Introduktion

I introduktionen får svar på:

 

  • Hvordan I kan bruge udbudsværktøjet.
  • Den komplekse lovgivning om udbud og tilbud bliver uddybet. Der er også eksempler på aftalegrundlag og henvisninger til relevante normer, standarder og publikationer.
  • Eksempel på et udfyldt udbudsmateriale til en renovering af en rentvandsbeholder.

 

Hent introduktionsskemaet

Boring

Renovering, nedtagning eller opbygning af boringer.

 

Brug et skema pr. boring, I beskriver.

 

Hent skema: Boring

Iltning

Renovering, nedtagning eller opbygning af iltningssystem.

 

Hent skema: Iltning

Filtrering

  • Renovering, nedtagning eller opbygning af åbne filtreringsystem.
  • Renovering, nedtagning eller opbygning af lukkede filtreringsystem.

 

Hent skema: Filtrering – åbne filtre

Hent skema: Filtrering – lukkede filtre

Rent vand

Renovering, nedtagning eller opbygning af rentvandstanke.

 

Hent skema: Rent vand

Udpumpning

Renovering, nedtagning eller installering af pumper.

 

Hent skemaet: Udpumpning

Forsyningsledninger

Renovering, optagning eller nedlægning af forsyningsledninger.

 

Hent skema: Forsyningsledninger

Ansvarsfraskrivelse
Danske Vandværker har som en service til medlemmerne lagt udbudsmaterialet her på hjemmesiden. Det tilstræbes, at oplysningerne er så korrekte og opdaterede som muligt.

Hjemmesidens informationer om udbud træder ikke i stedet for medlemmernes eget skøn over, hvordan der skal disponeres. Udbudsmaterialet kan derfor ikke betragtes som rådgivning om, hvordan det enkelte vandværk skal træffe beslutning om og foretage konkrete udbud.

Vi opfordrer medlemmerne til at søge ekstern individuel rådgivning, hvis der opstår et konkret behov, før I træffer beslutning om både processen og indholdet af et udbud.

Vil du vide mere?

Kontakt rådgiverne i sekretariatet

 

Tlf.: 56 14 42 42

 

 

Publiceringsdato: 29/05 2020