Vandværkers mulighed for at udøve tilknyttet virksomhed

Danske Vandværker har spurgt Energistyrelsen om vandværkers mulighed for udøvelse af tilknyttet virksomhed.

Reglerne om tilknyttet virksomhed sondrer mellem ”aktiviteter inden for hovedvirksomheden” og ”aktiviteter uden for hovedvirksomheden”. Aktiviteter uden for hovedvirksomheden anses som tilknyttet virksomhed, og dermed er det for disse aktiviteter, at reglerne gælder.

Derudover er der en forskel på reglerne afhængig af, om vandværket er omfattet af vandsektorloven eller ikke.

Vandværker ikke er omfattet af vandsektorloven (fakturerer under 200.000 kubikmeter)

Vandværker uden for vandsektorloven, der ønsker at stifte et selvstændigt driftsselskab, er alene reguleret af hvile i sig selv-princippet i vandforsyningsloven.

 

Energistyrelsen vurderer at hvile i sig selv-princippet indebærer, at et vandværk kun må takstfinansiere udgifter, der direkte relaterer sig til det pågældende vandværks almindelige forsyningsaktiviteter. Dette betyder, at vandværker ikke kan anvende takstmidler til aktiviteter, der ikke er vandværkets hovedvirksomhed. Altså med andre ord – omkostninger til at drive tilknyttet virksomhed i et skattepligtigt driftsselskab, må ikke tages fra takstmidlerne.

 

Stiftelse af et driftsselskab forudsætter altså efter Energistyrelsens vurdering, at man ikke bruger vandværkets egne takstmidler til at udføre tilknyttet virksomhed i det skattepligtige driftsselskab.

 

Nogle revisorer vurderer, at det vil være lovligt at stifte et anpartsselskab med et kapitalindskud på 40.000 kr., såfremt der er tale om, at midlerne placeres i driftsselskabet fra en tilfældig opstået overskudslikviditet.

 

Andre revisorer er usikre på, om det vil være en farbar vej.

 

Danske Vandværker anbefaler derfor vandselskaber at søge rådgivning hos en revisor, før man går videre med at stifte et selskab.

 

Danske Vandværker arbejder pt. videre med at få svar på de spørgsmål, som endnu ikke er afklaret fra Energistyrelsens side.

 

Vandværker omfattet af vandsektorloven (fakturerer over 200.000 kubikmeter)

De vandværker, der er udtrådt af den økonomiske regulering, og ønsker at udøve tilknyttet virksomhed, skal derfor beslutte, om de vil udøve tilknyttet virksomhed i vandværket og dermed indtræde i en ny skattepligt, eller om de ønsker at udøve den tilknyttede virksomhed i et skattepligtigt datterselskab.

 

Det er Energistyrelsens opfattelse, at vandselskaber, som deltager i tilknyttet virksomhed, alene kan udnytte uundgåelig overkapacitet, som er opstået på baggrund af et nødvendigt hensyn til varetagelse af vandselskabers hovedvirksomhed. Energistyrelsen vurderer derfor, at vandselskaber ikke kan deltage i et selskab, som har til formål at varetage al drift for andre vandselskaber, da dette ikke kan anses for at være udnyttelse af uundgåelig overkapacitet.

 

I mange tilfælde vil der forsat være en arbejdende bestyrelse i det vandselskab, der får udført arbejdet. Dette vandselskab står bl.a. selv for driften og/eller andre dele af arbejdet i vandselskabet, og dermed vil der ikke være tale om, at alt driften er overdraget til et driftsselskab ejet af ét eller flere vandselskaber.

 

Det er på baggrund heraf Danske Vandværkers vurdering, at vandselskaber kan stifte et driftsselskab, som har til formål at varetage drift for andre vandselskaber, så længe der er tale om en driftsmæssig og/eller administrativ overkapacitet af én eller flere ansattes arbejdstid, der ikke anvendes til hovedvirksomheden i det eller de vandselskaber, der ejer driftsselskabet.

 

Vandværkers tilknyttede virksomhed skal revideres.

 

Vandværker, der udøver tilknyttet virksomhed, skal hvert år skal indsende en erklæring fra vandværkets revisor til Forsyningssekretariatet om, at vandværket overholder reglerne.

 

Yderligere information og vejledning

Find mere information og vejledning til højre her på siden:

 

  • Energistyrelsens svar til Danske Vandværker
  • Vejledning 2017-01-26 nr. 9038 om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed

 

 

Vil du vide mere?

Kontakt juridisk rådgiver

 

Camilla Falk

 

Tlf.: 56 13 02 06

 

Mail: cfa@danskevv.dk

Publiceringsdato: 11/12 2020