Ansættelseskontrakter

Ansatte skal have en ansættelseskontrakt. Men hvilke oplysning skal der stå i kontrakten?

Ansatte har krav på en ansættelseskontrakt, når den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger otte timer.

 

Ansættelseskontrakten skal udarbejdes senest en måned efter, at medarbejderne er tiltrådt.

 

Ansættelseskontrakten skal være skriftligt og kan fremstå som et eller flere dokumenter.

 

 

Hvad skal der som minimum stå i ansættelseskontrakten?

 

  • Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

 

  • Arbejdsstedets beliggenhed eller angivelse af forskellige arbejdssteder

 

  • Stilling eller beskrivelse af arbejdet

 

  • Ansættelsens starttidspunkt

 

  • Ansættelsens forventede varighed, hvor der ikke er tale om en tidsubestemt ansættelse

 

  • Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til ferie, herunder om der udbetales løn under ferie

 

  • Varighed af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsel eller reglerne herom

 

  • Den gældende eller aftalte løn, tillæg m.v. samt oplysning om lønnens udbetalings terminer

 

  • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid

 

 • Angivelse af hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet.

 

Vil du vide mere?

Kontakt juridisk rådgiver

 

Robert Jensen

 

Tlf. 56 13 02 01

 

Mail: rj@danskevv.dk

Publiceringsdato: 14/04 2021