Advarsel mod brev om moms-nummer (VAT) og persondata (GDPR)

Efter Danske Vandværkers opfattelse er der tale om svindel, og vores medlemmer opfordres til at undlade at reagere på henvendelsen i brevet.

Danske Vandværker har fået henvendelser fra nogle af vores medlemmer om, at de har modtaget et brev fra VAT Identification Number Register related to the European General Data Protection Regulation (GDPR), der drives af en tysk virksomhed ved navn Your Business at Net GmbH.

Brevet er adresseret til virksomheden på baggrund af oplysninger fra CVR-registret og angiver, at afsenderen ønsker at få bekræftet oplysningerne i henhold til persondataforordningen (General Data Protection Regulation – GDPR).

 

I brevet fra den tyske virksomhed er der også vedlagt en formular, hvor modtageren anmodes om at kontrollere virksomhedsoplysningerne og at bekræfte, at de er korrekte eller at rette og tilføje forkerte og manglende oplysninger.

 

I brevet fremgår det, at man ved at udfylde og returnere oplysningerne til afsenderen samtidig afgiver en ordre på at blive anført i et register hos den tyske virksomhed på en hjemmeside. Dette koster 711 EUR per år, og aftalen er uopsigelig i 3 år. Aftalen kan i øvrigt kun opsiges skriftligt tre måneder inden aftaleperiodens udløb. Aftaleperioden vil derfor udgøre 2.133 EUR, og har efter vores vurdering absolut ingen værdi for et vandværk.

 

Efter Danske Vandværkers opfattelse er der tale om svindel, og vores medlemmer opfordres til at undlade at reagere på henvendelser fra firmaet.

 

Publiceringsdato: 13/08 2020