Ny tidsfrist for kontrol af PFAS i høring

Alle almene vandværker skal senest 21. november 2022 kontrollere drikkevandet for sum af PFAS og de fire stoffer med lav kravværdi PFOA, PFOS, PFNA & PFHxS.

 

Det fremgår af et udkast til ændring af drikkevandsbekendtgørelsen, der har høringsfrist den 29. september 2022.

 

Fristen er fastsat under hensyntagen til prøvetagningskapacitet, og det er derfor en god ide at bestille prøvetagning hurtigt.

 

Tidsfristen indføres efter at grænseværdien for de fire PFAS stoffer blev nedsat pr. 1. januar 2022. Da den er fastsat af sundhedsmæssige årsager, ønskes et hurtigt overblik over forekomsten. Danske Vandværker bifalder, at der nu bliver fastsat en tidsfrist, og opfordrer alle vandværker, der ikke har fået foretaget kontrollen til at iværksætte den hurtigst muligt.

 

Ud over tidsfristen indeholder den ændrede bekendtgørelse fejlrettelser, idet nogle stoffer flyttes fra ”relevante” til ”ikke relevante”.

 

Spørgsmål?

Kontakt rådgiver

 

Robert Jensen

 

Tlf.: 56 13 02 01

 

Mail: rj@danskevv.dk 

Publiceringsdato: 23/09 2022