Regulativ for almene vandforsyninger

Danske Vandværker og DANVA har udarbejdet en fælles branchevejledning – regulativ for almene vandforsyninger. Branchevejledningen er resultatet af adskillige vandforsyningers og styrelsers bidrag og byder på moderne leveringsbetingelser, som erstatter Normalregulativet fra 2014.

Vi anbefaler, at I udarbejder et nyt regulativ med udgangspunkt i den nye branchevejledning.

I kan med fordel udarbejde det nye regulativ i jeres vandråd, fordi kommunerne sætter pris stor pris på, at de almene vandforsyninger har et fælles regulativ.

Formålet med en fælles branchevejledning er at formidle klare og præcise leveringsbetingelser til forbrugerne og på den måde undgå uenigheder og konflikter. I branchevejledningens bilag kan du finde bemærkninger til udvalgte punkter.

 

Hvad er et regulativ?

Regulativerne er en samling af lovbaserede forpligtelser, normer og praksis, herunder lokal praksis og politik. Normalregulativet, der er en vejledning fra en statslig styrelse, er også en blanding af lovgivning, normer og praksis, herunder et bud på lokalpolitik.

 

Det betyder, at det er muligt at tilpasse regulativet, så det tager højde for lokale hensyn, når blot de holder sig inden for rammerne, som er fastsat i lovgivningen og i doms- og klagepraksis. Eksempelvis emner som målerbrønd, sekundavand, supplerende anlægsbidrag og betaling af brandvand.

 

Godkendelse af et nyt regulativ

Når og hvis I beslutter at opdatere jeres regulativ efter den nye branchevejledning, skal det godkendes af kommunal- bestyrelsen i jeres kommune. Derfor er det en god idé, at I indleder en dialog med kommunalbestyrelsen om, at I påtænker at opdatere regulativet – eventuelt sender et udkast til et nyt regulativ.

 

Jeres forbrugere skal varsles om, at der kommer et nyt regulativ mindst tre måneder før, det nye og godkendte regulativ træder i kraft.

Danske Vandværker anbefaler

Danske Vandværker anbefaler, at I udarbejder et nyt regulativ med udgangspunkt i den nye branchevejledning.

I kan med fordel udarbejde det nye regulativ i Vandrådet, fordi kommunerne sætter pris stor pris på, at de almene vandforsyninger har et fælles regulativ.

 

Ændringer har afsæt i nye tendenser

Den nye branchevejledning tager udgangspunkt i erfaringer fra vandværksdrift og nye tendenser indenfor vandbranchen. På den måde giver den nye branchevejledning svar på en række forhold, som Normalregulativet fra 2014 og Danske Vandværkers Standardregulativ ikke tog højde for.

 

Branchevejledningen byder for eksempel på disse ændringer:

 

 • Vandforsyningens ansvar for ledningsnettet
  Det ændres, så der står entydigt, at vandforsyningen har ansvaret frem til skel, uanset placering af en målerbrønd.
 • Placering af vandmåler
  Bestemmelsen om placering af vandmålere er ændret. Nu er det udelukkende vandforsyningen, der afgør, hvor en vandmåler skal placeres. Ligeså er muligheden for at flytte en vandmåler, der sidder i bygningen, blevet udvidet.
 • Placering af stikledninger
  Der bliver taget højde for placering af stikledninger ved nye typer af udstykninger f.eks. sokkelgrunde og klynger af ejendomme.

 

Optagelse af nye andelshavere i vandværket

Du kan bruge skabelonen “Optagelsesbegæring”, når I optager en ny andelshaver som medlem i vandværket.

 

Når du følger skabelonen, får du de rigtige oplysninger sammen med andelshaverens accept af vilkårene for optagelsen, herunder rettigheder og forpligtelser i henhold til vandværkets vedtægter og regulativ.

 

Husk at informere jeres forbrugere om regulativet på jeres hjemmeside.

 

Baggrunden for at ændringerne

 • Ændring af lovgivningen f.eks. persondata, klageadgang og liberalisering af autorisationsområdet
 • Domstolspraksis f.eks. om adgangen til supplerende anlægsbidrag.
 • Erfaringer fra drift og brug af normalregulativet f.eks. beredskabets brandhaner tilkoblet
  vandforsyningens net, placering af vandmåleren og krav til installationer ved udskiftning af vandmålere.
 • Nye tendenser indenfor ud- stykningspraksis og brug af sekundavand.

Vil du vide mere?

Kontakt juridisk rådgiver

 

Camilla Falk

 

Tlf.: 56 13 02 06

 

Mail: cfa@danskevv.dk

Publiceringsdato: 09/07 2020