Der var 1, 2, 3 og mange flere sammenlægninger

I Galten har de nærmest sort bælte i sammenlægninger med andre vandværker.

Der er mange krav til et vandværk i dag. Indviklede regler, mange tekniske krav og økonomi gør, at flere vandværker vælger at samarbejde med hinanden. Lige netop det er også tilfældet i Galten, hvor vandværket de seneste to år har været sammenlagt med Storring Vandværk og Nr. Vissing Nordre Vandværk, og er i færd med sammenlægning med Søballe Vandværk.

Men begyndelsen på de mange sammenlægninger startede allerede i 2001 med Skjørring Vandværk. Kim Kusk Mortensen, forhenværende kasserer i Skjørring Vandværk og nu bestyrelsesformand i Galten Vandværk, fortæller:

 

”Vi var os selv nok og syntes det gik rigtig godt for vandværket. Men lige pludselig fandt vi BAM i vandet i forbindelse med de pålagte pesticidprøver, og så gik det op for os, at den kunne vi ikke klare selv. Vi måtte gøre noget”.

 

Der blev tænkt mange tanker, og til sidst kom man frem til, at en sammenlægning af Skjørrings Vandværk og Galten Vandværk nok var vejen frem.

 

Forbrugerne skulle overbevises

Inden sammenlægningen blev til en realitet, skulle forbrugerne dog lige overbevises.

 

”Aldrig har jeg set så mange møde op til en generalforsamling, som da vi skulle informere om sammenlægningen”, fortæller Kim Kusk Mortensen.

 

Forbrugerne havde flere forbehold mod sammenlægning, især frygten for det ”store” Galten Vandværk, men også bekymringer om prisen på vandet. De frygtede, at det ville blive for dyrt.

 

Men deres bekymringer blev dog gjort til skamme. Ved at lægge vandværkerne sammen kom forbrugerne faktisk til at betale mindre for deres vand, fordi vandet fra Galten Vandværk er billigere end det fra Skjørring. Hertil kom en stærkt forøget driftssikkerhed. Og med det kunne sammenlægningen altså starte.

 

”Fra tanke til handling gik der kun et halvt år”, forklarer Kim Kusk Mortensen.

 

Fusion af vandværker giver ”naturlig effektivisering”

Efter sammenlægningen af de to vandværker kom Kim Kusk Mortensen med i bestyrelsen i Galten Vandværk, og siden er det gået stærkt. I 2008 var det Galten Vestermark, der lagde sig sammen med Galten Vandværk, og senere kom Nr. Vissing Nordre Vandværk og Storring Vandværk også til.

 

”Vi siger ikke nej, hvis et vandværk viser interesse for fusion”, siger Kim Kusk Mortensen, og fortæller om de værktøjer og retningslinjer, de har udarbejdet. Værktøjerne sikrer, at sammenlægninger er sat i system og behandles ensartet – hver gang.

 

”Hvis et vandværk giver udtryk for, at de gerne vil lægge sig sammen med os, så har vi vores værktøjer og ensartede procedurer, som hjælper os med at forklare vandværket, hvad en sammenlægning indebærer”, fortæller Kim Kusk Mortensen.

 

Nogle af elementerne i proceduren er, at formand og driftsleder fra Galten Vandværk deltager i vandværkets førstkommende generalforsamling og fortæller om, hvad en sammenlægning vil betyde. Dernæst vurderer Galten Vandværk, hvilken tilstand vandværket er i. Og endelig bliver vandværket informeret om, at omkostningerne, der følger med en fusion, skal betales af over vandprisen, hvorefter man overgår til Galten Vandværks takster.

 

”Jeg plejer at sige, at det giver en naturlig effektivisering, når man lægger vandværker sammen. Jo større vores forbrugerandel bliver i Galten, jo mere effektivt udnytter vi vores vandværk og personale”, siger Kim Kusk Mortensen.

 

Flere forbrugere, samme kvalitet

I dag leverer Galten Vandværk vand til 2.725 husstande.

 

”Det skal ikke koste forbrugeren i Galten Vandværk ekstra, at vi gang på gang har lagt os sammen med andre vandværker”, fortæller Kim Kusk Mortensen. Og det løfte har han holdt, ligesom forbrugerne heller ikke mærker, at der er kommet flere tilslutninger på ledningsnettet.

 

”Forbrugerne får mere kvalitet for pengene. Vi har jo ansat medarbejdere til at kontrollere og administrere deres vand, hvilket giver højnet sikkerhed for forsyningen”, siger Kim Kusk Mortensen.

 

Fire gode råd fra Kim Kusk Mortensen om sammenlægninger af vandværker

  • Hav tillid til, at en sammenlægning fører noget bedre med sig.
  • Se på de fordele, der følger med en sammenlægning – f.eks. et professionelt styret vandværk og medarbejdere, der tager sig af økonomi, hygiejne og drift.
  • Tænk på forbrugerne. De skal have leveret bedst muligt vand så billigt som muligt.
  • Vær ambitiøs med dit vandværk. En sammenlægning kan drive det til langt mere.
Publiceringsdato: 04/10 2018